Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Snazší přístup k technickým normám od roku 2009

Autor článku: Mgr. Tomáš Bartovský, tiskový mluvčí MPO
Plné znění článku: Snazší přístup k technickým normám od roku 2009
Anotace článku: Vláda schválila návrh změny zákona o technických požadavcích na výrobky, díky kterému se výrazně zlevní technické normy. Předpoklad přijetí novely zákona je od roku 2009. Vládní návrh ale ještě musí projít schvalovacím procesem v obou komorách parlamentu ČR.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: normyVladimír Buk06.11.2008 19:31
Snazší přístup k ČSN.......Jaroslav Typlt13.10.2008 13:36
normyTomáš Bartovský, mluvčí MPO06.10.2008 12:31
Snazší přístup k technickým normám od roku 2009Vladimír Buk04.10.2008 13:15
nezákoný jednání ČNIZdeněk Podaný02.10.2008 21:55
ČKAITIng. Štěpánek29.09.2008 12:44

Příspěvky
Předmět: Snazší přístup k ČSN.......
Autor: Jaroslav Typlt
Datum: 13.10.2008 13:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rád bych do diskuze přispěl tímto pohledem na věc. V zákoně 22/97 Sb §5, čl 7 se píše: "Náklady na tvorbu norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování.Náklady na tvorbu norem, především harmonizovaných norem ........ stát." Z tohoto odstavce mi je jasné, že cenu pro konečného zákazníka je nutno určovat úplně jiným principem, než se děje. Porovnal bych dnešní stav s tím, jako platit poplatek za kouknutí na bilboard u dálnice. Financování skutečně v souladu s uvedeným zákonem by navíc překotnou tvorbu norem zpomalilo a ustálilo jejich výklady. Děkuji.Typlt

Předmět: normy
Autor: Tomáš Bartovský, mluvčí MPO
Datum: 06.10.2008 12:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

rád bych zareagoval na dosavadní diskusi, především pak na zmínku o § 196 stavebního zákona. Změna tohoto paragrafu byla iniciativou poslanců, kteří při její přípravě nebrali zřetel na to, zda je reálné, aby byly normy poskytovány bezplatně. Toto ustanovení je navíc formulováno poměrně vágně a může mít několik právních výkladů. Prvním problémem je, co znamená "stanovení postupovat podle technické normy". Jsou to všechny stavební normy nebo jen ty tzv. zezávazněné, tedy takové, kde zákon skutečně stanoví povinnost, že musí být postupováno podle normy bez možnosti se od ní odchýlit? Dalším problémem je, co je to "veřejně přístupná"? Musí ji každý dostat vytištěnou, má být na internetu nebo jen k náhlédnutí na MMR?

Současný výklad MMR je asi takový, že ustanovení stavebního zákona dopadá zatím pouze na jednu technickou normu. Tuto normu MMR zakoupilo a je přístupná na jejich internetových stránkách. MMR navíc uvažuje o zrušení tohoto ustanovení.

Chápu, že veřejnost by uvítala všechny normy zdarma. To však není možné z důvodů autorských práv a pravidel mezinárodních normalizačních institucí. Proto se snažíme najít model, kdy budou normy přístupné všem za rozumnou cenu a zároveň dostojíme závazkům plynoucím z členství v mezinárodních organizacích.

99 % norem navíc není tvořeno v ČR, ale tvoří se na úrovni EU nebo na světové úrovni. ČR pak nemůže distribuovat normy úplně zdarma. Zpoplatnění plyne z našeho členství v mezinárodních organizacích, kde platíme příspěvky, za ty se tvoří normy a ty pak můžeme za daných podmínek používat. Je to sice zjednodušení, ale v kostce asi takto.

Předmět: Re: normy
Autor: Vladimír Buk
Datum: 06.11.2008 19:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan Bartovský se ve svém výkladu o úhradě norem odvolává na autorská práva. V této normotvorné oblasti těžko chápu vznik autorských práv na vytvořené konkretní normě. Z pohledu toho, že normy nejsou obecně závazné, si pak lze normu představit jako literární dílko a kdo si chce počíst nebo se dozvědět něco nazávazného nechť si normu koupí. Pak zde jde skutečně o zboží-jen mi uniká kdo zde má ta autorská práva. Normu přeci tvoří tým odborníků, který ovšem není v normě nikde jmenovitě uveden jako je tomu u literárních děl. Pokud bychom k této situaci přirovnali oblast legislativy, pak by každý zákon, vyhláška aj. dokument rovněž měl být ve zpoplatněném segmentu autorských práv. Pokud může k tomu někdo podat logické vysvětlení, bude to přínosem pro velkou obec čs. techniků.

Předmět: Snazší přístup k technickým normám od roku 2009
Autor: Vladimír Buk
Datum: 04.10.2008 13:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nezákonné jednání ČNI v této záležitosti, jak uvádí pan Podaný, lze skutečně označit jako nezákonné. Stavební zákon č. 183/2006 Sb., který platí od 1.1.2007 uvádí v § 196 odst. (2) Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.
Z článku tiskového mluvčího MPO vyplývá, že MPO vydá ceník kde ceny norem budou transparentně stanoveny vyhláškou MPO. Lze se tedy "bláhově domnívat", že MPO stanoví "nulové ceny" u těch norem, na něž se odvolávají čs.zákony nebo jiné právní předpisy. Moje představivost však nezahrnuje ani hrubý odhad počtu norem zakotvených do těchto legislativních dokumentů. Nedovedu si rovněž představit kdo v této zemi má přehled o tomto počtu ČSN,které již od 1.1.2007 měly být bezplatně veřejně přístupné.
Jak z toho ven ? Odhaduji, že podle čs. zvyklostí MPO patrně zruší ods.2), §196 staveb. zákona, nebo překvapí technickou veřejnost a dotčené normy budou skutečně volně přístupné. Tou druhou volbou si nejsem vůbec jist.

Předmět: nezákoný jednání ČNI
Autor: Zdeněk Podaný
Datum: 02.10.2008 21:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nechápu proč se mluví o zlevnění a ne o postihu ČNI za nezákonné jednání, Dovolím si citovat z odst. 2 §196 zákona 183/2006 Sb:
"Pokud tento zákon nebo jiný právní předpis vydaný k jeho provedení sta¨noví povinnost postupovat podle technické normy ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná".
Žádám pana tiskového mluvčího o informaci, jak je řešeno nezákonné jednání ČNI.

Předmět: ČKAIT
Autor: Ing. Štěpánek
Datum: 29.09.2008 12:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Taky by mohla naše komora pamatovat na někoho dalšího než stavaře při sjednávání on-line přístupu do norem.

Díky.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama