Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Poznatky Společenstva kominíků k uplatnění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Autor článku: Zbigniew Adamus - předseda legislativní komise SKČR
Plné znění článku: Poznatky Společenstva kominíků k uplatnění zákona 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
Anotace článku: Článek je souhrnem z přednášky autora na odborné konferenci. Opakující se nedostatky odvodu spalin jsou neustálou hrozbou pro uživatele spotřebičů paliv. Nedostatky spalinových cest se přímo podílejí na kvalitě spalování a tím ovlivňují výsledky využití energie. Ale často také bezpečnost provozování spotřebičů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (3): Výměna kotle.Zbyněk Adamus08.03.2009 21:27
Připojení spotřebiče s přetlakovým ventilátorempavel klatovsky09.02.2009 13:28
Re (2): Výměna kotle.Jaroslav Stoklasa RT PZ a TZ02.02.2009 23:51
úřednické výmyslyPetr Ševela30.01.2009 09:02
Re: Výměna kotle.Zbigniew Adamus28.01.2009 00:27
Re: Uhlí - dřevo.Zbigniew Adamus28.01.2009 00:00
Re: Výchozí revize spalinové cesty.Zbigniew Adamus27.01.2009 23:52
Výchozí revize spalinové cesty.Hlaváč RT PZ02.01.2009 06:03
Uhlí - dřevo.Hlaváč RT PZ02.01.2009 05:48
Výměna kotle.Hlaváč RT PZ02.01.2009 05:40

Příspěvky
Předmět: Připojení spotřebiče s přetlakovým ventilátorem
Autor: pavel klatovsky
Datum: 09.02.2009 13:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
Uvažuji o instalaci automaticky řízeného kotle na tuhé palivo(hn.uhlí),u kterého se na sopouch komína umístuje spalinový ventilátor.Provozní tah na hrdle spotřebiče udává výrobce
-250 Pa. Rozumím tomu tak že na volném kouřovodu od hrdla spotřebiče k ventilátoru je podtlak a na výstupu z ventilátoru v místě vstupu do sopouchu komína je přetlak. Tento přetlak je dle mého názoru v komíně ovlivněn velikostí průřezu komínového průduchu(stávající 450*450 mm) a účinnou výškou komína(12 m).Na stávajícím zděném jednoplášťovém komíně mám doposud istalován spotřebič na pevná paliva s obdobným výkonem bez spalinového ventilátoru.Komín je pravidelně vymetán a kontrolován kominíkem. Je nutno komín dle normy ČSN 734201(r.2008) čl.9.1.4 osazovat přetlakovou vložkou????.

Za názor děkuji

Pavel Klatovský

Předmět: úřednické výmysly
Autor: Petr Ševela
Datum: 30.01.2009 09:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Norma zakazující vyústění komínu turbokotle na stěnu je příkladem tuposti a buzerace občanů.
Kotel mám vyůstěný na stěnu 15 let, nad ním mám pevné okno. Takže podle představy autorů normy při výměně kotle si před oknem povedu komín nad střechu! Toto jsou nápady buď choromyslného úředníka, nebo toho jenž byl uplacen výrobci komínů.
Výsledkem je to, že si kotel namontuji sám, bez revize.

Předmět: Výchozí revize spalinové cesty.
Autor: Hlaváč RT PZ
Datum: 02.01.2009 06:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jedná se o Posouzení spalinové cesty turbo kotle s vyústěním na střechu. Dříve se nevyžadovala žádná revize od kominíka, pokud se jednalo o Turbo kotle - kotel nebyl napojen na komín.
Dnes je nutná Výchozí revize, neboli Posouzení spalinové cesty u těchto T-kotlů.
Důvod: Jedná se o spalinovou cestu.
Revizní techni PZ, při Výchozí revizi OPZ, musí vyžadovat zprávu o Výchozí revizi /posouzení/ spalinové cesty od kominíka.
Provozovatel nesmí zapomínat, že se jedná také o jiné spotřebiče:
Tmavé zářiče, plynové teplovzdušné jednotky atd. Mají také spalinové cesty.
Další provádění pravidelných kontrol a čištění těchto spalinových cest se musí provádět min. 1x ro roka.

Předmět: Re: Výchozí revize spalinové cesty.
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 27.01.2009 23:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane, k první větě Vašeho příspěvku si dovolím upozornit na TPG 941 01 o přetlakových odvodech spalin nad střechu. Dle tohoto původního TPG (platil do ledna 2008)bylo povinnosti vystavit na takovou spalinov cestu revizní zprávu, revizi "zpravidla provádí Revizní technik komínů". Tolik citace z uvedeného, dnes již neplatného TPG. V tomto případě se ve svém tvrzení poněkud rozcházíte s příslušným předpisem .
Dnes pro tyto případy platí ČSN 73 4201:2008.
Z.Adamus

Předmět: Uhlí - dřevo.
Autor: Hlaváč RT PZ
Datum: 02.01.2009 05:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jaký je rozdíl nebezpečí vznícení sazí v komínu.
Kde se topí uhlím, je to jasné, nevyčištěním komínu hrozí vznícení sazí.
Pokud se topí pouze dřevem, saze jsou světlé, jeví se jako méně nebezpečné na vznícení.
Dotaz. Jsou také nebezpečné na vznícení v komínu?
Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Uhlí - dřevo.
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 28.01.2009 00:00 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane,
nebezpečí vznicení čehokoliv v komíně se nevztahuje pouze na "saze" při spalování uhlí. U spalování dřeva je prvotní způsob hoření. Pokud spalujete dřevo v kotli se systémem prohořívání paliva, pak je spalování dřeva nanejvýš neekonomické a produktem nedokonalého spalování je silné zanesení spalinové cesty dehtem a jinými slučeninami z kondenzace spalin. Ke komínovému požáru je pak jen malý krůček - viz obrázek.
Z.Adamus

Předmět: Výměna kotle.
Autor: Hlaváč RT PZ
Datum: 02.01.2009 05:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Stávající Turbo-kotel, tep. výkon 24 kW dosloužil a provádí se výměna. Setkal jsem se názorem kominíka, že neprovede revizi spalinové cesty, protože se jedná o výměnu - modernizaci. ČSN hovoří o modernizaci pouze o komínech, ne o vyústění T-kotlů do fasády.
Můj názor je ten, že stávající T-kotel je možno vyměnit za nový.
Je to tak, nebo má pravdu kominík.
Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Výměna kotle.
Autor: Zbigniew Adamus
Datum: 28.01.2009 00:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane,
ačkoliv se Vám to nebude líbit, pak jakýkoliv odvod spalin je vždy odvodem spalin bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o spaliny ze spalování pevných, nebo plynných paliv. Při výměně spotřebiče paliv, původně instalovaného s odvodem spalin na fasádu dle TPG 800 01 je nově nutno postupovat dle ČSN 73 4201:2008. Pokud byl původně instalován kotel jako jeden soubor - spotřebič a odkouření, nemůžete dnes tvrdit, že instalujete pouze kotel bez odkouření.
Nové požadavky odvodu spalin na fasádu vznikly jako soubor pořadavků podložených dosavadní nevyhovující praxi, zákazem instalace odvodu spaliv na fasádu v městech do určitého NP (přílišné zamoření fasády spalinami), požadavků stavařů a hygieniků, za podpory plynárenských a topenářských sdružení. Pokud je zde shoda názorů odborníků TNK 105 - předkladatele změny ČSN o odvodech spalin, pak je to zcela určitě v zájmu širokého spektra uživatelu i kolem přítomných.
Nelibost několika jedinců s omezením montáže jakýchkoliv výkonů plynových spotřebičů paliv na fasádu je nepříjemným průvodním jevem každé změny podmínek v odvodech spalin. Je to asi stejný problém, jak s přehlcením centrálních částí měst jinými spalovacími zdroji, kdy jen velmi stěží dochází k rozptylu škodlivin v ovzduší a jsou proto nově přijímána různá regulační opatření.
Asi Vás tato skutečnost nepotěší. Pokuste se řešit problém náhrady zdroje více profesionálně, za respektování případných požadavků i ostatních uživatelů fasády (oken, větracích a ventilačních otvorů) na kvalitu okolního vzduchu. Pokuste si rovněž odpovědět na otázku (dříve nezkoumanou), jak budete regulovat výkon kotle např.24 kW na požadovaných 4-5 kW pro dvoupokojový byt.
Z.Adamus

Předmět: Re (2): Výměna kotle.
Autor: Jaroslav Stoklasa RT PZ a TZ
Datum: 02.02.2009 23:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan kolega se ale nezmiňuje o tom, že by snad byl kotel v bytě nebo v bytovém domě. Možná je, nevím. Ale vy jste zřejmě z velkého města a spolutvůrci normi také. Představte si však venkov, kde stojí domy několik desítek metrů od sebe a odkouření mají do luk a polí. Jak se asi lidé z těchto domu tváří, když jim povím, že turbo odtahem mohou ohrozit kvalitu žití souseda. Proto si myslím, že jako revizní technik mohu unést trochu rizika a přimhouřit podle situace oko nad nadbytečnou přísností nové normy. Na druhou stranu na domě v husté zástavbě nebo na bytovém domě se nedá o ničem diskutovat a norma je zcela vpořádku.

Předmět: Re (3): Výměna kotle.
Autor: Zbyněk Adamus
Datum: 08.03.2009 21:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Fotogalerie:
Vážený pane,
možná máte v něčem pravdu. Pak mi ale uniká smysl podmínek instalace odvodu spalin na fasádu dle původního předpisu TPG 800 01. Pokud se dnes nějak "bouří" plynaři nad přísností novelizovaných pravidel odvodů spalin (ČSN 73 4201:2008), dle kterých jsou řešeny i podmínky odvodu spalin na fasádu, pokuste si odpovědět na předchozí pravidla, která tvořil zcela určitě odborník - plynař (TPG 800 01 vydal GAS s.r.o.). Pokud umím číst, pak TPG 800 01, čl.3.2 připouští vyústění na fasádu pouze v technicky zdůvodněných případech, kdy je problematické zajistit jiný způsob odvodu spalin od spotřebiče. Nějak nemohu pochopit, v čem je problém odvodu spalin nad střechou u novostavby, kdy projektant zcela úmyslně řeší odvod plynového spotřebiče paliv na fasádu, evidentně v rozporu s tímto ustanovením TPG a neobtěžuje se připojit k projektu jakékoliv zdůvodnění.
Samostatnou kapitolou bylo vyústění u stávajících objektů, kdy po zkušenostech bylo TPG 800 01 od roku 2000 doplněno v čl.3.2 ustanovením o možnosti odvodu spalin na fasádu v individuálně, volně stojících rodinných domcích pro jednu rodinu!! Zpřísnění naopak bylo provedeno v městské zástavbě, kdy bylo dokonce požadováno dodržení odstupu budov ve vzdálenosti dvojnásobku jejich výšky, jinak bylo možno instalovat odvod spalin teprve od II.NP - viz čl.3.6.h).
Vlastní pravidla plynařů nebyly nikdy dodržovány a tím byly vytvořeny podmínky pro instalaci řady odvodů spalin bez jakéhokoliv omezení, mnohdy v rozporu se zdravým rozumem a nebojím se tvrdit, že i na zlost sousedům, ať v podlaží nad odvodem spalin, nebo v sousedním rodinném domku.
Nyní, kdy je nutno staré kotly vyměnit, tak je zaděláno na válku mezi ?? plynaři a kým??. Názorně to ukazuje připojený obrázek.
Znova si dovolím upozornit, že požadavky odvodů spalin, jenž jsou souhrnně uvedeny v základní ČSN 73 4201:2008, nejsou výplodem nějakého kominíka. Složení bývalé TNK 105 nejsou jen kominíci, ale nacházím zde zastoupení plynařů, topenářů, výrobců souvisící techniky apod.
Pokud vnímáte možnost instalace odvodu spalin na fasádu v ojedinělém domku na vesnici jako jedinou schůdnou cestu u nového spotřebiče paliv, pak lze s Vašim názorem souhlasit. Jediné, v čem se neshodneme je výkon. Je omezen na 14 kW a požadavky GAS s.r.o., prezentované v jakémsi "stanovisku", požaduji neomezenou možnost výkonu. Poněkud úsměvné je zdůvodnění, ale toto nemíním komentovat. Spíše mě zajímá, jak si vypočteme reálné tepelné ztráty objektu (stále se zde hovoří o jedné rodině). V současné době, kdy jsou vyměněny všechna okna, zateplují se fasády a minimalizují se tepelné ztráty objektu, požadovat možnost instalace odvodu spalin na fasádu o výkonu 28 - 33 kW je poněkud zvláštní. Kupodivu, velmi často se s takovým provedením setkávám. K tomu snad není co dodat.
Nechtějme si nalhávat, že "za starého Trabanta musíme nutně instalovat ještě horšího Trabanta". Je celá řada rozumných řešení, která nijak nevybočují z nastavených pravidel. Je nutno pouze hledat nová řešení, poplatná současné době.
Z.Adamus

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama