Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Stavím dům z pórobetonu (ytongu, hebelu) – jaká okna vybrat a na co si dát pozor?

Autor článku: Ing. Jiří Chomát
Plné znění článku: Stavím dům z pórobetonu (ytongu, hebelu) – jaká okna vybrat a na co si dát pozor?
Anotace článku: Do domů z pórobetonu lze rozhodně doporučit kvalitní poctivá plastová nebo plastohliníková okna s trojsklem a trojitým těsněním. Je však potřeba se vyhnout plastovým oknům nejisté kvality nebo oknům bez poctivého vyztužení ocelovými pozinkovanými profily. Pořízení dřevěných nebo dřevohliníkových oken může být vzhledem k náchylnosti domů z pórobetonu ke zvýšené vlhkosti v interiéru problematické.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Ytong nevyžaduje speciální okna, i když je zateplen EPS Jiří Hejhálek06.02.2013 15:59
Článek obsahuje mnoho mylných a zavádějících informacíPavel Minář01.02.2013 08:31

Příspěvky
Předmět: Ytong nevyžaduje speciální okna, i když je zateplen EPS
Autor: Jiří Hejhálek
Datum: 06.02.2013 15:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 107426
reakce na ...
Souhlasím s panem Minářem. Pórobeton po většinu roku zůstává zcela suchý. Při venkovních teplotách od cca 5 °C se nachází v režimu odparu, i když je z venku zateplen pomocí ETICS s EPS! Představa "vlhkostního perpetua mobile", kdy v létě "vlhkost z pórobetonu většinou stejně všechna nestihne vyschnout" je úplně absurdní.
Je smutné, že když chce někdo na trhu uplatňovat kvalitní okna (což je chvályhodné), potřebuje přitom znevažovat zdicí systém nepodloženými a nepravdivými informacemi.

Předmět: Článek obsahuje mnoho mylných a zavádějících informací
Autor: Pavel Minář
Datum: 01.02.2013 08:31 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 112210
reakce na ...
Zásadně nesouhlasím s tvrzeními autora. Podrobněji zde:
1. Není pravda, že použití dřevěných nebo dřevohliníkových oken do stavby z Ytongu je problematické. Výběr oken vůbec nesouvisí s tím, zda se jedná o stavbu z Ytongu nebo z jiného zdiva nebo o dřevostavbu.
2. Ytong je více nasákavý než jiné běžné zdící materiály, což však neznamená, že je to špatně (je to jeho prostá vlastnost, tj. Ytong může zvýšeně nasakovat, rozuměj: pohlcovat a vydávat vzdušnou vlhkost; rozhodně nelze uvádět, že Ytong nasakuje vodu; pokud by měl Ytong nasávat vodu, tak jedině z prasklého vodovodu...).
3. Bylo by samozřejmě špatné uzavřít Ytongovou (ale i jakoukoliv jinou) stěnu z vnější strany něčím difusně nepropustným; z tohoto difusního uzavření nemůžeme však vinit polystyren (tato fáma vzniká jen proto, že má polystyren větší faktor difusního odporu než minerální vata, což samo o sobě nemusí být problém), problém vznikal často v minulosti, kdy se používaly akrylátové omítky na vnější povrch, ty totiž vzhledem k jejich vysokému difusnímu odporu uzavíraly vnější stranu stěny a bránily odvodu difusní vlhkosti, která pronikala do zdiva; u dnešních používaných silikonových a silikátových omítek tento problém nevzniká; samozřejmě platí, že každou konstrukci je vždy třeba výpočtově posoudit, např. v programu TEPLO; nelze souhlasit s neobjektivní formulací uvedenou v článku: „... zcela neprodyšným kontaktním zateplovacím systémem z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu.“ Polystyren není zdaleka zcela neprodyšný a u správně navržené a provedené konstrukce je možné jej bez problémů používat.
4. V konstrukci zdiva z Ytongu např. tl. 300 mm se zateplením polystyrenem EPS 70 F prakticky vždy bude výpočtově vznikat kondenzace (výpočty prováděny v programu TEPLO 2010). Tato kondenzace však neohrožuje funkci, stabilitu, životnost a ani jiné vlastnosti konstrukce. Pokud by zdivo bylo provedeno bez zateplení, tj. pouze jako jednovrstvé ze zdiva Ytong Lambda tl. 500 mm, kondenzace bude cca 2x větší! Ale stále v takové míře, že neohrozí funkci konstrukce.
5. K difusi vodní páry nedochází jen v případě zdiva s pórovitou strukturu, ale vždy (samozřejmě při rozdílu teplot v interiéru a exteriéru).
6. Není pravda, že vlhkost v celoroční bilanci vyschnout nestihne. Řádově zkondenzuje 0,011 kg/(m2.rok) a vypaří se 1,516 kg/(m2.rok), což je velmi pozitivní bilance (hodnoceno pro zdivo Ytong tl. 300 mm + EPS 70 F tl. 200 mm). Není tedy pravda tvrzení „...v podstatě pak žijeme jako s houbou v igelitovém sáčku.“
7. Doporučení a tvrzení v 5. a 6. odstavci článku (pod obrázky) jsou zcela zavádějící a mylná.
8. Není pravda, že zatěsnění připojovací spáry je nutné provést zvláště v případě zdiva Ytong se zateplením polystyrenem. Zatěsnění připojovací spáry oken difusně těsnou a kvalitní páskou je nutné provést vždy v souladu s ČSN 730540. Důvodem je zajištění neprůvzdušnosti (těsnosti) budovy a zabránění kondenzace difundující vlhkosti ve funkční spáře okna (nesouvisí s typem zdiva).
9. Odstavce v závěru článku jsou opět plné zavádějících a mylných informací v duchu výše uvedených výhrad. Jsou popisovány důsledky několika jevů, z nichž každý má však jiné aspekty a nelze tyto jevy vzájemně zaměňovat:
- difuse vodní páry přes stavební konstrukce
- větrání budov pro zajištění optimálních parametrů vnitřního prostředí
- podmínky pro vznik kondenzace a plísní na povrchu konstrukcí (nízká teplota konstrukce, vysoká vlhkost vnitřního prostředí)
10. V návaznosti na poslední odstavce článku uvádím:
a) nelze souhlasit s tvrzením, že kvalitní okna je třeba si pořídit pouze současně se stavbou z Ytongu nebo v případě dřevostavby. Kvalitní okna nejlépe s hodnotou Uw<0,8 W/(m2.K) doporučuji instalovat téměř vždy, nemá to souvislost s typem stavební konstrukce stěny.
b) plísně vznikají ve vnitřním prostředí budov při dosažení nepříznivé kombinace vysoké vlhkosti vnitřního vzduchu (nejčastější příčinou je nedostatečné větrání) a nízké povrchové teploty stavebních konstrukcí – stěn, oken, apod. (způsobeno převážně nízkým tepelným odporem konstrukcí, tepelnými mosty, nekvalitním provedením). Toto tedy nesouvisí s volbou typu zdiva a zateplení, ale s kvalitativním standardem stavebních konstrukcí a výrobků a dále se způsobem užívání stavby.
11. V případě potřeby jsem ochoten poskytnout výpočty pro různé varianty, případně osobní konzultaci.
Ing. Pavel Minář – EKOSTEP
tel. 773 470 230


přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama