Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Jak se u nás ZDOLA podporuje solární energetika a OZE?

Autor článku: Karel Merhaut
Plné znění článku: Jak se u nás ZDOLA podporuje solární energetika a OZE?
Anotace článku: Když jsme už před lety při exkurzích LEA po solárních a jiných OZE-instalacích zaznamenali někde jejich větší úrodu, vždy nás (a zejména přítomné novináře) zajímalo, z čeho vlastně vyklíčila. Kdo a jak k ní napomohl. A bylo téměř vždy zřejmé, že vedle nastavení podmínek státem a trhem zde obvykle měly příznivý, ne-li určující, vliv impulsy zcela lokální povahy.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (8): FV panelyJaroslav Kubín02.03.2009 14:09
Re (8): FV panelyPetr Lukáš26.02.2009 22:22
Re (5): FV panelyBronislav Bechník23.02.2009 22:05
Re (7): FV panelyBronislav Bechník23.02.2009 21:05
Re (6): FV panelyPetr Lukáš23.02.2009 20:52
Re (5): FV panelyBronislav Bechník23.02.2009 19:34
Re (5): FV panelyEduard Křivánek23.02.2009 09:32
Re (4): FV panelyPetr Lukáš22.02.2009 19:04
Re (4): FV panelyAleš Aleš21.02.2009 21:46
Re (3): FV panelyBronislav Bechník21.02.2009 12:15
Re (2): FV panelyAleš Aleš20.02.2009 19:30
Re: FV panely Bronislav Bechník18.02.2009 17:28
FV panely Aleš Aleš18.02.2009 12:33

Příspěvky
Předmět: FV panely
Autor: Aleš Aleš
Datum: 18.02.2009 12:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jsou pouze vyhazováním peněz oknem. Nemají nic společného s ekologii. Je to pouze výrobek zelené ideologie. Žádné FV panely nemohou nahradit klasické zdroje. Ve velké energetice neznamenají a v našich podmínkách nikdy nebudou znamenat nic více, než malý bezvýznamný zdroj elektrické energie. Při jejich současné ceně navíc symbolizující mrhání peněz společnosti.

Předmět: Re: FV panely
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.02.2009 17:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
prorocká slova, uvidíme, jestli se splní

ovšem neekologičnost byste měl prokázat nějakými fakty, vhodným parametrem je poměr získané a vložené energie za dobu života, který je u fotovoltaiky v ČR v současnosti v rozmezí 10:1 až 20:1 v závislosti na technologii a stále se zlepšuje, takových hodnot konveční zdroje nedosahují, rovněž v otázce emisí (za dobu života) je fotovoltaika lepší než kterýkoli konvenční zdroj, a to jak z hlediska emisí CO2, tak z hlediska emisí látek poškozujících ozónovou vrstvu, emisí prachových částic...

Předmět: Re (2): FV panely
Autor: Aleš Aleš
Datum: 20.02.2009 19:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Neekologičnost Vám prokáži jednoduše, na výkup jedné 1kWh zaplatíme cca 12,7h její skutečná cena je nějakých 1,8 kč dejme tomu , že 1 kwh je dotována 11 kč. Spotřeba české rebupliky je cca 48000 toe = 556TWh naše HDP je 3,8 bil kč z jedné kwh tedy vytvoříme cca 7kč. Když chcete dotovat FV 11 korunami musíte vytvořit nejdříve hodnoty za 11kč a k tomu potřebujete více než 1kWh z klasického zdroje čím více tedy FV panelů tím více energie z klasických zdrojů potřebujete, aby jste mohl platit jejich výrobu a provoz. V současných podmínkách je tady inst. FV panelů v ČR zcela nesmyslné a prakticky zvyšuje emise CO2.

Předmět: Re (3): FV panely
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 21.02.2009 12:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vaše úvaha obsahuje zrnko pravdy, pokud by spotřební koš byl konstantní, potom je pravda, že čím více peněz utratíme, tím více poškozujeme životní prostředí, úvaha je však použitelná pouze v tom smyslu, že bohatí poškozují životní prostředí neporovnatelně více než chudí (EU, USA, Japonsko oproti rozvojovým zemím ale i zemím jako je Čína nebo Indie)

finanční prostředky společnosti jsou však omezené, a pokud budou vynaloženy na zboží, jehož dopad na životní prostředí je nižší, nebudou moci být utraceny za zboží s horšími ekologickými dopady

mimoto, jak správně poznamenáváte, Vaše úvahy jsou platné pouze "v současných podmínkách"

zabýváte se však financemi, tím jste schopen dokázat jen neekonomičnost, to je ovšem případ jakýchkoli dotací, lze najít řadu případů, kdy konečný výsledek bude nesrovnatelně horší nejen "v současných podmínkách", ale i do budoucna, například tzv. šrotovné

další nepřesnost ve Vaší úvaze je cena elektřiny, jednak už je dlouho známo, že cena konvenční elektřiny neobsahuje všechny náklady spojené s její výrobou, a jednak FV panely vyrábějí elektřinu ve dne, kdy je i tato neúplná cena elektřiny vyšší než Vámi uvedených 1,8 Kč/kWh, výsledek tedy ani při použití Vašeho schématu není tak dramatický, jak se snažíte tvrdit, než však dosáhne fotovoltaika významného podílu na produkci elektřiny, budou ceny elektřiny i fotovoltaických panelů úplně jiné, cílem dotační politiky EU je dosáhnout, aby ceny OZE klesaly co nejrychleji

Předmět: Re (4): FV panely
Autor: Aleš Aleš
Datum: 21.02.2009 21:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Bechníku myslím , že moje úvaha poměrně přesně vystihuje situaci, podpota FV panelů stejně jako šrotovné nemá s ekologií nic s polečného a je to jenom politické rozhodnutí.

Máte pravdu , že finanční prostředky společnosti jsou vždy omezené když tedy zaplatíte panely nemůžete zaplatit třeba lepší léčbu pro nemocné atd.. A i ke vztahu k životnímu prostředí najdete mnoho příkladů jak lze peníze využít lépe.

Jinak Vaše teorie, že bohatí poškozují životní prostředí více než chudí, se jaksi rozchází s
reelitou , podívejte se na zdevastované životní prostředí chudých zemí jako je Indie nebo Bangladéš , ale i Čína a srovnejte to s Anglií nebo USA. Právě chudé společnosti ničí životní prostředí mnohem více než společnosti bohaté , protože si jeho ochranu přírody nemohou dovolit..Ničení životního prostředí není vypouštění CO2.

Předmět: Re (5): FV panely
Autor: Eduard Křivánek
Datum: 23.02.2009 09:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Aleš Aleš,
Chci reagovat na Vaši představu týkající devastace prostředí v závislosti na vyspělosti (bohatství, zřejmě HDP) země. Je nutné si uvědomit odkud se berou všechny hmotné statky se kterými se dnes setkáváme a které využíváme. Ano jsou přavážně dováženy ze zemí jako jsou Indie, Bangladéš, Čína... A tomu odpovídá devastace půdy, ovzduší a lidské populace. Doposud je to v pořádku co se týče vztahu: "vyrobím, tudíž zatěžuji životní prostředí". Je však potřeba vidět i kousek dál. Tudíž mám na Vás otázku: "Myslíte že tyto země mají užitek (zisk) z toho jakým způsobem se chovají?" Není tomu tak, podniky ve kterých se vyrábí námi využívané produkty patří zrovna těm vlastníkům, kteří žijí ve společenství bohatých (uváděl jste např. Angli nebo USA). Je obecně známo že podniky raději přesouvají svou výrobu směrem na východ (týká se to i naší země) a to z důvodu snížení nákladů na výrobu ale i z důvodu ekologické zátěže za kterou by museli ve své zemi tvrdě platit.

Předmět: Re (5): FV panely
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 23.02.2009 22:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
podpora fotovoltaiky i ostatních OZE je ekonomicko-politické rozhodnutí, které je motivováno jednak snahou o vyšší podíl energie z místních zdrojů, což zvyšuje bezpečnost zásobování energiemi, a jednak snahou o stabilizaci klimatu ve stavu, na nějž jsme zvyklí

vzhledem k tomu, že v současnosti převládá názor, že vliv CO2 na klima je významný, máme v rukou mocný nástroj pro regulaci klimatu
viz
http://www.novinky.cz/clanek/161997-modernizovane-porouceni-vetru-desti-ma-vylepsit-planetu-zemi.html
Profesor Gary Shaffer z Ústavu Nielse Bohra v Kodani tvrdí, že lidstvo by mělo s emisemi CO2, potažmo zásobami uhlíku spíše rozumě hospodařit, aby se vyhnulo oběma extrémům - Zemi příliš horké nebo příliš studené, tedy méně obyvatelné, než je dnes

Předmět: Re (4): FV panely
Autor: Petr Lukáš
Datum: 22.02.2009 19:04 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V současné době se silová elektřina vykupuje za 1,60-1,70Kč/kWh, maximálně. V dnešním dění kolem fotovoltaik nehledejte nějaké bohulibé záměry, nebo eviromentalismus, či dokonce lásku k přírodě!!!
Jde v první řadě o KŠEFT, o nic jiného.
V současné době jde o nejvýnosnější prakticky bezrizikovou formu investice. Těmto dnešním zlatokopům je naprosto u prd*le, kde svou fotovoltaiku postaví... Klidně i na louce či zemědělské půdě, hlavně když je ten pozemek přijde co nejlevněji a bude mít co největší plochu, a budou moci stavět pokud možno už včera.
Už aby se srazila výkupní cena a zelené bonusy někam k 7-8 Kč/kWh, a byl konečně klid. To, co se dnes děje, nemá žádnou logiku!!!!!!

Bioplynové stanice... to samé v bleděmodrém. Vybíjejí se bezhlavě prasata a krávy a zemědělci místo zvířat "krmí" (resp. chtěli by krmit - většina jich čeká na dotace) zelením ocelová smrdící monstra... hrnou se do toho vysloveně po hlavě...
Nejsem sice zemědělec, ale pocházím ze zemědělské rodiny - a říkám, že tohle zatraceně hodně špatně dopadne....! Nebude to zítra, ani za rok, ani napřesrok, ale jednou se nám to vrchovatě vymstí...

OKAMŽITĚ BYCH ZAVEDL:
fotovoltaika-
Výstavba fotovoltaických elektráren pouze a jen na plochách JINÝM způsobem nevyužitelných. Vyjmutí ze ZPF tabu = totální zákaz.

bioplyn-
Bioplynové stanice pouze a jen v případech, kdy bude více jak 1/3 vstupního materiálu regulérní biologický odpad. Tedy již žádné "zplynování" prakticky 100%ní kukuřičné siláže, apd.

Předmět: Re (5): FV panely
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 23.02.2009 19:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
s posledními dvěma odstavci plně souhlasím, proto budu rád, když odstraníte vulgární výrazy ze svého příspěvku (volba "editovat" vedle titulku)

k záborům zemědělské půdy se chystá novela zákona o ochraně zemědělské půdy, viz http://www.mzp.cz/cz/news_tz090217novela_ZPF_prvni_PSP

ve většině zemí EU je vyšší podpora pro fotovoltaické elektrárny na střeše, ČR je v tomto trošku výjimkou, větší podporu mají malé systémy do 30 kWp, kdyby však EU nařídila podorovat více elektrárny na střeše, jistě by se našla celá řada hlasitých protestujících, kteří by nadávali, co že nám to zase EU vnucuje shora, když si to můžeme rozhodnout na místní úrovni

podívejte se však na instalace fotovoltaiky v ČR před zavedením podpory OZE, snad všechny demonstrační projekty byly na střechách budov, mám pocit, že nikdo nepropagoval stavby fotovoltaických elektráren na zelené louce, nezlobte se proto na zákonodárce, že netušili, kam se situace může vyvinout

Předmět: Re (6): FV panely
Autor: Petr Lukáš
Datum: 23.02.2009 20:52 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zeditovat už nic nejde, sorry. Za tím, co říkám, si ale absolutně stojím. Mnoha z nich je to skutečně u té ... Mnoho jich znám osobně. Někteří nemají ani nutkání něco kamuflovat za enviromentalismus a na rovinu tvrdí, že jde jen o kšeft, a o nic jiného.

A nejhorší na tom je, že tito "investoři" mají sílu si protlačit, co si zamanou - klidně změní 20 ha dobré orné půdy na průmyslovou zónu, jen aby bylo kde postavit solární panely. Je to jen o tom, koho "namazat" a jak hodně. Kdo "maže" - ten jede a staví. A starostové se zastupiteli do toho ještě tleskaj a držej těmto snahám palečky, jelikož se do rozpočtu obce budou sypat... penízky!

V současnosti je "odpustek obci" cca 100-150 tisíc Kč/rok za 1MWp na katastru obce.

Předmět: Re (7): FV panely
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 23.02.2009 21:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
obecní dotace se týkají výhradně malých systémů instalovaných na střechy, Vaše příspěvky jsou proto mimo téma, pokud budete souhlasit, navrhuji poslední 4 příspěvky v tomto vláknu smazat, jinde na tzb-info jsou však diskuse, kde Vaše názory uvítám

Předmět: Re (8): FV panely
Autor: Petr Lukáš
Datum: 26.02.2009 22:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Smázněte, co uznáte za vhodné.

Předmět: Re (8): FV panely
Autor: Jaroslav Kubín
Datum: 02.03.2009 14:09 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den.

Vážený pane, fandím Vám ve Vaší bohulibé činnosti, kdy se snažíte vnést slušnost a logiku do negativních názorů odpůrců OZE.
Stálé vyjasňování toho, že OZE jsou jiné typy zdrojů než jádro a uhlí a nikdo nepředpokládá náhradu Temelína větrem, že v ceně elektřiny stále chybí externality, že doposud nikdo z jistotou neřekl jaká bude spotřeba energií za 10 či 50 let a jaký např. bude vývoz atd. atd. To vše při napadání jiného názoru než okamžité obhajoby dostavby Temelína a negace OZE chce opravdu velkou dávku trpělivosti.

Díky za ni.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama