Pravidla pro zadávání příspěvků do diskuzního fóra TZB-info

Zadávat příspěvky do diskuzí na portálu TZB-info je umožněno výhradně těm, kteří jsou ochotni dobrovolně dodržovat tato pravidla diskuzního fóra (dále jen pravidla).

Diskuzní fórum TZB-info slouží zejména ke sdílení technických informací, k poskytování bezplatného poradenství a jako pomoc při řešení otázek souvisejících se stavebnictvím a technickými zařízenímu budov. Poskytovatelem služby diskuzního fóra TZB-info je provozovatel portálu TZB-info, který si vyhrazuje právo rozhodovat o tom, komu je služba určena a jakým způsobem smí být využívána. Provozovatel nechce mít na svých stránkách příspěvky, které ostatní čtenáře odrazují od diskuzí, příspěvky které urážejí osoby, jež nemohou, či nemají čas do diskuze zasáhnout, příspěvky které jakkoliv poškozují portál.


Přispěvovatelé do diskuzí jsou povinni:

 1. zaregistrovat se před vstupem do diskuzního fóra,
 2. při registraci uvádět své skutečné jméno, příjmení a e-mailovou adresu,
 3. při registraci potvrdit souhlas s těmito pravidly,
 4. zadávat příspěvky výhradně vztahující se k danému tématu,
 5. dodržovat zákony České republiky.

V příspěvcích do diskuzního fóra TZB-info se nepřipouští zejména:

 1. uvádět v příspěvcích komerční reklamu na jakékoliv výrobky a služby,
 2. poškozovat v příspěvcích dobré jméno portálu TZB-info,
 3. používat v textu urážky, slovní napadání a vulgarismy,
 4. publikovat spory s dodavateli služeb a zboží,
 5. uvádět tvrzení o třetích osobách,
 6. zveřejňovat korespondenci třetích stran,
 7. porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Provozovatel upozorňuje, že internet není anonymní prostředí, na které by se nevztahovaly platné zákony. Svoboda vyjadřování garantovaná všem Listinou základních práv a svobod má určité právní hranice vymezené právy ostatních osob kolem nás. Zejména se jedná o občanskoprávní ustanovení o ochraně osobnosti, trestněprávní ustanovení o pomluvě a autorský zákon.
Přispěvovatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, by si měl být vědom toho, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona.

Provozovatel portálu TZB-info nenese žádnou odpovědnost za obsah příspěvků zadaných čtenáři. Veškerá odpovědnost za obsah příspěvků i za případné způsobené škody je výhradně na zadavateli příspěvku.

Provozovatel portálu TZB-info si vyhrazuje právo příspěvky odstraňovat bez udání důvodu.

Tato pravidla mohou být provozovatelem portálu změněna.

Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, nemáte právo příspěvky do diskuzí na portálu TZB-info zadávat. Jakékoliv porušení pravidel je důvodem k odstranění příspěvku.

Reklama