Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Cena elektřiny může klesnout více, pokud novela zákona Senátem neprojde

Autor článku: Ing. Bronislav Bechník, Ph.D.
Plné znění článku: Cena elektřiny může klesnout více, pokud novela zákona Senátem neprojde
Anotace článku: Podle platného znění zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích má vláda možnost snížit dopad na koncové odběratele více, než jí umožní novela, která čeká v Senátu na schválení. Novela přitom vůbec nemění celkový objem prostředků na podporu OZE, KVET a DZ v příštím roce.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Plošné příspěvky na OZERadim Polášek31.08.2013 09:33
Re (8): Kachna pana BechníkaBronislav Bechník29.08.2013 20:53
Re (7): Kachna pana BechníkaMartin Hájek29.08.2013 19:48
Re (6): Kachna pana BechníkaBronislav Bechník29.08.2013 19:13
Re (5): Kachna pana BechníkaMartin Hájek29.08.2013 18:21
Re (4): Kachna pana BechníkaBronislav Bechník29.08.2013 17:53
Re (3): Kachna pana BechníkaMartin Hájek29.08.2013 17:35
Re (2): Kachna pana BechníkaBronislav Bechník29.08.2013 17:15
Re: Kachna pana BechníkaTomáš tom29.08.2013 16:22
Kachna pana BechníkaMartin Hájek29.08.2013 15:53

Příspěvky
Předmět: Plošné příspěvky na OZE
Autor: Radim Polášek
Datum: 31.08.2013 09:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110015
reakce na ...
Tyto tanečky kolem poplatků na OZE by vůbec nebyly, kdyby technický vývoj a rozvoj OZE byl od začátku financován tržním způsobem, z soukromého či fondového rizikového nebo na začátku andělského kapitálu.
Jenže díky zelené EUROlobby byli občané evropských států doslova znásilněni a přinuceni financovat tento rozvoj plošně a rovnostářsky příspěvky na OZE ze svých peněženek. Ať už s využíváním OZE souhlasí nebo kvůli jejich neekonomičnosti a nekvalitě výsledné vyrobené energie nesouhlasí.
Není se tedy dneska čemu divit, že různé vrstvy obyvatel mají na výši příspěvků, které musí odevzdávat do kapes všemožných OZE baronů, zásadně rozdílně názory a snaží se je v rámci toho už prolobovaného systému plošných poplatků prosazovat.

Předmět: Kachna pana Bechníka
Autor: Martin Hájek
Datum: 29.08.2013 15:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Bechníku,
než začnete o něčem psát, je vždycky dobré si přečíst podklady, o kterých píšete.
Není pravda, že novela zákona fixuje příspěvek na OZE na 495 Kč/MWh. Tato hodnota je v novele pouze jasně uvedena, jako maximální – viz znění § 28 odst. 3:
„Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny maximálně ve výši 495 Kč/MWh. Cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny stanovuje Úřad podle zákona o cenách.“
Pokud tedy stát někde najde zbytečných 40 miliard, může příspěvek snížit na nulu i po přijetí novely zákona. Titulek Vašeho článku a zejména věta: „Podle novely je částka striktně určena na 495 Kč/MWh a možnost případného dalšího snižování dopadu na koncové odběratele je znemožněna.“ je tedy zcela nepravdivá.
Věřím, že najdete odvahu ten článek přepsat a čtenářům se omluvit za naprostou dezinformaci.
K dalším nesmyslům ve Vašem článku nemám čas ani sílu se jednotlivě vyjadřovat.
S pozdravem
Martin Hájek

Předmět: Re: Kachna pana Bechníka
Autor: Tomáš tom
Datum: 29.08.2013 16:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 103641
reakce na ...
Podle mne je to nepodstatný detail který nic nemění na faktu že občané budou dotovat levnou elektřinu nekonkurenceschopné průmyslové loby. Stát si na to "snížení" peníze nepůjčí ani nenatiskne, ale vezme je ze zdravotnictví, sociálních potřeb a podobně. Už se o tom více psalo, že by bez této novely byla silová elektřina levnější a stát (občané) bohatší.
Solární průšvih zaplatí nejvíc rodiny, říká nový zákon:
http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=787583
Je to další ODS paskvil, pokud bude schválen tak nebude mít dlouhého trvání.

Předmět: Re (2): Kachna pana Bechníka
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.08.2013 17:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Děkuji panu Hájkovi, že zareagoval.
Je vidět, že článek pozorně přečetl a zná i text zákona. Jistě proto uzná, že zákon nedefinuje, za jakých okolností by mohl ERÚ určit částku nižší.
Jediná možnost, kterou nelze napadnout, je pokles celkových nákladů na podporu OZE, KVET a DZ na takovou úroveň, že bude postačovat příspěvek nižší. K tomu ovšem v nejbližších letech může dojít jen v případě, že by solárníci dobrovolně své fotovoltaické parky rozebrali.
Ve všech ostatních případech úředník odmítne riskovat.
Kromě toho by bylo podivné, kdyby ERÚ měl větší pravomoci, než vláda.
Vláda nemá možnost nařídit ERÚ výši příspěvku (to má de facto nyní), protože se jedná o nezávislý úřad (de iure).

Předmět: Re (3): Kachna pana Bechníka
Autor: Martin Hájek
Datum: 29.08.2013 17:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Vážený pane Bechníku,
vidím, že ani moje připomínka Vás nepohnula ke studiu podkladů a namísto pročtení návrhu zákona raději pokračujete v ničím nepodloženém fantazírování...
Novela zákona ovšem v §28 odst. 2 vcelku jasně říká, že: "Vláda stanoví nařízením prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla, a to do 31. října kalendářního roku, který předchází kalendářnímu roku, pro který Úřad stanoví cenu na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny."
To znamená, že vláda určí příspěvek státu dříve, než ERÚ finálně stanoví cenu na úhradu nákladů podpory pro příští rok. I velmi bázlivý úředník ERÚ bude s příslušným nařízením vlády znějícím na částku 40 miliard korun v zádech nepochybně ochoten v listopadu nastavit nulovou cenu na úhradu nákladů podpory pro příští rok.

Tak prosím přestaňte mást čtenáře a fantazii si schovejte na psaní sci-fi, na seriózní portál nepatří.

Děkuji
Martin Hájek

Předmět: Re (4): Kachna pana Bechníka
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.08.2013 17:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Pane Hájku
buďte, prosím, tak hodný a dopište zbývající text § 28 odst. 2. Možná bude vhodné přidat i text odst. 1 písm. a).
Následně, prosím, smažte ve svém příspěvku dva odstavce, které následují za neúplnou citací zákona, v nichž uvádíte čtenáře v omyl.
Skutečnost, že vláda určí výši příspěvku ze státního rozpčtu dříve, než ERÚ stanoví výši příspěvku v ceně elektřiny, by byla paradoxní pouze v případě, že by vláda od ERÚ nedostala předem podklady, z nichž je vláda podle odst. 2, jehož citaci jste nedokončil, povinna při určování výše příspěvku ze státního rozpočtu vycházet.
Ale možná to bude důvodem, proč Senát nakonec novelu zamítne.

Předmět: Re (5): Kachna pana Bechníka
Autor: Martin Hájek
Datum: 29.08.2013 18:21 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Už mě trochu unavujete...

Samozřejmě, že vláda dostane od ERÚ podklady ohledně předpokládaných nákladů podpory a očekávané výše výběru prostředků při maximální ceně na úhradu ve výši 495 Kč/MWh a tím i informaci o tom, jaká je minimální výše šeku, který musí státní rozpočet vypsat, aby byly pokryty očekávané náklady podpory.

Vláda se ale samozřejmě může rozhodnout pro částku vyšší a ERÚ pak logicky bude z této částky, která bude před jeho rozhodováním zafixována nařízením vlády, vycházet při finálním nastavení výše ceny pro spotřebitele elektřiny v cenovém rozhodnutí.

Co Vám na tom přijde nejasného? Čili vláda má nepochybně možnost stanovit i částku vyšší a tím snížit výši ceny za OZE, kterou platí spotřebitelé pod 495 Kč/MWh.

Pokud tedy Vaším článkem strašíte kromě čtenářů tzb-info i nějaké senátory, tak zcela zbytečně.

Martin Hájek

Předmět: Re (6): Kachna pana Bechníka
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.08.2013 19:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Pane Hájku
pokud v níže uvedeném textu najdete slovo "nejméně", omluvím se Vám.
V opačném případě očekávám omluvu od Vás.

Vámi vynechaný text § 28 odst. 2, který striktně určuje, jakým způsobem má vláda výši státního příspěvku stanovit:
Prostředky státního rozpočtu pro poskytnutí dotace se stanoví podle výše finančních prostředků uvedených v odstavci 1 písm. a) a b), a to tak, aby spolu s nimi zajistili pokrytí celkových předpokládaných finančních prostředků na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a provozní podporou tepla.

Předmět: Re (7): Kachna pana Bechníka
Autor: Martin Hájek
Datum: 29.08.2013 19:48 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 113962
reakce na ...
Ale tam přece žádné "nejméně" nemá co dělat. Zkusíme to ještě naposled matematicky a pak to vzdávám...

Ta věta, kterou uvádíte, zjednodušeně konstatuje prostý fakt, že A + B = C

Prostředky vybrané od spotřebitelů + Státní dotace = Náklady podpory OZE.

Dále platí, že A<= 495 Kč/MWh * předpokládaná zpoplatněná spotřeba elektřiny (MWh).

V rámci této jedné rovnice a jedné nerovnice vláda nastaví výši B (tak aby neporušila výše uvedené vztahy), a ERÚ následně výši A.

Bylo by úplně zbytečné dělat z první rovnice neostrou nerovnici slovem "nejméně", protože to by znamenalo, že vláda může nastavit svůj příspěvek tak, aby OTE po obdržení peněz od spotřebitelů, státní dotace a po uhrazení podpory výrobcům zbyly ještě nějaké peníze na účtu. To by bylo úplně zbytečné, protože i kdyby vláda s úmyslem nechat OTE nějaké drobné na svačiny nastavila svoje B vyšší, tak by toho ERÚ nepochybně využil (dokonce musel využít) a snížil svoje A tak, aby byla zachována rovnost - na rozdíl od vlády mu totiž myslet na zájmy spotřebitelů ukládá přímo zákon.

Vy vycházíte ze zcela mylného předpokladu, že v době, kdy vláda rozhoduje o B je již A pevně stanoveno Úřadem. Ale zákon jasně dává časovou posloupnost kroků a nic takového tam není.

Předmět: Re (8): Kachna pana Bechníka
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 29.08.2013 20:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110148
reakce na ...
Výsledek je, že vládě je dáno rovnicí, kterou jste právě napsal, jakou výši příspěvku ze státního rozpočtu má stanovit.
Tj. vláda nemá možnost stanovit hodnotu jinou, protože lineární rovnice, kterou jste uvedl, má jen jedno řešení (A je dáno zákonem, a C spočítá ERÚ, B je jediná neznámá).
Vycházíte z mylného předpokladu, že ERÚ stanovuje výši příspěvku v ceně elektřiny svévolně. Problém je, že výpočet tohoto příspěvku v zákoně uveden není. Jeho výsledek pro příští rok bude kolem 820 Kč/MWh. Takovou výši příspěvku však ERÚ stanovit nemůže, protože mu to zakazuje zákon, který nařizuje nastavit nejvýše 495 Kč/MWh. Na druhou stranu ERÚ nemůže nastavit hodnotu nižší než 495 Kč/MWh, protože takový postup nelze za současné situace zdůvodnit.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama