Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Zemní plyn má nezastupitelnou roli mezi zdroji energie

Autor článku: Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Plné znění článku: Zemní plyn má nezastupitelnou roli mezi zdroji energie
Anotace článku: Budoucnost zemního plynu v energetickém mixu České republiky je nezastupitelná. Jediným nyní reálným způsobem, jak významně snížit jeho budoucí spotřebu, by byla masivní výstavba atomových elektráren.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Zákaz plynuJosef Hodboď25.11.2018 13:02
Zákaz plynuJozef Homola16.11.2018 07:17

Příspěvky
Předmět: Zákaz plynu
Autor: Jozef Homola
Datum: 16.11.2018 07:17 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100172
reakce na ...
http://www.sunwindenergy.com/news/denmark-prohibits-oil-and-gas-heaters
https://www.independent.co.uk/news/world/europe/norway-ban-oil-use-heating-2020-a7819571.html
http://energypost.eu/a-revolution-the-netherlands-kisses-gas-goodbye-but-will-it-help-the-climate/
https://www.linkedin.com/pulse/gas-boilers-banned-2020-anton-hilton

Docela zajímavé jsou zprávy o připravovaném zákazu plynu pro topení v některých krajinách. Důvody jsou třeba aby se snížilo oteplování atmosféry a někde chtějí dát přednost centrální dodávce tepla a hlavně jiným principům vytápění.

Předmět: Re: Zákaz plynu
Autor: Josef Hodboď
Datum: 25.11.2018 13:02 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 123662
reakce na ...
Problém je možné vidět i jinak.

Významné a rychlé snížení až téměř omezení spotřeby zemního plynu během deseti let chystají v Nizozemsku. Tato země se z velkého exportéra ZP mění na importéra, protože s těžbou ZP mají problém. Vznikají tam zemětřesení, a ta ohrožují obydlené oblasti. Omezení dodávek ZP z Nizozemska se promítá do energetiky dalších evropských zemí. Zde nejde jen o ekologické pohnutky, ale i o budoucí schopnost udržet výrobu, teplo v domovech atd. Norsko je zemí zcela odlišnou. Státní přerozdělování financí záskaných těžbou ropy a ZP se přenáší například i do podpory vytápění elektřinou, elektroaut. Zdanění mezd až 80 %? Trvale klesající podíl průmyslu na HDP? Srovnávat Norsko a Česko je totéž, jako sčítat jablka s hruškami (i když i toto je za určitých pomínek možné a pro poznávání světa zajímavé, jak dokazuje metoda Hejného používaná pro výuku na zákl. školách).

Před velkým problémem stojíme i my, a to v oblasti uhlí, kde máme asi 15 let na vyřešení. Těchto deset, patnáct let, co na to máme, a to i z pohledu nutného snížení produkce skleníkových plynů, není dost nato, abychom uhlí nahradili něčím zcela "OZE" a přitom si udrželi současnou životní úroveň.

Nahrazením uhlí zemním plynem, což lze udělat relativně rychle, neboť potřebné technologie jsou běžné, bychom mohli plnit náš závazek na snížení CO2. A přitom usilovně pracovat a zlevňovat jiné, OZE technologie. Nešlo by o vyhozené peníze, neboť životnost plynových zařízení by za těch cca 10 až 15 let skončila a pak by je stejně bylo nutné nahradit. Třeba i dnes ještě nedostupnými technologiemi.

Vše stojí peníze, jak ukazuje například poměr ceny elektrické energie v Německu a u nás, neboť Němci potřebují rychle dosáhnout podíl OZE nad 60 %. Lze si položit otázku, proč stávkují Francouzi proti zvýšení daně na pohonné hmoty, když si také odslouhlasili závazek snížit CO2? Proč se nám zvedají ceny elektřiny, když jde přece o energii budoucnosti, které máme údajně dost, dokonce ji ČR exportuje, chceme s ní pohánět auta a prý se dokonce dá někdy koupit i zadarmo?

Viděl jsem snímky z AV ČR, které dokazují praktické zastavení fotosyntézy na většině území ČR během letošních veder. Kolik CO2 nebylo navázáno do biomasy během této doby? Je na jiných, aby posoudili, zda tento trend můžeme zastavit. Ale zkusit to musíme.

Například můžeme stavět rodinné domy s nulovou bilancí přetoků eletřiny z malých FVE do sítě a zpět. V dnešních podmínkách nízkoenergetické výstavby to znamená asi půl miliónu Kč navíc s životností cca 25 let a s tím, že cena 1 kWh ze sítě je cca 2 Kč a do sítě 0,4 Kč. To znamená že takto se chovající člověk bude svým OZE přístupem trvale dotovat jiné. Poměr lze zlepšit baterií, ale to rovněž není zadarmo nehledě na účinnosti.
Kdyby to bylo takové terno, jak tvrdí zástupci nejrůznějších lobystických organizací, tak by lidi už žádné jiné domy nestavěli. Nebo jsou lidé hloupí?

Pokud plně OZE technologie nebudou tržně zajímavé, tak pro masovou spotřebu bohudík máme i zemní plyn. Je z Ruska. Němci plánují velkou produkci baterií, přitom důležité suroviny budou muset dovést, mimo jiné právě i z Ruska. Není to podobné? Nemá podobný charakter i dovoz fotovoltaikých panelů z Číny, když tam vládnou komunisti? Jsou snad USA naši nezištní bratři, když nám nabízí zkapalněný zemní plyn dovezený loděmi, jehož jedinou nevýhodou je, že je pro konečnou spotřebu dražší než plyn dopravený do ČR trubkou?

V českých domácnostech se spálí asi 1,5 až 2 miliónů tun uhlí, většinou s prachmizernou účinností. Náhrada zemním plynem je proveditelná možná i během dvou let. Kolik CO2, prachu, benzo(a)pyrenu, VOC aj. by to v průběhu očekávané životnosti zařízení cca 15 let ušetřilo?

Samozřejmě že ZP by nemusel být jediný, který by uhlí nahradil. Ale jde to provést rychle. Proč se od nás exportuje tolik dřevěných pelet a tato biomasa, OZE, se nevyužuje u nás? Kotlíkové dotace řeší jen desítky tisíc kotlů. Kde jsou ty stovky tisíců kotlů, které by to potřebovaly?

Z jedné strany jsme závislí na dovozu zemního plynu z Ruska. Z druhé na dovozu technologií. Třeba FVE především z Číny. Co když se Čína rozkmotří s EU nebo jen vzhledem ke své potřebě, i strategické, omezí dodávky FVE k nám zvýšenou daní?

S omezením skládkování odpadu souvisí jeho spalování. Je to nutnost, i pokud chceme nadále nakupovat potraviny a jiné výrobky zabalené, a přitom neznečišťovat obaly přírodu. Tím se produkce CO2 zvýší, neboť budou spalovány i složitější chemikálie než je metan, tedy ZP.

Je třeba stát na "mnoha nohách" včetně té, kterou nyní zastupuje zemní plyn. Pokud někde má ekologické a rychle využitelné přednosti, tak je co nejrychleji využít. Třeba se to časem změní. Pokrok v technologiích nelze plánovat. Neuměl to komunismus, neumí to kapitalismus.

Lze upozorňovat na mnoho informačních odkazů, že jinde mají jiné záměry. To ale automaticky neznamená, že jde o ta nejlepší řešení pro nás, nebo že na taková řešení máme dost peněz bez vyvolání sociálních bouří. Kdysi, na počátku boomu fotovolatických elektráren, jsem si jen na základě hrubých údajů ČSÚ, ERU spočetl, jak poroste cena elektřiny se zvyšováním podílu FVE. Když jsem to dokázal já, a nebyl jsem následným vývojem překvapen, tak nepochybuji o tom, že takový údaj měli i ti, kteří rozhodovali. Jen ho nezveřejnili, případně i lhali. I to neříkání plné pravdy je byznys. Bohužel.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.