Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Moderní solární soustava pro školní kuchyni

Autor článku: Ing. Libor Novák, Jana Javorčíková
Plné znění článku: Moderní solární soustava pro školní kuchyni
Anotace článku: Dne 19.11.2008 byla po čtyřměsíčním bezproblémovém zkušebním provozu předána do trvalého užívání solární soustava zajišťující ohřev teplé vody, umístěná na objektu kuchyně v areálu ZŠ v Lysé nad Labem. Systém byl spolufinancován z evropského fondu regionálního rozvoje.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (3): dotazMarcel Marcel18.01.2009 20:23
Re (2): dotazIng. Miloslav Mužík18.01.2009 19:52
Re: dotazMarcel Marcel18.01.2009 00:47
Re: Solární energie pro školní kuchyňIng. Miloslav Mužík13.01.2009 15:44
Solární energie pro školní kuchyňDalibor karásek13.01.2009 14:58
Re (2): Moderní solární soustava pro školní kuchyniIng. Miloslav Mužík25.11.2008 00:28
Re: Moderní solární soustava pro školní kuchyniLibor Novák24.11.2008 18:45
Moderní solární soustava pro školní kuchyniIng. Miloslav Mužík24.11.2008 16:54
dotazJiří Filka22.11.2008 16:49

Příspěvky
Předmět: Solární energie pro školní kuchyň
Autor: Dalibor karásek
Datum: 13.01.2009 14:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vždy když zaregistruji, že někde bylo postaveno termické solární zařízení,jsem na rozpacích.Na jedné straně radost, že se něco takového daří. A na straně druhé? školy nejsou v porovozu o víkendech a 2 měsíce o prázdninách.Co dělají s tím teplem? Babičkám a dědečkům v nějakém domově by sloužil asi lépe.Celoročně.
slunci zdar
Dalibor Karásek
Magistrát města Ostravy¨
investiční odbor

Předmět: Re: Solární energie pro školní kuchyň
Autor: Ing. Miloslav Mužík
Datum: 13.01.2009 15:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den pane Karásku. Těší mne, že máme podobný názor na věc. Mezi solaristy už jsem zřejmě dost znám jako odpůrce programu "Slunce do škol". Tady ale pan Novák píše, že jsou soláry dimenzovány na letní provoz kuchyně, která vaří i pro jiné strávníky, takže chvála jim. Vím, že jste se chtěl také tak trochu pochlubit tím, co se pro solární techniku udělalo v Ostravě. Jsem trochu nedočkavý, jak letos dopadne solární liga. Vzhledem k tomu, že v Čechách přibylo hodně velkých solárních systémů, zřejmě nebude jednoduché obhájit loňskou první příčku. I když jsme k tomu zase přispěli nemalou měrou (514 m2)ale to je i v okolí Ostravy. Jen mne trochu mrzí páteční článek v MF Dnes. Řada měst vystupuje progresivněji v oblasti dotací vůči obyvatelstvu než Ostrava. Za 18 let, co solární systémy projektuju a montuju, jsem už mockrát viděl jak stavebníka dokáže potěšit i malá dotace, ale když je poskytnuta bezodkladně a bez složitého papírování. Zkuste se podívat, jak to funguje ve světě. Těším se, že se snad setkáme příští týden na Infotermě, třeba při vyhlášení výsledků Solární ligy. Hezký den Vám přeje Ing. Miloslav Mužík, -MMM-SOLAR Ostrava

Předmět: Moderní solární soustava pro školní kuchyni
Autor: Ing. Miloslav Mužík
Datum: 24.11.2008 16:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den pane Filka. Plně rozumím Vašemu dotazu. Jen bych jej trochu doplnil a rozvedl. Vzhledem k tomu, že pořizovací cena 16 kolektorů KTU 15 činí 383.840,- Kč, 2 ks zásobníkových ohřívačů RBC 1000 = 2 x 72.500 = 145.000,- Kč, to je celkem 398.340,- Kč. Něco stojí rozvody včetně izolací a ventilů, čerpadla a elektronické regulace. Dohromady to ale určitě nebude těch 1,896.776,-Kč. Je třeba se proto také ptát, jaké další položky jsou zahrnuty v nákladech. V článku je zmínka o kaskádě plynových kotlů, což až tak úplně se solárním systémem nesouvisí. Je sice pravda, že solární systém není plnohodnotným zdrojem tepelné energie (reálné pokrytí potřeby se pohybuje kolem 60%), ale pro dohřátí pitné vody ve dnech bez slunečního svitu určitě není třeba instalovaného přidaného výkonu 132 kW. Takže do jakéhosi výpočtu návratnosti investice do soláru by měla být zahrnuta jen poměrná část uvedené částky 1 896 776 Kč. Bohužel takto nepřesné informace nevědomky neprospívají moderním přístupům při uplatňování obnovitelných zdrojů energií a proto bych uvítal, kdyby autor článku více rozvedl otázku ekonomiky tohoto zařízení.
Také by mne zajímala otázka využití solárního systému v období prázdnin. Toto období je z hlediska činnosti solárního systému nejproduktivnější ale školní jídelna jistě v tomto období plný provoz nemá. Jak je tedy využita vyrobená energie?
K diskuzi se samozřejmě nabízí ještě další řada otázek spíše však technického, než ekonomického zaměření, což již samozřejmě tak úplně nesouvisí s Vašim dotazem.

Hezký den všem přeje Ing. Miloslav Mužík

Předmět: Re: Moderní solární soustava pro školní kuchyni
Autor: Libor Novák
Datum: 24.11.2008 18:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,

přesně tak položek je daleko více, než jen u běžné solární soustavy o 16 ks kolektorů, zásobníků a příslušenství, mimochodem i DPH, což není zanedbatelná položka a ve Vašem velmi zjednodušeném "nástřelu" minimálně u kolektorů chybí (dále nehledám). Jde ale především o plynovou kaskádu - oddělení původní přípravy TV (plynová kotelna o výkonech 1 x 1700 kW, 2 x 1000 kW - v letním období vodu tedy ohříval kotel o výkonu 1000 kW - obrovské ztráty!!) a další úpravy v kotelně, také komplexní projektové řízení něco stojí (EA počínaje a TDI konče).
Denní potřeba TV v červenci a v srpnu, tady v omezeném provozu kuchyně se pohybuje na úrovni 2m3. Jídelna je v provozu pro další strávníky i pro město. Sem, tedy na letní provoz byl systém dimenzován. Co se týče návratností, pak rovnou reálná data:
Spotřeba plynu za období 1.7. až 22.9.2007 byla 4540 m3, za stejné období letošního roku 1785 m3.

pěkný den..LN

Předmět: Re (2): Moderní solární soustava pro školní kuchyni
Autor: Ing. Miloslav Mužík
Datum: 25.11.2008 00:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ano, právě o to jde, že náklady na rekonstrukci plynové kotelny značně zkreslily ekonomiku solárního systému. Kolik si tedy z celkové částky vzala ta plynová kotelna? Takto vychází přímá návratnost investice na 50 let. Ale to je značně zkresleno, pokud si nejméně polovinu investic vyžádala plynová kotelna, pak by byla návratnost samotného solárního systému již jen 25 let (a to bude určitě ještě kratší). I to je však dlouhá doba, protože u vákuových trubicových kolektorů se dá jen ztěží počítat s tak dlouhou životností. Dlouhá doba návratnosti pak bohužel představuje "vítr do plachet" odpůrcům obnovitelných zdrojů. Z dosažených úspor plynu je evidentní přínos(a potvrzuje se již dříve zmíněných 60%)solárního systému pro naše životní prostředí. A to je bezesporu velké plus i navzdory delší ekonomické návratnosti.
Přeji hezký den a snad se setkáme na Aquathermu.

Ing.Miloslav Mužík

Předmět: dotaz
Autor: Jiří Filka
Datum: 22.11.2008 16:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jen by mě zajímalo , za jak dlouho vyrobí daný systém energii v hodnotě 2 mil.Kč (pořizovací hodnota).

Předmět: Re: dotaz
Autor: Marcel Marcel
Datum: 18.01.2009 00:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pravděpodobně nikdy. Pokud vyjdeme z toho, že systém v létě ušetří necelých 1000m3 plynu měsíčně (v zimě to bude logicky mnohem méně), tak dojdeme k závěru, že něco podobného si mohou dovolit jen díky veřejným prostředkům. Nikdo se zdravým rozumem by si to domů nepořídil. A dokud veřejné peníze nepřestanou pokřivovat poptávku, tak ceny neklesnou a ze solární techniky bude jen zajímavá hračka, zcela odtržená od praxe. Což je docela škoda.

Předmět: Re (2): dotaz
Autor: Ing. Miloslav Mužík
Datum: 18.01.2009 19:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Marceli.
Bohužel jste zřejmě špatně četl jak článek, tak i diskusi. Jinak by jste pocopil že v rámci uvedené akce byla rekonstruována také celá plynová kotelna. A až si jednou ověříte účinnost slunečních kolektorů (dnes to již totiž dávno není stočená plastová hadice) a reálnou návratnost tohoto zařízení, pak možná přehodnotíte svou reakci. jinak se Vám omlouvám ale jste bohužel krapet mimo mísu. Hezký den Vám přeje ing. M. Mužík

Předmět: Re (3): dotaz
Autor: Marcel Marcel
Datum: 18.01.2009 20:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den. Článek i diskuzi jsem přečetl celkem pozorně, takže fakt, že došlo mimo zakoupení solárního systému i k "optimalizaci" kotelny, mi neunikl. Otázka na kterou jsem reagoval, se ovšem týkala NÁVRATNOSTI prostředků, tedy těch proinvestovaných dvou milionů. Z dostupných informací sice nejsem schopen říci, jak se na úspoře energie podílí percentuálně nákup nových plynových kotlů a jak kolektory, ale pro celkové ekonomické zhodnocení investice to není podstatné. Zkrátka pokud náklady na provoz spolu s odpisy jsou vyšší než dosažené úspory, což je zde patrné, tak je systém neefektivní. A myslím, že se shodneme na tom, že kdyby tato věc nebyla investována z veřejných prostředků, které bylo možno utratit i smysluplněji, tak bychom se nedočkali ani kolektorů, ani článku ;) To ale nebylo mým cílem. Spíše mi vadí to, že kde se objeví veřejné peníze, tak tam dochází okamžitě ke zdražování, zneprůhlednění skutečných nákladů, korupci a celý trh se solární technikou tím z dlouhodobého hlediska jen trpí. I já přeji hezký zbytek víkendu a zdravím.
Marcel

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama