Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Fukušima a Temelín

Autor článku: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Plné znění článku: Fukušima a Temelín
Anotace článku: Padly dva z nejsilnějších argumentů jaderné energetiky, a sice že jaderné elektrárny jsou tak bezpečné, že je možno je stavět i v seizmických oblastech, a že v tak technologicky vyspělé zemi, jakou je Japonsko, je konstrukce a provoz jaderných elektráren na takové úrovni, že k vážné havárii nemůže dojít.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 50   starší >>
Příspěvky
Předmět: 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Miroslav Konečný
Datum: 29.03.2011 16:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104663
reakce na ...
100% z obnovitelných zdrojů v Japonsku? Není problém, energie dopadající na zemský povrch je dost. Potřebujeme jen čas, peníze a vůli. Čeština národním jazykem v Japonsku? Není problém, hlasivky mají a hloupí nejsou, chce to jen čas, peníze a vůli. Oba cíle jsou sice podivné, ale jde to, teoreticky. A kromě toho jsme se v článku dověděli, že ve Wuppertalu mají plno času na zpracovávání utopických studií.

Předmět: Re: 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.03.2011 20:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Na odstranění následků jaderné havárie by bylo třeba mnohem více času peněz a vůle.
Ani Three Mile Island, ani Jaslovské Bohunice, ani Černobyl nebyly nikdy odstraněny.
50 % JE je větší utopie než 100 % OZE

Předmět: Re (2): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 30.03.2011 06:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Tak to tedy ve Francii mají Utopii ++ . Pokud si dobře pamatuji, tak tam je 80% el. energie z JE.

Předmět: Re (3): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 30.03.2011 09:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Obávám se, že ani Fukušima ani Temelín nejsou ve Francii.
Podíl elektřiny z jádra je ve Francii kolem 75 %.
Letmý pohled na energetickou burzu ukáže, jak neblahý vliv to má na cenu silové elektřiny.
Kromě toho elektřina představuje pouze část spotřeby energie, zahrneme-li teplo a paliva pro dopravu, klesene i ve Francii podíl JE někam ke 20 %.
Přitom už teď mají některé jejich JE problém - občas jim chybí voda pro chlazení.
Totéž se týká i případných nových bloků v Temelíně. Hrozí riziko, že pro ně nebude dost vody.
Francie je však skvělý příklad i z jiného pohledu.
Přes vysoké ceny silové elektřiny jsou ceny pro domácnosti nízké.

Předmět: Re (4): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 30.03.2011 12:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Diskutujeme o elektrárnách, takže se prosím držte tématu.
15% světové produkce elektřiny je z JE. Kolik je jí z OZE ?
Konečná cena elektřiny pro koncové uživatele je jak jistě víte více politickým rozhodnutím, než ekonomika. Např. za solární elektřinu také neplatíme jají výrobní cenu + distribuci (a další z účtu) + náklady na pohotovostní náhradní zdroje. Ale asi to s náklady Francouzských JE nebude tak špatné, když se jim vyplatí vyvážet elektřinu do Německa.
Chytře na to jdou Číňané (v budoucnosti největší spotřebitelé energie). Pro výrobu elektřiny stavi mnoho bloků JE, ale podporují i např solární kolektory.
Uveďte prosím nějakou zemi, kde se vyrábí alespoň 75% elektřiny z OZE. Snad jedině Island, nebo Norsko s jedinečnými specifickými přírodními podmínkami se tomu mohou blížit. Potom se můžem bavit, co je science-fiction a co realita.
p.s. A pro jiné elektrárny by bylo chladicí vody dost ? Připomínám, že i pro FVE a větrníky musí být připraveny náhradní zdroje s nárazovou potřebou chladicí vody blížící se výkonu oněch OZE.

Předmět: Re (5): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 30.03.2011 15:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Myslel jsem si, že máte hlubší znalosti.

Island má z OZE 100 % elektřiny, Norsko dokonce 106 %.
V současnosti pouze dva nebo tři státy na světě mají podíl JE vyšší než 50 %. Naproti tomu kolem 30 států pokrývá přes 80 % své spotřeby elektřiny jen z vodní energie.

Celkově je podíl OZE na výrobě elektřiny vyšší než podíl JE.
Zatímco podíl JE již několik let klesá, podíl OZE vytrvale roste.
V současnosti je pro většinu lidstva solární elektřina výhodnější než jiné zdroje.
Do budoucna to bude jen lepší.
Výrazně k tomu přispěla masivní podpora OZE ve vyspělých zemích.

U Francie jsem psal o cenách elektřiny na burze, nikoli o výrobních nákladech.
Ještě si ověřte, kdy a za kolik Francie elektřinu vyváží, a kdy a za kolik ji dováží.

Číňané staví hlavně uhelné elektrárny, podíl JE mezi novými zdroji je poměrně malý.
Co se týče OZE, cíle se každý rok zvyšují.
V případě JE si kromě toho budeme muset chvíli počkat, co s nimi udělá Fukušima.

Předmět: Re (6): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 31.03.2011 07:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Tak za prvé máte "nějaká podivná" data o podílu výroby el. energie ve světě. Podívejte třeba zde:
http://zeme.unas.cz/zdroje.html
Dále záleží na tom, zda do OZE počítáte vodní energii. Bývá zvykem ji uvádět odděleně. Ale i tak JE 19,9% a vodní + alternativní 8,9%.
Za druhé kromně Norska a Islandu, které jsem také zmínil: Které další zemně mají vysoký podíl vodní energie ? Typicky nějaká rozvojová, která si postavila jednu (několik) velkých přehrad. Ty zatím stačí na většinu zásobování. Ale co dál ? Kapacity vodních toků pro stavby přehrad jsou omezené.
Vraťme se ale k Japonsku, kterým jsme začali: Tam je 30% elektřiny z JE, 6,2 % z vodních (ale to jsou většinou přečerpávací) a 1% z obnovitelných. Zbytek jsou fosilní: uhlí ropa a plyn dovážené po moři. Otázka zní: čím teď rychle nahradí výpadky JE ? Ekologické to rozhpdně nebude.
Mimochodem skoro bez povšimnutí a podrobností prošla zpráva, že se v japonsku také protrhla hráz nějaké přehrady.

Předmět: Re (7): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 31.03.2011 12:37 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Pochybný je Váš zdroj.
Údaj o podílu JE je nadhodnocen cca o 35 %,
viz http://www.world-nuclear.org/info/inf01.html
Jistě uznáte, že serioznější zdroj informací o jaderné energetice byste těžko hledal.
Přesto udává pouhých 14 % při rychlém poklesu v posledních letech.
A to nemluvím o skutečnosti, že se jedná o výrobu, nikoli spotřebu, ještě by to chtělo odečíst různé druhy ztrát...

S těmi méně rozvinutými zeměmi máte pravdu jen částečně, mezi státy s nadpolovičním podílem vodní energie patří Kanada, Rakousko a několik dalších vyspělejších zemí. Na druhou stranu rozvojové státy se většinou nacházejí v tzv. slunečném pásu, kde je již dnes solární energie výhodnější než jiné zdroje.

Předmět: Re (8): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 31.03.2011 13:45 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Tak jsem se snažil upřesnit podíly výroby el. energie z více zdrojů informací a moc jsem nepochodil. Údaje se dost rozcházejí. Ostatně i ve Vašem odkazu se ne zcela shodují údaje uvedená tam na 2 místech.
Více, než JE se ale rozcházejí údaje od vodních elektráren. Mohlo by to být také způsobeno tím, že je problém vyčíslít výkon přečerpávací elektrárny.
Nicméně při hledání jsem objevil také jiný zajímavý odkaz:
http://www.denikreferendum.cz/clanek/9417-jak-je-to-s-jadernymi-zdroji
Ovšem protože ekologové odmítají i velké vodní nádrže (a jejich elektrrny), tak je zastoupení jimi podporovaných obnovitelných zdrojů na výrobš elektřiny mizivé. V žádu jednotek %.
Pořád zapomínáte, že k FV musíte vybudovat a také značnou část doby provozovat záložní zdroje. Tedy ke každé solární elektrárně by museli v tom rozvojovém světě vybudovat ještě jednu jen trochu menší další elektrárnu třeba na plyn.

Předmět: Re (9): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 02.04.2011 12:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Velice se mýlíte.
A to hned v několika bodech.
Žádné záložní zdroje není nutno budovat, ony existují, jsou to stávající uhelné elektrárny, které jsou v době, kdy fotovoltaika vyrábí, utlumeny. Prodlužuje se tím životnost zásob uhlí.
Kromě toho jste asi dost mladý, když si nepamatujete, jaký byl rozdíl mezi spotřebou ve dne a v noci ještě zhruba před 20 30 lety. Současná, mnohem vyrovnanější spotřeba je důsledkem efektivního využívání HDO a vhodných cenových tarifů a taky přečerpávacích elektráren. Tím se spotřeba přesouvá do noci, kdy je přebytek elektřiny z JE, tu elektřinu by jinak nikdo nechtěl. Stejné nástroje lze využít pro přesun spotřeby do doby, kdy je elektřiny dostatek z OZE.

Předmět: Re (10): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 02.04.2011 23:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Psal jsem o rozvojových zemích a reagoval na Vás cituji: " Na druhou stranu rozvojové státy se většinou nacházejí v tzv. slunečném pásu, kde je již dnes solární energie výhodnější než jiné zdroje. "
Je tedy otázka, jestli tam nějaké zdroje energie s rychlým startem mají.
I uhelné elektrárny můžete považovat za záložní zdroje jen do určité míry. Mohou zvýšit výkon poměrně rychle jen částečně. Roztopení kotle z 0 na 100% trvá rozhodně déle, než hodinu. Podobně rychlé snížení výkonu lze řešit pouze vypuštěním páry.
Tedy musíte mít několikanásobně výkonu v uhelné elektrárně oproti FV.
V rozvojových zemích je většinou problém financovat a postavit aspoň nějakou elektrárnu, ne tak je dublovat. Tj. K FV ještě jinou, nebo ke stávající ještě FV.
U vodní se dá výkon regulovat snáze, ale opět jen v určitém rozsahu (pokud nebyla projektována jako přečerpávací). Nemůžete příliš měnit průtok pod přehradou. Pokud ale nemůžete měnit průtok a tím i výkon, nemá smysl kombinace s FV, Navíc v tomto případě bychom nahrazovali jeden ekologický zdroj jiným.
Nehledě k tomu, že proti stavbě přehrad protestují ekologové kvůli zaplavování rozsáhlých území.
Takže FV se sice dá použít, ale jen jako menšinový zdroj.

Předmět: Re (11): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.04.2011 09:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Než něco napíšete, bylo by dobré nejdříve přečíst, co už bylo napsáno výše.
Pokud je v nějakém státě podíl vodní energie přes 80 %, je celkem evidentní, že se jedná o akumulační elektrárny = zdroje s rychlým startem a snadnou regulací.
Fotovoltaika v takovém případě může výrazně zvýšit množství dostupné obnovitelné energie. Vaše tvrzení, že by se nahrazoval jeden ekologický zdroj jiným, je mylné, vyplývá pouze z neznalosti.
Další, co ignorujete, je, že kromě fotovoltaiky existují i solární termální elektrárny, které se nezastaví při přechodu oblačnosti a mohou vyrábět elektřinu i po západu slunce.
Solární energie může v uvedených zemích vést k zachování, případně i zvýšení podílu OZE i při růstu spotřeby energie.

V případě České republiky přicházejí v úvahu změny výkonu o 100 MW za 15 minut, přičemž tyto změny lze předpovídat poměrně spolehlivě až na 36 hodin dopředu, takže ČEPS má dost času se na ně v přípravě provozu na následující den nachystat. Pro takovou změnu rozhodně není nutno upouštět páru, i kdybychom zanedbali možnosti přečerpávacích elektráren a Vltavské kaskády.
Největší rychlejší výkyvy výkonu mohou způsobit megaprojekty ČEZu při přechodu oblačnosti. Jedná se však o výkony řádově kolem 50 MW, což hravě zvládne primární regulace. Uvědomte si, že elektrizační soustava musí zvládnout mnohem horší problémy, například výpadek jednoho bloku Temelína, což je 1000 MW, přičemž tyto výpadky se rozhodně nedaří předpovídat.

Tepelné elektrárny lze regulovat obvykle v rozsahu 50 až 100 %, uhelné obvykle více, jaderné v některých případech méně. Nabízené bloky pro rozšiřování Temelína takovou regulaci umožňují v podstatě polovinu dní v roce. Instalovaný výkon fotovoltaiky by na základě tohoto mohl být až polovina maximální spotřeby o letním víkendu. K tomu máme ještě hodně daleko.

Předmět: Re (12): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 04.04.2011 10:44 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
P. Bechnik viděl jste někdy, jak vypadá akumulační = pžečerpávací elektrárna ? Ta musí mít jednu nádrž nahoře a jednu dole. A to rozhodnš není běžná konfigurace.
Většina vodních elektráren je průtoková a musí udržovat stálý průtok pod přehradou. Tedy hlavní možnost regulace je pustit tu vodu přes turbíny, nebo bokem bez užitku.
Potom ovšem nemá smysl ta kombinace s FV, jak jsem psal. Pouštět vodu mimo turbíny, aby mohly v případě intenzivního svitu pracovat FV panely ? Pro regulaci a tedy využití FV mužete uvažovat jen s přijatelným kolísáním průtoku v řece. A to navíc musíte uvaýovat i doby sucha, kdy je vody málo.
Pokud uvažujete o regulaci výkonu elektrárby tepelné a to hlavně JE, rozhodně není odezva bloku 15 min pro výkon 100 MW, jak sám píšete. Nebo dokonce z 50% na 100%, nebo naopak.
A jestli přejde oblačnost nad FV panely (to jsou ty 15 min. změny) tak to např v rámci okresu vůbec nezáleží na tom, komu patří. Dokonce nezáleží ani na tom jestli patří jednomu vlastníku.
A předpovídat oblačnost na 36 hod dopředu ? Tak možná s 50% pravděpodobností v rámci celé republiky. Pro nějakou konkrétní oblast (např. Horní Dolní s FV parkem) a na 15 min přesně úplné sci-fi.
Navíc tepelná elektrárna nedokáže reagovat na 15 min výkyvy výkonu. To jedině některé vodní, ale přečerpávací trvá reverzace delší donu.

Předmět: Re (13): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.04.2011 11:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Doporučuji prostudovat terminologii.
Vodní elektrárny jsou:
- průtočné - většina malých vodních elektráren
- akumulační - Vltavská kaskáda
- přečerpávací - Dlouhé Stráně a Mohelno
- jiné (například plovoucí)
Vámi popsaný způsob "regulace" se týká pouze těch průtočných.

S rychlostí regulace jednoho bloku máte samozřejmě pravdu, jenže já jsem psal o regulaci celé soustavy = cca 6000 MW v provozu. Tj. rychlost změny do 2 % za 15 minut = skoro nic. Skutečný problém je pouze výpadek 1000 MW za jedinou minutu v případě Temelína. Z toho důvodu i změny výkonu v jednom okrese nehrají roli.

Primární regulace je v provozu na všech velkých blocích, tj. včetně jaderných, celkový rozsah je minimálně 200 MW nahoru i dolů. Rychlost reakce je v podstatě okamžitá. Reverzace přečerpávací elektrárny je možná do 10 minut, zřídka však všechny turbíny čerpají. Rozběh stojící turbíny je možný do 2 minut.

Vyjadřujete se k něčemu, k čemu Vám chybí základní informace. Už toho, prosím, nechte.

Předmět: Re (14): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 04.04.2011 15:14 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Vltavská kaskáda má svůj harmonogram průtoků a nemůže kvůli regulaci prostě zadržet všechnu vodu ve Vltavě (ani polovinu atd.), pokud zrovna není potřeba elektřina. Řeší se to právě obtokem kolem turbin. Takže akumulační pro smysluplnou regulaci jen malá část jmenovitéhovýkonu.
Ale teď jste sám odhalil "jádro pudla". Regulace je možná jen při výkonu FV kolem těch 2% celkového výkonu. A i to pro nás možná letos bude problém.
Tak jak to vyřeší to Japonsko (nebo my), abychom měli 100% z obnovitelných zdrojů ? Což podle Vás není problém. Jak budete regulovat ty 15 min. změny nějakách 90% zdrojů (když odečtu 10% vodních). To znamená v daném mikroregionu třeba o 50% výkonu, když se náhle zatáhne a poklesne náhle výkon FV ?
Mimochodem před Fukušimou Japonsko plánovalo zvýšit podíl JE z 30 na 50% do roku 2030.
A současné JE rozhodně nevypnete (ale ani podstatně neutlumíte) v řádu několika hodin. A rychlé startování štěpení by mohl uvažovat jen hazardér a sebevrah. Ostatně je to vidět i na té Fukušimně, kde i po přerušení štěpné reakce okamžitě se ještě dlouho musí odebírat energie,
Pokud myslíte nové druhy reaktorů, tam jsou zajímvější množivé a ty co umí likvidovat radioaktivní odpad na takový, který má poločas rozpadu o několk řádů nižší.

Předmět: Re (15): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.04.2011 15:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Odhalil jste spíše Vy svou neznalost.
Na první část Vašeho příspěvku je zbytečné reagovat, je celá fakticky chybná.
Co plánovalo Japonsko před Fukušimou, je úplně jedno, důležité je, co bude plánovat po Fukušimě. Totéž platí o Číně, Itálii...
Dá se sice očekávat, že podobně jako v případě havárie ropné plošiny loni, se i v tomto případě objeví studie, která dokáže, že radioaktivní zamoření oceánu bylo zanedbatelné, jenže obnovení důvěry se protáhne na řadu let, pokud mezitím nedojde k další havárii.

Regulace JE v řádu několika hodin je pro vyrovnávání výkyvů výroby FVE více než dostatečná. Kromě toho bude nutná pouze dva nebo tři dny v roce. I v případě vyššího podílu FVE bude tato potřeba zanedbatelná.

Reaktory, které zmiňujete v posledním odstavci existují zatím jen na papíře. Rychlý funguje jeden, nějaké se staví v Indii. Ale množivé se z nich stanou teprve až se podaří uzavřít palivový cyklus, což bude v případě plutonia celkem problém. A o nějakých reaktorech, co umí likvidovat radioaktivní odpad si můžete nechat zdát. První experiment má daleko k praktickému využití, v tomto případě je vzdálenost větší než u jaderné fúze, kde se T+20 změnilo na T+30, ale už ani tomu nikdo nevěří.

Přestaňte číst oslavné populární články na proatomových webech, které "popisují" pomocí hezkých ilustrací neexistující technologie typu "trvalé" úložiště a orientujte se na odborné recenzované články v impaktovaných časopisech. Zjistíte, že jsme krmeni pohádkami. To se kromě fúze týká i některých vizí ve fotovoltaice (například nanoanténky).

Předmět: Re (16): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 05.04.2011 06:57 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Nezlobte se na mne, ale tato debata nemá smysl a toto je můj poslední příspěvek.
Nechtěl jsem být tak hrubý, ale musím: Jelikož hloupý asi neejste, musím předpokládat, že vědomně zkreslujete skutečnosti.
1) Současné Jaderné reaktory a elektrárny neumožŇují rychlé změny výkonu ve větším rozsahu, než několik % svého výkonu. Samy potřebují kombinovat s dobře regulovatelnými zsroji kvůli kolísýní spotřeby. Potřebují jich ale daleko méně, než FV, nebo větrníky, protože mají na rozdíl od nich stálý a předvídatelný výkon.
2) I uhelné elektrárny a spalující biomasu mají značně omezený rozsah regulace v krátkém časovém úseku.
3) Vodní elektrárny:
a) Přečerpávací. Jsou určeny k rychlému vyrovnání výkyvů sítě. Problém je omezený instalovaný výkon a také účinnost.
b) ostatní vodní: Nejrychlejší reakce. Podle toho zda a jakou mají nádrž jsou schopny efektivně regulovat výkon v rozmezí max. a min daného průtoku což je malá část jmenovitého výkonu. Zbytek (podstatná část regulace) se provádí tak, že voda teče bez užitku.
Plynové s rychlou reakcí zatím nemáme.
Jak tedy chcete zajistit 100% z OZE při omezeném množství biomasy a vodní energie a takovou soustavu uregulovat ?
Včera proběhla zpráva, že Němci už mají problémy po odstavení JE v jižním Německu. El. energie je tam málo a kapacita pro přenos ze severu nejsou. Navíc z čeho by tu energii vyrobili a kde ? Kdyby reaktory nahradili např. FV, moc by si nepomohli. V případě žádného (malého) výkonu FV (v noci, když je nad jižním Německem nízká oblačnost) by museli řešit stejné problémy.
Řeší to dovozem elektřiny z ČR a Francie výkonu asi 1,5 násobku Temelína.
Takže hauři ekologové odstavili nejspíše úplně zbytečně reaktory v Německu, aby o to více pracovaly reaktory u nás a ve Francii.
FV se dá přirovnat ke sportce. Sice si můžete spočítat nějakou pravděpodobnost rozložení výkonu v čase. Díky tomu, že je málo pravděpodobné, že nastanou případy, kdy na všechny FV panely svítí maximální slunce a že naopak mimo noc jsou všchny s nulovým výkonem. Ale tak jako se kupodivu celkem pravidelně stává, že padne jackopot (jakkoliv je to málo pravděpodobné), tak by se víceméně pravidelně objevovaly blackouty způsobené FV.
I když kdo ví po loňském boomu FV se toho (nedejbože) možná letos dočkáme.

Předmět: Re (17): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 05.04.2011 09:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Chápu, pane Vintře, že pokud neznáte výsledky studie, kterou vypracoval ČEPS ve spolupráci s GeoModel, musíte být přesvědčen, že Vám věším bulíky na nos. Studie byla vypracována v první polovině roku 2010, na rozdíl od jiných však nebyly její závěry zveřejněny v masových médiích. Jediná prezentace, o níž vím, byla na 5. České fotovoltaické konferenci (detaily a hezký obrázek viz http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/fv-kolik-jeste-mozno-instalovat ).
Z uvedené studie vyplývá, že v letošním roce se může s pravděpodobností 20 % stát přibližně ve 3 nebo 5 dnech, že regulační schopnosti zdrojů v České republice budou v poledních hodinách překročeny o 200 MW (viz http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/fv-max-pripustny-vykon ), takže bude nutné nakupovat regulační energii v zahraničí. Nebude se však jednat o žádné rychlé změny, fotovoltaika v podstatě neovlivňuje potřebu PR a SR a v TR- mohou snadno pracovat i stávající české reaktory minimálně v rozmezí 60 až 100 % výkonu.
Již v současnosti je však regulační energie v zahraničí nakupována, protože je to v některých případech levnější, než pouštět rychle startující plynové elektrárny. Nízkou úroveň Vašich znalostí potvrzuje skutečnost, že nevíte, že v ČR rychle startující plynové zdroje máme. Omlouvá Vás pouze skutečnost, že nejsou využívány. ČEPS sice platí za to, že jsou k dispozici, k regulaci však využívá jiné zdroje.
Reaktory u nás nemohou "pracovat více", protože jedou na plný výkon, pokud nejsou odstaveny; s těmi francouzskými to není o nic lepší. Pokud by se snižovala spotřeba v Německu, měnila by se výroba uhelných elektráren. Pouze z krátkodobého hlediska, a navíc pouze z pohledu emisí CO2, je odstavení JE chybou. Jiný je pohled z hlediska bezpečnostního, odstaveny totiž byly nejstarší reaktory, jejichž bezpečnost je nižší, než v případě Temelína. V Německu je přece jen větší problém přesvědčit veřejnost nebo uplatit představitele obcí v okolí elektrárny.
Ještě doporučuji si všimnout, že nikdo nevolá po odstavení Temelína, odpor je pouze proti výstavbě nových bloků.
Nejedná se totiž o žádnou dostavbu, jak se nás snaží ČEZ podporovaný vládou přesvědčit, to by totiž musely být postaveny dva další identické bloky VVER 1000, což by bylo výhodné z hlediska servisu.
V tomto případě se jedná o další skrytou státní podporu jaderného průmyslu, podobně jako Čína zafinancovala výstavbu několika fotovoltaických elektráren v EU, aby jejich firmy měly reference a tím jejich odběratelé možnost získat úvěr od banky (zařazení technologie na tzv. white list).
Podobně jaderný průmysl v ČR udržuje veřejnost s podporou vlády v iluzi, že by mohl participovat na výstavbě jaderných zařízení v zahraničí, pokud se podaří postavit v ČR alespoň ty dva bloky v Temelíně. K tomu nás však už nikdo nikdy nepustí, minimálně do doby, než se rozběhne výstavba nových JE rychlostí několik stovek ročně. To je však po Fukušimě opravdu jen a jen pohádka. Už před Fukušimou se totiž diskutovalo o tom, že masivní rozvoj jaderné energetiky předpokládá, že bezpečnost nových reaktorů se zvýší o dva řády.

Předmět: Re (18): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Vladimír Křen
Datum: 20.04.2011 11:40 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Mohu poprosit kde jsou u nás ty rychle startující zdroje o nějakém významném výkonu?
Jedna spalovačka je v ECKG Kladno a druhá v Brněnské teplárně. Pouze v Brně má slušný výkon ale není používaná jako špičkovací zdroj. Jede dle spotřeby teplofikace.

Předmět: Re (6): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Petr Slezák
Datum: 13.04.2011 07:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104808
reakce na ...
Zdravím pane Bechnik,
můžete mi osvětlit, kterak lze dosáhnout podílu výroby elektřiny z OZE na 106% jak uvádíte u Norska?

Předmět: Re (7): 100% z obnovitelných zdrojů
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.04.2011 12:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Exportem, tj. stejným způsobem, jakým ČR dosahuje podílu elektřiny z jaderných elektráren kolem 30 %. Jen v případě ČR je ten export podstatně masivnější.

Předmět: argumenty, které ztratily platnost
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.03.2011 20:09 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Reaktor 1 ve Fukušimě fungoval 40 let.
Bylo to používáno jako velmi účinný argument podporující tvrzení o bezpečnosti jaderných elektráren.
Tento argument v důsledku aktuálních událostí ztratil platnost.
V Japonsku se dosud nestala vážná havárie jaderné elektrárny (stupeň 4 a výše, havárie stupně 5 se stala v závodě na zpracování paliva).
Bylo to používáno jako velmi účinný argument podporující tvrzení o bezpečnosti jaderných elektráren.
Rovněž tento argument ztratil platnost.

Předmět: Japonsko
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.03.2011 06:54 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Jakkoliv je situace s reaktory vážná, nabízí se jedno přísloví: Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde. A nynější události v Japonsku jsou "pořádná hůl"
Co na tom, že na hodnocení je ještě velmi brzy. Že zkušenosti s Japonska lze do našich podmínek importovat jen velmi omezeně (Že by velké zemětřesení a tsunami u nás). Že reakce Německa je hysterická a také velmi populistická. (kontroly není nikdy dost, ale okamžité odstavení ?)
Pojďme hned k anotaci článku:
Nejsilnější argumenty pro stavbu jaderných elektráren jsou prý:
1) Sesmická odolnost
2) že je Japonsko vyspělé
ad 1) Sesmická odolnost pro Richtera 9 je argument opravdu jen pro země jako Japonsko. Nedá se vztahovat pro naši oblast (i Německo). Ostatně samotné reaktory vydržely a kolaps způsoil rozvrat celé soustavy a pravděpodobně i mechanických částí elektrárny. To si zaslouží důkladný rozbor a určitě to bude iniciovat opatření. Mimochodem Jsou v Japonsku i jaderné elektrárny bližší epicentru, které nehlásí zásadní problémy.
ad2) Nelze dávat vyspělost Japonska do přímé souvislosti s jadernou bezpečností jejich elektráren a tím méně JE evropských. Pokud vín, tak Japonsko ani není výrobcem jaderné energetiky. Podsouváte populisticky myšlenku, že když je Japonsko (v jiných oborech) nejlepší, nutně jsou všechny ostatní JE horší.
Nechci snižovat současnou nebezpečnost stavu JE v Japonsku, ale je nutno si uvědomit, že kombinaci zemětřesení a tsunami by nevydrželo nic. Možná právě jen některé JE. A ani "zelené technolodie" by nebyly bez obětí. Nechci ani pomyslet na to, kolik obětí zabilo padající sklo z budov (část bde asi i z fotovoltaických panelů). Kolik mrtvých by bylo po protržení hráze nějaké velké vodní elektrárny (ale ty asi v Japonsku nejsou). Kolik obětí by bzlo po pádu stožárů parku VE. A to nemluvím o nebezpečí vodíkové energetiky, pokud by byla masově rozšířená. Ostatně i v těch JE vybuchl vodík.

Předmět: Re: Japonsko
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.03.2011 09:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Prokazujete zásadní neznalosti jak technické, tak matematicko-logické, možná proto překrucujete:
ad 1) v článku je jádro argumentu formulováno zcela jinak, týká se údajné vysoké bezpečnosti, nikoli seismické odolnosti
ad 2) dodavatelem elektrárny Fukušima byla firma Hitachi.
Ostatně proto (mimo jiné) v USA nějaký politik (populisticky) navrhnul odstavit všechny reaktory uvedeného typu, konkurenti budou poukazovat na to, že jim se něco takového nestalo.
Stačí si připomenout Concorde a film Rainman.

Obávám se, že Japonci po havárii v Černobylu argumentovali v podstatě stejně:
k podobné havárii u nás nemůže dojít,
u nás jsou jiné typy reaktorů,
naši technologii nelze srovnávat s Ruskou
...

Pravděpodobnost něčeho takového, jako se stalo ve Fukušimě by měla být nižší než 10-5 reaktorových roků, tj. pro stávajících cca 400 reaktorů by k tomu mělo dojít jednou za 250 let. Ve skutečnosti se jedná o několikanásobný počet za osmkrát kratší dobu = jeden až dva řády vedle - skoro stejná šance jako povodeň v Praze

Předmět: Re (2): Japonsko
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.03.2011 10:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Já přeci netvrdím, že JE jsou zcela bezpečné. To ovšem není žádná lidská činnost. Dokonce ani zelené technologie. Nechci předbíhat, ale pokud se už situace ohledně radiace nebude zhoršovat, nebude to žádná katastrofa. Ostatní ekologické dopady budou vyšší, než jen ze samotných JE.
Z dosud známých informací jsou největším důvodem problémů poruchy dieselgenerátorů pohánějící chladicí čerpadla. Jste v dnešním globalizocaném světě jistý, že výrobcem je Hitachi, či jiná Japonská firma ? Je to sice možné, ale stejně tak to může být někdo úplně jiný. A je jedno, která firma tu dodávku zastřešuje.
Ty dva důvody uvedené v anotaci jako nejdůležitější pro stavbu JE snad nemyslíte vážně ? A ještě pro Evropu ?
Tedy my stavíme JE hlavně proto, že jsou seismicky odolné (v oblasti, kde zemetřesení nehrozí) a protože jsme si mysleli , že Japonci mají JE vyřešené perfektně (ale zvolíme jinou technologii) ?
Vidíte a já si naivně myslel, že stavíme JE z jiných důvodů. Třeba protože velmi spolehlivě a stabilně vyrábějí el. energii s přijatelnými náklady a mají svůj nezastupitelný podíl na mixu zdrojů energie v našich podmínkách. A to přesto, že mají také problematické stránky.
p.s. Pokud si vlastní anotaci nepamatujete, přikládám kopii:
"Padly dva z nejsilnějších argumentů jaderné energetiky, a sice že jaderné elektrárny jsou tak bezpečné, že je možno je stavět i v seizmických oblastech, a že v tak technologicky vyspělé zemi, jakou je Japonsko, je konstrukce a provoz jaderných elektráren na takové úrovni, že k vážné havárii nemůže dojít."
Aby bylo zřejmé, že opravdu uvádíte jako 2 nejdůležitější argumenty pro stavbu JE a to navíc v Evropě (viz porovnání s Temelínem a odkazy na Německo) seismickou odolnost a (domnělou) bezpečnost Japonských JE.

Předmět: Re (3): Japonsko
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.03.2011 11:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Dobrý nápad, když to dostatečně rozpitváme, zjistíme, že kabely jsou z Chilské mědi, nafta do dieselagregátů ze Saudské Arábie, železná ruda na výrobu oceli kdo ví odkud...

Zkuste, prosím, zhustit každý z padlých argumentů do holé věty.

Dalšího pochybení jste se dopustil v tom, že zaměňujete argumenty a důvody. Potom své úvahy samozřejmě rozvíjíte jiným směrem.

Předmět: Re (4): Japonsko
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.03.2011 12:38 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Dobrá, když to nechcete rozpitvávat tak jen holá věta.: Jaderná technologie zemětřesení i tsunami vydržela, selhaly dieselgenerátory. A potom nastal "dominový efekt" Ale pravda, Vy to nechcete rozpitvávat.
Nepochopil jste ale "přes zelenou mlhu" to nejdůležitější z mého prvního příspěvku.
Na hodnocení je ještě příliš brzy. Zatím si jenom "přihříváte svou polívčičku" na cizím neštěstí.
Na to jaký vliv budou mít tyto události na JE je otázka konečných škod a zkoumání odborníků, do jaké míry se tomu dalo zabránit. Kde byla slabá místa, případně konstrukční chyby. To ale nevyřešíme my od stolu. To budou řešit týmy odborníků a nějakou dobu to potrvá.
Úlohu ekologů (částešně třeba i Vás) vídím v tom aby kladli "nepříjemné" otázky a tak pomohli vyjasnit příčiny havárie. A já a asi i většina doufám, že tyto události budou mít vliv na JE. Ale ne nutně zavření všech stávajících a stop pro nové.
p.s. Japonsko asi nemělo a ani do budoucna nemá moc alternativ k JE. Mnoho lidí, velká spotřeba a zdroje takřka žádné.

Předmět: Re (5): Japonsko
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.03.2011 13:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
Japonsko samozřejmě alternativy má, netroufl bych si (na rozdíl od Vás) tvrdit něco, co nemám ověřeno. Takže doporučuji přečíst znovu poslední větu článku.

Ostatní beru jako pokus o žert.
Holá věta by totiž byla: "Technologie vydržela".
Jenže to je holá věta z Vašeho tvrzení, nikoli z tvrzení v perexu článku.

Vaše "holá" věta je sice pravdivá, jenže to bych taky v případě vadného fotovoltaického panelu mohl podobně argumentovat, že křemík je v pořádku, poškodil se propojovací vodič.
V konečném důsledku je opravdu jedno, jaká je prvotní příčina havárie, důležitý je konečný výsledek.
V tomto případě zničené reaktory s únikem radioaktivity.

Pokaždé, když spadne letadlo, naběhne tým specialistů, který zjišťuje příčiny, jenže to je těm mrtvým už jedno. Přesto letadla padají dál a dál. V přepočtu na hodinu provozu je to jeden z nejméně bezpečných dopravních prostředků. Proto se taky přepočítává na kilometry.

Jenže doba strávená cestováním se v podstatě neliší mezi africkou vesnicí a americkým velkoměstem. V obou případech (stejně jako kdekoli na světě), lidé ztratí dopravou průměrně jednu až dvě hodiny denně.

Předmět: Re (6): Japonsko
Autor: Bohuslav Vintr
Datum: 16.03.2011 14:12 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100268
reakce na ...
Zkuste si přečíst pro změnu tento článek:
http://zpravy.idnes.cz/fukusima-neni-cernobyl-upozornuje-v-praze-hostujici-japonsky-jaderny-fyzik-1s8-/kavarna.asp?c=A110316_000308_kavarna_chu
Zvláště rozložení % výroby el. v Japonsku.
Japonsko má možnost vyrobit 100% spotřeby el. z obnovitelných zdrojů a při cca stejné ceně za MWh a v dohledné době jako z JE ? Není to nějaké sci-fi ? Uveďte odkaz.
Takže podle podobné logiky, pokud bude vadný kabel k fotovoltaickému panelu, vyvodíme z toho, že Fotovoltaické panely nejsou vhodné k výrobě el. energie. Nedejbože kdyby probíjel a někoho to zabilo.
A nebudeme zkoumat zřícená letadla a na základě zjištění zlepšovat technologii. Raději je zrušíme a nejlépe zakážeme nějakým výnosem úředníka. Vždyť jsou nebezpečná a ještě poškozují životní prostředí. Vždyť se můžeme dopravovat i pěšky anebo na kole.
Třeba je z toho ranku i ta studie o energetické soběstačnosti Japonska zelenými technologiemi bez emisí. Co třeba pokrýt 10% území Japonska FV panely a zvýšit cenu energie 10 krát aby byl dostatečný zájem o stavbu FV parků. A energii skladovat ve vodíkovém hospodářství na dobu, kdy nesvítí. Ale pardón trochu jsme zapomněli na ten nebezpčný vodík a zemětřesení.

Předmět: Re (7): Japonsko
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.03.2011 15:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100192
reakce na ...
100 % OZE je rozhodně menší sci-fi než 100 % JE,
je přitom vedlejší, jestli diskutujeme o Japonsku nebo o celém světě

zobrazuji 1 - 30 z 50   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama