Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Novela vodního zákona (novela zákona o vodách)

Autor článku: Ing. Dagmar Kopačková
Plné znění článku: Novela vodního zákona (novela zákona o vodách)
Anotace článku: Novela vodního zákona (novela zákona o vodách) bude účinná od 1.8.2010 a obsahuje řadu novinek. Aktuální témata: žumpy, ČOV pouze na ohlášení, vypouštění odpadních vod z malých ČOV vsakováním přes půdní vrstvu do podzemních vod, srážkové vody, posudek hydrogeologa, zůstatkový průtok ve vodních tocích.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Osoby odborně způsobiláDagmar Kopačková03.09.2010 12:10
Re (2): stavba čovJosef Kopecký02.09.2010 13:01
Re: Osoby odborně způsobiláDagmar Kopačková01.09.2010 16:55
Re: stavba čovDagmar Kopačková01.09.2010 12:52
stavba čovJosef Kopecký01.09.2010 09:49
Osoby odborně způsobiláBohdan Koždoň19.08.2010 11:13
Re: §27 zákona 254/2001sb.o vodách.Dagmar Kopačková17.08.2010 10:13
§27 zákona 254/2001sb.o vodách.Jaromír Šolaster16.08.2010 20:12
Re (4): ČOV do 50 EODagmar Kopačková29.06.2010 11:01
Re (3): ČOV do 50 EOJan Novák28.06.2010 10:35
Re (2): ČOV do 50 EOIng.Dagmar Kopačková27.06.2010 21:58
Re: ČOV do 50 EOIng.Dagmar Kopačková25.06.2010 14:17
Re: ČOV do 50 EOAleš Dohnal24.06.2010 13:23
ČOV do 50 EOJan Novák15.06.2010 12:51
Bylo by třeba vrty pro tepelná čerpadla zařadit alespoň mezi stavbyPetr Čížek14.06.2010 12:19

Příspěvky
Předmět: stavba čov
Autor: Josef Kopecký
Datum: 01.09.2010 09:49 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101127
reakce na ...
Dobrý den, chci si postavit Čov, ale mám pocit, že po novele zákona, tomu už vůbec nikdo nerozumí. Obec, úřady ani firmy, které se prodejen čov živí a vyrábí je. Projektanti toho taky moc nevědí. Jak to tedy je, můžu si udělat projekt, postavit a pak to jenom ohlásit, že to mám.

Děkuji za reakce.

Předmět: Re: stavba čov
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 01.09.2010 12:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100894
reakce na ...
Pokud budete mít projekt a budete instalovat certifikovanou ČOV do 50 EO , stačí jen ohlásit.

Předmět: Re (2): stavba čov
Autor: Josef Kopecký
Datum: 02.09.2010 13:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101127
reakce na ...
Dobrý den, to já vím, ale než to ohlásím tak musím podstoupit stejnej proces než se udělala novela, takže výsledek? Práce pro všechny stejná a pruda pro občana taky. Výborně zákonodárci!!!

Předmět: Osoby odborně způsobilá
Autor: Bohdan Koždoň
Datum: 19.08.2010 11:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100930
reakce na ...
Dobrý den, mám dotaz ohledně osob odborně zůsobilých pověřených Ministerstvem životního prostředí pro provádění technických revizí vodního díla ohlášeného podle §15a, zda jsou někde popsány nebo zpracovány podmínky nebo směrnice na provádění činnosti revizi pro tyto osoby? Děkuji za odpověď.

Předmět: Re: Osoby odborně způsobilá
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 01.09.2010 16:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100894
reakce na ...
Dobrý den, čekáme na odpověď MŽP.

Předmět: Re: Osoby odborně způsobilá
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 03.09.2010 12:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100894
reakce na ...
Dobrý den, zde je odpověď z MŽP:
k Vašemu dotazu na základě vyjádření odboru ochrany vod MŽP sdělujeme, že specifikace dostatečné odborné úrovně, technického, administrativního a organizačního zázemí a předpokladů pro kvalifikované provedení revize ohlášeného vodního díla je v současné době ještě předmětem diskusí. Jelikož je novela účinná od 1. srpna 2010 a revize je třeba provádět jedenkrát za dva roky, nutnost jejich provedení nastane až v průběhu roku 2012. Věc bude uzavřena v dostatečném časovém předstihu a předmětná specifikace zveřejněna společně s informací, který odbor Ministerstva životního prostředí udělování pověření zajišťuje a za jakých podmínek.

Předmět: §27 zákona 254/2001sb.o vodách.
Autor: Jaromír Šolaster
Datum: 16.08.2010 20:12 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100886
reakce na ...
Proč není v § 27 uveden namísto vlastníka uživatel.Jak může vlastník zajistit péči o pozemky tak aby nedocházelo ke zhoršování vodních poměrů,odnosů půdy erozní činnosti...když jsou tyto vedeny ve zjednodušené evidenci,vlastník nemá vytyčeny jejich hranice,užívá je zemědělské družstvo a jsou pro vlastníka nepřístupné?
Soudíme se zemědělským družstvem o náhradu škody kterou nám jž několik let působí tím,že na polích které užívá dochází k vodní erozi a naše nemovitosti jsou zaplavovány bahnem,pesticidy a hnojem.Tímto je také zanášen a znečisťován místní potok.Podle tohoto zákona je družstvo nepostižitelné.Prosím poraďte nám po kterém vlastníku máme vyžadovat náhrady škod,když jejich pozemky jsou sloučeny v cca 100ha půdním bloku Předem děkuji za odpověď.

Předmět: Re: §27 zákona 254/2001sb.o vodách.
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 17.08.2010 10:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100894
reakce na ...
Dobrý den, doporučuji obrátit se přímo na Ministerstvo zemedělství o výklad uvedeného paragrafu.
Je možno využít výkladovou komisi na adrese http://eagri.cz/public/eagri/voda/statni-sprava-ve-vh/vykladove-komise/zadost-o-vyklad.html nebo e podatelnu na adrese http://eagri.cz/public/eagri/e-podatelna/.

Předmět: ČOV do 50 EO
Autor: Jan Novák
Datum: 15.06.2010 12:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Myslím, že v článku je drobná chyba. Kontrolu pověřenou osobou je nutné vykonávat dle novely ne 2 x za rok, ale 1 x za 2 roky. Takto je to mnohem přijatelnější pro provozovatelé těchto malých čistíren.

Předmět: Re: ČOV do 50 EO
Autor: Aleš Dohnal
Datum: 24.06.2010 13:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ta chyba je docela podstatná - vzhledem k ceně rozboru. Někdo první se upsal a ostatní to vesele opisují i s chybou.

Předmět: Re: ČOV do 50 EO
Autor: Ing.Dagmar Kopačková
Datum: 25.06.2010 14:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den,
děkuji Vám za upozornění, četnost kontroly je již opravena dle textu novely. Informace jsou přímo ze záznamu prezentací zástupců ministerstev, nevím kde přesně se stala chyba, ale ještě jsem pro jistotu skutečnost ověřila přímo na Mze:
"....na toho, kdo "vypouští výrobkem do 50 EO" se nevztahuje povinnost podle § 38 odst. 4, tzn. měření (tento nemá ani povolení k vypouštění, vypouštění se má v souladu s § 15a odst. 4 za povolené), vlastník takového výrobku ČOV do 50 EO má však povinnost revizí v souladu s § 59 odst. 1 písm. k), nejméně jednou za 2 roky osobou odborně způsobilou pověřenou MŽP (kvalifikaci obsahuje § 59 odst. 2). D.Kopačková

Předmět: Re (2): ČOV do 50 EO
Autor: Ing.Dagmar Kopačková
Datum: 27.06.2010 21:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě malé upřesnění co se týká certifikovaných výrobků CE, tzn. že vypouštění bude na ohlášení, tj. kde je povinnosti provádět technické revize vodního díla 1x2 roky, je povinnost předávat výsledky vodoprávnímu úřadu a to vždy do 31.12 příslušného roku.
Co se týká vypouštění do vod podzemních, minimální četnost bez ohledu na velikost je 2x ročně , ale předpokládá se, že pro větší zdroje(nad 50 EO) stanoví vodoprávní úřad četnost vyšší.

Předmět: Re (3): ČOV do 50 EO
Autor: Jan Novák
Datum: 28.06.2010 10:35 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rád bych se Vás zeptal zda-li již něco víte o tom jaké budou požadavky na osoby, které budou provádět revize ČOV do 50 EO. Je již zpracována na MŽP nějaká směrnice týkající se těchto požadavků? Děkuji za odpověď.

Předmět: Re (4): ČOV do 50 EO
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 29.06.2010 11:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, zatím nevím, ale ověřím na MŽP. Jakmile budu něco vědět, určitě umístím na web.

Předmět: Bylo by třeba vrty pro tepelná čerpadla zařadit alespoň mezi stavby
Autor: Petr Čížek
Datum: 14.06.2010 12:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100074
reakce na ...
V oblasti vrtů pro tepelná čerpadla zvítězily peníze jejich dealerů nad zdravým rozumem. Protože nebyly zároveň zařazeny do stavebního zákona jako "stavby", vrací nás novela vodního zákona zase zpátky ke stavu, kdy byly považovány za součást technologického zařízení, které nevyžaduje stavební povolení. Jsem zvědav jak přinutíte "jednomužné" firmičky, aby je zase nevrtaly třeba do 100 metrů kde jim kdo ukáže a staraly se o nějaké povolení od vodoprávního úřadu, který se přece o nějakém technologickém zařízení vůbec nedozví. To zase bude malérů a suchých studní ! Mimochodem, víte, že se podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí mají už od roku 2001 ohlašovat krajskému úřadu k posouzení, jestli nevyžadují EIU ? A kdo je kdy, jako součásti technologického zařízení, tam kdy ohlašoval ?

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama