Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří

Autor článku: Ing. Miroslav Zapletal, Ing. Petr Sláčík, Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Plné znění článku: Klasifikační třídy zkoušených vlastností oken a vchodových dveří
Anotace článku: Příspěvek se zabývá klasifikací a klasifikačními třídami zkoušených vlastností oken a vchodových dveří z hlediska využitelnosti pro použití v praxi. Tyto klasifikační třídy jsou velmi důležité pro využití dosažených funkčních vlastností otvorových výplní pro použití výrobků v ČR. Na základě výše uvedených skutečností je následně možno stanovit konkrétní úrovně vlastností, které by měl výrobek dosáhnout pro prokázání vhodnosti použití. Ve stručnosti je pozornost také zaměřena na tepelně technické a akustické vlastnosti otvorových výplní z hlediska další využitelnosti pro praxi.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.Helena Kollárová28.05.2013 13:25
Re: Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.Miroslav Zapletal24.05.2013 14:35
Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.Helena Kollárová10.04.2013 13:29

Příspěvky
Předmět: Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.
Autor: Helena Kollárová
Datum: 10.04.2013 13:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100622
reakce na ...
Děkuji za Váš článek. Myslím, že je v této době potřebný. Naneštěstí je rozpor mezi tím, co stanovuje zákon a co se v ČR skutečně děje. Snažím se už řadu let na tyto nepravosti upozorňovat, ale je to čím dál horší. Proto několik poznámek z praxe.
1. Okna nemusí být označena CE. Stačí, když firma prohlásí, že na oknech není na označení místo. Nemusí dodat zákazníkům ani certifikát k dodaným oknům. Na doklady o shodě nemá spotřebitel právo, pokud dopředu neuzavřel smlouvu. Spotřebitel nemá právo se dovědět, jaký typ okna prošel zkouškami a firmy tak mohou pod původními certifikáty dodávat výrobek jiný.
2. Okna projdou zkouškami, dosáhnou vynikajících hodnot. Firma se jimi prokazuje, ale existují další postupy nadřazené zkouškám, t. j. dohoda výrobce oken se subdodavatelem. Také firma prohlásí, že považuje např. skladbu kování za doporučující a silně jej zredukuje. Dalším nešvarem je, že firma vynechá těsnění mezi sklem a rámem a prohlásí, že to nemá na tepelněizolační vlastnosti vliv. Je to další obejití zkoušek . Píši o tom v diskusi na
https://forum.tzb-info.cz/9528-diskuse-ke-clanku-je-kondenzace-na-vyplnich-otvoru-nekvalita-ano-ci-ne
Znamená to jediné, že okna, která se prokazují dobrými vlastnostmi, je vůbec nemají. Mají problémy jak s povrchovými hodnotami /namrzají v interiéru na skle/, tak i netěsní a námraza vzniká mezi rámem a křídlem. Fotografie jsou již u zmiňovaného příspěvku.
Nejdůležitější je prosadit skutečné právo na informace, aby zákazníci mohli vůči firmám dodávajícím okna jiné konstrukce bránit. Dále je nutné prosadit, aby k zákazníkům šla skutečně okna, která zkouškami prošla.
Dnes je u nás legální,když firma dodá něco jiného a nemusí se ani obtěžovat s certifikáty či doklady o shodě. ČOI, která je dozorovým orgánem, naneštěstí považuje dodávání odlišných oken za naprosto v pořádku. Snažila jsem se doložit tyto praktiky ombudsmanovi.
Zatím se na deklarované údaje o zkouškách nelze spolehnout.

Předmět: Re: Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.
Autor: Miroslav Zapletal
Datum: 24.05.2013 14:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113377
reakce na ...
Děkujeme za příspěvek do diskuze, nicméně bychom názor na předmětnou věc rádi trochu konkretizovali, aby nedocházelo k šíření mylných informací, zejména mezi laickou veřejností.
1) Okna nemusí být označena CE
Všechny typy oken, které jsou od roku 2010 dodávány na trh v ČR, musí být posouzeny podle NV č. 190/2002 Sb. Tzn., že musí být vyzkoušeny a posouzeny dle požadavků platné harmonizované normy ČSN EN 14351-1+A1. V návaznosti na zmiňovanou hEN, je výrobce povinen označovat výrobky značkou CE a je povinen vydat tzv. ES prohlášení o shodě (evropské prohlášení o shodě). Značení značkou CE musí být umístěno na výrobku, na přípojném štítku nebo na průvodní dokumentaci.
2) Spotřebitel nemá právo se dovědět, jaký typ okna prošel zkouškami.
Základním dokumentem pro vydání ES prohlášení o shodě je protokol o počáteční zkoušce typu výrobku. V tomto dokumentu je notifikovanou osobou podrobně popsán nejen přesný typ výrobku, ale také jednotlivé komponenty, které byly při výrobě použity. Lze tedy přesně zjistit, co bylo předmětem zkoušek a zda zkušební vzorek uvedený v těchto protokolech odpovídá oknům dodaným konečnému zákazníkovi. Povinností výrobce sice není tyto dokumenty dokládat, ale neměl by být problém, na vyžádání zákazníka, do takového dokumentu nahlédnout nebo získat jeho kopii.
Zde platí zásada, že výrobce, který má počáteční typové zkoušky v pořádku a dokumenty jsou vydány na ten typ výrobku, který dodává zákazníkovi, by se neměl ničím tajit a umožnit zákazníkovi nahlédnout i do těchto dokumentů. Pokud Vám výrobce toto nechce umožnit, je důvod se obávat, že ne všechno je v pořádku. V takovém případě doporučuji obrátit se na výrobce, který se ničím netají, a který má vaši důvěru. Na trhu je spousta výrobců oken a otevřenost vůči zákazníkovi a nezatajování žádných informaci může být vaším vodítkem při výběru toho správného dodavatele.
3) Zatím se na deklarované údaje o zkouškách nelze spolehnout.
Uvedení správných a úplných hodnot a tříd jednotlivých vlastností oken a dveří je jednou z povinností výrobce. Pokud máte pocit, že tato povinnost není splněna, nebo že vám výrobce uvádí mylné či nepravdivé informace, lze se obrátit na Českou obchodní inspekci, která prověří dodržování povinností výrobcem. Tato pravomoc náleží pouze ČOI.

Předmět: Re (2): Zákazník by měl dostat okna, která prošla zkouškami. Není to v ČR samozřejmost.
Autor: Helena Kollárová
Datum: 28.05.2013 13:25 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100622
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2
Dobrý den pane Zapletal. Myslím, že nejsme v rozporu. Vy popisujete, jak by to mělo být. Já popisuji, jak to ve skutečnosti je.
Dodávám, že dříve se prováděly zkoušky podle nař. vlády 163/2002 Sb., vydávalo se stavebně technické osvědčení a firmy během přechodného období přecházely na posouzení dle nař. vlády 190/2002 Sb.
Také by mělo platit, že při změně konstrukce nebo dodavatele by se mělo provést nové posouzení na dotčené vlastnosti. Obdobně je tomu i při zavádění typových řad. Výrobek by měl být posouzen na vlastnosti, které jsou změnami dotčeny.
Snažím se psát o praxi v ČR, která je považována za zcela legitimní. Provedou se změny ve skladbě kování nebo v uchycení skla v křídle či se změní profil křídla, ale neprovádí se zkoušky. Výrobek se i nadále dodává na trh pod původními certifikáty.
Tady Vám uvádím odkazy na 2 protokoly
http://registrace.zelenausporam.cz/gallery/60510-protokol_c_1389_cdp_09_031.pdf
http://registrace.zelenausporam.cz/gallery/60526-protokol_c_1389_cdp_09_032.pdf
První protokol. Na str.2 je uveden typ kování, tj. celoobvodové kování Maco Multi Trend. Na str. 3 je uvedené, že ke zkouškám výrobce předložil certifikáty, prohlášení o shodě a bezpečnostní listy od použitých polotovarů. Na straně 7 je rozsah použití. U odolnosti proti zatížení větrem je tř. C5 při dodržení max. vzdálenosti uzavíracích bodů 700mm. Mimochodem výrobce ve svých certifikátech uvádí max. velikost křídla 1m.
Pod tímto protokolem a certifikáty putuje k zákazníkovi např. dvojdílné okno, které má pouze 2 panty do velikosti okna 1700 mm. Na horní straně na jednom křídle mechanismus na sklopení, na druhém nic. Ve středu 3 body na seřízení. Dle ČOI je toto v pořádku, protože se tak dodavatel s výrobcem dohodli a výrobce oken považuje skladbu kování za doporučující a dělá si svoji vlastní.
Zmíním se také o sklech. Máme ClimaPlus Ultra N s teplým nerezovým rámečkem od Saint Gobain , výrobce Nitrasklo. Tato skla také vyrábí Akuterm a viděla jsem zkoušky povrchových teplot. Nejnižší byla kolem 12st. Když to přeženu, tak to v podstatě znamená, že i kdyby se se skly nic nedělalo, tak jak jsou se vsadila do otvoru do cm vrstvičky polystyrénu, tak dosáhnou 10 st. a teplotního faktoru kolem 0,7. při teplotě -15 venku a 20 st. uvnitř. Nám skla v interiéru namrzají. Dle výrobce oken je nízká povrchová teplota nad distančním rámečkem přirozenou vlastností oken, proto se reklamace zamítá. Stejně tak mohu pokračovat o zkouškách tmelu, o profilu nebo významu těsnění mezi sklem a rámem. Dle ČOI pásku mezi křídlem a sklem přestal výrobce používat, protože páska nemá zvláštní tepelně izolační vlastnosti a vzhledem k absorpci vody umožňovala vznik plísní v profilu křídla. Vodotěsnost těchto oken má být třída 9A.
Tolik několik poznámek ke zkouškám a skutečné praxi.
Ještě poznámka k období před r. 2007, hodnocení oken dle 163/2002Sb. Tam je zcela nemožné dostat o oknech technické informace, osvědčení. V té době je již objevuje zredukované kování. Dle Certifikátu c. OS-05-0451/Z na vlastnost výrobku šlo ke zkouškám okno IV84 s kováním MACO MULTI TREND, 7-mi bodový uzávěr+pojistka,2 OS závěsy, 1 klika. Z toho soudím, že v ČR jde o poměrně dlouhodobou tolerovanou záležitost. Myslím, že za těchto okolností není překvapením, že okna netěsní, namrzají mezi křídlem a rámem nebo v interiéru. Výrobce reklamaci zamítá s odůvodněním, že okna jsou v pořádku, protože prošla zkouškami. Z těchto důvodů jsem se obrátila na ombudsmana a jsem ráda, že dal svá doporučení ČOI. Ta trvá na tom, že tato praxe je v pořádku.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama