Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Technika a způsoby měření parametrů vnitřního prostředí

Autor článku: Ing. Tomáš Kmoch
Plné znění článku: Technika a způsoby měření parametrů vnitřního prostředí
Anotace článku: Ve svém příspěvku seznamuji čtenáře s parametry, které jsou potřebné pro posouzení mikroklimatických podmínek vnitřního prostředí a dále popisuji metodiku, techniky a způsoby měření parametrů vnitřního prostředí s důrazem na stanovení tepelné pohody organismu. Ve druhé části představuji měřicí přístroje, které jsou pro tato měření vhodná. V České republice platí několik zákonů a vyhlášek, které upravují a stanovují kvalitu vnitřního prostředí. Tyto platné předpisy jsou též v tomto příspěvku uvedeny a to včetně tabulek s požadovanými číselnými údaji sledovaných (měřených) parametrů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
novelizované předpisyLenka Zuská14.12.2012 09:04
Upřesnění - kulový teploměrLadislav Tintěra12.11.2012 20:49
Re: doplnění informaceRadim Koutňák05.11.2012 09:01
doplnění informaceAleš Rubina05.11.2012 08:03
Minimální množství venkovního vzduchuRadim Koutňák29.10.2012 22:39

Příspěvky
Předmět: novelizované předpisy
Autor: Lenka Zuská
Datum: 14.12.2012 09:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111630
reakce na ...
Dobrý den,

navazuji na diskutující kolegy, že je potřeba podívat příště na novelizované předpisy, v tomto případě hlavně v oblasti měření tepelně-technických parametrů v pracovním prostředí - tj. novelizace Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. a dát sem aktuální tabulky. Novinkou je dále zavedení stereoteploty a přípustných horizontálních a vertikálních rozdílů stereoteploty a globeteploty.

V anotaci je zavádějící totiž tento údaj: "Tyto platné předpisy jsou též v tomto příspěvku uvedeny a to včetně tabulek s požadovanými číselnými údaji sledovaných (měřených) parametrů."

Předmět: Upřesnění - kulový teploměr
Autor: Ladislav Tintěra
Datum: 12.11.2012 20:49 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103769
reakce na ...
Kulový teploměr (a jím naměřená teplota) je sice podchycen už více jak tři desítky let v technické legislativě, ale stále ještě není mnoho těch, kteří ho měli někdy v ruce. Tak proto upřesnění: "Kulový teploměr Vernon, nebo Vernon-Jokl je koule zhotovená z tenkého měděného plechu o průměru 100 nebo 150 mm. Ve svém středu má teplotní čidlo - buď baňku rtuťového teploměru, nebo čidlo termočlánku. Vnější povrch koule je pokryt matnou černou barvou (Vernon). U přístroje Vernon-Jokl je koule polepena vrstvou pěnového polyuretanu černé barvy." Snad ještě poznámku k dlouhé době ustalování na výslednou hodnotu. Ta se nedá uspíšit použitím rychlého čidla, například tenkého termočlánku s malou hmotností. Časová konstanta systému je dána velkou kapacitou koule a případně i spolupůsobením "kožichu" z pěnového polyuretanu. U komerčních kulových teploměrů dodávaných k některým elektronickým přístrojům proto výrobce průměr teploměru zmenšuje, případně používá zpětnovazební sofware, který měření urychluje.

Předmět: doplnění informace
Autor: Aleš Rubina
Datum: 05.11.2012 08:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100921
reakce na ...
Kolegové,
zaznamenal jsem úpravu na odkaz k nařízení vlády 361/2007Sb. na změnu z roku 2010. přidávám další. nyní již platí opět nová změna z letošního roku - změna 93/2012 Sb. ,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Všechny zdraví Rubina

Předmět: Re: doplnění informace
Autor: Radim Koutňák
Datum: 05.11.2012 09:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
:-), a o čem byl můj příspěvek z 29.10.?

Předmět: Minimální množství venkovního vzduchu
Autor: Radim Koutňák
Datum: 29.10.2012 22:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
Pěkný článek. Nicméně bych si dovolil autora upozornit na již v březnu vydané nařízení vlády 93/2012, kterým se mění NV 361/2007 a NV 68/2010. Bodem 58 dochází ke změně §41 odst.2:
(2) Minimální množství venkovního vzduchu přiváděného na pracoviště musí být
a) 25 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího
práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na
pracovišti bez přítomnosti chemických látek, prachů
nebo jiných zdrojů znečištění,
b) 50 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího
práci zařazenou do třídy I nebo IIa podle přílohy
č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky č. 1 na
pracovišti s přítomností chemických látek, prachů
nebo jiných zdrojů znečištění,
c) 70 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího
práci zařazenou do tříd IIb, IIIa nebo IIIb podle
přílohy č. 1 k tomuto nařízení, části A, tabulky
č. 1,
d) 90 m3/h na jednoho zaměstnance vykonávajícího
práci zařazenou do tříd IVa, IVb nebo V podle
přílohy č. 1, části A, tabulky č. 1.“.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama