Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie

Autor článku: Bronislav Bechník
Plné znění článku: Konkurenceschopnost obnovitelných zdrojů energie
Anotace článku: Náklady na těžbu a zpracování surovin a paliv stoupají. Naproti tomu investiční náklady větrných a fotovoltaickýc elektráen klesají. Ceny elektřiny z obnovitelných zdrojů jsou prozatím vyšší než ceny konvenční elektřiny. Budou-li však uvedené trendy pokračovat, je pouze otázkou času, kdy se setkají.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
biomasa perspektivaoldřich Šubrt30.06.2009 10:17
Re: opět upravená statistikaBronislav Bechník30.06.2009 07:35
opět upravená statistikaJan Nastas29.06.2009 18:23

Příspěvky
Předmět: biomasa perspektiva
Autor: oldřich Šubrt
Datum: 30.06.2009 10:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
K předloženému článku pana Bronislava Bachníka,uvádím především poděkování.Jakýkoliv příspěvek k OZE je velmi . potřebný.Já jsem sedlák a zabývám se prekticky od roku 1989 pouze alternativními přístupy k rozvoji zemědělství a venkova a vidím a stále mi to okolní situace připomíná,že sedlák a občan i malé obce chce si vytřvořit dobrou perspektivu udržitelného blahobytu.Souvisí to s krajinou a s možností vyváženého žití.Bez nadsázky je řešení v trochu demagogickém vyjádření vyjádření"ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ OBEC"(eso).jAK TO ZAŘÍDÍT VÍME.Nyní v rámci znovu nabité svobody my sedláci můžeme nakládat se svoji půdou na které získáváme svůj a to podporuji svůj vlastní BLAHOBYT,jak uznáme a jak je nám prostěšné.Okresní zemědělský tajemník jedné strany již není umřel od přepracování,čili není nikdo jyný než já a trh,to znamená co mohu udělat pro občany aby toi mbylo výhodné pro něj a pro mne v tomto kulturním dolíku v Česku.Produkovat co má ntrvale udržitelné H O D N O T Y .
Co máme kolem nás jenom kulturní krajinu s obrovským potenciálem přeměňovat sluneční energii do biomasy nebo přímo nba elektřinu.Proto využijme tohoto bezplatného daru ne k našemu obohacení nás sedláků ale k diversifikaci našich možností se uživit,budem zásadně produkovat fytomasu pro kogeneraci použitelnou v podmínkách malých obcí.pochopitelně že budeme preferovat maximální produkci z hektaru jakékoliv půdy i té která je jicž 20 let nevyužitá zničená průmyslovou činností a ve formě divokých skládek.Nenecháme ji ladem,jak si to představuájí "rádoby" sedláci a to je ještě velmi mírně řečeno.Proto na vlastní půdě se bude také pěstovatž to co dává nejmíň 5x tolik než obilí to.znamená třeba i oplocené plantáže KŘÍDLATKY BOHEMICA,ochráněné 4 metrovým porostem vrby jejíž pokos je jednou za dva roky s průměrným výnosem traké nad 10 t/ha ročně.Tímto se hlásíme k tomu ůporně ničit BOLŠEVNÍK protože ten škodí lidem ale využívat všeho ostatního včetně fungicidní křídlatky bohemica.Změnit názor na využití všeho zdravého a v případě invaze se znalostí zabezpečení proti škodám v přírodní rozmanitosti.Dík za uveřejnění příspěvku šubrt.

Předmět: opět upravená statistika
Autor: Jan Nastas
Datum: 29.06.2009 18:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Opět pan Bechník bravurně využívá statistických čar. Srovnává nákupní a prodejní ceny elektřiny, předpokládá, že nové technologie se budou vyvíjet a zlevňovat a staré se budou zdražovat.
"V případě oceli rostou ceny dokonce podstatně rychleji" -nemůžete věřit všemu co napíší statistici cena železa klesla na polovinu to je na cenu před cca sedmi lety. Pokud v této dynamické době vycházíte ze statistik jste minimálně o půl až jeden rok zpět a pokud na základě těchto zastaralých podkladů děláte prognózu, tak se dostáváte mimo mísu.
podstatné je to, že ani maximální využívání fotovoltaiky a větru nezajistí požadované nároky pokud nedojde k významným úsporám. Souhlasím s vámi, že jedině inteligentní regulace distribučních sítí umožní zvýšené využití zelené energie.

Předmět: Re: opět upravená statistika
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 30.06.2009 07:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
je třeba rozlišovat krátkodobé výkyvy od dlouhodobých trendů a vliv v současnosti probíhající finanční krize: spekulace a prudký pokles poptávky samozřejmě vedou k dočasnému snížení cen, dlouhodobý trend je však jasný a je podložený fyzikou, nikoli ekonomikou, spotřeba energie na výrobu fotovoltaických elektráren klesá, u větrných si nejsem jistý, spotřeba energie na výstavbu jaderných elektráren a elektráren na biomasu/bioplyn roste, stejně tak roste spotřeba energie na těžbu uranu a uhlí, spotřeba energie na těžbu biomasy je stabilní, jestliže cena energií poroste, porostou ceny konvenčních elektráren, bude-li cena energií klesat, budou klesat investice do energetiky

myslím, že se shodneme, že v dlouhodobém horizontu cena dobře zavedeného zboží v dostatečně konkurenčním prostředí odpovídá spotřebě energie, pak je jasné, že i ceny obnovitelných zdrojů někdy v budoucnosti přejdou na rostoucí trend, nejdříve však musí dosáhnout minima, k tomu je dosud daleko, na rozdíl od například jaderných elektráren, které jsou za minimem již od 70. let, v té době nikoho ani nenapadlo, že by snad cena elektřiny z fotovoltaiky mohla být srovnatelná s cenou elektřiny konvenční, pouze jeden jaderný fyzik prohlásil, že jsou jen dvě cesty do budoucnosti - sluneční a jaderná energie, jako jaderný fyzik měl jistě přehled o jaderné energetice, je však otázka, jaký měl přehled o OZE, další otázka je, co by říkal dnes

pokud někdo manipuluje statistikami, pak jsou to propagátoři jaderné energetiky, speciálně IAEA, podle studií energetické náročnosti životního cyklu jaderných elektráren kleslo za posledních 20 let EPBT o jeden až dva řády, tyto výslekdy však nejsou podloženy žádným podstatným pokrokem na fyzikální úrovni, z manipulací je usvědčuje vývoj investiční náročnosti - roste

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama