Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

topná zkouška

Autor: Vlastimil Břicháček
Datum: 13.08.2000 12:18

Můžete mi podat informace o provádění topných zkoušek - ústřední vytápění - způsob, doba apod. nebo odkaz na právní předpisy resp. vyhlášky, normy, které tuto problematiku řeší.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Róbert Haluška21.07.2020 07:59
Raška Tomáš30.05.2013 09:57
Jan Tlustý11.10.2004 07:10
Luboš Ehlich10.02.2004 12:05
Václav Pekárek12.06.2003 09:08
Alois Matěják24.08.2000 08:37
ing. Milan Bechyně14.08.2000 20:40

Příspěvky
Autor: Raška Tomáš
Datum: 30.05.2013 09:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113433
reakce na ...
TOPNÁ ZKOUŠKA
Po dokončení montážních prací je nutné systém důkladně propláchnout vodou. Ventily budou otevřené, čerpadla budou v provozu 24 hodin, jak požaduje ČSN 06 031. Potom bude provedena zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310. Po provedení této zkoušky se přistoupí ke zkouškám provozním. Nejdříve zkoušky dilatační dle ČSN 06 0310 a potom topná zkouška včetně seřízení a zaregulování otopné soustavy dle ČSN 06 0310. Tato zkouška má trvat 72 hodin bez provozních přestávek (ne delších než 60 minut celkem).
Součástí topné zkoušky je provedení hydronického vyvážení soustavy dle vyhl.193/2007 Sb. včetně vystavení příslušných protokolů. Tato činnost je povinností dodavatele a nedílnou součástí dodávky.

Autor: Alois Matěják
Datum: 24.08.2000 08:37 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Váš výklad je bezchybný pouze bych jej doplnil:
Osobně zdůraznuji ještě tuto činnost dle čl. 8.3.3 /d/ a /e/ a dle 8.3.4. /b/ a /e/ tzn.
- Přesvědčení se , zda bezpečnostní výstroj odpovidá ČSN 06 0830 a zda je funkčni
-Vypracovaní zápisu o nastavení signalizaci a blokád s udáním nastavených hodnot jako samostatný zápis.
Většina montážních firem na pozadavek předložení tohoto zápisu předkládá výchozí revizi elektro - tato je nedostatečným dokladem.

Vypracoval jsem vzorový tiskopis o zkouškách dle ČSN 06 0310, který Topinfu mohu poskytnout.
Zápis může pak vyhotovit nejlépe revizní technik montážní organizace nebo jiný odborně zpusobilý pracovník montážní organizace.


Autor: Václav Pekárek
Datum: 12.06.2003 09:08 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Zástupce IBP Ústí nad Labem ing.Ouhrabka požaduje po naší
firmě zápis o provedení topné zkoušky teplovodního kotle
typ TFA 2200kW,který jsme dodali pro Město Nový Bor - jedná
se o kotel na biomasu(slámu).Úspěšně proběhly veškeré funkční
zkoušky kotle a zkušební provoz,což je doloženo zápisy.
Žádáme Vás,o zaslání Vašeho vzorového tiskopisu o zkouškách
dle ČSN 06 0310.
Předem děkujeme.
Václav Pekárek
Tractant Fabri Kolín.


Autor: Luboš Ehlich
Datum: 10.02.2004 12:05 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Prosím o zaslání vzorového tiskopisu pro topnou a tlakovou zkoušku. Děkuji Ehlich

Autor: Jan Tlustý
Datum: 11.10.2004 07:10 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Prosím o poskytnutí vzorového tiskopisu na provedení topné zkoušky. Děkuji Tlustá Eva

Autor: Róbert Haluška
Datum: 21.07.2020 07:59 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 122540
reakce na ...
Prosím o zaslání vzorového tiskopisu pro topnou a tlakovou zkoušku a vzorový tiskopis pre uvedenie zarizení do provozu pro topný systém s kotlem na tuhá paliva. Děkuji R.Haluška

Autor: ing. Milan Bechyně
Datum: 14.08.2000 20:40 odpovědět upozornit redakci

reakce na ...
Problematiku zkoušek ústředního vytápění řeší kapitola 8 ČSN 06 0310 "Ústřední vytápění - Projektování a montáž", vydaná v roce 1997 s platností od 1.1.1998.

V podmínkách naší republiky je provádění topné zkoušky podle této ČSN, (s výsledným protokolem jako jedním ze základních dokumentů při předávání zakázky ústředního vytápění), bohužel spíše vyjímkou. Je zvláštním, (socialistickým) zvykem, že investor, který zakázku platí, často nevyžaduje topnou zkoušku a spokojí se formálním papírem, ve kterém se konstatuje, že topná zkouška byla provedena. Přitom by "hrozba" topné zkoušky mohla sehrávat velmi pozitivní roli ve vztahu zákazník (investor) - projektant - dodavatel. Právě proto jsme se rozhodli odpověď na Váš dotaz rozšířit na samostatný článek. Má název "Zkoušky ústředního vytápění" a vyjde na Topinfu 15.8.2000.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama