Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí

Autor článku: doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc., Ing. Anna Bradáčová
Plné znění článku: Posuzování tepelně izolačních vlastností teplovodního potrubí
Anotace článku: Článek uvádí základní vztahy pro určení tepelné ztráty u teplovodního potrubí s tepelnou izolací z rozdílů teplot vnitřního a venkovního prostředí u rovinného a válcového tvaru. Výpočet vychází ze součinitele prostupu tepla podle součinitele vodivosti a součinitelů přestupu tepla.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (18): Článek je kvalitníJosef Vávra10.06.2016 18:03
Re (17): Článek je kvalitníJozef Homola10.06.2016 17:31
Re (16): Článek je kvalitníJiří Ráž10.06.2016 16:59
Re (15): Článek je kvalitníJozef Homola10.06.2016 15:48
Re (14): Článek je kvalitníJiří Ráž10.06.2016 14:54
Re (13): Článek je kvalitníJozef Homola10.06.2016 13:00
Re (12): Článek je kvalitníJosef Vávra10.06.2016 08:28
příspěvekVáclav Pekař09.06.2016 15:17
Re (14): Článek je kvalitníJiří Ráž08.06.2016 15:50
Re (13): Článek je kvalitníJozef Homola08.06.2016 13:05
Re (12): Článek je kvalitníJiří Ráž08.06.2016 11:25
Re (11): Článek je kvalitníJozef Homola08.06.2016 10:08
Re (10): Článek je kvalitníJiří Ráž08.06.2016 09:52
Re (9): Článek je kvalitníVladimír Křen08.06.2016 06:55
Re (13): Článek je kvalitníJozef Homola08.06.2016 06:37
Re (12): Článek je kvalitníJiří Ráž08.06.2016 00:52
Re (11): Článek je kvalitníJozef Homola07.06.2016 21:04
Re (10): Článek je kvalitníJiří Ráž07.06.2016 17:13
Re (9): Článek je kvalitníJozef Homola07.06.2016 16:06
Re (8): Článek je kvalitníJiří Ráž07.06.2016 16:00
Re (7): Článek je kvalitníVladimír Křen07.06.2016 10:50
Re (6): Článek je kvalitníJiří Ráž07.06.2016 09:26
Re (5): Článek je kvalitníVladimír Křen07.06.2016 06:36
Lze snížit ztráty omezením konvekce okolo izolace?Lukáš Čeřovský06.06.2016 23:26
Re (4): Článek je kvalitníJiří Ráž06.06.2016 16:00
Re (3): Článek je kvalitníVladimír Křen06.06.2016 15:39
Re (2): Článek je kvalitníJiří Ráž06.06.2016 14:59
Re: Článek je kvalitníVladimír Křen06.06.2016 11:41
Článek je kvalitníJiří Ráž06.06.2016 08:44
DélkaVladimír Křen06.06.2016 06:06

Příspěvky
Předmět: příspěvek
Autor: Václav Pekař
Datum: 09.06.2016 15:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 120169
reakce na ...
Kontakt na tento kvalitní článek byl přidán i na stránkách ipotrubi.cz

Předmět: Lze snížit ztráty omezením konvekce okolo izolace?
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 06.06.2016 23:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Je to sice mimo zaměření článku, ale zajímalo by mě, jak velký vliv na ztráty tepla bude mít omezení toku vzduchu okolo izolace. Například na svislém potrubí nasazením tepelně nevodivých límců, které nedovolí okolnímu chladnému vzduchu tak těsně obtékat izolaci a odebírat z ní teplo. Pod vodorovné potrubí umístit desku o šířce vnějšího průměru izolace, která opět ztíží obtok vzduchu. Nikde jsem to neviděl realizované, takže to asi vliv nemá.

Jak je to s se ztrátou tepla sáláním? Jak velkou část úniku tepla odrazí zpět vnější hliníková izolace?

Jaký vliv na tepelnou ztrátu má rychlost proudění média?

Předmět: Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 06.06.2016 08:44 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Dobrý den,

oceňuji autory i recenzenta. Článek se týká sice malé, ale důležité části Termo-Hydraulického řešení oboru, bez kterého nelze zajistit požadovanou přenosovou schopnost sítí, ani energetickou účinnost vytápění, k jejímuž zvýšení jsme se v rámci EU zavázali.
Otopné soustavy musejí být projektovány s reálnými teplotními parametry nosiče tepla a s individuálním teplotním spádem na prahu všech spotřebičů, jinak máme špatně oběhová čerpadla, vypočtené tlakové ztráty potrubí, nastavení všech vyvažovacích i regulačních armatur, atd., máme špatně nastavené kvantitativní i kvalitativní regulační procesy a bez nich nemůžeme energetickou účinnost vytápění zvýšit. Ta totiž znamená, že bez poklesu vnitřní teploty spotřebujeme na vytápění tepla méně.
Bez výpočtů, uvedených v článku, nelze individuální teplotní spády (a tím i správné průtoky v soustavách) určit, zvláště ne v neizolovaných částech potrubí (stoupačkách), kde využitelný teplotní spád je třeba o více než 6 K menší, než s jakým se soustavy klasicky projektují.
Dnes jsou již k dispozici programy pro komplexní řešení TH, které potvrzují důležitost řešení problematiky, které se autoři v článku věnují. Jak správně připomíná recenzent, reálné teploty nosiče tepla jsou navíc silně závislé na jeho průtocích v potrubí a to značně ovlivní zastaralé představy o správném provozování otopných soustav.
I když ke komplexnímu řešení TH chybí ještě mnohé, je potřebné autorům poděkovat.
A pokud jde o tu "délku" - k určení lokální teploty vody mezi dvěma body, by bylo potřebné průběh integrovat. To ale není nutné, protože jde o určení teplot v koncových bodech jednotlivých úseků a teplotu vody na konci úseku lze určit bez integrace, s vyhovující přesností pro technickou praxi.

Předmět: Re: Článek je kvalitní
Autor: Vladimír Křen
Datum: 06.06.2016 11:41 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Aby to celé mělo smysl musí zde být vždy vazba na skutečnost. Uvedu příklad. Podle projektu má být použita definovaná isolace. Měří se teplota na vstupu do teplovodu, teplota na výstupu z teplovodu a je nutno přepočítat zda dodavatel splnil zadání a instaloval patřičnou isolaci. Proto se ptám za jakých podmínek uvedený výpočet platí? Je docela podstatný rozdíl zda se přepočítává teplovod dlouhý 100 m nebo 10 km.

Předmět: Re (2): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 06.06.2016 14:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Všechno má smysl jen tedy, když prováděcí firma dodrží projektované parametry a podmínky. Pomocí vztahů, publikovaných autory článku, jsou projektovány i teplovody dlouhé 40 km. "Délka" trasy je tedy otázkou technologické kázně a nikoliv publikovaných výpočtových vztahů.

Předmět: Re (3): Článek je kvalitní
Autor: Vladimír Křen
Datum: 06.06.2016 15:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Kde je zavedena délka teplovodu?

Předmět: Re (4): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 06.06.2016 16:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Ve výpočtu tepelné ztráty každého úseku potrubí.

Předmět: Re (5): Článek je kvalitní
Autor: Vladimír Křen
Datum: 07.06.2016 06:36 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Hned v prvním vzorci je teplotní rozdíl mezi teplotou vody a vnějším okolím. Pokud je ve výpočtu uvažovaná stejná teplota vody v celém potrubí je to nic neříkající údaj. V jakémkoliv potrubí jakkoliv isolovaném dochází k chladnutí tak že se teplotní spád mění se vzdáleností od vstupního bodu.

Předmět: Re (6): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 07.06.2016 09:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
To ano, průběh teploty v úseku by se musel integrovat, jak už jsem psal. Ale koncová teplota úseku se počítá z tepelné ztráty úseku (v níž je zahrnuta délka úseku) a z průměrného součinitele prostupu tepla. Pro technickou praxi je to postačující.

Předmět: Re (7): Článek je kvalitní
Autor: Vladimír Křen
Datum: 07.06.2016 10:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Kde je ve vzorcích zahrnuta délka úseku?

Předmět: Re (8): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 07.06.2016 16:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Článek má pět částí. První část skončila uvedením vztahů pro výpočet součinitelů přestupu tepla. První část se tedy ještě netýká výpočtu tepelných ztrát potrubí, do kterých se délka potrubí promítá. U velmi dlouhých úseků špatně izolovaných potrubí by se musela do výpočtu ztráty zahrnout průměrná teplota vody mezi dvěma body (střední hodnota průběhu funkce chladnutí). U správně izolovaných potrubí je pokles teploty malý (pro technickou praxi až téměř zanedbatelný). Totéž u dobře izolovaných potrubí platí i pro hodnoty součinitelů přestupu tepla na vnitřním povrchu trubek a na vnějším povrchu izolace. Pokud jsou při izolaci potrubí dodržena kritéria norem EU, tak je u dálkových teplovodů vliv těchto součinitelů opět malý.

Předmět: Re (9): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.06.2016 16:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Rád bych specielně od Vás slyšel co to je špatná izolace (typ a síla), co to je dobrá izolace (typ a síla) a nakonec ekonomická izolace (tak nás to učili ve škole). No a jestli to platí v tepelnéím kanálu nebo na vzduchu a pro jakou teplotu média, ta se totiž pohybuje od 65°C do 160°C.

Předmět: Re (10): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 07.06.2016 17:13 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Speciálně pro pana Homolu, neboť co se učil ve škole, k diskusím nestačí. Správná izolace dnes není dána tloušťkou, ani typem, ale je dána kritériem Uo (W/m/K) podle norem EU. Například pro průměr potrubí 150 až 200 mm je Uo = 0,40 a má-li izolace hodnotu větší, tak je špatná, má-li naopak hodnotu menší, tak je dobrá a to bez ohledu na to, zda je, nebo není, ekonomická, protože hodnota 0,40 je v tomto případě maximálně přípustná. Je-li to překvapení, tak doporučuji diskutovat až při znalosti věci a hlavně k věci, tj. k odbornému článku autorů. Jinak - vyučování oboru vytápění je normálně placené.

Předmět: Re (11): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 07.06.2016 21:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Uvítal bych vysvětlení toho kritéria Uo s jednotkou (W/m/K).
Děkuji předem.
Zde na fóru je školení zdarma.
Toto asi má potom TZB špatně.
https://voda.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/126-optimalizacni-vypocet-ekonomicka-tloustka-tepelne-izolace

Předmět: Re (12): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 08.06.2016 00:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Neměl byste se opakovaně plést. Ekonomická tloušťka izolace nemá s kritériem "Uo" nic společného a nevím jak jste dospěl k názoru, že výpočet má TZB-info "asi špatně", protože se pletete i zde. Uvedu speciálně pro Vás co nejjednodušší příklad.

Potrubí 159/4,5 je DN 150 a požadované Uo = 0,40. Při teplotě vody 70°C a teplotě okolí 3°C má 1m dlouhá trubka s ekonomickou tloušťkou izolace 46,9 mm (při součiniteli tepelné vodivosti 0,04 a běžně uvažovaných součinitelích přestupu tepla) tepelnou ztrátu 33,98 W.

Uo = 33,98/1/(70-3) = 0,507 W/m/K.

Tloušťka izolace 46,9 mm je sice ekonomická při uvažované ceně 400 Kč/GJ a době plného provozu 2400 hod./rok, ale podle norem EU je to tloušťka špatná, protože nesplňuje požadavek na Uo = 0,40.

Technické normy nezohledňují momentální ceny tepla a neměl byste si ekonomické výpočty plést s technickými.

Předmět: Re (13): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2016 06:37 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Kdo stanovil a podle čeho teplotu okolí 3°C? To platí pro všechny státy?

Předmět: Re (9): Článek je kvalitní
Autor: Vladimír Křen
Datum: 08.06.2016 06:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
V komentáři k výpočtům schází odpovídající vysvětlení. Pro jakou délku potrubí uvedený vztah platí? Ochlazování topné vody vždy definuje rozdíl teploty mezi vstupem a výstupem, je zde náznak rozdílu mezi turbulentním a laminárním prouděním. Vzhledem k tomu že na teplovodech jsou kompenzátory které mění směr proudění je zde předpoklad stejné teploty v celém průřezu potrubí. Co to je "Pokud jsou při izolaci potrubí dodržena kritéria norem EU, tak je u dálkových teplovodů vliv těchto součinitelů opět malý". Veličina "malý" je nedefinovaná co to je. Pro dálkový teplovod o délce 5 km a teplotě vstupní vody 150stC bude malý vliv 10stC při polovičním průtoku z průtoku jmenovitého a při jmenovitém průtoku 10stC již vliv určitě ne malý. Přitom oba průtoky budou v oblasti proudění turbulentního.

Předmět: Re (10): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 08.06.2016 09:52 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Na "odpovídající vysvětlení" k článku autorů si budete muset počkat, protože v prvním díle pětidílného seriálu zcela logicky nenajdete odpovědi na Vaše otázky, které se prvního dílu vůbec netýkají (druh proudění kapaliny, délka potrubí, atd.). Takové otázky jsou ve vztahu k prvnímu dílu článku úplně zmatené.
Za sebe se Vám pokusím vysvětlit, co znamená výraz "malý". Takový výraz znamená, že vliv veličiny zavedené do výpočtu, je pro technickou praxi zanedbatelný. "Definován" podle Vašeho přání být však nemůže, protože při každém výpočtu je trochu jiný, ale pozor - pořád je malý a v technické praxi zanedbatelný. Typickým příkladem je vliv součinitele přestupu tepla na vnitřním povrchu trubky při výpočtu tepelné ztráty izolovaného potrubí. Například změníte-li hodnotu tohoto součinitele z hodnoty 3000 na 5000, tak to ve vypočtené tepelné ztrátě téměř nepoznáte. Takže "malý" znamená malý a chcete-li přesně vědět jaký, musíte si konkrétní případ spočítat. Navíc přitom platí, že čím lépe je potrubí izolováno, tím je tento vliv menší.

Kritérium "Uo" určuje, jak musí být trubka daného průměru izolovaná. Protože v sobě obsahuje tepelnou ztrátu potrubí, tak může platit pro různé konkrétní podmínky. Aby bylo splněno, tak při větším rozdílu mezi teplotou vody a okolím smí mít trubka větší tepelnou ztrátu a při menším rozdílu musí mít ztrátu menší, což Vám může připadat nelogické, ale z hlediska platnosti kritéria je to správné.

Poznámka k panu Homolovi. Okolní teplota je vstupní hodnotou výpočtu uvedeného příkladu a nevím, jak jste dospěl k otázce, čím je stanovena. Okolní teplota ničím předepsána není a ani být nemůže.

Předmět: Re (11): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2016 10:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Než nás budete poučovat, tak si opravte zápis jednotek u toho přestupového činitele Uo.

Předmět: Re (12): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 08.06.2016 11:25 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Bohužel se tradičně opět mýlíte. Uo není žádný "přestupový činitel". Vašemu rozhořčení se lze jen pousmát. Vůbec Vás totiž v ničem nepoučuji, neboť by to bylo marné.

Předmět: Re (13): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 08.06.2016 13:05 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu

Docela mne těší, že nejsem sám kdo se mýlí.

A ještě jinak
U- Heat loss coefficient (Linear thermal
transmittance), W/(m•K)
a nebo
Uj ... is the thermal transmittance of the 1-D component j separating the two environments being considered;

Předmět: Re (14): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 08.06.2016 15:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Když do pomůcky na TZB info pozorně zadáte vstupní data z mého příkladu tak zjistíte, že pomůcka spočítá tepelnou ztrátu 34W a já mám 33,98W. Pomůcka spočítá koeficient PROSTUPU tepla 0,507 a jámám 0,507. Kritérium Uo = 0,40, takže Vámi zdůrazňovaná tzv."ekonomická tloušťka izolace" nevyhovuje a já ve svém příspěvku píšu, že nevyhovuje. Ještě na vysvětlenou - pomůcka uvádí tepelnou ztrátu W/m, protože v zadání s délkou vůbec neuvažuje a správně by měla uvádět, že se jedna o "měrnou tepelnou ztrátu na metr délky, což je vlastně koeficient prostupu tepla. Tepelná ztráta vztažená k jiné délce než 1m, má jednotku W.

Kritérium (koeficient prostupu tepla) lze buď spočítat z rovnice, nebo tak, že se tepelná ztráta podělí délkou a teplotním spádem mezi vodou a okolím a jednotkou teplotního spádu je K. V zájmu vysvětlení jsem zvolil jednodušší výpočet z tepelné ztráty a vpravo jsem uvedl jednotky jednotlivých členů výpočtu, tedy ztráta "W", délka "m" a teplotní spád "K".
Koeficient prostupu tepla počítaný z rovnice vyjde v jednotce W/m*K. Já tam pro vysvětlení zjednodušeného výpočtu nechal všechny jednotky tak, jak se čísla mezi sebou postupně dělí, když se koeficient prostupu tepla počítá z tepelné ztráty. Jak vidíte ze shody mých výsledků s pomůckou, ničemu to na závadu nebylo, protože výsledky jsou stejné, takže jste se mého výkladu chytil zřejmě jen proto, abyste se mohl hádat. Přitom ve svých úvahách neustále děláte chyby právě Vy, například se ptáte, "kdo zavedl okolní teplotu 3°C, jestli to platí ve všech státech", zkrátka jeden nesmysl za druhým. Posledním Vaším omylem je, že koeficient PROSTUPU tepla nazýváte "přestupem" a to je další nesmysl, protože "přestup" je fyzikálně něco úplně jiného. Zkrátka mýlíte se v každém svém příspěvku, děláte tady chytrého ve snaze degradovat druhé a ještě Vás "to těší". To je na Vás skutečně úžasné a baví se asi i další čtenáři diskuze.

Předmět: Re (12): Článek je kvalitní
Autor: Josef Vávra
Datum: 10.06.2016 08:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 114474
reakce na ...
Pane Homolo možná by to chtělo zopakovat si matematiku páté třídy http://www.zs-mat5.cz/vyuka/vyuka.php Jak píše pan Ráž W/m/K případně W/(m*K) je správně.
W/m*K je špatně, protože to lomítko na první pohled nevíte, zda je dlouhé.

Předmět: Re (13): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.06.2016 13:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Jsem rád, že Vy jako odborník přes sdílení tepla a termomechaniku mne poučujete. Taky jsme se v nějakém ročníku těmito výpočty zabývali a bylo to navlas stejné jak u normy EU ze které dávám ukázku. Můžu ale nafotit i skripta. Pan Ráž mne vytkl slovo "přestup" místo správného "prostup" cěhož jsem se nepozorností dopustil ale myslel jsem správně. Opravovat to zpětně (i když mohu) nemá cenu, protože pak by to znehodnotilo další příspěvěk.

Předmět: Re (14): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 10.06.2016 14:54 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Zopakovat si matematiku z páté třídy budete opravdu potřebovat, neboť W/(m*K) = W/m/K a nebyl nejmenší důvod mě napadat, ať si "opravím jednotku" mého výpočtu.
K mému "poučení" jste zvolil odkaz na pomůcku TZB, která počítá Uo ze základní rovnice a pro Uo uvádí jednotku W/mK, jak jsem Vám to v mém příspěvku napsal. Buď se tedy matematiku doučte, nebo se s poučováním druhých obraťte na autora pomůcky, protože výsledek W/mK se nerovná W/(m*K).
Rozporujete tam, kde rozpor není a nerozporujete tam, kde rozpor je. Buď tedy nejste schopen rozpor poznat, nebo jste se špatně učil ve škole a otravujete s tím ostatní. Ti už se na Váš účet baví poměrně dlouho, protože ve svých příspěvcích k různým oblastem oboru vytápění opravdu perlíte.

Předmět: Re (15): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.06.2016 15:48 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
https://forum.tzb-info.cz/121727-regenerace-panelovych-domu-a-vytapeni/vsechny-prispevky
Autor: Jozef Homola
Datum: 30.04.2012 10:28

https://forum.tzb-info.cz/12486-diskuse-ke-clanku-demagogie-nezna-mezi/vsechny-prispevky

Kdo více perlí to necháme na jiné. Vím, že mne nemůžete zapomenout kritické připomínky k vašemu masírování zde na TZB jak GJ tepla by mohlo stát 135 Kč a jiné. Na ukázku co mne vadilo nejvíce aby i jiní si udělali představu.

Předmět: Re (16): Článek je kvalitní
Autor: Jiří Ráž
Datum: 10.06.2016 16:59 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
S úsměvem - Vy musíte skutečně trpět nějakým komplexem. Například cenu 135 Kč/GJ nám nabízeli Poláci, když chtěli koupit severočeské teplárny. A na mně Vám nejvíce vadilo, že jsem autorem TH, kterou dnes používá mnoho projektantů, která je jediným prostředkem jak zvýšit energetickou účinnost vytápění a která se ve své části stala náplní první diplomové práce na ČVUT.
Jestli jste moje články na TZB-info četl tak "pozorně" jako jednotky v pomůcce a jestli dodnes neumíte pracovat se závorkami, jak jste to dokázal zde, tak Vaše nenávistné rozhořčení už musí hraničit se zoufalstvím. Zoufalí lidé dělají zoufalé činy, takže se na Vás člověk zlobit ani nemůže.
A ještě něco - v tomto diskusním fóru jste se měl vyjadřovat ke kvalitnímu článku autorů a ne si zde léčit osobní mindráky. Bohužel jste ale zjevně nepochopil ani to (nejen ty závorky).

Předmět: Re (17): Článek je kvalitní
Autor: Jozef Homola
Datum: 10.06.2016 17:31 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Zoufalství ani nenávist u mne nepřipadá v úvahu. Osobní mindráky nemám. Co mne vadilo v dřívějších vašich příspěvcích to tam bylo uvedeno a týkalo se to vesměs otevřené reklamy a způsobu na vaší firmu.

Předmět: Re (18): Článek je kvalitní
Autor: Josef Vávra
Datum: 10.06.2016 18:03 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 114474
reakce na ...
Pane Homolo obávám se, že si protiřečíte. Co ty závorky? Už je zvládáte?

Předmět: Délka
Autor: Vladimír Křen
Datum: 06.06.2016 06:06 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100035
reakce na ...
Pro jaké délky potrubí vnějších rozvodů platí uvedené vztahy?

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama