Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v poslením platném znění

Autor článku: Ing. Karel Mrázek
Plné znění článku: Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v poslením platném znění
Anotace článku: Další v řadě seriálu článků s tématikou rekonstrukce soustav TZB v BD. Při modernizaci či výstavbě kotelen je důležitý požadavek ekodesignu. Ekodesign je soubor parametrů (především energetické účinnosti), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Obecný rámec pro požadavky na ekodesign stanovují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Článek provádí přehledem požadavků pro nové zdroje a kotelny ve vazbě na prováděcí předpisy. Při volbě a posuzování provozu kotlů je třeba pečlivě rozlišovat, zdali deklarované hodnoty jsou vztažené na výhřevnost nebo spalné teplo.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Předmět: Zavádějící tabulka č.2
Autor: Jozef Homola
Datum: 29.01.2018 07:18 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
Fotogalerie:
Zajímalo by mne pro jaký zemní plyn platí údaje pro výhřevnost a spalné teplo v tabulce č.2. Rozhodně to není ten plyn, který proudí do domácností.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.



 
 
Reklama