Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy

Autor článku: Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
Plné znění článku: Podpora pěstování energetických bylin v souvislosti s ekologickým významem využívání biomasy
Anotace článku: Pěstování energetických bylin je nový program, proto vyžaduje podporu rozvoje. Po vstupu České republiky do EU zanikla podpora pěstování energetických bylin v rámci "půda do klidu", proto jsme uvítali, že se podařilo po značném úsilí pro r. 2004 zajistit dotaci z českých zdrojů, alespoň na 2000 Kč/ha. O dotacích na další roky se již začalo jednat.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (11): Počtypetr kocina11.11.2004 14:15
Re (10): PočtyDohnal11.11.2004 12:16
Energetický šťovíkIng Pešat18.09.2004 13:10
Re (10): PočtyPeter Švančárek10.09.2004 10:49
Re (3): Podpora státu novým technolologiímRadek Pirochta08.09.2004 17:11
Re (9): PočtyRadek Pirochta08.09.2004 12:32
Re: Podpora...Ing.Lyčka07.09.2004 23:43
Re (8): PočtyIng.Lyčka07.09.2004 23:24
Re (10): PočtyIng.Lyčka07.09.2004 22:41
Re: Podpora státu novým technolologiímIng.Lyčka07.09.2004 22:34
Re (2): Podpora státu novým technolologiímIng.Lyčka07.09.2004 22:17
Re: Podpora státu novým technolologiímRadek Pirochta07.09.2004 15:33
Podpora státu novým technolologiímNakládal06.09.2004 08:50
Re (9): Počtypetr kocina04.09.2004 06:16
Re (8): PočtyIng.Lyčka04.09.2004 01:41
Re (7): PočtyRadek Pirochta03.09.2004 15:56
Re (7): Počtypetr kocina03.09.2004 15:33
Re (6): PočtyIng.Lyčka03.09.2004 13:22
Re (5): PočtyRadek Pirochta03.09.2004 12:05
Re (4): Věcný problém - ekonomikaRadek Pirochta03.09.2004 11:45
Podpora...Vlasta petříková03.09.2004 08:22
Re (4): PočtyIng.Lyčka03.09.2004 07:58
Re (3): PočtyVlasta petříková01.09.2004 12:20
Re (2): PočtyRadek Pirochta01.09.2004 11:45
Re: Počtypetr kocina31.08.2004 20:29
PočtyRadek Pirochta31.08.2004 13:11

Příspěvky
Předmět: Energetický šťovík
Autor: Ing Pešat
Datum: 18.09.2004 13:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
S velkým zájmem jsem si přečetl článek p. Petříkové k problematice, na které dlouhodobě pracuje a kde zcela prokazatelně dosáhla velmi vyjímečných výsledků. Znovu se mi však potvrzuje moje celoživotní zkušenost: je velmi těžké něco vyvinout či vynalézt,avšak je nesrovnatelně těžší to zrealizovat do plného využití.To člověk najednou zjistí,kolik před ním stojí bariér a slabší povahy to obyčejně vzdají.Je přinejmenším sympatické,že p. Petříková to nevzdává.
Chtěl bych její úsilí podpořit takovou drobnou úvahou,která sice v článku není přímo uvedena,ale která z něho přímo vyplývá.
Pokud je pravda,že je v naší republice ladem asi 1 milion ha zemědělské půdy, představme si,že pouze 1/10 z této plochy osejeme postupně šťovíkem-t.j. 100 000 ha.
pokud je pravda,že z 1 ha získáme 10 t biopaliva,jehož výhřevnost se velmi blíží výhřevnosti hnědého uhlí,získáme ročně 1 mil.tun paliva (obnovitelného),jež můžeme spálit v uhelných elektrárnách a zároveň tak nahradit jistou část původních neobnovitelných zdrojů se všemi dalšími pozitivními přínosy( vč toho,že nebudeme muset likvidovat další vesnice).
Nemám po ruce roční objemy těžby HU,odhaduji však,že milion tun není tak zcela zanedbatelná položka. Docela rád bych byl přítomen přímé diskusi např. pana náměstka Peciny a všech zainteres. subjektů k dané problematice.

K obsahu zmíněného článku mám dále tuto připomínku:V odstavci 2.1 je uvedeno,že...energetický šťovík je stejně kvajitní palivo,jako biomasa dřevní...
Tady vnímám od autorky článku jistou nepřesnost a své tvrzení opírám o oficielní rozbory,které byly provedeny na SZÚ Brno v červnu tr- zkráceně viz tabulka:

veličina čistý šťovík šťovík/chrastice dřevo(obec.)

výhřevnost 14,63 MJ/kg 14,91 17,26
popel 7,01 % 6,72 0,7

-tedy co se týče popela, je šťovík 10 x horší,než dřevo
-výhřevnost je nižší o cca 15 %.
Kompletní výsledky spalování těchto obnovitelných zdrojů na kotlích KP vč. účinnosti spalování a jiných poznatků zveřejnime ve zvláštním uceleném článku. Pešat,Ponast s.r.o.

Předmět: Podpora státu novým technolologiím
Autor: Nakládal
Datum: 06.09.2004 08:50 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Myslím si, že pokud stát vynaloží nějakých 6 milionu na podporu pěstování šťovíku, tak to ještě nebude taková ztráta. Alespoň se získají opravdu reálné údaje ohledně ekonomické návratnosti. Problém spíš vidím ve vyhodnocení údajů. Tomuto státu totiž chybí schopnost podporu těch poněkud nenávratných (což se většinou ukáže až u trochu rozjetého provozu) projektů zase zastavit - viz příklad podnikatelů s větrnými elektrárnami brousími si zuby na 3Kč za 1kWh el. energie. Ta prvotní podpora je ale nutná proto aby se daný podnik (zde šťovík) dostal aspoň do takových čísel, kdy jeho neúspěch bude zajímat i média - specielně televizi. To pak spustí takovou lavinu příspěvků i od odborníků, kteří nad tím dřív jen mávli rukou, že bude hned všem nad slunce jasné jestli tude cesta vede nabo nevede. No a pokud vede - tak sláva - máme cestu k levnější energii.

Předmět: Re: Podpora státu novým technolologiím
Autor: Radek Pirochta
Datum: 07.09.2004 15:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Cituji ze článku:
"...Významnější rozšíření ploch RRD se dosud nepodařilo zajistit i přesto, že jsou v ČR na založení těchto porostů poskytovány vysoké dotace a to 60.000 Kč/ha na produkční plantáže (na reprodukční až 70.000 Kč/ha)..."
300 ha = to je 21 milionů, plánovaných 3.000 ha 210 milionů jen na založení. Těch 6 milionů jsou dotace které by dostávali každý rok na podporu pěstování na této výměře. Kdyby se započítala tato jednorázová dotace jako investice, která se má splatit, tak ekonomická návratnost vyjde ještě mnohem hůře, než jsem tu uváděl...

Předmět: Re (2): Podpora státu novým technolologiím
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 07.09.2004 22:17 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Pirochta opět špatně,

Pan Nakládal hovoří o dotacích na pěstování energetických plodin, které v letošním roce byly 2000,-Kč/ha a ani Kč na víc na založení plantáže. Vy hovoříte o dotacích 60-70 tis.Kč/ha na založení plantáží na RRD, což je zcela něco jiného. Dotace na RRD se poskytují pouze pro založení plantáže na tzv. "problémových půdách" , tedy především na půdách záplavových, podhorských ( nad 7%), kontaminovaných a antropogenních. A těch rozhodně není 3000 ha. Jinak, jde o dotace na zkultivování starých skládek a povrchových lomů a proto tak vysoké dotace.

Předmět: Re (3): Podpora státu novým technolologiím
Autor: Radek Pirochta
Datum: 08.09.2004 17:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zajímavé, že tento údaj neuvádí ve svém článku Ing. Vlasta Petříková, DrSc., ze kterého přesně cituji. Nic víc, nic míň.
Kolik byly dotace v minulých letech? 5.500 Kč/ha dle údajů v článku...?

Předmět: Re: Podpora státu novým technolologiím
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 07.09.2004 22:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Bohužel "ztráta" v řádech několika miliónů žádné novináře nebude zajímat. Prostředí Andersenových "Císařových nových šatů" tady "funguje" již 15 let. Pokud je to IN a hlavně nám to
evidentně ( myšleno v miliardách) neubírá z krajíce chleba, pak tvrzení , že císař má opravdu krásné šaty, nikomu neublíží.

Předmět: Podpora...
Autor: Vlasta petříková
Datum: 03.09.2004 08:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Energetický šťovík je v současné době propagován též hlavně proto, že má vysokou teplotu tavitelnosti popelů, takže se v kotli nespéká, na rozdíl např. od obilí i od téměř všech t.zv. stébelnin. Takže nemůže nastat problém, že budeme mít šťovík a nebudeme vědět, jak ho spálit. Kéž by proto bylo této biomasy více. Rozhodně jej nelze srovnávat se spalováním např. obilí. Samozřejmě že jsou v seznamu na podporu i další druhy energetických bylin, které jsou relativně známé, ale u některých je třeba podrobněji ověřit nejen jejich výhřevnost, ale zejména "náchylnost" či odolnost vůči spékání. Každopádně považuji rozšíření spektra energetických bylin za velmi účelné, také z hlediska větší diversisifikace druhového zastoupení v krajině.

Předmět: Re: Podpora...
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 07.09.2004 23:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Problémy při spalování alternativní biomasy (šťovíku nevyjímaje) rozhodně nespočívají pouze v teplotě tavitelnosti popelovin. Ovšem i u UTEUŠI je tato hraniční teplota podstatně nižší než u tzv. katrových dřevních peletek ( peletek s obsahem kůry), se kterými si většina stávajících peletkových kotlů poradí jen s velikými obtížemi. Navíc pokud se podaří z hektaru sklidit 7 tun šťovíkové hmoty, pak to rozhodně není hmota homogenní, protože v "nižších vrstvách" roste různý "pýr", který celkovou úrověn tavitelnosti popelovin srazí na hodnoty okolo 800°C. Problémy jsou s nízkoteplotní (chlorovou) korozí, ale především s ukládáním a distribucí paliva.

Předmět: Počty
Autor: Radek Pirochta
Datum: 31.08.2004 13:11 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Takže kolik kWhod je možné získat z 300 ha?
Výhřevnost 1 kg dřeva je 4,05 kWh, (slámy 3,9 kWh), takže berme 4,0. Výtěžnost je udávána 12 až 16 tun, tj. 14 tun.
takže jeden hektar dá teoreticky 56 MWh, tj. při výkupní ceně elektřiny 0,55 hal (viz ceny JE) je výnos 30.800 Kč na hektar, Těch 300 ha by tedy mělo vydělat 9.240.000 Kč.
Náklady na obdělání a sklizeň by se měly pohybovat u jednoho ha kolem 3 až 5 tisíc Kč, takže čistý zisk kterým se může např. zaplatit splátka za elektrárnu by měl být 7,8 mil. Kč
Tak nějak nechápu, proč jsou třeba dotace...

Něco je asi špatně...

BTW, těch zasetých 300 ha stálo naše daňové poplatníky 600.000 Kč,Plánovaných 3.000 ha už 6 milionů.

Předmět: Re: Počty
Autor: petr kocina
Datum: 31.08.2004 20:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
protoze by ouradove a ministerstva nemeli co delat :-(

Něco je asi špatně... - ano, spatne jsou na tom ti, co o tom rozhoduji a sermuji s nasemi penezi :-((

Předmět: Re (2): Počty
Autor: Radek Pirochta
Datum: 01.09.2004 11:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
No, to je jedna věc. Problém je také v tom, že sklízet se dá tak jednou za pět let, dřívější sklizeň, třeba jen o rok velmi vyčerpává půdu. Tím pádem se roční výnos z jednoho ha smrskává na nějakých 6.000 Kč, když započítám do toho, že přijde o dotace za 4 roky, což je dle dodací zde uvedených 8.000 Kč, tak není divu, že je to pro ně nehospodárné.
Kromě toho, co budou zemědělci ty čtyři roky dělat, než jim ten energetický plevel vyroste?
To by byl další pěkný příspěvek na nezaměstnanost na vesnicích...

BTW, ten systém dodací na zemědělskou produkci nechápu. V USA nemají žádné a vyvážejí, v EU jsou obrovské a ještě se brání dovozům. Ale toto asi tady nevyřešíme...

Předmět: Re (3): Počty
Autor: Vlasta petříková
Datum: 01.09.2004 12:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Počty jsou opravdu špatně. Nevím kde vzal autor poznámky údaje k výpočtu. V článku žádné nejsou. Pokud máme dosavadní zkušenosti s výtěžností energie ze šťovíku, lze ji vyjádřit obecně takto : pro 1 průměrný rod. domek stačí k vytápění biomasa ze šťovíku cca z 1,5 - 2,5 ha. Dost dobře nechápu úvahu o tom, že lze energetické rostliny sklízet až za 5 let. Zřejmě autor neví nic o energetických plodinách bylinného charakteru. Ty lze sklízet hned 1. rok po zasetí, v případě jednoletých (i dvouletých), a v př. víceletých a vytvalých od 2. roku po zasetí a pak opakovaně každý rok. Bohužel, u nás je všeobecný nároz, že energetické rostliny jsou pouze a jenom rychle rostoucí dřeviny a podle nich se pak též odvozují bohužel i obecně náklady na využívání biomasy pro energii. Náklady na dřeviny jsou opravdu veliké, ale o celkem levných energetických bylinách se skoro vůbec nic neví - nebo ani nechce vědět? myslím, že ke všeobecné škodě.
Jsem ochotna diskutovat o věcných problémech, ale není účelné vyjadřovat se k poznámkám, které s uveřejněným článkem v podstatě nesouvisí.

Předmět: Re (4): Počty
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 03.09.2004 07:58 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Počty pánů Pirochta a Kociny jsou opravdu velmi špatné, ale to je výsledek "osvěty", na které se částečně podílí také CZ BIOM.
V poslední době prakticky veškeré diskuze o energetickém zhodnocování biomasy končí u trvzení, že jediným řešením je masívní pěstování krmného šťovíku. Přitom již nyní by bylo možné obrovské množství odpadní biomasy (obilná či řepková sláma,potravinářsky nevyužitelné zrno obilí a kukuřice,...)energeticky zhodnocovat. Bohužel minimum úsilí je věnováno otázce jak , ale především, v čem spalovat. Nárůst megavatových centrálních "výtopen" na biomasu se nedá předpokládat (viz. mj. rozhovory s p.Vernerem na stránkách tzb-infa). Potenciál malých kotelniček vázne na faktu, že stávající peletkové kotle nejsou schopny efektivně ( a hlavně bezporuchově) "nedřevnaté" spékavé peletky (resp.zrní)spalovat a navíc jsou drahé. Proto si myslím, že by pomohlo , pokud by se usilí odborníků (a nepochybně i případné státní dotace) více zaměřily tímto směrem. Jinak brzy může nastat situace - máme šťovík, ale co s ním?

Předmět: Re (5): Počty
Autor: Radek Pirochta
Datum: 03.09.2004 12:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Opravdu velmi špatné pro pěstování tzv. energetických bylin...
Trochu nechápu, proč se má investovat ohromná spousta peněz do vývoje spalování odpadní biomasy v malých kotlech pro rodinné domy, když její cena bude pořád vyšší než u dřeva.
Asi aby si nějací inženýři co to budou deset let vyvíjet namastili kapsu...
Pro využití odpadní biomasy je lepší řešení přes vyvíjení a následné spalování Bioplynu, což zase dobře nejde v malých kotlech. Jednoduše řečeno, je to neekonomické a tím nehospodárné a tím pádem to neprospívá životnímu prostředí.

Předmět: Re (6): Počty
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 03.09.2004 13:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Podle věcného obsahu a použitého slovníku příspěvků p.Pirochty usuzuji, že patří mezi "méně informované", ale o to nadšenější kritiky.Do vývoje malých spalovacích zařízení na biomasu není potřeba investovat "...žádná ohromná spousta peněz..." , ale rozhodně by si tato oblast zasloužila minimálně takovou pozornost státu, jakou věnuje tepelným čerpadlům. Palivové dřevo se brzy stane významnou komoditou na trhu s palivy a to se výrazně projeví na jeho ceně a proto alternativní biopaliva rozhodně nebudou dražší. Již nyní je však spalování odpadní biomasy výhodnější než elektrotopení zvané TČ ( ve vaší kalkulaci ročních nákladů na vytápění RD chybí zakalkulování pořizovacích a provozních nákladů). A s masívním využíváním biomasy v bioplynových stanicích při současných technologiích a cenách to snad p.Pirochta ani nemohl myslet vážně.Co se týče kalkulace výtěžnosti a výnosnosti z 300 ha? - výtěžnost pro biomasu s výhřevností 4 kWh/kg je cca 8 t/ha = 32 MWh/ha ovšem energetické výtěžnosti hmoty na poli - doprava, skladování a především cca 80% energetického zhodnocení této hmoty dostávají výslednou kalkulaci do zcela jiných oblastí (a věřte že u bioplynu to není lepší).
Na závěr : "...nějací inženýři...", kteří se zabývají konstrukcí a vývojem malých spalovacích zařízení se rekrutují především z řad nadšenců, protože o mastění si kapes v tomto oboru rozhodně nemůže být řeč.

Předmět: Re (7): Počty
Autor: petr kocina
Datum: 03.09.2004 15:33 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
elektrotopení zvané TČ ( ve vaší kalkulaci ročních nákladů na vytápění RD chybí zakalkulování pořizovacích a provozních nákladů) - je taky podstatny rozdil poridit TC za 50 000 , nebo za 200 000kc jak je obvykle :-(((

ovšem energetické výtěžnosti hmoty na poli - doprava, skladování a především cca 80% energetického zhodnocení této hmoty dostávají výslednou kalkulaci do zcela jiných oblastí (a věřte že u bioplynu to není lepší) - vy si myslite, ze u ropy,plynu ci uhli je to jinak????

p.Pirochta taky usuzuje jen logicky a vecne,Vy odbornici jste tu od toho,aby jste nam laikum tyto veci vyvratili.smula je v tom,ze se vam to moc nedari :-(((
jen statisticky:
jen za posledni cca 2-3 roky stoupla spotreba otopu dreva pro domacnosti priblizne okolo 100% (vyjadreno v cislech jde o 100MW rocne).

jinak, kritika je dobra vec :-) a z ni se clovek uci :-),koneckoncu ja take.

Předmět: Re (8): Počty
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 04.09.2004 01:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Kocino,
pokud jste schopen pořídit TČ o výkonu 8 kW za 50.000,-kč, pak jste Mág srovnatelný se soudruhem Koprfýldem.
Druhý odstavec Vaší "odpovědi" se snad ani nedá komentovat:
biomasa je NÁŠ zdroj energie a navíc OBNOVITELNÝ, ropa a plyn (stejně jako uhlí) jsou fosilní paliva , jejichž spalování jednak zatěžuje životní prostředí , ale především během několika málo let se jako strategická surovina stanou zdrojem
mnoha zničujících válečných konfliktů (budoucí čas jako optimista uvádím s tím vědomím, že předpokládám, že současné kobercové bombardování Íráku je pouze bojem neohrožených AMI proti světovému terorismu).
To, že se nám "odborníkům" napodařilo přesvědčit Vás "laiky"
je asi dané tím, že se nemůžeme sejít společně u piva a utopence (a o problémech,které nás zajímají , si navzájem popovídat),ale musíme si navzájem posílat invektiva přes anonymní e-mail .To je ovšem problém komunikace 21.století.

Předmět: Re (9): Počty
Autor: petr kocina
Datum: 04.09.2004 06:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
podarilo se ho sehnat levneji nez za 50 000 a vykon je cca7,5kW.
pokud neverite je to vas problem.
proc anonymni e-mail?je se za anonymitu neskryvam,to je problem lidi,kteri si za svymi nazory nestoji,nebo se stydi :-(

Předmět: Re (10): Počty
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 07.09.2004 22:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já si za svými názory stojím a rozhodně se za ně nemusím před nikým stydět. Ovšem stydím se za to, že neumím doplňovat svůj text okouzlujícími "smajlíky".

Předmět: Re (7): Počty
Autor: Radek Pirochta
Datum: 03.09.2004 15:56 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Ing. Ličko, já nekritizuji. Já jen počítám a nevychází mi to tak výhodné.
Vy kalkulujete s tím, že palivové dříví zdraží na úroveň tzv. alternativních biopaliv.
Já bych na takovém předpokladu nepostavil ekonomiku celého odvětví, ale předpokládám, že stratégové České energetické agentury o tom ví více než já, která pak tvoří program státní energetické politiky a návrhy dotací na různé typy vytápění...

Pořizovací náklady:
Každému, co se zajímá o vytápění jsou známé náklady na rozvody vody - jsou stejné v případě TČ, kotle na peletky, kotle na dřevo, elektrického kotle - je pravdou, že někdy se musí použít akumulační nádrž, ale ta se počítá do ceny kotle...
Liší se pouze cenou za kotel - TČ cca 150 až 300 tisíc, kotel na dřevo cca 15 tisíc, elektrokotel 15.000 Kč...
Kotel na peletky 15 kW cca 80.000 Kč
Provozní náklady (palivo viz předchozí příspěvek):
Dřevo - čtyřikrát denně přikládat, jednou denně vydělat popel, jednou týdně čistit, likvidovat cca 7% dovozeného objemu paliva, životnost cca 15 let
Peletky - doplnit palivo (250 kg) 2 x týdně, 1 x týdně vydělat popel, 1 x měsíčně vyčistit likvidovat cca 5% dovozeného objemu paliva, životnost cca 20 let
TČ - cca dvakrát do roka zkotrolovat životnost cca 30 let
Elektrokotel - jednou za rok zkontrolovat životnost cca 40 let

Kotle na biomasu - například na slámu se v těchto výkonech nevyrábí.
Jen na okraj. Já se domnívám, že označnovat za biomasu například dřevní štěpku získanou z lesů či při výrobě dřeva je nesprávné a zavádějící. To je vedlejší produkt při zpracování dřeva, není to plodina primárně určená ke zpracování tímto způsobem. Pro místní pily je to výhoda, protože se zbaví dřevního odpadu a ještě dostanou něco zaplaceno.
Například https://www.tzb-info.cz/793-nejvetsi-tepelny-zdroj-na-biomasu-v-cr-zahajil-provoz-v-bystrici-nad-pernstejnem
O výhodnosti tohoto odpadu nediskutuji, to je výhodné a ekonomicky návratné. Investiční náklady oproti TČ jsou nižší, náklady jsou srovnatelné.
Využití bioplynu například pro zemědělce mající velké živočišné chovy není nereálné - ale to je také otázka dotací...
Ještě mi dejte prosím do souvislostí závěr vašeho příspěvku a toto vaše konstatování: "Počty pánů Pirochta a Kociny jsou opravdu velmi špatné"

Předmět: Re (8): Počty
Autor: Ing.Lyčka
Datum: 07.09.2004 23:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Proč jsou počty špatné?
Protože jste a priori proti biomase. Vaše srovnání jednotlivých "ekologických" zdrojů energie je věcně i morálně špatné. TČ a elektrokotel jsou zdroje energie závislé na fosilních palivech. Automatické kotle na peletky nevyžadují akumulační otopný systém ( úspora cca 30 tis.). Životnost TČ 30 let a elektrokotlů 40 let je pouze zbožné přání.
Pokud máme za cíl významně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické náročnosti (významně je v současnosti stejně nereálné), pak cesta jde především přes biomasu. Vize každého druhého domku napájeného TČ,solárem a malou větrnou elektrárničkou nemá nic společného ani s utopií. Ale zcela reálné je během 10-ti let "předělat" desetitisíce RD na vytápění biomasou. Navíc programy na rozvoj využití energetické biomasy by mohly dát vzniknout stovkám pracovních míst a tím by se vlastně použily jenom peníze, jinak vyplácené nezaměstnaným.Ostatně Rakousko to již mnoho let velice úspěšně realizuje. Vím o čem mluvím, protože žiji na Bohem zapomenutém Osoblažsku ( až 40% nezam.), které kdysi bývalo SLEZSKOU HANOU, ale v současnosti je tato velice úrodná půda uložena k "ledu", protože je příliš vzdálená "civilizaci".
Ale to je na velice dlouhé povídání. A jsou rozhodně schůdnější a efektivnější cesty jak zaplavit oblast šťovíkem.

Předmět: Re (9): Počty
Autor: Radek Pirochta
Datum: 08.09.2004 12:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Co považujete za biomasu? Já za biomasu nepovažuji odpady z dřeva, které není primárně určeno pro energetickou spotřebu.
A v předchozím příspěvku jsem jasně napsal, že toto je energeticky výhodné - jen nechápu, proč se to musí dotovat.
Asi proto, že kotle na peletky jsou dost drahé - v uvedených cenách jsem opravdu nepočítal s akumulační nádrží.
Prosím, ověřte si například akutální ceny zde http://www.ponast.cz/ceniky/tp.xls
Jen dodatek - Jak budete ohřívat teplou vodu na mytí?
Biomasa = tj. vše ostatní (tzv. energetické byliny a dřeviny, sláma)
TČ a elektrokotel nejsou zdroje závislé na fosilních palivech.
Prosím prostudujte si data http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/tab/46059AD62582C1C6C1256DAA004CB92D
Výroba v JE a vodních elektrárnách činila v roce 2002 39,7%, a to Temelín nejel na plný výkon - to je ekologicky čistá energie.
Pokud bychom nevyváželi elektřinu, tak podíl ekologicky čisté energie bude vyšší než 70%. http://www.czso.cz/csu/edicniplan.nsf/tab/0DE412C0485EF65EC1256DAA004CEE02
Víte kolik lidí zaměstnává ale těžba uhlí? Proto se uhelné elektrárny rušit nebudou, dokud bude uhlí, nebo nebude spalování v uhelných elektrárnách neekonomické díky ekologickým daním na fosilní paliva, což těžko vláda udělá při současné míře nezaměstnanosti v severních Čechách.

Souhlasím s tím, že moje počty jsou sociálně špatné.
Ale věcně a morálně... To snad nemyslíte vážně.

Problém Osoblažska bych viděl prvně ve špatné komunikační infrastruktuře a propojení na polský region, zvláště nyní, když hranice za dva roky zmizí... Podívejte se na mapu, kde končí cesty, jak klikatá je železniční trať...
Tam se musí prvně zaměstnat lidé, na tvorbě komunikací a propojení do Polska. Zachvíli budou zrušené hranice a nabízí se možnost přímého propojení...
Další věc - je tam spousta lesů, proč nezažádáte o dotaci na výstavbu lokální elektrárny na dřevní štěpku?

Dle mého - vždy vyjde levněji vyrábět ve velkých zdrojích elektřinu a tu spotřebovávat v energeticky úsporných domcích, než distribuovat tuny paliva k malým spotřebitelům. Víte kolik se takto zbytečně spálí fosilních paliv?

Předmět: Re (10): Počty
Autor: Peter Švančárek
Datum: 10.09.2004 10:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
No ja by som uran radsej nespominal- jednak ho povazujem za fosilny (a neobnovitelny) a jednak tym podrazdite ekologistov. Moj nazor je, ze kym je ta elektrarna v poriadku tak cista energia je.

Pouzitie dreva ako energetickej suroviny neschvalujem, odpad z vyroby sa da predsa pouzit na vyrobu drevostiepkovych a pilinovych dosiek, pripadne kartonu papiera a podobne. Inak by vam tie lesy dlho nevydrzali.

Vyroba bioplynu, metanolu a po novom pomocou geneticky modifikovanych kvasiniek aj etanolu je to na co by mali energeticke rastliny a odpad sluzit.

Distribucia energii vo forme elektriny- Ak sa jedna o peletky ci ine biopalivo velmi vyhodna nie je mnozstvo energie vynalozene na distribuciu je velke v porovnani s energetickou hodnotou paliva. Keby to tak nebolo tak by po svete chodili auta na pohanane produktami pyrolyzy- par som sice takych videl v jednom dokumentarnom filme, ale bolo zaroven aj povedane o problemoch s vysokou spotrebou dreva. Naproti tomu vo velkej elektrarni mozete ziskat aj 45% premenu tepelnej energie na elektricku a odpadove teplo pouzit na ohrev obydli... straty energii rozvodmi elektrickej energie su maximalne 20%.

Vyhodnejsie nez pouzivat biopaliva je vyuzit energie slnka a vody a obydlia izolovat az na uroven pasivnych domov- s dostatocnym vyuzitim slnka sa daju tieto lahko premenit na nulove domy. Investicne naklady su pri novych pasivnych domoch porovnatelne s klasickymi domami. Pravda ak si to nedate robit "odbornym" firmam, ktore si za tu pasivitu domu daju poriadne zaplatit (cest vynimkam).

Předmět: Re (10): Počty
Autor: Dohnal
Datum: 11.11.2004 12:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Když se mluví o RD, pořád nechápu proč kupovat speciální kotel na peletky. Zatím všichni, kdo se plynofikovali na vesnici, a se kterými jsem mluvil, si nechali starý kotel. A předpokládám, že třeba v takovém DAKONu by se peletky daly spalovat přímo, nemluvě o štěpcích. Pořezaný šťovík možná taky (ten jsem nikdy neviděl) a pak by odpadly veškeré zřizovací náklady.
Technologii na sklizeň má přece každý zemědělec, který pěstuje kukuřici na siláž nebo jiné silážní plodiny.

Předmět: Re (11): Počty
Autor: petr kocina
Datum: 11.11.2004 14:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
a co by ti vyrobci asi tak vyrabeli,kdyby nam neustale nemasirovali hlavy???
nerikam,ze vse je spatne,ale chce to preci jen vice pouzivat selsky rozum a to vyrobci nechteji.proto vam do hlavy davaji neustale cerviky,aby nas znejisteli.
na peletky preci musi byt specialni kotel,ty stary kramy by to totiz nezvladli - tedy podle nich.

Předmět: Re (4): Věcný problém - ekonomika
Autor: Radek Pirochta
Datum: 03.09.2004 11:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Výhřevnost v kW dle typu paliva jsou ze stránek http://www.i-ekis.cz/?page=zdroje_biomasa ,
Ostatní je čistá matematika ZŠ.
Zajímavé, že ti, co už skouší spalovat štovík, mají s ním trojnásobné náklady:
http://www.ekolist.cz/clanek.shtml?x=194363

Ohledně sklizně jednou za pět let - tvrdím, že rychlejší sklizeň biomasy vyčerpává půdu, která se musí intezivně hnojit - O zkušenostech s dlouhodobým pěstováním šťovíku http://www.biom.cz/index.shtml?x=94848
1 kg NPK stojí cca 12 Kč, tj. roční přímé náklady na hnojení bez dopravy na aplikace udávané v článku tj. 0,3 tuny/ha stojí 3.600 Kč.

Jednoduché ekonomické srovnání:
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/269-porovnani-nakladu-na-vytapeni-podle-druhu-paliva
Rodinný domek 100 GJ
Dřevo 8493,- Kč / rok
Tepelné čerpadlo 11544,- Kč / rok
Elektřina přímotop 34170,- Kč / rok
Dovolím si použít váš údaj že normálnímu domku stačí 2,5 ha, tak jen za hnojiva se utratí 9.000 Kč. (dále sklizeň, doprava, distribuce, zisk)

Rodinný domek 50 GJ /tj. kvalitní zateplení
Dřevo 4247,- Kč / rok
Tepelné čerpadlo 6822,- Kč / rok
Elektřina přímotop 18297,- Kč / rok
Dovolím si použít váš údaj že domku stačí jen 1,5 ha, tak jen za hnojiva utratím 5.400 Kč. (dále sklizeň, doprava, distribuce, zisk)

Někam se tady ztratila výhodnost "levných" energetických bylin...

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama