Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům

Autor článku: Ing. Luděk Liška, EUROPANEL
Plné znění článku: Srovnání železobetonové základové desky a desky z panelů na zemních vrutech pro pasivní dům
Anotace článku: V článku je z různých hledisek porovnána základová deska ze železobetonu (ŽB) a z konstrukčních izolovaných panelů (SIP) na zemních vrutech pro pasivní dům. Porovnání je provedeno nejenom z konstrukčního, časového a nákladového hlediska, ale i z pohledu ochrany životního prostředí.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: OrniceDenisa Markovičová16.08.2017 14:01
OrniceAdam Kurdík11.08.2017 13:35

Příspěvky
Předmět: Ornice
Autor: Adam Kurdík
Datum: 11.08.2017 13:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102918
reakce na ...
Vidím, že Vaše snaha šířit tento reklamní článek nepolevuje.
Dávám sem kopii příspěvku k této klamavé reklamě z jiného webu:

Co je to za nesmysl, že v případě stavby na zemních vrutech, není potřeba provádět zemní práce? Pokud je v ploše stavby ornice, je způsob nakládání s ní jasně upraven zákonem 334/1992 o ochraně zemědělského půdního fondu. V případě, že nesplní stavebník některou z podmínek ochrany ZPF, může mu být uložena pokuta až 1,0 mil. Kč (fyzická osoba) respektive 10,0 mil. Kč (právnická osoba) - podrobněji je to popsáno v uvedeném zákoně.
Nechat ornici (nelegálně a nesmyslně) pohřbenou pod domkem má být ukázka ekologického stavění?
Tento článek by měl být upraven např. dodatkem a nebo smazán - propaguje porušování zákona.

Předmět: Re: Ornice
Autor: Denisa Markovičová
Datum: 16.08.2017 14:01 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102151
reakce na ...
Do redakční pošty odpověděl autor článku Ing. Luděk Liška:
Nechci se pouštět do diskuze o ochraně zemědělského půdního fondu, protože tomu nerozumím. Vámi zmíněný zákon tento fond definuje. Ale ne každá stavba je na zemědělské půdě. Nemá cenu zabývat se problematikou obecně, ale v rámci stavebního řízení je tato problematika řešena individuálně pro každou stavbu podle platné legislativy. Každý zákon vychází z nějaké úrovně poznání. Svět se ale vyvíjí a tomu se zpětně přizpůsobují i zákony, normy a různé další předpisy. Odstraněním stavby na betonové desce po skončení její životnosti zůstane díra v zemi určená k dalšímu zastavění, nebo k rekultivaci. Odstraněním stavby založené nad terénem na zemních vrutech zůstane nepoškozený pozemek. Nejsem právník, ale už níže citovaná část zákona 334/1992 Sb. nehovoří striktně o povinné skrývce, ale o vyhodnocení předpokládaných důsledků ... .
"Při stavební, těžební a průmyslové činnosti, terénních úpravách a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu
(1) Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti a terénních úpravách, popřípadě, aby tyto škody byly omezeny na míru co nejmenší, jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména
a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin; za odůvodněný případ se považuje zejména odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu".

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.