Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Možné zdroje energetické biomasy v ČR (I)

Autor článku: Ing. Vlasta Petříková, DrSc.
Plné znění článku: Možné zdroje energetické biomasy v ČR (I)
Anotace článku: Autorka popisuje možné zdroje energetické biomasy, jejíž největší rozvoj vidí ve fytoenergetice. "Její význam ve vztahu ke skleníkovým plynům není pouze v její náhradě za fosilní paliva, ale především v odčerpávání CO2 z ovzduší jako výsledek zintenzivnění vegetace na co nejrozsáhlejších plochách!"

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
1 litr bioetanolu padne více než 1 litr benzínu????Radek Novák27.06.2006 12:55
Re (4): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .Peter Švančárek23.06.2006 14:22
Re (4): jiná alternativaAleš Aleš15.05.2006 21:43
Re (3): jiná alternativatom tomas15.05.2006 16:32
Re (2): jiná alternativaAleš Aleš15.05.2006 15:45
Re (4): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .Aleš Aleš15.05.2006 12:42
Re: jiná alternativatomas tomas12.05.2006 21:16
Re (3): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .Jaromír Sokol11.05.2006 14:13
Re (2): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .Aleš Aleš11.05.2006 12:55
Re: Biopaliva - řešení nebo energetická past? . Jaromír Sokol11.05.2006 11:49
Re: Biopaliva - řešení nebo energetická past? . Miroslav Urbánek10.05.2006 08:20
jiná alternativaAleš Aleš 09.05.2006 18:19
Biopaliva - řešení nebo energetická past? . Aleš Aleš09.05.2006 17:15

Příspěvky
Předmět: jiná alternativa
Autor: Aleš Aleš
Datum: 09.05.2006 18:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obnovitelné zdroje energie jsou více méně silně dotovány státem co je to ale obnovitelný zdroj ? Z DEFINICE: obnovitelný zdroj je takový , jenž se sám a nebo s přispěním člověka částečně nebo úplně obnovuje. Této definici vyhovuje i jaderná energie : palivo do jaderných reaktorů lze až 4x přepracovat - tedy částečně obnovit. Kdybychom všechnu energii uranu bez přepracování , kterou můžeme spálit nahradily fosilnámi palivy byla koncentrace CO2 v atmosféře asi 1% ( zdroj pro AtomWEB) což z dnešních cca 550ppm. Jaderná energie je pro lidstvo už dnes v podstatě nevyčerpadelný zdoj energie, který umíme využívat.

Chceme zastavit skleníkový efekt ? Jedinou možností je jen jaderná energie. Vyžíváme jí správně ?
Ne využíváme jí málo !!

Proč ?
protože jsme svázání dogmatizmem a ekologickým fanatizmen necháme se ovládat lidmi , kterým jde jen o jejich prospěch.

Dám vám příklad jak se stát , který tvrdí , že vypouštět CO2 je špatné chová.

Jaderná elektrárna TEMELÍN, známe jí všichni

každou hodinu vypustíme v z této elektrárny 4GW tepla , které nijak nevyužíváme!! Prostě ho vypustíme přes elektrárenské věže.

Potenciál Temelína je vytopit 260 tis rod domků nebo 800 tis bytů. Při rozumném obsazení může Temelín hravě dodávat teplo 1 milionu lidí v ČR !!

Jediné místo kam Temelín dodává Teplo je Tyn nad Vltavou . 8500 obyv.

Toto teplo není nevyužitelné je využitelné a to velice dobře jen chybí odběratelé a proč ? protože není politická vůle.

České Budějovice mají 97tis obyv na trase ježí Hluboká nad Vltavou tedy lze také připojit - 6500 obyv.

Původně plánováno, ale nikdy nerealizováno.


Tady vidíte konkrétní možnost ušetřit obrovské množství fosilních paliv s nulovým vlivem na životní protředí a jak se chová stát a proč se tak chová ?

Předmět: Re: jiná alternativa
Autor: tomas tomas
Datum: 12.05.2006 21:16 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Máte pravdu je to špatné, když je ten Temelín nevyužit.
Možná to bude tím že v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou raději spálí několik tun levného uhlí a kalů než aby budovaly přívod a rozvod tepla z elektrárny která má životnost 30 až 40 let. Asi se to už nevyplatí.

Předmět: Re (2): jiná alternativa
Autor: Aleš Aleš
Datum: 15.05.2006 15:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...

S provozem JETE se počítá do roku 2070 ...
a toho uhlí jsou miliony tun. Energie, která projde věžemi Temelínu = 900tun hlí za hodinu tj asi 8mil tun uhlí za rok celá těžba hnědého uhlí se pohybuje okolo 45mil tun. tedy v Temelíně se vypouští do vzduchu 17% našeho uhlí ročně. Nikoho to nezajímá a důvod - ekologii nebo o omezení CO2 vůbec nejde, jde jen o legitimitu zvedání daní.

To jsou pěkná čísla co ?

Předmět: Re (3): jiná alternativa
Autor: tom tomas
Datum: 15.05.2006 16:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
"S provozem JETE se počítá do roku 2070 ..."
To jste trochu přehanl. Tak takovou životnost nemá ani jaderný blok III. generace. Projekt AP 1000 > projektovaná životnost reaktoru je 60 let.
http://www.csvts.cz/cns/news05/050808j.htm
Třeba Dukovany mají teď 21 let byli projektovány do 2017, 2018, to je asi 30 let. Bude se (nebo už se) žádá o povolení k provozu do 2025 možá to dostanou možná ne. Tedy pokud dobře počítám vychází mi nějakých 37 max 40 let, když bude vše dobře fungovat. Sice Dukovany nejsou Temelín, ale podle zpráv z různých zdrojů jsou Dukovany kvalitnější a také vyrábějí levnější elektřinu než Temelín.
Jakou živtnost, ale mají jakékoliv zbytky po této elektrárně? Vím že ten odpad jde přepracovat, ale nikdo to nedělá jsou to jen uklidnující řeči.

Předmět: Re (4): jiná alternativa
Autor: Aleš Aleš
Datum: 15.05.2006 21:43 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ještě dnes jedou reaktory ze 60tých let a to byly opravdu staré typy. Projektová životnost je jedna věc , ale skutečná životnost je věc druhá Dukovany pojedou docela určitě za rok 2030 , protože zastavit funkční a bezpečnou elektrárnu je nesmysl. Také z toho důvodu co jste řekl odstranit elektrárnu, aby se na danném místě mohla postavit nová není jen tak.

Temelín podle vyjádření odborníků pojede do roku 2070. A s velkou pravděpodobností se jeho odstavení ani jeden z nás nedožije.

Předmět: Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Aleš Aleš
Datum: 09.05.2006 17:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Článek je velice krásný, začíná typicky sloganem o skleníkovém efektu , o jeho nebezpečnosti , změnách klimatu. Jako prostředek ke zmírnění skleníkového efektu je autorkou předložena vize pěstování energetických plodin. Skutečně pravda ? Je chybou , když si člověk nejdříve udělá názor a pak se ho snaží ospravedlnit, tak bohužel vypadají mnohé články o alternativních zdrojích.
Ale pokračujme dále proč máme dnes nadrodukci potravin ? To dřív naši předkové před 50ti lety neuměli hospodařit nebo je v tom něco jiného ? Nebo je to mechanizace ?? Ale vždyť dříve se okopával každý kousek země a vysekávala každá mezička, chodilo se do lesa na trávu... v zemědělství pracovalo obrovké množství lidí a potravin byl stále nedostatek. Tak tedy proč ?

Odpověď je jasná účinnost fotosyntézy je 1-2% záleží na typu rostliny , dříve se do půdy nedodávala žádná energie kromě té , která pocházela ze slunce - tedy hnuj nebo biomasa , proto byly výnosy z hektaru nepoměrně menší než dnes.
Pro nefyziky : ANI ROSTLINY NEJSOU PERPETUM MOBILE!!

Např hektarové výnosy kukuřice v USA ( cituji lit) byly v 19. stoleti 1/5 dnešních. Podobně je to i u dalších rostin.

Pří tvrorbě biomasy není limitujícím faktorem sluneční záření , ale energie obsažená v půdě !! , Dnes drtivou část energie do půdy uměle dodáváme. Náš chemický průmysl chrlí tisíce tun různých umělých hnojiv vyráběných z ropy. Na každý hektar zemědělsky využívané plochy sypeme ročně asi 100kg hnojiv - tedy energie.

Jinými slovy energetické vstupy pro produkci biomasy nejsou nulové ! Pří produkci biotetanolu jak bylo zpočítáno v USA budou vyžší než energetický přínos nebo bude ubývat energie obsažená v půdě , obojí tedy vede ke zhroucení systému.
Uvahy v EU o přímýhávání bioetanolu do pohonných hmot jsou tedy naprosto nesmyslným projektem.Přesto však lze odnadnout, že pro přímé spalování v místě produkce , tedy v malých zdrojích může být systém udržitelný , ale skutečný přínos nebude nikdy větší než 1W h/m2 pěstované biomasy s 300m2 pěstované biomasy rosvítíte tedy teoreticky 100W žárovku.

Předmět: Re: Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Miroslav Urbánek
Datum: 10.05.2006 08:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Přesně!

Předmět: Re: Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Jaromír Sokol
Datum: 11.05.2006 11:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený,
s Vaším tvrzením o názoru a jeho ospravedlňování plně souhlasím, ale pokud má člověk dostatečné množství znalostí působí to alespoň čťivě. Z Vašeho článku je patrný mělký zájem o problematiku a základní neznalosti. Může být věrohodné argumentovat novými a nejnovějšími poznatky, pokud však chybí hloubka poznání zapůsobí dané vyjádření pouze na laickou veřejnost.
Ocenil bych Vaše vysvětlení, jak je enegie v půdě vázána. Organické zbytky ve rhizosféře jsou totiž průběžně zpracovávány v detritovém řetězci, jehož produktem je mimo jiné teplo a biomasa je zpětně rozkládána na anorganické prvky a sloučeniny - ty jsou pak v humuso-jílovém sorpčním komplexu opět dostupné pro autotrofní organismy (rostliny). Fotosyntéza jako proces je stěžejním prostředkem k transformaci slunečního záření na energii využitelnou pro život na zemi - heterotrofní organizmy. Píšete o účinnosti fotosyntézy 2% ... co je podle Vás 100% využití. Pokud bereme účinnost fotosyntézy směrek k ekosystému, tak je mnohem vyšší. Jejím produktem je i energie v půdě, přesněji v zemi - fosilní paliva (jejich vužívání k obdělávání půdy skutečně vede ke zvýšení výnosů). Vlastně máte svým způsobem pravdu, o které ovšem nevíte a asi se zrovna ani nehodí pro ospravedlnění Vašeho názoru. PS: Soudy o nesmyslností projektů, které realizuje většina civilizovaného světa patří spíše do restaurace k pivu:)

Předmět: Re (2): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Aleš Aleš
Datum: 11.05.2006 12:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Popsal jste koloběh energie v půdě, jehož znalost je v tomto případě podružná . Pěstování biomasy k energetickým účelům je pouze akumulace energie slunečního záření do hmoty - biomasy s účinností 1-2%. O nic více tady nejde a je to tedy trapně jednoduché. Není třeba znalostí z biologie ani znalost zemědělských postupů. Z toho vyplývá co jsem napsal o nesmyslnosti projektů přimíchávání bioetanolu do benzínu.

Ohledně bioetanolu:
Nechte ty civilizace prosím , toto imbecilní rozhodnutí není věc širokého týmu špičkových odborníků energetiků , kteří rozumí problému . , to je výsledek tlaku ekofanatiků spolu s lobistickými skupinami , kteří cítí možnost jak si sáhnout na peníze ostatních. Nutnost dotací v tomto případě jasně dokládá neudržitelnost systému aneb více energie vložíte než získáte. Jinými slovy na 1 litr bioetanolu padne více než 1 litr benzínu.

Předmět: Re (3): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Jaromír Sokol
Datum: 11.05.2006 14:13 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Lobisté jsou pevnou součástí tržního systému a pouze naše nevyvinutá politická a ekonimická kultura jim přisuzuje roli těch špatných. Logikou všech, ne jenom podnikatelů je minimalizovat náklady a maximalizovat zisky. Životaschopnost, efektivita a také bonita velkých ekonomických celků dnes zásadně souvisí s trvale udržitelným rozvojem. Nechápu, proč by silné společnosti i celé ekonomiky vkládaly takové prostředky do něčeho co krachne. Český přístup s vlastním patentem na rozum již mnohokrát ztrozkotal a nevím, proč neustále a často i z nesmyslných pohledů hodnotit již odzkoušené věci. Politika státu v tomto ohledu hovoří jasně, dotace jsou poskytovány v rámci podpůrného programu mimoprodukčních funkcí zemědělství, udržování krajiny atd.. Biomasa není a nemůže být absolutním řešením energetické krize, je jen cestou jak efektivně obhospodařovat půdu a OZDRAVIT životní prostředí. Mimochodem; při energetickém využívání biomasy je bilance CO2 nulová. CO2 v kořenovém systému se hnilobným procesem dostane do půdy a část i do ovzduší a zbytek rostliny vydýchají a my spálíme. Pro zastavení skleníkového efektu jsou vysloveně pozitivní pouze mokřady a bažiny ... ale z těch není valný užitek.

Koloběh energie v půdě- správně detritový ŘETĚZEC,je pro danou problematiku velmi důležitý. Bavíme se zde o obnovitelné energii z biomasy a ta se,jak laicky odhaduji, bez půdy prostě neobejde, nebo budeme pálit lišejníky a řasy?

Předmět: Re (4): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Aleš Aleš
Datum: 15.05.2006 12:42 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
To je tedy pěkná argumentace

Snaha o tahání peněz druhých z kapsy je zprávná,
protože je to lobing ( v EU je to přece normální )
tak mlčte, plaťte a hlavně moc nemyslete.

Předmět: Re (4): Biopaliva - řešení nebo energetická past? .
Autor: Peter Švančárek
Datum: 23.06.2006 14:22 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Ak chcete ozdravit zivotne prostredie tak treba na podach co lezia ladom vypestovat zmiesane lesy. Alebo tam mat luky a nechat ich spasat hospodarskymi zvieratami. Do akychto miest sa vrati aj zver.
Cez biomasu cesta nevedie. Skor cez energie vody, vetra a slnka, jadro to ale nenahradi. Iba ak by sme sa vratili na uroven 19 storocia...

Předmět: 1 litr bioetanolu padne více než 1 litr benzínu????
Autor: Radek Novák
Datum: 27.06.2006 12:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já osobně neznám zemědělské stroje pro velkovýrobu, které by jezdily na benzín. Vám prostě vadí některé dotace, takže můžete začít třeba tím, že přesvědčíte zemědělce, aby si alepoň část pohonných hmot vyprodukovali z biomasy - traktory mohou zcela bezproblémů jezdit na směs nafty a řepkového oleje, nebo i na řepkový olej. Ono by se tím ušetřilo za dotace na naftu pro zemědělce a jeden ze vstupů by tak v podstatě byl nezávislý na světových cenách ropy. Ovšem chápu, že někomu, kdo prosazuje jadrenou energetiku, jistě nepůjde o zvýšení nezávislosti zemědělců na energetických vstupech. Tím spíše, že to jsou právě zemědělci, kteří by vedle alternativních paliv mohli jako první začít využívat kogenerační jednotky k produkci tepla a elektrické energie.

Doporučil bych vám zamyšlení nad paralelou s počítači. V 50. a 60.letech také nikdo nevěřil, že největší výpočetní výkon nebude soustředěn v superchychým počítačítačích, ale byude tvořen úhrnem všech dopmácích PC. Ale hlavně vás prosím - neberte to jako útok proti vám oblíbené jaderné energetice.

K bioetanolu - doporuči si doplnit informace např. o Brazílii, cca 50 procent vozidel již jezdí na líh. Jistě na jeho výrobu nepadne ani zdaleka stejné množství ropy.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat.