Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Rozhledové trojúhelníky

Autor: Jiří Fejfar
Datum: 24.02.2017 13:49
uživatel: 124765


Fotogalerie:

Nevíte někdo, jestli je řešení? Situace v příloze mi u policie neprošla. :-(
V blízkosti je prudká zatáčka (možná jednou křižovatka). Ale nedá to na 30m rozhledové vzdálenosti. Projektant mi řekl, sjezd na druhou stranu. Ale to bych měl stání na sluníčku u obýváku a ještě o 1m výš. :-(
Komunikace kategorie C, rychlost v obci 50km/h.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Pavel Remeš05.03.2017 07:41
Ladislav Janek27.02.2017 16:05

Příspěvky
Autor: Ladislav Janek
Datum: 27.02.2017 16:05 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 116984
reakce na ...
0 Všeobecně
 
0.0 Uvedené „problémy“ by snad měl vyřešit projektant předmětné stavby.
 
1 Pozemní komunikace
 
1.1 Kategorie veřejně přístupné pozemní komunikace
1.1.1 O jakou kategorii pozemní komunikace se ve smyslu § 2; odstavce 2 jedná:
1.1.1.1 „c) místní komunikace“ ?
1.1.1.2 „d) účelová komunikace“ ?
 
1.2 Návrhová veřejně přístupné kategorie
 
1.2.1 O jakou návrhovou kategorii pozemní komunikace se ve smyslu její kategorijní šířky a návrhové rychlosti jedná?
1.2.2 Dle přiložené situace by se mohlo jednat o komunikaci návrhové kategorie MO 6,5/30. Ověřit.
 
1.3 Právní vztahy a záležitosti týkající se uvedené veřejně přístupné pozemní komunikaci
 
1.3.1 Rozhodnutí o přípustnosti stavby.
1.3.2 Povolení k užívání stavby.
Zjistit u vlastníka, správce nebo vykonavatele vlastnických práv.
 
1.4 Povinnosti vlastníka uvedené veřejně přístupné pozemní komunikace
 
1.4.1 Péče vlastníka o komunikace a jejich evidence; k § 9; odstavec 4 zákona 13/1997 Sbírky
1.4.2 Evidence komunikací dle § 5; odstavce 1 vyhlášky 104/1997 Sbírky.
Zjistit u vlastníka, správce nebo vykonavatele vlastnických práv.
 
2 Místní úprava provozu na veřejně přístupných pozemních komunikacích týkající se omezení obecného užívání veřejně přístupných pozemních komunikací
 
2.1 Stávající platná místní úprava provozu v zájmovém území
 
2.1.1 Zjistit u místně a věcně příslušného silničního správního úřadu, nebo
2.1.2 Zjistit u vlastníka, správce nebo vykonavatele vlastnických práv
 
Poznámka
V případě stanovení místní úpravy provozu se jedná o případ, kdy jsou obecně určeným adresátům – to je potenciálním účastníkům provozu – stanoveny odlišné povinnosti, než jaké by měli podle obecné úpravy ve smyslu ustanovení § 61 odstavec 1; zákona 361/2000 Sbírky. Viz „Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2009; číslo jednací 2 Ao 3/2008 – 100.“
 
2.2 Nová místní úprava provozu na pozemních komunikacích
 
2.2.1 V nezbytně nutném případě požádat věcně a místně příslušný silniční správní úřad o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích „pro potřebu nového komunikačního připojení“. Do úvahy pak připadá užití dopravních značek B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Toto řešení by pak klasik nazval „Difficile est satiram non scribere“.

2.2.2 Podrobnosti pro řešení uvedené životní situace jsou uvedny na „Portálu veřejné správy“ Ministerstva vnitra České republiky v sekci „Životní situace; Doprava; Pozemní komunikace; …“.
 
3 Závaznost předpisů
 
3.1 Obecná rovina
 
3.1.1 V žádosti o připojení je nutno jasně a srozumitelně vymezit závaznost předpisů a případné nutné výjimky. Obecně nejsou České technické normy považovány za právní předpisy a není stanovena povinnost jejich dodržování.

3.2 Vymezení pojmů a výkladová pravidla
 
3.2.1 Ad článek 12.7 České technické normy ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“:
„Všechny sjezdy na místních komunikacích mají splňovat podmínky pro rozhled podle České technické normy ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“ “. Z uvedené dikce nevyplývá povinnost uskutečnit nebo uskutečňovat děj vyjádřený slovesem v infinitivu; být povinen, nucen, mít povinnost se podrobit rozkazu, nařízení; se řídit pravidly.
 
4 Otevřené otázky
 
4.1 Nové připojení
Jedná se skutečně o „nové připojení nemovitosti na pozemní komunikaci“? Nelze v tomto případě použít postupu typu „přeložka stávajícího připojení nemovitosti na pozemní komunikaci“?
 
4.2 Dle přiložené situace se má za to, že rozhledové trojúhelníky nebyly zakresleny do situace přesně dle článku 12.7 České technické normy ČSN 73 6102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“.

Autor: Pavel Remeš
Datum: 05.03.2017 07:41 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 124198
reakce na ...
Je nějaký rozdíl mezi novým připojením a přeložkou stávajícího připojení? Nikde jsem o tom nic nenašel. Jedná se o sjezd od rodinného domku, kde potřebuji posunout stávající sjezd o šířku brány, bohužel směrem kdy dojde ke zhoršení rozhledových trojúhelníků.
Podle dnešních požadavků na rozhledové poměry by neprošel ani stávající sjezd.
Děkuji.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama