Diskuse ke článku: Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla

Autor článku: doc. Jaroslav Řehánek, DrSc.
Plné znění článku: Přerušovaný způsob vytápění v cyklu 3 h vytápění a 1 h chladnutí a jeho důsledky na potřebu tepla
Anotace článku: Přerušovaný provoz zdroje tepla označovaný on-off má vliv na spotřebu tepla pro vytápění. V článku je uveden konkrétní příklad rodinného domu a zvolen konkrétní cyklus přerušování. U historicky méně tepelně izolovaného domu jsou ztráty z přetápění na úrovni přibližně 10,2 % roční potřeby tepla. U dobře tepelně izolovaného domu tento poměr klesá pod 5 %.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Přerušované vytápěníMarek Jedlička16.06.2017 14:35
Mohu potvrdit závěry článkuLukáš Čeřovský25.05.2017 22:27
Re: Přerušované vytápěníJiří Ráž23.05.2017 09:33
Přerušované vytápěníKarásek Dalibor23.05.2017 07:29
Re (2): Potřebuje to kalorimetrJozef Homola22.05.2017 17:34
Re: Potřebuje to kalorimetrJiří Ráž22.05.2017 14:04
Potřebuje to kalorimetrJozef Homola22.05.2017 11:39
Poděkování autorůmJiří Ráž22.05.2017 10:28

Příspěvky
Předmět: Přerušované vytápění
Autor: Marek Jedlička
Datum: 16.06.2017 14:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 125358
reakce na ...
Ve vzorečcích nemám šanci se vyznat, jsem laik, ale i tím laickým pohledem můžu říct, že střídat vytápění a chladnutí musí být dost neekonomický. Když nejsem v zimě doma, tak stejnak jedu alespoň na 17°C aby se tam udržel nějaký teplotní standard a po návratu si to pak termostatem vyženu zas na svých 20°C. Ono je to pak i poznat ve vyúčtování když ho bohemie pošle, není tam žádný extrémní výkyv, takže jsem pořád mezi, kdy jsem schopný ušetřit.

Předmět: Mohu potvrdit závěry článku
Autor: Lukáš Čeřovský
Datum: 25.05.2017 22:27 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 119363
reakce na ...
Po přechodu z přerušovaného vytápění na trvalé vytápění nižším výkonem u nás sice spotřeba paliva neklesla, ale stoupl komfort uživatelů (přestala jim být zima). Tenkrát jsme čekali, že spotřeba paliva stoupne.

Chladnutí a ohřev tepelné soustavy vede k pohybům potrubí vlivem dilatace, což kromě většího namáhání prvků může způsobovat nepříjemný hluk.

Možná bude výjimkou vytápění malého domku kotlem na tuhá paliva bez akumulačního zásobníku a s omezenou možností regulace. V takovém případě by mohlo být ekonomické zatopit jednou za čas na plný výkon kotle a spolehnout se na akumulační schopnosti domku. Samozřejmě závisí na venkovní teplotě.

Přerušované denní vytápění může mít význam v přechodných obdobích, kdy je ve dne teplo a v noci chladno a kdy chybí ekvitermní regulace či TRV.

Předmět: Přerušované vytápění
Autor: Karásek Dalibor
Datum: 23.05.2017 07:29 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 121977
reakce na ...
dobré ráno, všem,
dlouhodobě na administrativní budovy aplikujeme "útlum" v průběhu pracovní doby a po pracovní době výhradně dle poklesu teploty zpátečky. 3 roky jsme testovali zařazený útlum či přerušení a opětovné najíždění. Chování těžké stavby by bylo na disertační práci a v běžném energetickém životě metoda referenčních teplot a jejich poklesu vede ke značně složitému systému MaR. Osobně preferuji co nejméně přerušovaný provoz řízený ekvitermní regulací. Důvodem je také nemožnost seriozního vyhodnocení "referenčních teplot" v jednotlivých místnostech. A když k tomu přidáme rychlost teplotních změn jsme jednou nohou v laboratoři.
hezký den

Předmět: Re: Přerušované vytápění
Autor: Jiří Ráž
Datum: 23.05.2017 09:33 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Máte pravdu, pane Karásku.

Kdysi jsme ve VVÚ-SZP řešili problematiku osmihodinového přerušení dodávky tepla v panelových domech (od 22 do 6 hodin ráno) a hledanou odpovědí bylo, jakým výkonem by se musely objekty vytápět při požadavku, aby tepelné pohody bylo dosaženo za 1 hodinu po přerušeném vytápění.
Sálový počítač EC 1033 (dnes směšné) se dopočítal k potřebnému výkonu 279%. Všechny to překvapilo, ale bylo to dobře. I když by dnešní lépe izolované stavby vyžadovaly výkon menší, pořád tak bohatě dimenzované tepelné zdroje nemáme. Přerušením vytápění se uspoří teplo jen za podmínky, když následně není vyvolána extrémní spotřeba tepla na zátopový stav.
Opakované zátopové stavy dilatačně lámou otopnou soustavu i stavební konstrukce, při výraznějším poklesu vnitřních povrchových teplot mohou přispívat ke vzniku plísní, zkrátka negativ je více. Samo přerušované vytápění (nebo útlumy) mělo jediný cíl, dosáhnout úspor tepla, což se tenkrát jinak neumělo.

Jednoznačně se dospělo k závěru, že nejlepším a ekonomicky nejvýhodnějším vytápěním je plynulý, nepřerušovaný provoz, s kombinovanou výkonovou regulací a nastal jiný druh problémů.
1) Žádná místnost v objektu není "referenční".
2) Soustavu nelze plně "uregulovat změnami parametrů vody na jejím počátku.
3) Začleněním TRV ztratila teplota zpětné vody význam signální veličiny (zatímco u soustav bez TRV signalizoval vzestup teploty zpětné vody nadbytek tepla dodávaného zdrojem, u soustav s TRV je nadbytek dodávaného tepla signalizován poklesem teploty zpětné vody, tudíž opačně).
4) Vnitřní teploty místností nejsou přímým důsledkem množství tepla, dodávaného soustavou a z naměřených vnitřních teplot proto nelze usuzovat, zda soustava funguje správně.
5) Vnitřní teploty místností jsou výslednicí vzájemného sdílení tepla mezi soustavou, jejím vnějším i vnitřním okolím a lokálně působícími časově variabilními, vnějšími i vnitřními tepelnými zisky a proto musí regulace reagovat na změnu vnitřní teploty každé místnosti zvlášť.
6) Reagování na změny vnitřních teplot místností nesmí vyvolávat extrémní pořizovací náklady (například Vaše zmínka o M+R) a musí být vyřešeno zdarma, v rámci instalované bytové regulační techniky (TRV).

Jak správně píšete, vyřešit toto vše najednou, je na dizertačku, protože to znamená komplexně změnit výpočty ve vytápění a klasické hydraulické výpočty (které tepelné působení soustav jen předpokládají) nahradit výpočty Termo.Hydraulickými, řešícími i termické parametry soustav.
Kvalitativní (ekvitermní) regulace bude šeřit teplotní parametry vody a kvantitativní regulace bude řešit řízené lokální průtoky, funkčně přiřazené k lokálním řídicím teplotám místností.

Vše dohromady je dnes známo pod názvem TH a soustavy TH mají dvě charakteristické vlastnosti:
1) Projektované průtoky nastanou právě při projektovaných teplotách místností a je tím splněna funkční podmínka dynamických soustav.
2) Soustavy TH uspoří veškeré teplo z vnějších i vnitřních tepelných zisků, protože tyto zisky se promítají do řídicích vnitřních teplot místností.

Metoda TH proto vyřešila funkčně správné a plně úsporné vytápění jednorázově, ale vyžaduje jiný návrhový SW, který dnes mají projektanti k dispozici. Ústřední vytápění tím vstoupilo do nových podmínek, ve kterých jsou dřívější problémy odstraněny. Přechod na nové výpočty ve vytápění je samozřejmě nepříjemný, ale bylo učiněno vše proto, aby byl nejméně "bolestivý". Projektantům i investorům však poskytuje jistotu správné a úsporné funkce vytápění, které dřívější metody navrhování poskytnout nemohou.

Hezký den.

Předmět: Potřebuje to kalorimetr
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.05.2017 11:39 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Co chybí u nás, tak to je ověření výsledků na 50-ti instalacích a to po dobu jedné topné sezóny. V zahraničí tyto pokusy dělají už 25 let. Jak funguje přerušované vytápění záleží především na přebytku výkonu se kterým topíme vzhledem k TZ daného období, na množství vody v topné soustavě, ploše otopných těles a teplotě vody v oběhu. Žádný takový cyklus 3 hodiny topit a hodinu přestávka v rozsahu otopného období neplatí. Co platí, tak to je nastavená hystereze termostatu. U mne topí když poklesne teplota o 0,3°C a vypíná když je tento "schodek" dotopen. O tom kolik bude trvat cyklus rozhoduje teplota vody a počasí venku.

Nějaká ukázka provozních podmínek z Dánska.

Předmět: Re: Potřebuje to kalorimetr
Autor: Jiří Ráž
Datum: 22.05.2017 14:04 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Potřebuje to základní znalosti.

1) Článek je o něčem jiném.
2) Hystereze udává minimální diferenci mezi nastavenými hodnotami. Je to konstrukční charakteristika prvku a nenastavuje se (nastavují se hodnoty min a max).
3) Příklad místnosti, která má při te = -15°C a ti = 20°C tepelnou ztrátu 859,5 W:

Poklesne-li teplota v této místnosti o 0,3°C, tak její tepelná ztráta činí 844,19 W a tudíž chybí tepelný výkon 15,31 W. K tomu stačí rozsvítit žárovku a nemusí startovat zdroj tepla, ani kdyby takové místnosti byly čtyři a v každé místnosti byl jeden člověk, který do místnosti dodává cca 70 W. Chybělo by tedy 4*15,31 = 61,24 W a čtyři lidé by poskytovali výkon cca 280 W (bylo by "přetopeno").

Pokud by zdroj měl vypínat, je-li "schodek" dotopen, tak by bez přítomnosti lidí v místnostech musel dodat do čtyř takových místností jen 61,24 W a prakticky okamžitě zase vypnout (přesně to, co nastat nesmí, aby start byl vůbec ekonomický) a žádný "kalorimetr", ani obrázky z Dánska, takové nesmysly nenapraví.

Tvrzení, že "při poklesu o 0,3°C zdroj zapne a když je tento schodek dotopen" tak vypne", je z říše pohádek a pokud tomu tak skutečně je, tak je otopný systém nastaven úplně špatně.
Nestálo by za to, na to vůbec reagovat, ale je to přesně ten případ, kdy jsou čtenáři nehorázně klamáni a erudovaní autoři článku poučováni. Opakuji, že autoři nepatří k lidem, kteří si zpackali nějaký rodinný domeček, ale jsou to odborníci skuteční.

Zúčastnit se další diskuze s autorem tohoto "poučného" příspěvku, by byla ztráta času.

Hezký den.

Předmět: Re (2): Potřebuje to kalorimetr
Autor: Jozef Homola
Datum: 22.05.2017 17:34 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3
Vážený pane, takto mne topí systém už 17 let. U mne se na termostatu hystereze nastavuje. Opakuji. Termostat PT 21 je nastaven na hysterezi 0,3 °C. Jakmile spadne teplota po desetinách z hodnoty žádané např. 21,5°C na 21,2°C, tak okamžitě zapíná kotel. Po cca 8 až 10 minutách je okruh na teplotě nastavené na kotli obvykle 42 až 44°C ale ve větší zimě i 48°C, tak topí třeba hodinu (někdy několik hodin v kuse) a až se termostat dotáhne na hodnotu 21,5°C, tak vypne. Přeběh nebo pokles se koná 0,1°C když je meziobdobí nebo ve velké zimě.
Vaše úvahy, že chybí pár wattů jsou zcestné a můj systém je nastaven tak, že pracuje bez termostatických hlavic.

Předmět: Poděkování autorům
Autor: Jiří Ráž
Datum: 22.05.2017 10:28 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100809
reakce na ...
Dobrý den,

toto je přesně druh článku, který i přes použitá zjednodušení vyvrací mýty o vytápění a v tomto případě potvrzuje výhodnost nepřerušovaného plynulého provozu, s automatickou výkonovou regulací, udržující projektovanou vnitřní teplotu.
Naznačené zkrácení cyklu nepřinese úsporu tepla přerušovaným vytápěním, nebude-li povolen pokles vnitřní teploty pod uvažovaných 20°C a je tak dokázáno, jak často jsou pouhé názory a předpoklady v oboru vytápění mylné (noční přestávky v dodávce tepla se opíraly o mýtus, přestože byly v legislativě a vykazovaly falešné "úspory tepla" jen proto, že tepelná pohoda v bytech nebyla dodržena).

Navíc . každé cyklování snižuje životnost tepelných zařízení i stavebních konstrukcí (čím víc startů, tím kratší životnost).

Článků s touto odbornou erudicí je zapotřebí více, protože dokazují nedocenitelný význam výpočtů v oboru vytápění. Automatickou výkonovou regulaci, dokonce s plným využitím vnějších i vnitřních tepelných zisků, umožňují instalované TRV (nic se nemusí měnit), ale musejí být jinak projektovány. Správná funkce a energetická účinnost (úspornost) vytápění, závisejí právě na výpočtech a proto je potřebné ocenit autory článku, kteří na výpočtech staví a pomáhají tím napravit škody, způsobené pouhými názory.

Autoři tohoto článku ostatně patří ke špičce, kterou v ČR máme k dispozici.

Hezký den.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 

Aktuální články na ESTAV.czPotřebují vaše plastová okna již nutně seřídit nebo opravit?Jak se vyrábí sádrokarton u MělníkaTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!