Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Decentrál, stále nechtěné dítě

Autor článku: Ing. Karel Plotěný
Plné znění článku: Decentrál, stále nechtěné dítě
Anotace článku: Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích. Například Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak i neekologické a „neudržitelné“.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Poznámky k článkuMichal Plotěný30.08.2017 06:58
Poznámky k článkuRadim Polášek26.08.2017 12:08

Příspěvky
Předmět: Poznámky k článku
Autor: Radim Polášek
Datum: 26.08.2017 12:08 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 110015
reakce na ...
Mně připadá, že autor je z nějakého důvodu zatížený na pastviny. Pastviny jsou v podstatě trvalý travní porost, kde je svrchní horizont půdy hustě protkán kořeny trav a dalších pastevních rostlin, zároveň je ta svrchní vrstva půdy díky udusání zvířaty jinak pro vodu méně prostupná. Ekrementy zvířat a hnojivé látky z nich tak zůstávají na trávě a srážkami jsou pomalu dopravovány přes svrchni vrstvu půdy, kde jsou těmi kořeny rostlin intenzívně vychytávány a rostlinami spotřebovávány.
Do spodních vod se tak dostává minimum dusíkatého a dalšího znečištění. Poblémem jsou v tom smyslu mnohem víc intenzívně obdělávaná pole, kde je díky likvidaci plevelů herbicidy půda holá.
Dále využití kompostovacích toalet nebo zachytávání žlutých odpadních vod a jejich využívání pro hnojení bude omezeno tím, že díky nadměrné lidské spotřebě soli obsahují tyto hmoty dost vyloučené soli. Pokud se bude tento zdroj využívat ke hnojení zahrádek dlouhodobě a intenzívně, dojde k určitému zatížení půdy chloridy a sodíkem, což minimálně způsobí problémy při pěstování rostlin citlivých právě na chlór. Na více suchých půdách, třeba na jižní Moravě, kde nedochází srážkami aspoň k občasnému promývání půdního horizontu až do úrovně hladiny podzemních vod a odstraňování těchto solí pohybem těchto podzemních vod, by mohlo časem dojít i k poměrně silnému zasolování půdy, které by i znemožńovalo růst rostlin.

Předmět: Re: Poznámky k článku
Autor: Michal Plotěný
Datum: 30.08.2017 06:58 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 108886
reakce na ...
S tím, že v horní vrstvě půdy se velká část nutrientů zachytí, souhlasím všemi deseti. Příklad s pasením dobytka měl jen upozornit na absurdnost výkladu kdy vodoprávní úřady tvrdí, že závlaha i vyčištěnou odpadní vodu je vypouštění do vod podzemních a při tom, by při aplikaci na povrchu nebo kapkovou závlahu docházelo k minimální kontaminaci podzemních vod ve srovnání s tím, když probíhá pastva a povrchu jsou „aplikovány“ tisícinásobně větší koncentrace … a dále na neúměrný postoj k vnosu dusíku do prostředí, který je např. z malých zdrojů zanedbatelný oproti pastvě nebo hospodaření na půdě.
V případě orné půdy je otázka dusíku a jeho vlivu na podzemní vody obdobná.

Co se týká obsahu chloridů a sodíku v lidských exkrementech se přiznám, že nemám žádné údaje, myslím ale, že spotřeba soli nijak dramaticky neroste a že je vytvořen nějaký ustálený stav (nevím, že by se někde v našich podmínkách tento problém se zasolením projevil – a připadá mi to i nemožné, když si představím domek, v něm 2-3 lidi a zahradu 10x10 m na které zaryji ročně 50 kg takového „kompostu“), a že zatím větší problém je nedostatek organické hmoty v půdě. Dokonce si myslím, že pokud si koupím nějaké speciální hnojivo na jahody nebo kompost z kalu městské čistírny, že tu zahrádku zatížím víc, co se týká obsahu nejrůznějších solí. Na druhé straně není nutné vždy aplikovat exkrementy na pozemky, ale dají se transportovat na ČOV (jde o minimální množství odpadů) a šedou vodu, která je tím pádem chloridů zbavená použít na závlahu (a ušetřit tak prostředí i uživatele od zbytečného převážení minimálně znečištěné vody).

Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.