Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fascinující vyúčtování

Autor: Michal Smahel
Datum: 18.11.2010 16:51
uživatel: 102535


Dobrý den,
letos v lednu jsem obdržel své "PRVNÍ" vyúčtování za rok 2009 ve vojenském prostoru Libavá a musím říct, že to byla docela pecka. Byl mi naúčtován nedoplatek na topení cca 19000Kč. Musím podotknout, že odebíráme teplo z centrální kotelny na LTO. K mému úžasa jsem nebyl sám ale komplet menší sídliště čítající 9 panelových domů s 11 bytovými jednotkami na dům. Nedoplatky jednotlivých rodin byly v rozmezí 11000-35000Kč. Sídliště není komplet obydlené, tak jsem si říkal, že asi doplácíme na prázdné byty ale ty jsou prý nastaveny na temperační teplotu, tudíž žádnou spotřebu nemají. To by zase ale na druhou stranu znamenalo, že jsou ohřívány teplem sálajícím z obydlených bytů čímž automaticky musí stoupnout spotřeba těchto bytů. To vše by mělo být nějak zohledněno či ne???
V podstatě už nevím co si počnout. Náš problém prý i řešila energetická inspekce, na její závěr stále čekám. Jelikož to byl můj první rok ve zdejším bytě, nemohu srovnávat s lety předešlými. Avšak při diskuzi se zdejšími usedlíky jsem zjistil, že takové nedoplatky zde byly poprvé. Navíc zde byly v roce 2008 namontovány plast. okna a koncem roku 2009 bylo sídliště komplet zatepleno. Z toho všeho mi vychází, že spotřeba tepla v roce 2009 by měla být nižší než v roce 2008!!! Měl jsem možnost nahlédnout do vyúčtování za rok 2008 a 2009 bytu 2+1. Za rok 2008 byla spotřeba tepla na zúčtovací jednotce 424.000GJ a cena za GJ 553.06Kč. Za rok 2009 byla spotřeba 574.230GJ a cena za GJ 572.37. Nevím jestli to je normální ale připadá mi nárust spotřeby tepla jako velmi, velmi velký!!! U ceny nevím. Chtěl bych Vás poprosit o jakoukoli radu na co se zaměřit, co si zjistit, co si nechat doložit atd.. Mockrát děkuji

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 49   starší >>
Příspěvky
Autor: Michal Smahel
Datum: 15.06.2016 23:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den,

tímto bych chtěl navázat na původní příspěvky,jelikož se jedná opět o vojenský prostor Libavá,i když obce byli již vyjmuty. Já jsem se již naštěstí odstěhoval ale mám tam pár členů rodiny.
Jde o vyúčtování služeb pro kotelnu na TP (hnědý ořech) vytápějící 5 objektů.... 3 obytné domy,kanceláře a jídelna.....vše ve vlastnictví VLS....ve stručnosti napíši co se událo:
- přišlo vyúčtování a asi na rozloučenou s armádou ČR obdrželi obyvatelé nedoplatky ve výši cca 5000-20000Kč. Domy mají nová plast. okna, nezatepleny
- reklamovalo se z důvodu,že vyúčtování bylo provedeno dle vyhlášky tuším 372.Sb. i když v cca 6 let staré kotelně, byli instalovány kalorimetry
-přišlo tedy nové vyúčtování, kde byli zahrnuty hodnoty s kalorimetrů...pozn. tyto hodnoty byli opsány až v květnu tohoto roku a pak následně asi nějak odvozeny....během 6 let kotelník říkal,že data nikdo nepsal... výsledek je, že náklad v Kč na TUV stoupl 2x oproti původnímu a pro ohřev 999M3 TUV bylo údajně spotřebováno 1400GJ...Dle vyúčtování je cena za kubík TUV cca 490Kč...co se týče spotřeby tepla pro vytápění,tak se jedná o hodnoty 330-430GJ,které získali zp. viz výše.... nedoplatky stouply téměř dvojnásobně....zatím vím o osobě, která na 3+1 doplácí 34000+25000 zálohy...U ceny za teplo bych v případě centralní kotelny očekával ve vyúčtování údaj o celkově vyrobeném teple,částku za GJ tohoto tepla a pak rozpočítání dle jednotlivých náměrů... V tomto případě obsahuje vyúč. pouze částku o které netuším jak vznikla. Pro upřesnění,jedná se o 2 cihláky,každý po 12 bytech a dvojdomky po 8 bytech...plus ty kancle atd...
Jen doplním,že pro ohřátí 990m3 vody potřebovali 1400GJ....

Děkuji za jakoukoliv informaci či radu jakým směrem se dát.....

Autor: Marta Gajdosova
Datum: 18.05.2011 16:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 105103
reakce na ...
PŘIKLÁDÁM b) Náklady za teplo pro vytápění
Základem pro účtování jsou hodnoty tepla dodaného do objektu, které jsou naměřeny na fakturačním měřidle při vstupu do domu. Hodnota dodaného tepla v GJ se vynásobí jeho jednotkovou cenou a uvedenou hodnotu musí uhradit uživatelé bytů a nebytových prostor v daném domě.
Pokud jsou v bytech osazena poměrová měřidla tepla, rozdělí vlastník budovy, tedy ne žádná odborná firma, náklady na tepelnou energii na vytápění na dvě složky – základní a spotřební. Základní složka, která činí 40% až 50% nákladů, se rozdělí podle započitatelných ploch bytů, zbytek, spotřební složka, podle odečtů poměrových bytových měřidel. Pokud bytová měřidla tepla osazena nejsou, rozdělí se náklady na vytápění pouze podle započitatelných ploch bytů.
Upozorňuji na rozdíl mezi obytnou a tzv. započitatelnou plochou bytu, která se užívá v těchto případech. Účtovat teplo úměrně obytné ploše bytů by bylo přípustné pouze v domě, kde jsou všechny byty velikostí a typově stejné. Jsou-li v domě byty rozdílné hlavně v tom, které místnosti nebo části bytů nejsou vytápěny, musí se použít rozpočtení nákladů podle započitatelné plochy bytů. V té se korigují výměry místností podle počtu stěn, které jsou venkovní nebo sousedí s nevytápěnými místnostmi.
Vyhláška předpokládá, že rozdíly v jednotkových nákladech na vytápění se pro identické byty mohou odchylovat od průměru nejvýše o 40%. Pokud jsou odchylky větší, má provést vlastník budovy úpravu v rozdělení spotřební složky. Určitý návod uvádí zmiňovaný metodický pokyn. Faktický postup však bývá rozdílný, za zvláště nepřípustné považuji rozdělení tzv. „neměřených jednotek“, ve kterých bývá ukryto teplo, odebrané v bytech se spotřebou nad limitem čtyřicetiprocentní odchylky od průměru. Pro rozhodnutí o oprávněnosti konkrétního postupu je nutné posouzení příslušným znalcem.
Je zřejmé, že tento postup je velice složitý a uživatelé bytů se v něm často nevyznají. Všem mohu doporučit, aby kontrolu spotřebovaného tepla prováděli hlavně porovnáním plateb za předchozí období a uvážili nárůst cen. Měrné (chápejme nejvyšší přípustné) hodnoty spotřeby tepla pro vytápění jsou uvedeny v § 5 vyhlášky MPO č. 152/2001 Sb., a pro dálkově vytápěné byty s výškou místností 2,7 m činí 0,55 GJ/m2 za topné období.
Je třeba také vědět, že zákon o hospodaření energií ukládá majitelům domů povinnost řídit se pravidly pro vytápění, dodávku TUV a hospodaření s energií. Podrobnosti jsou opět ve vyhlášce č. 152/2001 Sb. Např. otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Pokud by mělo dojít k vytápění mimo toto období, je třeba souhlasu 2/3 uživatelů bytů. To se zřejmě neděje, dodávky tepla se uskutečňují se všeobecným souhlasem i tehdy, pokud poklesne venkovní teplota v červnu nebo koncem srpna. Uvedená vyhláška stanoví i požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji, regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Uživatelé bytů jsou povinni umožnit takové regulační prvky na tělesa ústředního topení instalovat.

Co se týká vyúčtování za roky 2009 a za 2010, tak srovnávám náklady na byt v GJ a nestačím se divit. V roce 2008 jsme měli - 8. 209,08 jednotek = 47,13GJ, v roce 2009 - 6. 451,00 jednotek = 59,92GJ. V roce 2007 jsme se nastěhovali a naměřené jednotky za 5 měsíců byly 2. 664,927 jednotek = 19,33 GJ a v loni jsme se odstěhovali a vyúčtování bylo taktéž za 5 měsíců, naměřené jednotky jsme měli 2. 547,109 = 26,98GJ. Je to pro mne zcela nepochopitelné. Cena tepla od roku 2007 do 2010 se zvýšila o 17,862% a cena teplé vody markantně vzrostla o 177%.
Nechápu......

Autor: Jiří Albrecht
Datum: 19.05.2011 16:06 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103628
reakce na ...
Jen taková připomínka. Vyhláška č. 152/2001 Sb.
kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům BYLA ZRUŠENA 01.09.2007!

Autor: Petr Lukáš
Datum: 29.12.2010 14:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100652
reakce na ...
Na Libavé jsem byl kdysi na odborném 3měsíčním výcviku (v rámci poddůstojnické specializace "elektrotechnik/elektromechanik") ještě v rámci ZVS, a osobně je to jedna z děr, kam bych se nikdy už vracet nechtěl. Náměstí vybydlené, opuštěné, skrz paneláky bylo skrz naskrz vidět, opuštěný megakulturák, na fungujících sídlištích pouze rodinky lampasáků a postlampasáků...

No hanba mluvit.

Je tam vůbec k dispozici zemní plyn?

Osobně bych se asi zaměřil na meziroční srovnání celkové spotřeby LTO v kotelně. Možná, že vám spotřeba v bytě naskočila kvůli úpravě v rozpočítávání.

PS: přečetl jsem si další příspěvky... a zdá se, že je to tak, jak říkám... (změna v rozpočítávání)

Autor: Michal Smahel
Datum: 20.12.2010 11:27 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den,
po delší odmlce, která byla zaviňená čekáním na nějaké vysvětlení ze strany SVBF, jsem opě zde. Po rozeslání různých námitek, dotazů atd., mi dnes došel email z SVBF s vysvětlením proč byl tak velký nárůst ve spotřebě:

Vážený pane,

na pracovišti Olomouc nejsou k dispozici Vámi požadované informace. Proto jsme Vaše emaily s požadavkem zodpovězení Vašich dotazů postoupili vedoucímu skupiny interního auditu SVBF Praha Ing. Janu Paluskovi. Tímto Vám přeposíláme odpověď.
V prvním požadavku, a to zaslání kopie zprávy Státní energetické inspekce, zveřejnění šetření Skupiny interního auditu, Vám nemůžeme vyhovět. Státní energetická inspekce ČR se zabývala výpočtem nákladů a jejich rozúčtováním na základě podnětů jednotlivých odběratelů (např. Ing. Vraštil) a proto nebyla závěrečná zpráva poskytnuta SVBF Praha. Ze strany SVBF Praha byla skupinou interního auditu provedena toliko kontrola podkladů, údajů a způsobu výpočtu nákladů a rozúčtování, včetně postupu zaměstnanců SVBF s tím, že samostatná zpráva k tomuto nebyla vyhotovena. Skupina interního auditu pouze konstatovala, že nebyly zjištěny zásadní nedostatky ve vztahu k výpočtu nákladů a rozúčtování.
SVBF Praha si nechala na základě došlých reklamací vyúčtování dodávek tepla v roce 2009 zpracovat posudek Ing. Karlem Bašusem – poradcem v oblasti energetiky.
Závěrem posudku je, že předchozí provozovatel, do 31. 12. 2007 VUSS Brno, vyhodnocoval množství tepla dodané do jednotlivých bytů tak, že se nezabýval přímým zjišťováním množství tepla dodaného do jednotlivých objektů v letech 2004 až 2007, vycházel ze spotřeb tepla v předchozích letech, které byly nižší než skutečné. Takto postupovala SVBF Praha i v roce 2008 – dle zaslaných podkladů od VUSS. Navíc v předchozích letech nebyly do věcně usměrňované ceny tepla zařazeny některé ekonomicky oprávněné náklady, které do kalkulace ceny tepla bylo možnou použít. Teprve v roce 2009 SVBF Praha množství tepla vypočítala dle přílohy č. 3 Cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 7/2008 a do ceny tepla zařadila veškeré ekonomicky oprávněné náklady, takže spotřeby tepla a výše úhrady odběratelů a konečných spotřebitelů oproti předchozím obdobím odpovídají skutečnosti.
Vyúčtování služeb obsahuje veškeré údaje, které stanovuje vyhláška ministerstva pro místní rozvoj č. 372/2001 Sb., včetně §7 odst. 2 písm. f). Výše zmiňovaná vyhláška neuvádí povinnost seznamovat nájemníky s vyúčtováním všech ostatních konečných spotřebitelů.

V podstatě se vymluvili na předešlé provozovatele, kteří, jak se v emailu píše, snad vyúčtování dělali od oka. Zkusím od zdejších starousedlíku získat vyúčtování staré 5 až 10 let, ať vidím jak vyúčtování probíhalo. Každopádně budu rád za každou Vaši pomoc či radu. Děkuji

Autor: Jozef Homola
Datum: 20.12.2010 12:56 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
"Bordel jak na ministerstvu životního prostředí". Co na to říct, že musíte se soustředit pouze na jediný problém a to odečet patních měřících přístrojů za poslední roky. Neumím si představit, že tyto údaje nelze věrohodně získat nebo, že to nemáte ošetřené tak aby důvěrník nebo jiný volený zástupce nebyl u toho odečtu. To jako by Vám ČEZ účtoval energii a Vy by jste měl přelepený ciferník aby jste neviděl náměr. Zkuste dopis podepsaný nájemníky a pohrozit, že kopii zašlete na nějaký protikorupční úřad. Většina kotelen zveřejňuje roční zprávu ne webu, kde jsou doslova náměry pro jednotlivé ulice nebo domy. To nemůže být tajný údaj. Já tady z místa vím, že náš místní dodavatel tepla pře 10-ti léty dodával do sídliště kolem 15 tis. giga a dnes už je to pod hranicí 10 tis. GJ. Cena, ta se může měnit ale spotřeba jenom v procentech a při zateplovacích a jiných regulačních opatřeních může klesat. Není někde podobný dům ve vašem regionu pod správou někoho jiného? Tam by vám údaje poskytli.

Autor: Michal Smahel
Datum: 27.04.2011 10:14 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den,
rok s rokem se sešel a já jsem opět zde s novými informacemi a hlavně s novým vyúčtováním za rok 2010. Ještě bych dodal pár informací k vyúčtování za rok 2009. Po různých apelech na různé instituce a ministerstva se mi podařilo tenhle měsíc dostat na Libavu paní s inspekce ministerstva obrany. Jak už to u armády bývá bylo mi předesláno, že dorazí 14.4., avšak pravdou bylo, že dorazila již 13.. Takže z rozhovoru na který jsem se těšil nic nebylo. Z toho co se mi ale doneslo, tak údajně se pán z SVBF vymluvil, že spotřeba tepla nebyla rozúčtována dle patních měřičů ale dle plochy bytu. Mimochdem patní měřiče koncem min. roku měnili za nové. K této info: je lživá, sám jsem na kotelnách před několika lety pracoval a chodil z těchto měřičů odečítat. Osoby, které tam pracují nyní v tom nadále pokračují. Měřáky jsem si před výměnou stihl ofotit s konečnými údaji, tak doufám, že mi to k něčemu bude. Dále pak poukázala, že krajní byty a byty přímo pod střechou mají nárok na 40% zvýhodnění, což se nedělo. K tomuto vyúčtování bych dodal, že jsem ho nezaplatil s tím, že tam mají hrubé nedostatky a nepodložené údaje (např. dodnes mi nebyli schopni dodat číslo patního měřiče, počáteční a konečný stav za rok 2009).
Tak a teď k vyúčtování novému. Samozřejmě to co jsem min. rok nezaplatil mi napařili tady do toho, takže konečná částka se vyhoupla na cca 38000Kč (z toho ten min. rok 14000Kč). Když si to nový vyúčtování projíždím, tak ta hrůzostrašná spotřeba z min. roku ( nějakých 440GJ) spadla na 334GJ což je zhruba průměr za posledních 5 let (samozřejmě vyjma roku min.). Máme tady ovšem nárust ceny za GJ. Min. rok nějakých 572,37Kč/GJ a tento rok 620,79Kč/GJ. Dále pak tady mám náklady na ohřev TUV což činí cca 13000Kč. Jak přišli k této částce nevím. V kotelně nikde není nějaký měřák, podle kterého by zjistili kolik tepla bylo zapotřebí pro ohřev TUV.
No tak nevím?????? Jsou tam lidé (píšu ,,jsou tam" protože jsem se z té hrůzy už odstěhoval), kteří oproti min. roku spotřebu tepla dle měřičů v bytě snížili ovšem doplácí 2x tolik co min. rok. Nejsem z toho moudrý, nezbyde mi než počkat na nějaký závěr z inspekce MO, který by mi měli zaslat a podle toho se zařídit.

Autor: Jozef Homola
Datum: 27.04.2011 10:57 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Dovolím si upozornit, že spotřeba tepla za rok 2010 byla nebo by měla být o hodně vyšší oproti průměru z minulých let, protože byl mimořádně nepříznivý rok a ukazují to i denostupně. Pokud to u vás i přes tento fakt pokleslo, tak je to zajímavé (tedy, že jindy to muselo být špatně).Jinak k tomu nepořádku ve vyúčtování. Jakoby tam neplatily vyhlášky a nařízení jak se co má. Teplo pro TUV se zásadně měří odděleně od topení a taky vyúčtovává alespoň u nás to tak bylo.

Autor: petr kocina
Datum: 27.04.2011 12:32 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104814
reakce na ...
diky ruznym " neporadkum " jsem se radeji odstehoval do sveho.
tohle je teprve zacatek.
kdyz vidim co se teprve zacne dit s teplem a plynem za par let,tak ty lidi docela lituji.

Autor: Michal Smahel
Datum: 01.05.2011 13:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den,
čirou náhodou jsem zjistil, že se problémem enormní spotřeby tepla zabývá i další , mě neznáma, osoba. Podrobnější info naleznete na: www.libavsko.eu/co-se-nas-tyka/vyutovani-tepla-2009 . Jsou tam popsány námitky dané osoby a reakce MO na tyto námitky.

Autor: Jiří Albrecht
Datum: 01.05.2011 14:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 103628
reakce na ...
Jenom bych opravil adresu:
http://www.libavsko.eu/co-se-nas-tyka/vyutovani-tepla-2009

Autor: petr kocina
Datum: 01.05.2011 17:29 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104814
reakce na ...
dam do placu svoji zkusenost kdyz jsem jeste v panelaku bydlel.
nejednalo se o teplo,ale o vodu.
kazdy rok byla spotreba vody stejna plus minus 5-10%.

jeden rok ovsem naskocila spotreba o 5 000m3 vody vyssi !!!!!

samozrjme,ze se prekontrolovanim nic nezjistilo,nechal jsem to plavat.
dokaze si nekdo predstavit 5 000m3 vody !!

je to cca vice nez 10 let - v te dobe byla voda jeste relativne levna.

Autor: Michal Smahel
Datum: 05.05.2011 17:25 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den,
dnes mi dorazilo psaní od nějakého právníka, kterého si SVBF našlo v Prostějově. Píše, že pokud do 30 dnů dlužnou částku neuhradím bude nucen tuto částku vymáhat soudně. Neopoměl napsat, že tato částka bude o min. 12000Kč vyšší díky soudním výlohám. Tak jak to tak vypadá, asi skončím u soudu. Bude to prvně co budu něco řešit soudní cestou, a podle toho jak zdejší soudy fungují mám menší obavy, ale nic jiného mi nezbyde. Platit něco, co mi nejsou schopni řádně doložit se mi opravdu nechce.

Autor: matej kastner
Datum: 07.05.2011 00:55 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100143
reakce na ...
tak to vam muzu doporucit si co nejdrive najit pravnika a probrat s nim danou situaci, aby jste nahodou nemusel platit jeste tech 12 tis navic. podstatne je mit pravne platne argumenty, abyste mohl zalobu vyvratit.

Autor: Michal Smahel
Datum: 27.11.2010 15:24 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Nejhorší na tom je, že něco podobného měli minulý rok na Kozlově, který je taky ve voj. prostoru. Údajně to skončilo až u soudu a prohráli to. Já vím, je to jedna bábá povídala, v podstatě jsem s nikým koho se to týkalo nemluvil, ale jestli to je fakt, tak nevím co mám čekat tady od toho.

Autor: Jozef Homola
Datum: 27.11.2010 17:30 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Těžko je Vám radit pokud se nedostanete k věrohodným odečtům. Kdyby to bylo v mém vchodu, tak tajně (násilím) otevřu onu místnůstku a odečtu údaj kalorimetru za 24 h a když vím jak bylo zhruba venku, tak není problém dopočítat podle podlahové plochy zda je to reálné nebo není. Například (když tam roky nebydlím) i dnes můžu vyčíst z mého záznamu, že v roku 1995 byla průměrná spotřeba mezi datem 4.12 a 10.12, Q=476,7 kWh /24 hodin a z toho na 3 pokojový byt 69,4 kWh/den. Z toho se dá určit TZ bytu na 2,9kW. K tomu není problém dohledat počasí. Jinak Vy říkáte, že dům nebo vchod měl 11 bytů, my měli ve vchodě buď 8 bytů ve 4 podlažích o ploše 500m2 a vetší chod měl 12 bytů menších o ploše 641 m2 což se dosti podobá. Jinak Vám radím obrátit se na energetickou inspekci, zda máte právo se dovědět provozní údaje a jak.

http://www.cr-sei.cz/sei_cz.htm
http://www.cr-sei.cz/poskin_cz.htm
http://www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0108
www.kvtas.cz/doc/podminkyvdodavcetepla.doc
http://www.thhk.cz/cs/obchodni-podminky

Autor: petr kocina
Datum: 27.11.2010 21:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
souhlasim s vami a vase rada je k nezaplaceni pro vsechny co s timto maji problem.
obcas rikam jednu vec - NA HRUBY PYTEL,HRUBA ZAPLATA.

Autor: Michal Smahel
Datum: 24.11.2010 18:50 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý den, pane Homola mohl by jste mi ještě prosím Vás udělat jeden graf s denostupni? Podlahová plocha je 564,8m2. Spotřeba za rok 2006 336 GJ, za rok 2007 352 GJ, za rok 2008 329 GJ a za rok 2009 440,690 GJ. Platí to samé, koncem roku 2008 plastová okna a koncem roku 2009 komplet zateplen. Navíc bych měl ještě jeden dotaz. Lidé s SVBF se mnou přestali komunikovat. Zajímalo by mě zdali se mnou ze zákona komunikovat musí nebo jestli se mám rovnou obrátit na jinou instituci, avšak nevím na jakou. Kolega soused se obrátil písemnou formou na SEI a bylo mu odpovězeno, že je vše v pořádku. Tak nevím, zdali v tomto státě má vůbec smysl se nějak bránit!!!! Už mě napadá snad jen televize ale takových případů jsou asi tisíce. Děkuji

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.11.2010 20:46 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Je to stejné v bledě modrém, tedy má to tendenci stejného podvodu. Stěžovat si v televizi není špatný nápad ale zkuste se obrátit (mimo služební postup samozřejmě) na inspekci ministerstva národní obrany. Ono tam už několik průšvihů bylo u bývalé správy budov nyní možná nějaká sekce majetku nebo co. Ze svých zkušeností vím kolik procent může udělat nějaké počasí nebo chybný opis hodnot tím, že se odepíšou plus mínus týden ale tohle je do očí bijící a to nikdo "neustojí". Dokonce ani kdyby byty trvale měli otevřené jedno okno, tak to nedokáží. Proboha, nějak to vysvětlit musí. Pokud to nějaké nekalé pozadí má, tak se těšte, to dokáží záznamy shořet třeba v kotelně.

Autor: Michal Smahel
Datum: 24.11.2010 21:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Jak to myslíte, mimo služební postup.

Autor: Jozef Homola
Datum: 24.11.2010 23:49 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Jako že voják z povolání by měl správně postupovat zdola a ztěžovat si přímému nadřízenému ale v tomto případě obejít všechno a začít tam někde přímo na ministerstvu. Jinak jsem to myslel trochu s nadsázkou. Člověk nikdy neví jak velký problém to může být, kde se najednou vzalo tolik GJ spotřeby. Třeba když se něco dělá s kotelnou, mění palivo, tak náklady se mohou měnit ale gigajoule spotřeby ne. Mám ještě jednu prosbu. Zjistěte typ domu, označení. Pokud to není nějaký atypický a takových domů je více v republice a je k nim dokumentace a dokonce i vypočtena tepelná ztráta. Nebo dejte sem foto jen tak zdálky a možná se získají údaje spotřeby i odjinud. Budou se lišit ale jenom v procentech a ne desítkách procent. To fakt nikdo nemá přístup z obyvatel domu do místa, kde je měření spotřeby, to je podivné.

Autor: petr kocina
Datum: 25.11.2010 17:54 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100182
reakce na ...
za rok 2009 440,690 GJ. Platí to samé, koncem roku 2008 plastová okna a koncem roku 2009 komplet zateplen. - tohle je tedy sila.
nedivim se,ze s vami nechteji komunikovat - mohly by jit do báně.

Autor: Michal Smahel
Datum: 21.11.2010 21:03 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Dobrý večer,
mám přímo já nárok na kontrolu počátečního a konečného stavu u patního měřiče. Jelikož bydlím ve voj. prostoru, tak všechno je v popdstatě armády. Nevím tedy koho mám uhánět ať se snaží k nějakým číslům "prokousat".

Autor: Jozef Homola
Datum: 21.11.2010 21:28 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Nevím jak je to u vás. Patrně nejste vlastníkem bytu nebo "družstevníkem". Tam bývá praxe taková, že správce fondu a služeb jedná s dodavateli a platí jim. Uživatelům nebo majitelům předkládá před začátkem roku smlouvy o zálohových platbách a obvykle to odsouhlasení má na starosti důvěrník a po dohodě lze je snížit nebo zvýšit. Jakmile jsem jako důvěrník sdělil podezření na něco, vedoucí družstva osobně (byla to jeho prestiž) dojednal a doprovodil mne k nahlédnutí do provozních záznamů třeba kotelny. Zkrátka musíte se dostat k záznamům, dostat k měřidlům, zda jsou zapečetěna nebo jak často jsou odečítaná. My jsme s družstvem řešili nemálo problémů i v bytech (podvody) jako na několik měsíců přemostění poměrových měřidel, navrtání dírek 0,8 mm do plexiku a zablokování toho prvního kolečka, porušení plomb a mnoho jiného. To potom poškozovalo poctivé uživatele. Ten údaj o spotřebě, který najednou tolik vyskočil, tak by měli kontrolní mechanizmy zachytit a okamžitě řešit. To je tak evidentní podezření na podvod, že klidně a bez obav můžete podat trestní oznámení na neznámého pachatele a to se pak začne jinak "hýbat". Směrnice spotřeby LTO na výrobu GJ jsou známé a u kotelen se často kontroluje účinnost výroby a nesmí se zhoršit o nějakou mez. Ale když se dokáže na "turbokalorimetru" vyrobit více gigajoule, tak může třeba LTO i "zůstat" a to je setsakramentsky dobrá komodita.

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.11.2010 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Neexistuje aby tolik stoupla spotřeba a ještě při nějakých zateplovacích opatřeních. Dodejte sem spotřebu v GJ za poslední léta, případně podlahovou plochu domu a já Vám udělám (i všem diskutujícím) graf, kde to toho zahrnu denostupně korigované na lokalitu Libavá a pak se budeme divit společně. Tam se promítne i to jak výkonný byl ten který rok v ochlazování domu. Zatím si můžete být jist, že vám naúčtovali i to teplo k temperaci a v případě LTO ani jiné možnosti "úniku" nejsou vyloučeny. Už jsem něco podobného "zažil".

Autor: Michal Smahel
Datum: 18.11.2010 18:21 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Podlahová plocha domu je 548.270 m2. Spotřeba za rok 2006 je 441.000GJ, za rok 2007 je 425.000GJ, za rok 2008 424.000GJ, za rok 2009 574.230GJ.

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.11.2010 20:17 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Kde je to měřeno, zda na patě domu nebo je to někde na kotelně nebo jenom výpočtem? Pak taky jestli není výměníková stanice u domu a pak by tam byla i příprava TUV, prostě, zda se něco podstatného nezměnilo.

Autor: Michal Smahel
Datum: 18.11.2010 20:53 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Je to měřeno na patě domu z měřáku. Je to bez výměníkové stanice, ohřev teplé vody platíme zvlášť.

Autor: Jozef Homola
Datum: 18.11.2010 21:07 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Tento graf pošlete státní energetické inspekci nebo někomu jinému ať vysvětlují. Denostupně, které věrně v daném roce vyjadřují nároky na topení jednoznačně prokazují, že rok byl teplejší (i když to mám na lokalitu Vsetín). Těch kilowatthodin na m2 a rok je neuvěřitelných u blokové výstavby. Někde pohledám z našeho bloku. Tak náš blok - vchod 4p, o ploše 500 m2 měl v roce 1995 spotřebu 313 GJ (bez zateplení a jakékoliv úpravy oken, regulace topení) a to vychází na 173,8 kWh/m2 a rok.

Autor: Michal Smahel
Datum: 18.11.2010 21:11 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 102535
reakce na ...
Napadá Vás kde je ten problém?

zobrazuji 1 - 30 z 49   starší >>
odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.