Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Jan Pretel: Musíme hledat, jak dál

Autor článku: RNDr. Jana Plamínková
Plné znění článku: Jan Pretel: Musíme hledat, jak dál
Anotace článku: Rozhovor s RNDr. Janem Pretelem, CSc., vedoucím oddělení změny klimatu Českého hydrometeorologického ústavu, o snižování emisí skleníkových plynů.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re (4): Globální oteplováníBronislav Bechník04.01.2007 22:29
Re (3): Globální oteplováníBronislav Bechník04.01.2007 22:28
Re (2): Globální oteplováníBronislav Bechník04.01.2007 22:08
Re: Globální oteplováníBronislav Bechník04.01.2007 22:05
Globální oteplováníJindřich Plzák04.01.2007 19:53
Re: skleníkový efektBronislav Bechník04.01.2007 15:01
skleníkový efektJindřich Plzák04.01.2007 09:43
Re: OteplováníBronislav Bechník31.12.2006 17:14
OteplováníJindřich Plzák22.12.2006 15:21
Re (3): OteplováníBronislav Bechník21.12.2006 21:02
Re (2): OteplováníJindřich Plzák21.12.2006 14:34
Re (2): OteplováníBronislav Bechník21.12.2006 12:03
Re: OteplováníBronislav Bechník21.12.2006 11:36
OteplováníJindřich Plzák21.12.2006 09:27
Re: Teorie oteplováníBronislav Bechník20.12.2006 19:05
Teorie oteplováníJindřich Plzák20.12.2006 18:40
penízeBronislav Bechník07.04.2005 15:44

Příspěvky
Předmět: Globální oteplování
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 04.01.2007 19:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Cituji Vás: "Příklad s mísou měl sloužit pouze k popření Vašeho tvrzení, že chladné těleso nemůže odrážet tepelné záření směrem k teplejšímu." To nemá cenu. Vy o voze a já o koze. Mísa je pevné těleso a CO2 je plyn. To je jako sčítat pověstné jabka a hrušky.

Co se týká dalšího vyprávění o atmosféře, to nemám vůbec zapotřebí. Vámi uvedené je základní učivo každého amatérského pilota. Neříká to ale vůbec nic o údajném oteplování Země vlivem CO2. Teplotu na Zemi rozhodující měrou ovlivňují mraky a v nich obsažené voda, která není plyn.

S fyzikou pro gymnazisty v tomto případě člověk zřejmě nevystačí.

Předmět: Re: Globální oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.01.2007 22:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
CO2 vyzařuje pohlcenou energii všemi směry, skutečně i směrem k chladnější zemi. Ale i kdyby CO2 jen zpomalil přestup tepla do volného prostoru, způsobí to v konečném důsledku zvýšení teploty na zemském povrchu.

Předmět: Re (2): Globální oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.01.2007 22:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Teplotu plynu lze určit na základě kinetické energie jednotlivých molekul. A kinetická energie molekuly CO2, která pohltila kvantum energie (foton), se zvýší.

Předmět: Re (3): Globální oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.01.2007 22:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pohltí-li molekula CO2 foton určíté vlnové délky, pravděpodobně vyzáří foton stejné vlnové délky, který opět může být zachycen jinou molekulou CO2. I v případě, že molekula CO2 vyzáří foton jiné vlnové délky, bude i tento foton zachytitelný jinou molekulou CO2.
Bude-li hustota molekul CO2 ve vzduchu vyšší, zvýší se pravděpodobnost zachycení fotonu. Lze to vyjádřit i tak, že se zkrátí dráha fotonu mezi jednotlivými záchyty.
Celková dráha i čas, který potřebuje foton (= kvantum energie) k opuštění atmosféry se prodlouží.
Výsledkem je, že v atmosféra bude obsahovat větší množství energie, tj. bude mít vyšší teplotu.

Předmět: Re (4): Globální oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.01.2007 22:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Foton může být vyzářen libovolným směrem, tedy i k Zemi, bez ohledu na teplotu povrchu. Nebo se domníváte, že zemský povrch ve dne nevyzařuje tepelné záření ve směru ke Slunci?

Předmět: skleníkový efekt
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 04.01.2007 09:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Mísa je kovová a tím se jedná o něco úplně jiného, než v případě plynu CO2.
Mohli bychom diskutovat do nekonečna. Zkusme to jinak. Vyzvěme kohokoliv, ať předvede vyčerpávající, vědeckou, teorii diskutovaného jevu. Zatím mi nikdo nic rozumného neposlal a ani na nic nepoukázal.

S pozdravem

J. Plzák

Předmět: Re: skleníkový efekt
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 04.01.2007 15:01 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dovolil jsem si převzít text z http://nuinka.blog.cz/ (zkráceno), text je uveden na konci příspěvku, jedná se o učivo nižíšího stupně víceletého gymnázia, neboli druhého stupně základní školy. Možná Vám údaje o teplotě atmosféry trošku zamotají hlavu.
Je tam uvedeno, že teplotu lze určit na základě kinetické energie jednotlivých částic. A kinetická energie CO2, který pohltil kvantum energie (foton), se zvýší (a tedy i "jeho" teplota).

Příklad s mísou měl sloužit pouze k popření Vašeho tvrzení, že chladné těleso nemůže odrážet tepelné záření směrem k teplejšímu.
Pro popis funkce CO2 je vhodnější jiný model. Sám správně uvádíte, že CO2 vyzařuje pohlcenou energii všemi směry, skutečně i směrem k chladnější zemi. Ale i kdyby CO2 jen zpomalil přestup tepla do volného prostoru, způsobí to v konečném důsledku zvýšení teploty na zemském povrchu.

Troposféra: sahá od země do výšky asi 8 km nad póly a 17 km nad rovníkem. Teplota vzduchu v troposféře v dlouhodobém průměru klesá s rostoucí výškou asi o 6 °C/km. Na horní hranici troposféry je obvykle teplota kolem -80 °C nad rovníkem a kolem -50 °C nad póly.
Jednou z příčin poklesu teploty při vzrůstající výšce je, že vzduch není přímo ohříván slunečním zářením, ale až druhotně, od zemského povrchu ohřívaného slunečními paprsky.

Stratosféra: leží mezi troposférou (sahající do výšky 8 km až 17 km) a výškou asi 50 km. V její spodní části, do výšky asi 20 km, se teplota vzduchu téměř nemění s výškou. Od uvedené hladiny teplota vzduchu se vzrůstem výšky roste a při horní hranici stratosféry dosahuje asi 0 °C - 20 °C.

Mezosféra: je vrstvou mezi stratosférou a termosférou o tloušce asi 30 km. Teplota vzduchu v mezosféře klasá asi od 0 °C - 20 °C na hranici stratosféry asi na -40 °C až -90 °C ve výšce 80 km.

Termosféra:leží ve výšce asi od 80 km - 500 km. Teplotu zde nelze mìřit metodami používanými v hustší atmosféře. Teplota se určuje na základě kinetické energie jednotlivých částic, a označuje se proto jako kinetická teplota. Ta v termosféře do výšky 200 km - 300 km roste a dosahuje maximálních hodnot až 1500°C.

Předmět: Oteplování
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 22.12.2006 15:21 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To je právě to, co mne zajímá.
Každá molekula, jestli tomu rozumím dobře, má svou určitou kapacitu. Teplo takto pohlcené opět vyzařuje a to zřejmě všemi směry. Jenže asi dost těžko, míněno ironicky, směrem k teplejší zemi. Takže záření té určité délky, příslušné CO2, je vyzářeno do vesmíru. Kromě toho mi ale těch 385 ppm připadá proklatě málo na to, aby to na naši zemi mělo vliv.
Jestliže teď někdo řekne, no jo, ale k tomu přistupují ještě další plyny, jako methan atd., tak pak už to není antropogenního původu a jsme, my lidstvo, opět z obliga.
Hlavně ale: Na internetu najde člověk kdejakou, s prominutím, kravinu. Proč právě přesný popis funkce CO2 ne?

Předmět: Re: Oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 31.12.2006 17:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
ale ta kovová mísa je taky chladnější než hlava, přesto odráží tepelné záření směrem k teplejší hlavě
stejně tak CO2 vyzařuje pohlcenou energii všemi směry, tedy polovinu do vesmíru a polovinu k Zemi
ve vztahu k druhému termodynamickému zákonu je třeba si uvědomit, že teplota plynu je úměrná energii, jedná se však o průměrnou "teplotu" všech molekul v určitém objemu

Předmět: Oteplování
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 21.12.2006 09:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jedná se o princip "tepelného zrcadla". Například jakákoli lesklá kovová plocha odráží tepelné (infračervené) záření bez ohledu na teplotu této plochy. Zkuste si například položit na hlavu velkou nerezovou mísu, nebo si před obličejem držte kus alobalu. V obou případech budete mít pocit, že mísa nebo alobal hřeje. Jedná se však jen o tepelné záření vyzařované povrchem Vašeho těla.
Zde uvedené, napsané panem Bechníkem, je bohužel totální nesmysl.
CO2 nemůže nikdy tvořit nějaké tepelné zrcadlo. Jedná se totiž o plyn. Plyn neodráží, na rozdíl od pevného tělesa, všechno to, co na něj dopadne. Druhý zákon thermodynamiky platí bez výhrady. To ví i pan Pretel, ale z nějakého, mně podivného, důvodu si na to nechce vzpomenout.

Předmět: Re: Oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 21.12.2006 11:36 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Prosím, abyste mi vysvětlil, proč v noci, když je zataženo klesá teplota pomaleji, než když je jasno. Ono dokonce ani nemusí být zataženo, stačí, když je vysoká vlhkost vzduchu, teplota pak klesá pomaleji.
Zároveň Vás žádám, abyste byl opatrnější, pokud se týká hodnocení mých příspěvků. Možná jsem nepoužil úplně přesný příklad, Vaše reakce však obsahuje zcela jistě chybné domněnky, jež vydáváte za pravdy.

Předmět: Re (2): Oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 21.12.2006 12:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
svou formulaci z 20. 12. 2006 jsem upřesnil

Předmět: Re (2): Oteplování
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 21.12.2006 14:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Správně jste vypozoroval, že když je zataženo, klesá teplota v noci pomaleji. To je právě ten krásný důkaz toho, že nejde o plyn CO2, který má oteplováni způsobovat, nýbrž o vodu, která je v mracích. Ta, jak známo, není plyn, nýbrž kapalná látka. Jen pro doplnění. Tepelné záření země pozůstává z elektromagnetického záření nekonečného množství vlnových délek. Každý plyn, jako i CO2, zadržuje jen jednu, nebo několik málo vlnových délek, vše ostatní jde do vesmíru. Ale klidně zapomeňte vše zde uvedené a myslete jen na druhý zákon termodynamiky.

Předmět: Re (3): Oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 21.12.2006 21:02 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě mě, prosím, poučte, co se stane s energií elektromagnetického záření vlnových délek, jež jsou CO2 absorbovány?

Předmět: Teorie oteplování
Autor: Jindřich Plzák
Datum: 20.12.2006 18:40 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Snažím se už několik měsíců opatřit si srozumitelný popis teorie oteplování atmosféry oněmi 385 ppm CO2. Pokud se vůbec někdo z našich český vědců snížil a na mou žádost reagoval, pak to bylo poukazem na práce, které vyhodnocovaly "celosvětově" naměřené hodnoty teploty. To je zcela neuspokojivá odpověď už z toho důvodu, že se nad povrchem oceánů, tedy nad 70ti procenty celkového povrchu země, žádné spolehlivé měření nekoná.
Zatím znám jen teorii DPG (Deutsche Physikalische Gesellschaft) z roku 1985, která tvrdí, že ve výši 6 km nad Zemí se hromadí CO2 a tento plyn pak vyzařuje zpět k zemi teplo před tím Zemí vyzářené do prostoru. I kdyby nic jiného, tak v šesti kilometrech standartní atmosféry panuje teplota -18°C. Jak proudí teplo z prostoru o teplotě -18°C k Zemi, která má průměrnou teplotu +15°C, to by mi měl někdo vysvětlit.
Nedávno jsem kdesi slyšel pana Pretela tvrdit, že oněch pár zbývajících odpůrců teorie oteplování by občas mělo zalistovat v kterékoliv učebnici fyziky. To bohužel nestačí.
j. plzák,

Předmět: Re: Teorie oteplování
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 20.12.2006 19:05 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jedná se o podobný princip jako u "tepelného zrcadla". Například jakákoli lesklá kovová plocha odráží tepelné (infračervené) záření bez ohledu na teplotu této plochy. Zkuste si například položit na hlavu velkou nerezovou mísu, nebo si před obličejem držte kus alobalu. V obou případech budete mít pocit, že mísa nebo alobal hřeje. Jedná se však jen o tepelné záření vyzařované povrchem Vašeho těla.

Předmět: peníze
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 07.04.2005 15:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jak to tak čtu, asi se nesplní vize pana Klause, že na ekologii si musíme nejdříve vydělat, protože peněz bude vždy méně, než je potřeba na nápravu škod, natož pak, aby zbyly na prevenci

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.