Ceny prohlídek výtahů.

Autor: Josef Stodůlka
Datum: 13.02.2014 16:44
uživatel: 115776


Dobrý den.Stejně do předu vím,že mi nebude na jasnou otázku podána jasná odpověď.O co jde.Výtahové firmy provádí,alespoň u nás PROVOZNÍ PROHLÍDKU 1 X za čtvrť roku a za to si účtuje za jeden výtah v 6 podlažním vchodu přes 7000 KČ.Podotýkám,že se jedná jen o běžnou prohlídku.O žádnou ODBOR.ZKOUŠKU,NEBO INSPEČNÍ PROHLÍDKU,NEBO ODBOR.PROHLÍDKU.Zajímá mně,jestli je nějakou vyhláškou stanovena cena za tyto zkoušky a prohlídky.To,že třeba inspekční prohlídka podle ČSN 27 4007 se dělá jadnou za 6 let a stojí 6000 KČ,to beru.Taky beru,že odborná zkouška,která se dělá podle ČSN 27 4007 jednou za 3 roky-vše je podle stáří výtahu stojí 3000 KČAle proč stojí obyčejná PROVOZNÍ PROHLÍDKA,která se dělá jen tak na oko stojí 2500 KČ měsíčně,to nikdy nepochopím.Byl bych rád,kdyby mi někdo řekl něco k těm cenám.Prohlídky a jejich četnost mně nezajímá.Ty jsou určeny ČSN.Zajímá mně výše plateb za tyto úkony.Myslím,že na tohle se dá odpovědět jasně a stručně. Děkuji. Přeju pěkný zbytek dne.
Josef Stodůlka

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Václav Vaněk15.02.2014 10:01
Václav Vaněk13.02.2014 20:12
bob svaton13.02.2014 17:16

Příspěvky
Autor: Václav Vaněk
Datum: 15.02.2014 10:01 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100536
reakce na ...
Dále uvádím můj názor na popisovaný problém:

Provádění provozních prohlídek na výtazích:

1.2.2014 nabyla účinnosti revize ČSN 27 4002: Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů.
Tato norma v části 3 uvádí názvosloví, kdy je dozorce definován v čl. 3.6 jako osoba starší 18 let, odborně a zdravotně způsobilá, pověřená výkonem provozních prohlídek. Toto pověření je v případě, že provozní prohlídky neprovádí servisní firma uvedeno v části 4 v čl.4.3.6 jako povinnost provozovatele výtahu.
K tomu dodávám, že slovem " odborně způsobilá osoba" je míněno to, že dozorce výtahu je seznámen s výtahem, na kterém má činnosti vykonávat, dále, že zná náplň činností, nejlépe zaškolením a přezkoušením odborným servisním pracovníkem servisní firmy ( nebo zkušebním technikem servisní firmy). Co se týče zdravotní způsobilosti je zapotřebí použít v případě pochybností vyjádření lékaře s ohledem na charakter prováděných činností.
Protože dozorce výtahu již nevstupuje do strojovny výtahu není vyžadována žádná další kvalifikace (např. elektro).
Provozní prohlídky se provádějí ve smyslu požadavku uvedených v části 5 v čl. 5.1.1 normy jedenkrát za 14 dnů na výtazích instalovaných před účinností technického předpisu - Nařízení vlády č.27/2003 Sb.
Protože to v dotazu nebylo upřesněno předpokládám, že se jedná o výtahy spadající do tohoto časového období.
Protože se vám zdá cena za tuto činnost vysoká ( mně také) doporučuji Vám, aby provozovatel určil svého dozorce výtahu (při splnění všech požadavků), který by tuto činnost dále vykonával. Tato činnost pak vyjde provozovatele mnohonásobně levněji.
Jen upozorňuji, že je zapotřebí dohodnout v servisní smlouvě se servisní firmou prokazatelný způsob oznamování závad dozorcem zjištěných (pokud spadají do kategorie vad, jejichž odstranění by měla řešit servisní firma - konkrétně část bodu a); dále body b); c); d); e); část bodu f) a bod g) - viz příloha D normy. Zde se nehodí předávání informací telefonem - nejlepší způsob je mail, či fax.
Zbylé body jsou v kompetenci provozovatele výtahu - tedy - část bodu a) a f) a bod h).
Na závěr uvádím, že u výtahů uvedených do provozu po účinnosti technického předpisu je situace složitější, nicméně úkony a činnosti požadované pro "starší" výtahy normou ČSN 27 4002:2014 by měly být prováděny servisní firmou podle požadavků uvedených v ČSN EN 13015:2002 - Údržba výtahů a pohyblivých schodů - Pravidla pro návody pro údržbu. To by mělo být ošetřeno zmiňovaným Návodem pro údržbu a servisní smlouvou.
Václav Vaněk
15.2.2014

Autor: Václav Vaněk
Datum: 13.02.2014 20:12 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100536
reakce na ...
Dobrý den pane Stodůlka.
Ceny, které uvádíte nemohou být pravdivé - ceny jsou nesmyslně vysoké. Jediná výjimka je cena Odborné zkoušky - ta bývá i vyšší. Sice platí, že většinou se ceny sjednávají dohodou, nicméně určitá úroveň cen ve výtahové branži existuje. Je zapotřebí vzít v potaz četnost činností, servisní smlouvu atd. Vyjádřím se obšírněji - o víkendu zpracuji podrobnější odpověď - v ní se zaměřím na "Provozní prohlídky", které se u výtahů uvedených do provozu před účinností Nařízení vlády č.27/2003 Sb provádějí 1 x za 14 dnů.
Václav Vaněk

Autor: bob svaton
Datum: 13.02.2014 17:16 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 108292
reakce na ...
pokud je to jednou za ctvrt roku tak se jedna o odbornou prohlidku a ta stoji 2500kc. vice zde http://www.i-vytahy.cz/forum/index_old.php

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíV Chebu začala rekonstrukce kolejiště vlakového nádraží