Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vodovodní přípojka - černá stavba

Autor: Aneta Struhalová
Datum: 09.02.2019 08:12
uživatel: 108787


Moc bych Vás chtěla poprosit o radu. Jedná se o následující: v roce 1992 požádal můj taťka tehdejší radu obce o souhlas s vybudováním vodovodní přípojky pro rodinný dům (RD). Rada obce tuto žádost schválila. Na to obec zajistila materiál pro výstavbu, pracovníky tehdejších vodáren, kteří položili potrubí. Vlastníkem této přípojky se stal taťka, na jeho jméno chodila fakturace za spotřebu vody. Postupem času se na tuto přípojku napojil další RD. Vodoměr je v šachtici (má odběrné číslo), z té vede potrubí, na které jsou postupně napojeny tedy 3 RD, které mají každý svůj vodoměr ve sklepě. Já po zaslané faktuře obejdu zbývající dva domky a podle stavu na jejich vodoměrech se rozpočítá spotřeba na zaslané faktuře. Po smrti taťky (r. 2010) byla tato vodovodní přípojka (šachtice) předmětem dědického řízení a majitelkou jsem se tedy stala já a toto jsem dokládala na vodárny. Protože se pár krát stalo, že se z vodoměrů v RD nedalo dopočíst spotřeby uvedené na faktuře, poprosila jsem obec (před 5-ti lety), zda by šachtici nevzala pod sebe. O to také několikrát žádal můj taťka dříve, jde to dohledat v zápisech ze zasedání obecního zastupitelstva. Vždy mi bylo starostou řečeno, že v tom podniká příslušné kroky. Nic se nedělo.

K dané vodovodní přípojce nemám žádné stavební povolení, projektovku...prostě nic. Jen souhlas z roku 1992 od rady obce. Tehdá se to nejspíš realizovalo nějak na dobré slovo. V roce 2010 k tomu byla vypracovaná projektová dokumentace, ktrá zaměřila skutečný stav. Leží na obci, obec netuší, zda je či není použitelná. Nyní na mě starosta zakleknul po sporu ohledně mého nesouhlasu s prodejem pozemku, s tím, že nahlásí tuto vodovodní přípojku na stavební úřad jako černou stavbu. Dobře ví, že v ruce nemám žádnou dokumentaci. Byla mi z obce doručena 2. výzva, že pokud nedoložím stavební povolení či jiné opatření stavebního úřadu, bude celá záležitost po lhůtě 30dní předána na místně příslušný stavební úřad.

A můj dotaz - je to černá stavba? Mám se něčeho obávat? Vodovody jí berou v potaz, když cca 18 let chodí faktura. Dále se na ni mohl připojit nový RD (musel mít pro vydání stavebního povolení od mého taťky zřízené věcné břemeno, že na danou přípojku se bude moct připojit). Obec byla účastníkem stavebního řízení, žádné připomínky tehdy nevznesla.

Řešila jsem to na vodárnách, ty mě odkazují na obec. Obec dává od toho ruce pryč.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Libor Kniezek
Datum: 21.03.2019 13:58 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 127631
reakce na ...
Dobrý den.
V něčem je Výš případ zvláštní (např. to, že přípojku platily obec + vodárny, ale vlastníkem byl otec), v něčem ale docela častý.
Dobrá zpráva je, že stavebním úřadem není úřad v jehož čele stojí p. starosta.
Špatná je, že s takovou sdílenou přípojkou mohou být pro dodatečné povolení problémy.
Já bych na ten stav. úřad zašel, snad tam je někdo s kým se dá celá věc probrat, a nenechal bych se tím starostlivým pánem vydírat, když to dost možná tak horké nebude.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.