Ochrana osobních údajů a pravidla diskuzního fóra TZB-info

Zadávat příspěvky do diskuzí na portálu TZB-info je umožněno výhradně těm, kteří jsou ochotni dobrovolně dodržovat tato pravidla diskuzního fóra (dále jen pravidla).

Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 8.6.2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zpřístupňování vašich údajů při používání Služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Interpretace a definice

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek.

Definice

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší Službě nebo částem naší Služby.
 • Společnost označuje společnost Topinfo s.r.o., Křenova 438/3, Praha, IČ 26701367.
 • Soubory cookie jsou soubory, které webová stránka ukládá do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení, které obsahují podrobnosti o vaší historii procházení na této webové stránce mezi jejími mnoha způsoby použití.
 • Země odkazuje na: Česko
 • Zařízení znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Služba odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatelem služeb se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává údaje jménem Společnosti. Týká se společností nebo jednotlivců třetích stran zaměstnaných Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služeb jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak se Služba používá.
 • Služba sociálních médií třetí strany se týká jakékoli webové stránky nebo jakékoli webové stránky sociální sítě, prostřednictvím které se může uživatel přihlásit nebo vytvořit účet za účelem používání Služby.
 • Údaje o používání se týkají údajů shromažďovaných automaticky, buď generovaných používáním Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • Stránky odkazují na Diskuzní fórum TZB-info, dostupné na https://forum.tzb-info.cz
 • Vy je osoba, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Typy shromažďovaných dat

Osobní data

Při používání naší Služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní údaje, které lze použít k tomu, abychom Vás kontaktovali nebo identifikovali. Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • E-mailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Údaje o použití

Údaje o používání

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší Služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když ke Službě přistupujete pomocí mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, včetně, ale nikoli výhradně, typu mobilního zařízení, které používáte, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, IP adresy vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení. operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když ke Službě přistupujete z mobilního zařízení nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost Vám umožňuje vytvořit si účet a přihlásit se k používání Služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google
 • Facebook

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany nebo nám jinak udělíte přístup k této službě, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s účtem vaší služby sociálních médií třetí strany, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity. nebo Váš seznam kontaktů spojený s tímto účtem.

Můžete mít také možnost sdílet další informace se Společností prostřednictvím účtu služby sociálních médií třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout takové informace a osobní údaje, během registrace nebo jinak, dáváte společnosti povolení je používat, sdílet a uchovávat způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Technologie sledování a soubory cookie

Používáme soubory cookie a podobné technologie sledování ke sledování aktivity na naší Službě a ukládání určitých informací. Další informace o souborech cookie a změnu jejich nastavení můžete provést zde - nastavení cookies.

Použití vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytování a udržování naši Služby, včetně sledování používání naší Služby.
 • Správa Vašeho účtu: správa Vaší registrace jako Uživatele Služby. Osobní údaje, které poskytnete, vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte jako registrovaný Uživatel k dispozici.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, položky nebo Služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím Služby.
 • Jak Vás kontaktovat: Chceme-li Vás kontaktovat e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými ekvivalentními formami elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace související s funkcemi, produkty nebo smluvními službami, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené pro jejich realizaci.
 • Abychom Vám poskytovali novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste si již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace neobdržet.
 • Správa Vašich požadavků: Pro správu Vaše požadavky vůči nám.
 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, zrušení nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už v rámci nepřetržitého trvání nebo v rámci konkurzu, likvidace, nebo podobné řízení, ve kterém jsou osobní údaje, které máme o uživatelích našich služeb, mezi převedenými aktivy.
 • Pro jiné účely: Vaše informace můžeme použít pro jiné účely, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a hodnocení a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší Služby, abychom vás mohli kontaktovat.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem aktiv Společnosti, financováním nebo akvizicí celého nebo části našeho podnikání nebo během jednání o něm jiné společnosti.
 • S přidruženými společnostmi: Můžeme sdílet vaše informace s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat, aby dodržovaly tyto zásady ochrany osobních údajů. Přidružené společnosti zahrnují naši mateřskou společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partnery ve společném podniku nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které jsou pod společnou kontrolou s námi.
 • S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabízet určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními Uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných prostorách s jinými Uživateli, mohou být tyto informace zobrazeny všem uživatelům a mohou být veřejně distribuovány mimo. Pokud komunikujete s jinými Uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetí strany, Vaše kontakty ve službě sociálních médií třetí strany mohou vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlížet popisy Vaší činnosti, komunikovat s Vámi a prohlížet si Váš profil.
 • S Vaším souhlasem: S Vaším souhlasem můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje pro jakýkoli jiný účel.

Uchovávání Vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely stanovené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat Vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost bude také uchovávat údaje o použití pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje používány k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší Služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

Přenos Vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozovnách Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zúčastněné na zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přeneseny – a udržovány na – počítačích umístěných mimo váš stát, kde se zákony na ochranu dat mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.

Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů následovaný Vaším odesláním takových informací představuje Váš souhlas s tímto převodem.

Společnost učiní veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a že nedojde k žádnému přenosu Vašich osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontroly.

Zveřejnění Vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je Společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být Vaše osobní údaje převedeny. Než budou Vaše osobní údaje přeneseny a budou podléhat jiným Zásadám ochrany osobních údajů, upozorníme Vás.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být Společnost povinna zveřejnit Vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. soud nebo vládní agentura).

Další zákonné požadavky

Společnost může zpřístupnit Vaše osobní údaje v dobré víře, že taková akce je nezbytná pro:

 • Dodržení zákonné povinnosti
 • Ochranu práva nebo majetku Společnosti
 • Předcházení nebo vyšetřování možného protiprávního jednání v souvislosti se Službou
 • Ochranu a bezpečnost Uživatelů Služby nebo veřejnosti
 • Ochranu se před právní odpovědností

Zabezpečení Vašich osobních údajů

Zabezpečení Vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Soukromí dětí

Naše Služba neoslovuje nikoho mladšího 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od nikoho mladšího 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi toho, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, prosím kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje od kohokoli mladšího 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich serverů.

Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako právní základ pro zpracování vašich údajů a vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto informací vyžadovat souhlas vašeho rodiče.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně vám doporučujeme, abyste si prostudovali Zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Dáme vám vědět e-mailem a/nebo nápadným oznámením v naší Službě, než změna nabude účinnosti, a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kvůli případným změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, když jsou zveřejněny na této stránce.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo požadujete odstranění Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • E-mailem: kontakt@tzb-info.cz

Pravidla pro zadávání příspěvků do diskuzního fóra TZB-info

Diskuzní fórum TZB-info slouží zejména ke sdílení technických informací, k poskytování bezplatného poradenství a jako pomoc při řešení otázek souvisejících se stavebnictvím a technickými zařízeními budov. Naše Společnost sii vyhrazuje právo rozhodovat o tom, komu je Služba určena a jakým způsobem smí být využívána. Naše Společnost nechce mít na svých stránkách příspěvky, které ostatní čtenáře odrazují od diskuzí, příspěvky, které urážejí osoby, jež nemohou, či nemají čas do diskuze zasáhnout, příspěvky, které nás jakkoliv poškozují.

Přispěvovatelé do diskuzí jsou povinni:

 1. zaregistrovat se před vstupem do diskuzního fóra,
 2. při registraci uvádět své skutečné jméno, příjmení a e-mailovou adresu,
 3. při registraci potvrdit souhlas s těmito pravidly,
 4. zadávat příspěvky výhradně vztahující se k danému tématu,
 5. dodržovat zákony České republiky.

V příspěvcích do diskuzního fóra TZB-info se nepřipouští zejména:

 1. uvádět v příspěvcích komerční reklamu na jakékoliv výrobky a služby,
 2. poškozovat v příspěvcích dobré jméno portálu TZB-info,
 3. používat v textu urážky, slovní napadání a vulgarismy,
 4. publikovat spory s dodavateli služeb a zboží,
 5. uvádět tvrzení o třetích osobách,
 6. zveřejňovat korespondenci třetích stran,
 7. porušovat autorská práva, zejména zveřejňováním děl třetích osob bez jejich souhlasu.

Upozorňujeme, že internet není anonymní prostředí, na které by se nevztahovaly platné zákony. Svoboda vyjadřování garantovaná všem Listinou základních práv a svobod má určité právní hranice vymezené právy ostatních osob kolem nás. Zejména se jedná o občanskoprávní ustanovení o ochraně osobnosti, trestněprávní ustanovení o pomluvě a autorský zákon.
Přispěvovatel, který poruší zákon, či jiné obecně závazné předpisy, by si měl být vědom toho, že se tak vystavuje trestněprávnímu postihu či řízení ve věcech občansko-právních dle příslušných ustanovení zákona.

Neneseme žádnou odpovědnost za obsah příspěvků zadaných čtenáři. Veškerá odpovědnost za obsah příspěvků i za případné způsobené škody je výhradně na zadavateli příspěvku.

Vyhrazujeme si právo příspěvky odstraňovat bez udání důvodu.

Tato pravidla mohou být v budoucnu kdykoliv změněna.

Pokud nesouhlasíte s těmito pravidly, nemáte právo příspěvky do diskuzí zadávat. Jakékoliv porušení pravidel je důvodem k odstranění příspěvku.

Reklama

Přihlášení

nebo se přihlaste emailem


Nemáte účet?

Vypadá to, že nejste přihlášen

Registrací a přihlášením získáte mnoho výhod. Neunikne vám žádný nový příspěvek u oblíbených témat, můžete se ptát i odpovídat.

Technická podpora

Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.