Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Schody u bytového domu

Autor: Tomáš Janiš
Datum: 11.09.2019 21:51
uživatel: 130830


Dobrý den,

obracím se na Vás v souvislosti s nevyhovujícím stavem veřejně přístupného místa - schodů před bytovým domem. Vlastník, SVJ nevyhovující stav odmítá řešit a v této záležitosti přestal komunikovat
Jde o bezpečnost osob používajících tyto veřejně přístupné schody.

Jsem vlastník bytu v SVJ s mnoha byty a vícero vchody do domu. Před několika lety byly venkovní schody opravovány stavební firmou. Vyskytly se však nedostatky, které SVJ reklamovalo. Stavební firma na základě dlouho probíhajících jednání s výborem SVJ na základě posudku soudního znalce nakonec reklamaci uznala a schody přes léto 2018 opravila. Oprava má však nedostatky charakteru různě vysoké a dlouhé jednotlivé stupně schodů, stupně schodů jsou podélně zvlněné, mají tedy i nestejnou výšku v rámci jednoho stupně schodu. Přes mé upozornění výboru SVJ na vady u reklamačních oprav prvního vchodu do domu proběhly opravy u všech vchodů. Výbor SVJ neohlídal, aby se závada odstranila na právě opravených schodech a ani aby se nestala u dalších vchodů. Nakonec máme cca u poloviny vchodů do domu viditelně rozdílné výšky stupňů a stupně schodů výškově zvlněné. Škoda a nevyhovující stav je tedy v poměrně velkém rozsahu.

Výbor SVJ, respektive předseda, místopředseda a soudní znalec, schody v tomto stavu bez výhrad převzal. Výbor SVJ situaci nehodlá řešit, prý se jednalo o reklamaci. Na urgence výbor po několika e-mailech již ani neodpovídá. Kontrolní komise vady schodů výboru SVJ rovněž připomínala. Na schůzi SVJ však kontrolní komise konstatovala, že se v tomto stavu nedá již nic dělat, když nebyla kvalita rozporována. Bylo potvrzeno převzetí, které ovšem neodpovídá skutečnému stavu.

Schody jsou v rozporu s obecnými požadavky na schody podle Směrnice Rady ES č.89/106/EHS a odporují normě ČSN 73 4130.
Na který státní orgán se obrátit, aby výbor SVJ byl nucen uvést do náležitého stavu ?

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Vladimír Buk
Datum: 14.10.2019 21:23 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100029
reakce na ...
Na podrobnější odborné posouzení by to chtělo v prvním kroku alespoň snímek uvedeného shodiště a současně uveďte, jaké stáří mělo schodiště před opravou.
Negativistický postoj výboru řešit nápravu je v mnoha SVJ stejný, doporučil bych vyměnit výbor, ale kde zajistit zdatné lidi pro tuto práci.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama