Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Provádění měření účinnosti kotlů dle zákona č. 86/2002 Sb. - formou praktických otázek a odpovědí

Autor článku: Ing. Vladimír Valenta, Ing. Jaroslav Marousek
Plné znění článku: Provádění měření účinnosti kotlů dle zákona č. 86/2002 Sb. - formou praktických otázek a odpovědí
Anotace článku: Kdo může měření provádět? Jaké přístroje jsou pro měření předepsané? Jaké náležitosti má protokol o autorizovaném měření malých zdrojů dle zákona 86/2002 Sb.? Článek přináší celou řadu dalších odpovědí na praktické dotazy.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Vraťte komín kominíkům.Zbigniew Adamus08.03.2009 22:43
Upřesnění požadavků NV k limitům COZbigniew Adamus08.03.2009 21:56
Vraťte komín kominíkům.Hlaváč RT PZ13.12.2008 05:17
měření spalinProkš Vlastimil09.12.2008 21:50

Příspěvky
Předmět: Upřesnění požadavků NV k limitům CO
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 08.03.2009 21:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení,
dovolím si upozornit na malou nepřesnost v odstavci 8 k autorizovanému měření. NV 146/207 poněkud jinak upravuje přípustné hodnoty COref. Pro úplnost uvádím přehled:
Tuhá paliva obecně 5.000 mg CO/m-3 při 6% ref.kyslíku
Dřevo 5.000 mg CO/m-3 při 11% ref.kyslíku
Kapalná paliva 1.000 mg CO/m-3 při 3% ref.kyslíku
Plynná paliva 500 mg CO/m-3 při 3% ref.kyslíku
Uváděná hodnota 500ppm není tedy fixní a nově je stanoveno uvádět hodnoty v mg.m-3.
Z.Adamus

Předmět: Vraťte komín kominíkům.
Autor: Hlaváč RT PZ
Datum: 13.12.2008 05:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Musím si také přiložit polínko do ohně.
Jako revizní technik jsem často přítomen u servisu kotle, spotřebiče.
Servisní firma je vybavená přístrojem na měření všeho co se v zákonu, NV a Vyhl. požaduje. Servis pracovník dokáže kotel seřídit tak, jak se patří.
Kominík umí zkontrolovat komín, včetně připojení kotle, spotřebiče. Kominík ať posoudí spalinovou cestu dle
ČSN 73 4201 a vypracuje patřičný protokol - Revizní zprávu.
Pokud není kominík současně servisní pracovník, tak to neumí.
Takže závěrem, opět jeden nevydařený paskvil.
P.S.
Jaké vzdělání a jakou praxi musí mít pracovník STK, který měří spaliny z výfuku automobilu?

Předmět: Re: Vraťte komín kominíkům.
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 08.03.2009 22:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Vážený pane,
musím na Vaše "polínko" reagovat svými poznatky. Pokud považujete kominíky za tupce, kteří si snad ani neumí poradit s kontrolou komína, ne-li s měřením účinnosti spalování kotle, pak se pokusím několika obrázky napravit Vaše vidění. Lze pouze doufat, že připustíte svou neinformovanost a budete nadále dělat to, čemu snad rozumíte.
Obecně byl článek o autorizovaném měření shrnutím nastavených pravidel a členěním jednotlivých kroků. Vaše averze vůči kominíkům nemá nic společného s principem zákona. Jaksi dále pozapomínáte na kolegy kotláře (topenáře), kteří by si snad měli čistit, seřízovat, kontrolovat a měřit kotly na kapalná paliva, nemluvě o kotlích pro pevná paliva!? Pokuste se oprostit od mýtů o "nevzdělaných kominících" a pohledněte na výsledky prací Vaších kolegů - plynařů. Pokuste se je zhodnotit a odpovědět, jak k takovým pochybením u "kvalifikovaných odborníků" mohlo dojít.
V prvním případě je propojení kotlů "turbo" klempířskými rourami, dle servisního technika v oboru plyn, zcela vpořádku.
V dalším případě si odborná plynářská firma nepřipouštěla problém s napojením odvodu spalin kondenzačního kotle klempířsky zpracovanou rourou a to ještě s obráceným založením spojů a vytékáním kondenzátu na kotel. Promáčené zásuvky a vypínače jsou výsledkem průsaků kondenzátu do elektroinstalace.
Osobně si myslím, že každé řemeslo, má vedle kvalitních odborníků i skupinu "taky odborníků". Autorizované měření účinnosti spalování není o seřizování kotlů. Je to o součinnosti řemeslniků a konečném zhodnocení stavu zařízení pro provoz na další dvě léta. Aby se někdo mohl pod hodnocení autorizovaného měření podepsat, musí dle úvodního článku splnit řadu požadavků. Znám pouze jeden případ, kdy MŽP vydalo oprávnění autorizované osobě s naprosto nedostatečnými znalostmi pro tuto práci - zhodou okolnosti to byl plynař. Výsledek jeho práce pobavil renomovanou světovou firmu na výrobu tepelné techniky, když tato "autorizovaná osoba" chtěla firmu žalovat za výrobu a prodej techniky s parametry mimo požadavky zákona 86/2002 Sb.
Paskvil, jak konstatujete, je někde jinde - stačí pohlednout na fotografie.
Z.Adamus

Předmět: měření spalin
Autor: Prokš Vlastimil
Datum: 09.12.2008 21:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
článek měření emisí mne velmi zaujal. Vzhledem k tomu , že již několik let provádím servisní činnost na plynových spotřebičích včetně kondezačních kotlů a současně na zdrojích spalujících pevná paliva ,mám přístroj TESTO 300XXL . Bez analzyátoru
nejde nastavit správná funkce tepelného zdroje. Nejsem kominík .
Mám zájem na proškolení a následném získání autorizovaného měření. Ovšem z Vašeho článku je jasné, že pokud nejsem kominík
nemám šanci k získání oprávnění,
Již několikrát jsem se setkal s kominíky, kteří sice nějakým způsobem vystaví certifikát o provedeném měření ovšem většinou neví co dělají. Nehladě k tomu, že klidně zákazníkovi oznámí, že spotřebič neprošel v naměřených hodnotách a zákazník je nucen si nechat opět seřídit spotřebič. Podotýkám, že analyzátor pravidelně nechávám servizovat s protokolem o patnosti měření.

Otázka turbo kotlů - Sestava odkouření je prováděna montážní firmou, která instaluje kotel. Pokud dojde k neodbornému sestavení spalinové cesty, kotel nelze spustit.
Kominík nezjistí - pokud se nejedná o vyloženě zkorodované odtahy - nic . Naproti tomu servisní technik při kontrole nebo opravě zjistí netěsnost spalinové cesty.

Otázka klasických komínů- pokud jdu měřit spotřebič, požaduji nejprve provedení komínové revize a následně mohu provést vlastní měření, případně nastavení topného zdroje.

Věřím, že servisní technici mají cestu, jak dosáhnout certifikátu pro autorizované měření aniž by museli ještě studovat na kominíka.

Děkuji za odpověď Prokš.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama