Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Historie a perspektivy OZE - úvod

Autor článku: Bronislav Bechník
Plné znění článku: Historie a perspektivy OZE - úvod
Anotace článku: Od začátku vývoje lidského druhu až do doby nedávné byly využívány výhradně obnovitelné zdroje energie, jiné ani nebyly k dispozici. Bude-li lidská civilizace na Zemi pokračovat, pravděpodobně se lidstvo opět dostane do stavu, kdy obnovitelné zdroje budou dominovat.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 46   starší >>
Příspěvky
Předmět: Levné Fotovoltaické panely
Autor: Vlada Krecov
Datum: 30.11.2009 15:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tento příspěvek byl redakcí odstraněn

Předmět: fotovoltaické články
Autor: Pavel Nedbal
Datum: 26.01.2009 13:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Myslím, že se tady zcela zapomíná na zásadní věc, platící jak pro větrnou, tak především fotovoltaickou elektřinu - dává proud, jen když svítí slunce (fouká vítr). Současné rozšíření těchto zdrojů je v nynější úrovni výkonů možné právě jen proto, že jsou tyto zdroje připojeny k rozsáhlé síti, která dokáže do jisté míry eliminovat výkyvy. Avšak masivnějšímu nasazení zásadním způsobem zabrání neexistence dlouhodobé akumulace energie. Představa, že budeme energii mít jen za slunečního svitu (nebo dosti silného větru) je pro jakoukoliv funkční společnost nereálná. A akumulace většího množství energie na základě současné fyziky je možná jen v akumulátorech (dovedete si představit GW baterkárnu na 30 dní ?), nebo v reverzibilním elektrochemickém procesu, např. voda - vodík. A zase, zkusili jste si někdo spočítat množství vodíku nutného k překlenutí celých týdnů, kdy zdroje nepracují ? Přenos energie z druhé polokoule je nereálná scifi.
Takže závěr, stavba větrných a solárních zdrojů není nic jiného, než přihrávka kamarádům na dotované "podnikání".
Cena výroby FV článků nehraje zásadní roli.
Náhradní výroba energie pálením energetických plodin je zločin vůči zemědělské půdě jejím untenzivním vyčerpáváním. Budoucnost v energetice mají jen zdroje s vysokou energetickou hustotou a možností uvolnit energii dle potřeby v kterémkoliv čase. Opravdu nám, jako civilizaci, nechceme -li se vrátit do středověku se vším, co s tím souvisí, a zároveň si nechceme spálit všechny zdroje uhlíku (a zřejmě si tak poškodit atmosféru), nezbývá, než přijmout jako akceptovatelnou energii jadernou, to samozřejmě dočasně, a upnout se na skutečně masivně a celosvětově podpořený výzkum všech možných variant směrů vedoucích k uvolnění energie termojaderné, byť to bude ještě velmi těžké a zdlouhavé. Nemá smysl si zastírat, že přes nejrůznější filosofické směry, hlásající "návrat k přírodě" je jedinou cestou vyspělá a vyvíjející se technologická společnost. Samozřejmě nemám námitek proti výrazné míře omezení plýtvání - to se však musí odehrát na bázi lidské svobody, nikoliv (ani zelené) totality.

Předmět: Re: fotovoltaické články
Autor: Aleš Aleš
Datum: 26.01.2009 16:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Máte pravdu , neregulovatelnost OZE zejména větru je jeden z největších problémů evropské přenosové soustavy v současnosti. Pokud bychom chtěly pomocí VE vyrobit pouhých 10% spotřeby el. energie. pak Při časovém využití VE cca 15% musí být maximální výkon VE na 66% průměrného odebíraného výkonu v rozvodné síti. Když začně foukat v letních měsících v noci můžou mít VE větší výkon než je spotřeba el. energie celé země. Zabezpečit podíl větrné energetiky na výrobě přesahující 10% spotřeby je tedy velmi technicky a ekonomicky náročné, protože el. energii musíme buďto akumulovat v přečerpávacích vodních el. nebo
odpojovat větrné el. v případě silnějšího větru a nízké spotřeby od šítě. třetí možnost je napojit se na rozvodnou síť jiného státu , který tento problém nemá - což je politika EU. Dánsko je např. napojené na Norsko a jsou to Norské vodní el. , které regulují Dánský vítr. Tento systém v může fungovat jen za předpokladu , že podíl výroby el. energie ve VE je v danném regionu malý - jednotky procent , pokud ale přesáhne výroba v propojeném regionu nějakých únosnou mez něco mezi 5-7% pak musí nutně docházet k velkým problémům v síti , čož se v evropské přenosové soustavě také děje a díky výstavbě nových VE se budou problémy dále prohlubovat. Koledujeme si o totální rozpad sítě.

Předmět: Re (2): fotovoltaické články
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.02.2009 09:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zapomínáte na skutečnost, že nikdy nenastává situace, že by foukalo na celém území republiky, nebo že by naopak nikde nefoukalo, výkyvy větrného výkonu na větším území jsou mnohem menší než na jedné lokalitě, úvahy obou předchozích diskutujících jsou proto značně přehnané

5-7 % je produkce, nikoli instalovaný výkon, ten může být do 20 % bez vážnějších problémů

další, co ovlivní vyvážení sítě je nové nastavení tarifů, které přimějí odběratele regulovat spotřebu podle aktuálního výkonu zdrojů, současné tarify nutí odběratele regulovat výkon na konstantní hodnotu

totální rozpad sítě by hrozil, kdybychom DNES zaměnili uhelné elektrárny větrnými

fotovoltaika zcela jednoznačně vyrábí elektřinu v době, kdy je její spotřeba nejvyšší - ve dne

Předmět: Re (3): fotovoltaické články
Autor: Aleš Aleš
Datum: 18.02.2009 15:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
1) větrné elektrárny jsou situovány do tzv větrných oblastí , protože cena el. energie z větru prudce klesá s jeho průměrnou rychlostí. Typické pro Eu jsou přímořské lokality - např sever Německa. Když tedy začne foukat vítr většina VE pracuje na svém jmenovitém výkonu a naopak.

2) Vy byste chtěl regulovat svojí spotřebu podle větru ? Jak by asi vypadalo naše hospodářství , když by se v případě bezvětší zastavovali podniky.

3) totální rozpad sítě v západní evropě díky VE už téměř nastal tuším před 2 lety.

4) FV panely mají téměř nulový výkon je úplně jedno jestli vyrábí el. energii v noci nebo ve dne. Jinak v ČR je největší spotřeba v zimě před svítáním a po soumraku.

Další věc, kterou bych zdůraznil je, že VE díky své náročnosti na regulační energii potřebují ke své činnosti vodní a přečerpávací elektrárny a v případě jejich nedostatku elektrárny plynové. Instalací VE se EU stává závislá na dovozu zemního plynu.

Typická instalovaná MW v EU v roce 2008 připadá na vítr , dále pak na plyn.

mezi lety 2000-8 přibylo v EU 114GW instalovaného výkonu z toho plyn tvořil 83,7 a vítr 55,2GW 5GW ostatní oze. Naopak bylo zrušeno 6,2GW jaderných 11,2GW uhelných a 13GW ropných elektráren. V evropské elektroenergetice se tedy masivně prosazuje doktrýna plynu dopňovaného větrem.... ( zelená ideologie) vzhledem k tomu , že v EU byl v tomto období spuštěn Temelín lze říct , že evropské větrné elektrárny nahrazují v západní evropě zavírané el. jaderné, klasické zdroje a rostoucí spotřebu el. energie kreje zemní plyn.
Tato energetická politika nevyhnutelně vede vysoké energetické závislosti na dovozech zemního plynu, zahušťování elektrické sítě ( dráty v krajině) a konečně v drahou el. energii pro firmy a konečné spotřebitele což vede sekundárně k snížené konkurenceschopnosti EU na světových trzích. Protože EU musí nutně vyvážet velké množství zboží - musí kupovat plyn a ropu. Povede tato politika ke stagnaci nebo snížení životní úrovně občanů - což se mimochodem také děje neboť státy jako Německo od roku 2000 pouze stagnují.

Předmět: Re (4): fotovoltaické články
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.02.2009 17:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ad 1) v ČR jsou vhodné lokality na Šumavě, v Krušných horách, v Jeseníkách, na Vysočině a v Beskydech, OZE jsou obecně lépe rozloženy po území než konvenční elektrárny

ad 2) mým cílem je dosáhnout v roce 2012 nejen 100 % OZE, ale i trvale udržitelného limitu spotřeby

ad 3) máte na mysli blackout, který byl způsoben vypnutím vedení VVN v souvislosti z průjezdem zaoceánské lodi? nebo havárii několika vedení VVN a následný rozpad české sítě na několik ostrovů v důsledku požáru trafostanice na hranicích tuším mezi Itálií a Slovinskem? o jiném velkém problému v uvedené době nevím, je bohužel pravda, že o prvním případu se někteří pokusili tvrdit, že byl způsoben větrnými elektrárnami¨

ad 4) současný instalovaný výkon fotovoltaiky je kolem 50 MWp, to opravdu není mnoho, špičková spotřeba v zimě (největší je kolem 17. hodiny) souvisí s naším zvykem žít podle hodinek, ať je léto nebo zima, kdo ví, na co si zvykneme, až konvenční zdroje dojdou

k ostatnímu
vítr má samozřejmě své lepší i horší stránky, stejně jako každý jiný zdroj, Vámi uváděná regulace je nutná jen v případě, že požadujete stabilní výkon, ale to nemusí být nejlepší řešení, vítr je nejnadějnější z OZE, co se týče dosažení konkurenceschopnosti s konvenčními zdroji, pokud bude pokračovat dosavadní trend růstu cen konvečních zdrojů, stane se v dohledné době vítr nejlevnějším zdrojem energie, nejdříve budou odbourány výkupní ceny a následně se odběratelé rádi přizpůsobí, protože to pro ně bude ekonomicky výhodné, fotovoltaika bude podle současných odhadů následovat jen o 10 až 20 let později

plynové elektrárny
ještě uveďte, zda se jedná o špičkové zdroje nebo zdroje základního zatížení

náhrada uhelných elektráren kombinací vítr+plyn jistě sníží závislost na dovozech paliv, již dnes jsou například v Německu v provozu bioplynové stanice, které vyrábějí plyn o kvalitě zemního plynu a pouštějí jej do konvenčních plynovodů

EU má dvě možnosti - trvat na současném stylu spotřeby energií včetně nutnosti vyvážet zboží a dovážet paliva, nebo změnit spotřební vzorce, vystačit s místními OZE a tím se ze závislosti na exportu vyvázat

přechod o konvenčních zdrojů k OZE určitě nebude jednoduchý a určitě nebude ze dne na den, jen blázen by se však spolehl na jediný zdroj, nevíme totiž, kolik bude stát uran, až dojdou jaderné hlavice, stejně tak nevíme, kolik budou stát jiné konvenční zdroje, napříkad ceny jaderných elektráren v minulosti jen rostly, ceny OZE však dosud klesají

Předmět: Re (5): fotovoltaické články
Autor: Aleš Aleš
Datum: 19.02.2009 10:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
1) nemluvím o ČR , vítr v ČR nemá potenciál na to , aby vyráběl více než 1TRWh elektrické energie - technicky by šlo více , ale jsou tu otázky ochrany přírody ,krajiny a postoje místních orgánů.


2)také si dávám své cílé a svá předsevzetí, pokud se rozhodujete ke svému životnímu stylu dobrovolně nic proti tomu.

3) Důvody problémech v naší síti byly podrobně popsány
zde :http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=278

Rozdělení evropské sítě na ostrůvky je posáno zde :

http://www.ceps.cz/cz/zpravy/zobrazTSK.asp?ID=233

vytahuji :

Automatické restarty velké větrné výroby na severu Německa nebyly okamžitě kompensovány odpovídajícím snížením výroby v tepelných a vodních zdrojích. Během události byl zvyšující se přebytek výroby v Německu vyvažován poklesem výroby ve zbývajících zemích severovýchodní zóny ( hlavně v Polsku a Česku). Tento přebytek výroby zapříčinil další vážné problémy v přenosové síti (přetížení některých linek). Rozsah možných aktivit, ze strany dispečerů, směřující ke zvládnutí úzkých míst Za účelem řešení závažných problémů, nastolení běžného provozu a splnění kritéria n-1 musely německé TSO provést řadu opatření, definovaných v německém Energetickém zákoně a v interních směrnicích: síťová opatření, tržní opatření a další nápravná opatření nutná pro zvládnutí kritické situace.


O ostatním:

Větrné zdroje jsou celosvětově velmi perspektivní zdroje energie a přijde doba , kdy vítr bude podobně významným zdrojem energie jako voda , která v současné době pokrývá cca 2,2% veškeré energie.
V roce 2006 se pomocí vodních el. vyrobilo 3121 TWh výroba el. energie v roce 2008 z větru byla max. 158TWh.
Podíl vody na výrobě el. energie je asi 16% (IEA 2006) podíl větru tedy 20 menší (cca 0,8% pro rok 2008) Celkový podíl výroby energie z větru bude sice významě stoupat ale vítr sám o sobě neuspokojí ani 2,5% energetických potřeb lidstva ( tj. cca přírůstek za 1 rok). Na této úrovni může výroba z větru být za 20-25 let.
nejperspektivnějšími oblastmi budoucího rozvoje větrné energetiky je USA a Čína ( dobré větrné podmínky a velký podíl vody a tím regulační energie v en. soustavě, know how) USA již přestihly Německo v inst výkonu VE.


- jak jsou používány plynové el. inst mezi lety 2000-8 nemám informace.

- nevěřte v nahrazení klasických zdrojů OZE a už vůbec ne větrem, není to reálné. Budoucnost patří jaderných el. IV generace , pro které máme nekonečně mnoho paliva a jsou v podstatě obnovitelnými zdroji energie. Je třeba si uvědomit, že lidsvo se rozroste nejméně na 10 mld obyv. dnes praktiky spotřebovávají energii 3 mld lidí. Za posledních 35let se zdvojnásobila energetická spotřeba lidstva a za dalších 35let to bude podobné. Světová spotřeba lidstva bude spolehlivě růst celé 21 století.

Z hediska rozvoje OZE je také důležitý fakt , že v současné době (cca 2 roky) bude možná v konečné platnosti prokázána nebo naopak vyvrácena teorie o velkém vlivu CO2 na zemské klima , jelikož došlo k silnému poklesu sluneční aktivity a pokud ta nezačne stoupat mělo by dojít během následujích let k poklesu teplot , pokud se tak nestane a naopak se otelí bude vliv CO2 na planetu zpřesněn a prokázán. Pokud se , ale bude dále ochlazovat , sluneční aktivita nestoupne proběhne tzv. Daltonovo miminum s globální poklesem teplot mezi lety 2010-2030 o 1 až 2°C bude naopak prokázáno, že vliv CO2 na planetu je malý a omezování emisí CO2 nesmyslné.

Předmět: Re (6): fotovoltaické články
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 19.02.2009 10:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
cituji z knihy Skeptický ekolog: "spíše se dá předpokládat, že energetika přejde dlouho před koncem století na obnovitelné zdroje"

ad 1) a 2) netřeba pokračovat

ad 3)
jak je v odkazu uvedeno, rozpad sítě UCTE v roce 2006 nebyl způsoben větrnými elektrárnami, ale odpojením vysokonapěťového vedení, za které je zodpovědný provozovatel přenosové soustavy, větrné elektrárny pouze komplikovaly stabilizaci sítě, to je jistě problém k řešení, a jistě víte, že je řešen

ad ostatní
4)
rozvoj OZE nemá vazbu jen na emise CO2 a globální oteplování, ale například i na bezpečnost dodávek energie, přesto na vámi avizované výsledky netrpělivě čekám, obávám se však, že 2 roky je velmi odvážný odhad, spíš bych to viděl tak na 20 let

5)
osobně si myslím, že spotřeba energie může v budoucnosti klidně klesat

6)
nevěřím v nahrazení konvenčních zdrojů OZE, rozhodně ne v současném objemu produkce, spíš věřím v prosazení energetické efektivnosti v takovém rozsahu, že spotřeba energie bude klesat, pokud ceny energií porostou dosavadním tempem (vynecháme-li vliv spekulací a krize), je ta doba docela blízko

7) největší podíl větrné energie má největší ropný stát USA - Texas, problém USA však je, že centra spotřeby jsou od potenciálních center výroby mnohem dále, než je tomu v Evropě, jedinou výjimkou je Kalifornie - velká spotřeba a dostatek slunečního záření

Předmět: Ekologicky přátelská výroba fotovoltaiky?
Autor: Ondřej Hudlík
Datum: 23.01.2009 14:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
O tom, jak je výroba fotovoltaiky dnes ekologicky přátelská si lze učinit zde:
http://www.chem.uu.nl/nws/www/publica/95057.htm
Více než 90% dnešní produkce solárních článků je na bázi krystalického křemíku. Dokud se nevyprodá tato technologie, těžko očekávat rychlé inovace.

Předmět: Re: Ekologicky přátelská výroba fotovoltaiky?
Autor: Michal Bartoš
Datum: 26.01.2009 13:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím,
četl jsem ten článek. Mimochodem výborná obhajoba fotovoltaiky. Jak jsem vyrozuměl, už dnes je v některých ohledech až 20x čistší než stávající zdroje v Hlandsku. Zaujala mne energetická návratnost 0,5 až 3,8 roku. To jsem myslel, že je delší.
Ten pan Alsema je docela kapacita. Našel jsem i jiné jeho články. Díky za upozornění.

Předmět: Re (2): Ekologicky přátelská výroba fotovoltaiky?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 28.02.2009 20:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
je třeba upozornit, že citovaná studie je z roku 1995, od té doby vývoj značně pokročil, spotřeba energie na výrobu významně poklesla

Předmět: Re (3): Ekologicky přátelská výroba fotovoltaiky?
Autor: petr petr
Datum: 28.02.2009 20:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
dobrý den, pane Bechníku, můžete odhadnout, kdy se přistoupí k výraznějšímu snížení zelených bonusů a výkupní ceny solární enegie?

Předmět: Re (4): Ekologicky přátelská výroba fotovoltaiky?
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 02.03.2009 13:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
stačí, když budete sledovat aktuální situaci, abyste zjistil, že k poklesu již dochází, dokonce maximální možnou rychlostí vyplývající ze zákona, nedojde-li k výrazným výkyvům kurzu koruny, lze na základě současného vývoje cen instalací FV elektráren předpokládat, že tento pokles bude pokračovat stejnou rychlostí i do budoucna

v okamžiku, kdy začnou elektrárenské společnosti v EU nakupovat emisní povolenky, čímž alespoň částečně budou zahrnuty do ceny tzv. externality, vzrostou ceny elektřiy z fosilních zdrojů (bez ohledu na to, že ČEZ bude mít povolenky zdarma), následně lze očekávat vyčerpání zásob uranu z bojových hlavic a růst jeho ceny, to bude zřejmě doba, kdy se výkupní ceny podle zákona o podpoře OZE dostanou pod úroveň cen konvenčních zdrojů energie

teprve následně lze očekávat, že se změní principy vyvažování produkce a spotřeby elektřiny

jestliže dnes používá Rusko jako mocenský nástroj zemní plyn, není vůbec jisté, že tak nebude do budoucna používat uran, pokud by navíc Čína postavila avizovaných 100 reaktorů, kdo ví kam by uran z Ruska směřoval, naše zásoby jsou nám k ničemu, pokud neumíme vyrobit palivo, co tyto vlivy udělají s cenou uranu je obtížné předpovídat, to už je snazší odhadnout produkci větrné elektrárny

když se podíváte na graf v článku https://www.tzb-info.cz/ceny-paliv-a-energii/5454-podpora-vykupu-elektriny-z-obnovitelnych-zdroju zjistíte, že u větrné energie je tento stav nejblíže, u fotovoltaiky je vzdálenější, pokles cen je však dlouhodobě rychlejší než u větru, v současnosti panuje názor, že i konečná cena elektřiny z fotovoltaiky bude nižší než z větru, nebude to dříve než v horizontu několika desítek let, pravděpodobně však dříve, než budou k dispozici fúzní elektrárny nabo jaderné elektrárny s rychlými množivými reaktory IV. generace

Předmět: Bronislav Bechník
Autor: Jan Nastas
Datum: 22.01.2009 10:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bohužel, právě jsem se dočetl špatnou zprávu, že odborným redaktorem TZB se stal Bronislav Bechník. Jak známe jeho názory stane se TZB hlásnou troubou enviromentalistů.
Je to škoda, že asi přijdeme o ekologiky realistický portál.

Předmět: Komentář
Autor: Aleš Aleš
Datum: 20.01.2009 16:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan Bronislav Bechník je známý enviromentalista , takže prosazuje vizi, že obnovitelné zdroje budu v budoucnu dominovat a spotřeba lidstva se musí proto přizpůsobit jejich vydatnosti. článek není špatný , ale vychází z tohoto klišé. Hezké je , že P. Bechník např správně argumentuje tím, že některé OZE např FV penely búdou v budoucnosti díky vývoji levnější , ale už nepřiznává podobný vývoj konvenčním zdrojům. Uhelná el. s účinností 36% má větší spotřebu uhlí než stejná el. s účinností 43% atd. Např. počet lidí těžící hnědé uhlí se v ČR od roku 1998 z 24 na 13 tisíc v roce 2006 při v podstatě konstantním objemu težby. Klesá i absolutní objem vyplácených mezd přes jejich nominální nárůst. Cena uhlí rostla do roku 2006 zejména díky vysoké poptávce po něm na světových trzích a také díky omezení jeho těžby z politických důvodů.

Jedním z dobrých poznámek v článku je , že neobnovitelné zdroje nebudou vyčerpány , ale budou nahrazeny zdroji jinými levnějšími. Doba kamenná také nezkončila proto, že by došli kameny - Lomborg , když použiji literaturu citovanou v článku. Z tohoto jednoduchého tvrzení lze konstatovat, že uhlí na našem území, pokud nebude vytěženo včas , ztratí jakoukoli cenu , naopak společnost bude muset vynakládat vysoké náklady na dovoz drahé energie za zahraničí - Ruského plynu. Autor v článku zcela nepokrytě prezentoval známou pravdu - pokud nebudou prolomeny limity pro težbu uhlí přijde naše společnost o dvojnásobek ceny nevytěženého uhlí a tuto cenu bude muset platit ve zboží , které vyvážíme pod silným konkurenčním tlakem na světové trhy.

Je jednoznačné, že v budoucnosti se jako dnes budou prosazovat ekonomicky nejvýhodnější zdroje, OZE nemohou díky své rozptýlenosti být ekonomicky zajímavé pro jejich nasazení ve velké energetice ve většině států světa. Proto lze očekávat , že budoucnost nebude obnovitelná, ale jaderná. Ať už se bude jednat o fůzi nebo štěpení (uranu popř jiných hojnějších prvků.) Jaderná energie je nejkoncentrovanější a do budoucna proto nejvýhodnější zdroj energie, který známe. Uran pro moderní rychlé reaktory je težitelný z mořské vody.
Jedinné co brání rozvoji těmto novým technologiím je cena výsledné energie , která je zatím vyšší než cena energie z klasických jaderných popř. Uhelných el.
Budoucnost není decentalizace , regionalizace ani samozásobitelství jedinců, to patří minulosti, ale specializace obchod a spolupráce - postupující globalizace.

Obnovitelné zdroje nenahrazují zdroje klasické :

v roce 1973 byl podíl OZE na světové spotřebě cca 12,5% a v roce 2006 to bylo 12,9% tedy + 0,4 % za 33 let a to jen díky masivním dotacím v EU.
Jinak se ovšem vyvíjí jádro , v roce 1973 byl jeho podíl pouhých 0,9% a v roce 2006 již 6,2% na celkové světové spotřebě. Oproti OZE více než 13x lepší výsledek.

Předmět: Re: Komentář
Autor: Jan Nastas
Datum: 22.01.2009 10:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Máte pravdu,Povšimněte si toho, že pan Bechník ve svých článcích používá takové informace, které zamlčují výhody jaderné energetiky, u OZE předpokládá bouřlivý vývoj, ale u ostatních zdrojů vývoj zamrzne na dnešní úrovni.

Předmět: Re (2): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.02.2009 09:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ano, účastním se už delší dobu diskusí, které se vždy zvrhnou k obhajobě jaderné energetiky, diskutující vesměs ignorují skutečnost, že u jaderné energetiky je celá řada otázek nedořešených a o některých už se ví, že řešení nemají, sám jsem před lety byl zastáncem jaderné energetiky na přechodnou dobu, než se podaří rozvinout OZE do takového stavu, aby dokázaly pokrýt naše energetické potřeby, i v současnosti jsem pro provozování současných jaderných elektráren, pouze však z toho důvodu, že je považuji za menší zlo než uhlí, a v tom je další problém, ČEZ v souvislosti s uvedením Temelína do provozu neuzavřel žádnou uhelnou elektrárnu, hlavní důvod je, že potřebuje zálohu pro samotný Temelín, druhým důvodem je, že si uměl spočítat, že více vydělá, když uhelné elektrárny odstaví až bude moci vydělat na emisních povolenkách,

u jaderné energetiky byl v 50. letech slibován takový pokles ceny, že "elektřina bude tak levná, že se neoplatí měřit spotřebu", bohužel, od té doby ceny jaderných elektráren rostou, na růst cen konvenčních zdrojů upozornil Pačesovu komisi ČEZ, byl to argument pro urychlenou dostavnu Temelína, je to dlouhodobý trend v celém světě, z ekonomických důvodů byla v USA přerušena výstavba několika desítek jaderných elektráren, naprostá většina z nich před rokem 1979, kdy došlo k první větší havárii na elektrárně Three Mile Islands

podobně moderní uhelné elektrárny mají sice vyšší účinnost ale i vyšší cenu, stačí se podívat do Zprávy NEK (Pačesova komise)

nevytěžení uhlí znamená ztrátu především pro důlní společnosti, stát z toho zase tolik nemá, zahrneme-li náklady na zdravotní péči a ochranu klimatu, je odepsání zásob z hlediska státu čistým ziskem

alternativou k uhlí nejsou jen jiné zdroje, ale především úspory a zvyšování efektivnosti

Předmět: Re (3): Komentář
Autor: Tomas Ponic
Datum: 26.02.2009 14:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Staci si precist toto:
http://vse.iskola.cz/gacr.pdf
ci popirate i tyto fakta?

Předmět: Re (4): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 28.02.2009 20:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nepopírám, že autoři si neumí představit jiné fungování energetiky, než na jaké jsou zvyklí

je to podobné, jako bychom domácnostem vyčítali, že spotřeba elektřiny na ohřev vody v rychlovarné konvici je zcela nepředvídatelná, využití výkonu je menší než 1 %...

Předmět: Re (3): Komentář
Autor: Tomas Ponic
Datum: 28.02.2009 18:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Bechnik, jak budete chtit vypestovat biomasu, kdyz se bude ochlazovat podnebi? A ty vetrniky sezerou vic energie na rozmrazovani vrtuli, nez vyrobi (aspon u nas).

http://www.euroekonom.cz/analyzy-clanky.php?type=jz-globalni-oteplovani-ochlazovani

http://www.novinky.cz/zahranicni/svet/162639-lzete-o-globalnim-oteplovani-obvinili-osn-japonsti-klimatologove.html

Ted se EU zene za pestovanim biomasy a nakonec nebude co jist! A prachy co se vyhazuji za OZE budou investovane zbytecne. Stabilni energie bude potreba ale ne foto ci vetrna do ktere se ted cpou prachy aby se nekdo namastil na dotacich. A obce jim na to skoci pro par kacek do rozpoctu.

Předmět: Re (4): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 28.02.2009 20:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
hrůza, několik měsíců se neobjevily sluneční skvrny!!!
doporučuji lépe vybírat informační zdroje, uvědomujete si, že článek je v odhadech budoucího vývoje nesrovnatelně odvážnější než prognózy IPCC?
délka slunečního cyklu kolísá o několik let, autor článku na základě posunu o několik měsíců(!) ohlašuje novou dobu ledovou, nevadí mu přitom, že poslední sluneční cyklus byl slabší než ten předchozí a přesto globální teploty byly vyšší

prohlédněte si dobře grafy ve Vámi citovaných článcích

především bych však rád upozornil, že téma článku, ke kterému diskutujeme, je Historie a perspektivy OZE - úvod, nikoli globální oteplování, zřejmě reagujete na zcela jiný článek

údaj o spotřebě energie na rozmrazování jste vzal kde?
bydlím poblíž větrné elektrárny, znám osobně technika, Váš údaj je vycucaný z palce

Předmět: Re (5): Komentář
Autor: Tomas Ponic
Datum: 28.02.2009 21:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zde jsou fakta http://vse.iskola.cz/gacr.pdf to jen Vy cucate fakta z prstu a prevracite je k obrazu svemu. Jinak reaguji k tomuto clanku, ale to by ste jen musel chtit pochopit souvislosti. Muzeme se predhanet kdo jakeho zna technika. Muj kamarad je dovozce-prodejce-montazni firma foto panelu (jeste nedavno postavili nejvetsi u nas, mozna i ted jeste je). A moc dobre vim o co v tomhle oboru v nasich podminkach jde. Jinak v Dansku kde jsem travil trochu casu ty vetrniky maji opodstatneni ale ne u nas. A pokud by jste chtel pochopit jak fuguje regulace soustavy, tak by jste pochopil, ze v pripade vetrniku a nejen jich je to cesta do pekel.

P.S. Mel by jste se vydat protestovat do Italie, ze zrusili 22let stary zakon a postavi novou jaderku. Bezte jim rict ze vetrniky a foto je to prave.

Předmět: Re (6): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 02.03.2009 09:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jediná cesta, která vede jinam než do pekel je snižování spotřeby, především na základě vlastní skromnosti, teprve potom na základě zvyšování efektivnosti využití energie, k tomu ovšem nepomůžou ani OZE ani jaderná energie

kdybyste Vámi citovanou studii četl, zjistil byste, že celá řada hodnot je jen hrubě odhadnutých, Vaše tvrzení, že se jedná o fakta je tedy velmi odvážné, autoři si kromě toho buď neumí, nebo nechtějí představit jiný způsob vyvážení nabídky a poptávky po elektrické energii, naproti tomu studie založené na porovnání reálných dat z provozu větrných elektráren ukazují, že výkon z území o průměru stovek kilometrů je předvídatelný v horizontu nejméně dvou dní s pravděpodobností lepší než 80 % již v současnosti, a přesnost předpovědí se stále zlepšuje, to již některým provozovatelům velkých větrných parků v zahraničí umožnuje s elektřinou obchodovat na burze

jistě víte, že reaktor, který má být postaven v Itálii patří k těm, pro něž jsou zásoby paliva vyčerpatelné v horizontu 100 let, každý další reaktor tohoto typu zkracuje životnost zásob uranu s předvídatelným dopadem na jeho cenu

pokud byste chtěl pochopit, jak je možno vyvážit nabídku s poptávkou, zkuste pro začátek opustit požadavek konstantního výkonu, který jistě vyhovuje jaderným elektrárnám, méně už lidem, možná byste byl schopen najít jiné způsoby vyvážení nabídky a poptávky

zahrnete-li do svých úvah i jiné OZE, možná se dopracujete k jiným závěrům, než Vámi citovaná studie

OZE jsou dnes v podobné situaci, v jaké byla jaderná energetika v 50. letech, mohutná podpora byla tehdy vylákána příslibem "energie tak levné, že ji nebude třeba měřit" od té doby však ceny jaderných elektráren rostou, proto jich celá řada ani nebyla dostavěna, OZE dnes rovněž slibují pokles cen pod úroveň konvenčních zdrojů v případě, že budou z počátku dostatečně podporovány, stejně jako byla podporována jaderná energetika v minulosti, ale v řadě případů i dosud, jedině čas ukáže, jestli tento slib bude naplněn, nebo se jedná o podobnou iluzi, jako v případě jaderné energetiky

jedině čas rovněž ukáže, jestli OZE z dětských nemocí vyrostou, nebo na ně zahynou, jistě uznáte, že není vyspělá společnost, která by nechala děti umírat hlady, dokonce čím vyspělejší, tím déle své děti živí

z tohoto pohledu můžeme prohlásit, že současné typy reaktorů (a žádné jiné nejsou plánovány do výstavby), lze považovat za dospělé, lze dokonce odhadnout, kdy zemřou - asi za 100 let, až jim dojde palivo, jejich "děti" - reaktory IV. generace se však dosud nenarodily, jejich "rodiče", ač sami podporu přijali, je nejsou schopni přivést na svět a uživit, z xenofobních důvodů však odmítají přijmout k adopci "děti" OZE

Předmět: Re (7): Komentář
Autor: Tomas Ponic
Datum: 02.03.2009 10:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Regulovat spotrebu? To jako lide budou sedet doma, az jim zavolaji z podniku, ze zitra bude foukat ci svitit slunko at dojdou do fabriky, ze se bude delat?

No skaknul jsem i do vedlejsi diskuze o foto, kde "resite" proti argumenty navrhem, ze smazete jeho nazory. To pro mou predstavu staci, jak by jste chtel resit OZE.

Předmět: Re (8): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 02.03.2009 13:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zajímavě překrucujete, kdybyste četl pozorně, všimnul byste si, že jsem navrhnul jednomu diskutujícímu, abychom poslední příspěvky vymazali, protože jsou mimo téma, protože se neozval, zůstaly tam, co Vám na tom vadí?

Vaše představa o regulaci spotřeby je legrační, zajímal jste se někdy, jak velkoodběratelé regulují spotřebu? myslíte, že ocelárna spustí elektrickou pec, kdy se jim zachce?

Předmět: Re (9): Komentář
Autor: Tomas Ponic
Datum: 02.03.2009 15:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tuhle Vasi otazku nechapu? "Vaše představa o regulaci spotřeby je legrační, zajímal jste se někdy, jak velkoodběratelé regulují spotřebu? myslíte, že ocelárna spustí elektrickou pec, kdy se jim zachce? "

To jako reagujete na mou odpoved? Kdo chce precte si nasi "diskuzi" a udela si zaver sam.

Předmět: Re (10): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 03.03.2009 08:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
uznávám, že jsem se vyjádřil příliš stručně a nesrozumitelně, chtěl jsem říci, že jste si pravděpodobně neuvědomil, že i v současnosti velkoodběratelé přizpůsobují provoz energeticky náročných zařízení a tím vlastně veškeré výroby, aktivně hledají způsoby, jak vyrovnat spotřebu na konstantní úroveň, jednoduše proto, aby dosáhli nejnižší ceny, pokud bude nejnižší cena určena jiným způsobem, odběratelé najdou způsob, jak se přizpůsobit, možná je i Vaše vize, pravděpodobnější však je, že zaměstnanci v době nižší dostupnosti energie budou dělat energeticky méně náročné činnosti

uvědomujete si, že jsme všichni absolutně závislí na jediném odvětví hospodářství, které se vždy přizpůsobovalo rozmarům počasí? nebo si myslíte, že zemědělec v době sklizně vyrazí k moři? vše ostatní můžeme v případě nouze postrádat, ale bez zemědělství bychom velmi rychle vyhynuli

Předmět: Re (3): Komentář
Autor: Aleš Aleš
Datum: 08.03.2009 00:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Bechníku už jsem Vám přece psal , že ČEZ uzavřel dle plánu cca 2020 MW z uhlí - výkon Temelína. Každý může ověřit na stránkách čezu , každý může ověřit statistiku težby uhlí na stránkách MPO...

Předmět: Re (4): Komentář
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 10.03.2009 11:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
pane Aleši, už jsem Vám na to přece odpovídal, uzavření uhelných elektráren nemělo souvislost s uvedením Temelína do provozu, vesměs byly uzavřeny o několik let dříve, pokud se nezměnily stránky ČEZ, byl tam u každé elektrárny uveden rok uzavření, důvodem odstavení zmiňovaných uhelných elektráren bylo, že byly na konci plánované životnosti, ČEZ však sliboval uzavřít další uhelné elektrárny po uvedení Temelína do provozu, nikdy k tomu nedošlo, výroba byla udržována na vysoké úrovni dokud nebylo zavedeno obchodování s emisními povolenkami, pak začly emise ČEZu klesat, byl to dobrý byznys

Předmět: Re (5): Komentář
Autor: Petr Ševela
Datum: 11.03.2009 08:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
přece ji nezavřou v polovině životnosti! Pokud by nebyl postaven Temelín byla by elektrárna rekonstruována.

zobrazuji 1 - 30 z 46   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama