Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění

Autor článku: Ing. Otakar Klokočník
Plné znění článku: Kritika nové vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění
Anotace článku: Nová vyhláška se v podstatě týká těch ústředně vytápěných domů, které rozdělují náklady na provoz radiátorů pomocí náměrů indikátorů připevněných do středu radiátorů, kde registrují povrchovou teplotu sousedních článků. Tato rozúčtovací metoda především nebere v úvahu, že část tepla dodaného do bytů, které preferují tepelný komfort, je díky prostupům tepla vnitřními stěnami objektů odsávána a spotřebovávána v bytech, které nadměrně regulují přívod topné vody do radiátorů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (2): tohle číst je ztráta časuKarel Žák03.06.2017 12:32
Nesprávné tvrzeníJiří Sedláček15.06.2016 10:16
Re (2): Reakce na diskuní příspěvkyMiroslav Strnad19.04.2016 08:37
Do diskuseJaroslav Mazač15.04.2016 09:55
Re: Reakce na diskuní příspěvkyMiroslav Strnad14.04.2016 09:16
Re: Reakce na diskuní příspěvkyLukáš Čeřovský14.04.2016 00:07
Reakce na diskuní příspěvkyOtakar Klokočník12.04.2016 16:43
Re: tohle číst je ztráta časuMiroslav Strnad12.04.2016 13:23
tohle číst je ztráta časuKarel Srdečný11.04.2016 14:13

Příspěvky
Předmět: Nesprávné tvrzení
Autor: Jiří Sedláček
Datum: 15.06.2016 10:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 122819
reakce na ...
Chtěl bych pouze upozornit na nesprávné tvrzení na konci článku:

"V klíčovém § 3 „Rozúčtování nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce“ stanoví vyhláška, že základní složka činí 30 % až 50 % a zbytek připadá na spotřební složku. Na rozdíl od návrhu novely vyhlášky č. 372/2001 Sb. však velmi překvapivě vynechala ustanovení, podle jakých pravidel mají být obě složky rozdělovány mezi konečné spotřebitele. Podle mého soudu se tím vyhláška ocitla za hranou platnosti."

Je nutné si uvědomit, že vyhláška 269/2015 Sb. je prováděcí vyhláškou k zákonu 67/2013 Sb. Pravidla pro rozdělení základní a spotřební složky byla nově přesunuta do §6 odst. 2 uvedeného zákona, vyhláška pouze specifikuje jejich rozsah.
Vzhledem k tomu, že vyhláška pouze konkretizuje ustanovení zákona, není to rozhodně důvodem její neplatnosti.

Předmět: Do diskuse
Autor: Jaroslav Mazač
Datum: 15.04.2016 09:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 122429
reakce na ...

Z Vašeho webu jsem si stáhl informaci „Školácké chyby při přípravě vyhlášky“. Je velmi pobuřující sledovat mudrování autorů vyhlášky o tom, zda ponechat spodní limit přípustné odchylky měrných nákladů od průměru na dosavadní výši –40 % nebo ho snížit na –20 % nebo zda sankcionovat více vytápěné byty zvýšením horního limitu ze 140 % na 180 % nebo 200 % nebo horní limit vůbec zrušit. Stojí to za přečtení a možná čtenář dospěje k otřesnému poznatku, že je možné i s tak mizernou odborností uspět na úřadu centrální správy (podle služebního zákona třeba nakonec autoři dostanou definitivu). A ještě více zaráží, jak vůbec mohl tento dokument projít připomínkovým řízením a co proti tomu podnikly zájmové organizace typu SČMBD.

Předmět: Reakce na diskuní příspěvky
Autor: Otakar Klokočník
Datum: 12.04.2016 16:43 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117330
reakce na ...


Můj příspěvek se netýká denostupňové metody, ale rozúčtování nákladů na vytápění pomocí radiátorových indikátorů. O tom, že tato metoda není v pořádku, svědčí to, že ve vzorku radiátorových domů, které mám k disposici, se musí někdy více než polovina původně vypočtených měrných nákladů upravovat, zvyšovat nebo snižovat, aby se vešla do limitů přípustné odchylky, které jsou přitom nastaveny nadmíru volně (spodní limit odpovídá většinou teplotám, které se běžně vyskytují i na nevytápěných společných chodbách).

Souhlasíte s tím, aby byly správy domů povinny zveřejňovat hlavní ukazatele podle bytových jednotek (bez uvedení adres vlastníků), včetně závěrečné informace o celkovém počtu bytů, u kterých byla zapotřebí provést korekce? Když ne tak proč?

Považujete za platné výsledky rozúčtování, při kterých je zapotřebí dodatečně korigovat náklady v třetině až polovině bytových jednotek, a to mnohdy velmi razantním způsobem (třeba zvýšení o 160 %). Když ano, tak proč?

Předmět: Re: Reakce na diskuní příspěvky
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 14.04.2016 00:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Dle mého názoru není moudré chtít zajistit každému správnou teplotu, bez ohledu na náklady, potřebné k jejímu dosažení, jak předpokládá denostupňová metoda. Kdybychom stejný princip uplatnili například u stravování, tak by každý platil za jídlo podle své sytosti a tím by se odstranila nespravedlnost, že někdo musí sníst více jídla aby se nasytil a jinému stačí málo.

Bude-li naší prioritou tepelná pohoda v bytech, rozpočítávejme náklady rovnou na bytovou jednotku, aby na to nedopláceli lidé s velkými byty. Oni za to přeci nemohou, že mají velký byt.

Bude-li naší prioritou efektivita využití tepla, rozpočítávejme náklady podle energie dodané do bytu a nechme na obyvatelích, jakou tepelnou pohodu si zvolí. Když to nejde přesně podle energie, snažme se k tomu aspoň přiblížit.

Zveřejňování hlavních ukazatelů bytových jednotek nezní špatně, avšak v realitě to patrně povede k rozepřím typu: "Jak to, že někdo platí méně než já? To bude určitě ta bába z prostředního bytu.". Představte si, že by se takto zveřejnily platy na pracovišti. Většina by začala bádat, kdopak že to má větší plat a zdalipak si ho zaslouží, místo toho, aby se věnovali své práci.

Mnohem smysluplnější je možnost konzultace vyúčtování s odborníkem a jeho rada, jak snížit své náklady při zachování tepelné pohody.

Korekce nákladů považuji za "rovnáky na ohejbák", které celou situaci znepřehledňují. To už je lepší se dohodnout na zvýšení základní složky. Za nejvyšší smysluplnou hodnotu považuji 60% a to v odůvodněných případech.

Předmět: Re: Reakce na diskuní příspěvky
Autor: Miroslav Strnad
Datum: 14.04.2016 09:16 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117453
reakce na ...
Již mnohokráte jsem zde uváděl reálný příklad našeho domu, kde na byt 90m2 v klasickém paneláku platíme za ÚT zálohu 6000Kč/rok (!!!) již třetím rokem přes mírné zdražování tepla (dálkové topení - ale jsou mírné zimy) a rozdíl je plus mínus do 1600 - 1800 Kč/byt také dle velikosti a dle náměrů. Ve vyúčtování jsou uvedeny spotřeby GJ/m2 jak za dům, tak za byt s přehledem všech bytů. Používají se koeficienty na polohu bytu. Nikdo neprotestuje, již dávno se, snad, vše vyřídilo a topíme snad úsporně. Již v devadesátých letech se dům postupně zrevitalizoval, zrekonstruovalo topení, zavedly indikátory a TRV, teoreticky vypočtené parametry (prováděno 3x + nové SW a řídící jednotky) a nastavení soustavy se dále několikráte upravovalo oproti výpočtům dle reálných potřeb (snížení výkonu cirkulačního čerpadla, teploty vody v soustavě a otopová křivka, zrušení nočního útlumu). Během náběhu se také během dvou zim vychytaly mouchy (např. výměna některých radiátorů, zejména v posledním patře a rohových místnostech - byly 40 let deskáče již většinou ucpané a dalo se automatické odvzdušňování). Bydlící si "topí" dle svých potřeb.
Popisuji stav šířeji, i když ne úplně podrobně, abych vysvětlil, proč jsme pro indikátory, TRV, regulaci dle svých potřeb, koeficienty na polohu a souhlasíme s limity, byť hodně bydlících by je oželelo. Ale naprostá většina chápe, že byť jsou byty v soukromém vlastnictví, tak jsme v jednom domě (128 bytů různé velikosti) a nelze "práva" jednoho povyšovat nad druhého, jinak nejde o svobodu a demokracii, ale o anarchii i v tom bydlení!!Bohužel v poslední době narůstá snaha o prosazování různých partikulárních zájmů a různými, byť někdy i dobrými a správnými argumenty se prosazují jednotlivé zájmy, bez ohledu na dopad a souvislosti. Ona totiž teorie a praxe jsou někdy podivuhodně rozdílné veličiny a trocha selského rozumu je někdy potřebnější než teorie, což jsem popsal již výše.
Tolik trocha slohu a z toho konkrétně závěr:
-výsledky považuji za platné (pochopitelně mohou být extrémy a výjimky, jež vždy potvrzují pravidla a nelze jimi zpochybňovat systém)
-souhlasím s uváděním ukazatelů (u nás jde o náměry v přepočtu v GJ/m2 na dům a jednotlivé byty - ne v Kč konečného vyúčtování, to je již zkreslené)
-neohodnotím v reálu pojem "vypočítaný měrný náklad", jednodušší a přehlednější jsou údaje v GJ/m2 a ty nakonec po korekci vynásobeny přímo cenou v Kč za dodaný GJ tepla pro vlastní fakturaci

-

Předmět: Re (2): Reakce na diskuní příspěvky
Autor: Miroslav Strnad
Datum: 19.04.2016 08:37 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117453
reakce na ...
Ještě bych dnes dodal, včera přišlo vyúčtování energií, tak nám vychází průměr za dům spotřeba tepla na ÚT: 0,18 GJ/m2 za topnou sezonu 2014/15. Co k tomu dodat? Jen to, že všechno to zpochybňování měření, indikátorů, koeficientů, regulace TRV dle potřeby a pod. nám spotřebu nezvyšuje a v rámci možností, že na tom nejsme špatně, jak porovnávám tady diskuze!

Předmět: tohle číst je ztráta času
Autor: Karel Srdečný
Datum: 11.04.2016 14:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104174
reakce na ...
Článek je založený na tvrzení "růst teploty o 1 °C zvyšuje náklady na vytápění přibližně o 6 %" .
Autor zaměnil náklady [Kč] za spotřebu [GJ] a pak mu samozřejmě vychází nesmysly, jako že v bytě je 37 °C.

Předmět: Re: tohle číst je ztráta času
Autor: Miroslav Strnad
Datum: 12.04.2016 13:23 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117453
reakce na ...
Ona také slavná nesmyslná denostupňová metoda také nebere v potaz, jak vnitřní teplota v prostoru byla dosažena a jaká je teplota venku, v přízemí a nebo v 15 patře, uprostřed sídliště a nebo na okraji města, kdy jsou až 5°C rozdíly!! a dle ní se má pak počítat spotřeba tepla??!!

Předmět: Re (2): tohle číst je ztráta času
Autor: Karel Žák
Datum: 03.06.2017 12:32 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 117917
reakce na ...
Pane Strnad, dostalo se mi do rukou vyúčtování tepla za rok 2016 a prokazuje se, že jestli je nějaká metoda slavně nesmyslná /nepočítám, že to je názor firem, které si na tom založili byznys/, tak je to právě radiátorová metoda se slavnými a nezkontrolovatelnými dílky. Největší rozdíly se vyskytují nejen v přízemí, či pod střechou, ale zvlášť výrazně i u bytů, které vedle sebe, či pod sebou či nad sebou nemají jiné vytápěné prostory a nebo byt je neobsazený či se tam netopí, ale buďte si jist a při vašich zkušenostech bych to ani nepředpokládal, že víte, že i v takovém bytě není zima ale naopak teplo. A u nás jsou domy v různém stadiu zateplení a regulace, s průměrnou spotřebou od O,24 GJ/m2 do 0,7 GJ/m2. Za slavný nesmysl s indikátory jsme vyhodili milióny, které chybí na rekonstrukce a kvalitní obnovu otopných soustav. Pan Klokočník pouze zdůrazňuje pravdy, které lobisté nechtějí slyšet a na tento předpisový paskvil, který dnes platí, doplatí většinou právě Ti slušní. Základní složka se musí zvýšit v rozmezí 40 - 60 %, a horní limit se musí posunout dolů na + 60 % a pak to bude rozumný kompromis. Největší rozdíly nezpůsobují jen větrači, větrají totiž i Ti, co mají zavřené radiátory, ale právě prostupy s prostory s nižší teplotou. A to bez znalosti skutečné vnitřní teploty v místnostech lze jen těžko posoudit. Komu to vychází , ten se bude bít do posledního dechu a komu to nevychází, tak mu to má být šuma fuk ? Takové platy a důchody zase u nás nemáme!

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama