Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné?

Autor článku:
Plné znění článku: Stanovisko SEI - Jsou předepisované hodnoty součinitelů prostupu tepla pro určení tloušťky izolace závazné?
Anotace článku: Na základě četných dotazů k novele vyhlášky 193/2007 požádala redakce TZB-info o stanovisko Státní energetickou inspekci (SEI). Ta ve svém vyjádření připojila i doporučený postup optimalizačního výpočtu tloušťky izolace.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Izolace chlazeníKarel Šimůnek27.03.2011 11:19
Platnost vyhlášky na administrativní budovyKarel Šimůnek27.03.2011 11:15
vyhláška je Karel Šimůnek08.11.2008 13:10
Izolace potrubíJosef Dolejš29.01.2008 03:20
Ochrana trubních rozvodů ve vztahu ke konstrukcímJan Vonsa28.01.2008 07:37
izolaceIng. Petr Cunda09.01.2008 23:55
Optimalizační výpočetVít Lelek05.01.2008 22:54
Výpočet investičních nákladů na 1m potrubíIng. Pavel Pánek03.01.2008 10:14

Příspěvky
Předmět: Izolace chlazení
Autor: Karel Šimůnek
Datum: 27.03.2011 11:19 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104633
reakce na ...
Ve všech článkách je vždy popisována situace s izolací na vytápění. Je možné použít optimalizační výpočet i na chlazení?

Ve vyhlášce je uvedeno:
Rozvody a vnitřní rozvody chladu se dimenzují na základě optimalizačního výpočtu respektujícího ekonomicky efektivní úspory energie.
A hned pod tímto odstavcem je uvedeno:
Rozvody a vnitřní rozvody chladu s provozní teplotou chladicí látky +18 st. C až +5 st. C mají tloušťku izolace podle § 5 odst. 9 a 11.

Mohl by prosím autor excelové tabulky na optimalizační výpočet pro tepelné izolace upravit výpočet i pro chlazení?

Předmět: Platnost vyhlášky na administrativní budovy
Autor: Karel Šimůnek
Datum: 27.03.2011 11:15 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 104633
reakce na ...
V paragrafu 1, odstavci 3 se píše: (3)

Tato vyhláška se vztahuje na rozvodná tepelná zařízení a vnitřní
rozvody tepelné energie a chladu sloužící k dodávkám tepelné energie bytovým objektům nebo společně bytovým objektům, pro technologické účely a pro nebytové prostory.

Tato věta je napsána složitě a nepřehledně. Podle mě znamená, že platí pro bytové objekty NEBO pro bytové budovy, ve kterých jsou prostory pro technologické účely NEBO pro bytové budovy, ve kterých jsou nebytové prostory. Takže, pokud mám administativní budovu nebo základní školu(ve které nebydlí školník) pak pro ní zmíněná vyhláška neplatí ?????

Mohla by prosím redakce požádat o odborné stanovisko kompetentní úřad?

Předmět: vyhláška je
Autor: Karel Šimůnek
Datum: 08.11.2008 13:10 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vyhlášky, které jednoznačně nepředepíší konkrétní hodnoty jsou k ničemu.
Je fajn, že izolace může být vybrána na základě optimalizačního výpočtu. Jako projektant nezmám budoucí nasmlouvanou cenu mezi dodavatelem a investorem. K čemu mi jsou ceny doporučené v ceníkách a rozpočtových programech, když mezi investorem (který izolaci platí) a dodavatelem jsou ceny úplně jiné.
Tyto ceny nebudou dle přílohy u tohoto článku, může nastat i případ, že cena více dimenzí bude stejná (často jsou v rozpočtech položky DN 10-25) a podle mě je celá teorie o optimalizačním výpočtu v háji.
Dále, projekt je připravován letos, do realizace půjde za tři roky, pak budou ceny jiné a uvedené tloušťky izolací v projektu budou třeba malé. Při realizaci nastanou problémy, že se to tam nevejde a zase za to může projektant.
Souhlasím s předchozím příspěvkem, do ceny by se měla započítat i cena za rozšíření drážky ve zdivu.
Myslím si, že vyhlášky, které jednoznačně nepředepíší konkrétní hodnoty (které nelze vypočítat z jednoznačných hodnot) jsou k ničemu.

Předmět: Izolace potrubí
Autor: Josef Dolejš
Datum: 29.01.2008 03:20 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Je nutné izolovat potrubí, které lze vést v objímkách
po stavebních konstrukcích, jestliže 1 m potrubí dává výkon 30 W na 1 m. Potrubí přece lze uvažovat jako vytápěcí plochu a zároveň lze zmenšit velikost otopného tělesa?
Jedná se o klasické etážové vytápění jednotlivých bytů v bytových domech.

Předmět: Ochrana trubních rozvodů ve vztahu ke konstrukcím
Autor: Jan Vonsa
Datum: 28.01.2008 07:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Zdravím.
Snažím se zde najít ČSN nebo vyhlášku, která řeší ochranu měděných potrubních rozvodů ústředního vytápění opatřených kontaktní návlekovou izolací ve vztahu ke stavební konstrukci, co se týká vytvoření provozního prostředí pro tyto rozvody a jeho ochranu vůči vnějším vlivům a to zejména v podkrovních místnostech, kde jsou trubní rozvody často vedeny v podchůdné výšce, kde je následně instalována předsazená SDK příčka, která tyto rozvody skryje. Děkuji předem za odbornou radu Honza.

Předmět: izolace
Autor: Ing. Petr Cunda
Datum: 09.01.2008 23:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážení kolegové.
Výpočet tloušťky izolace je opravdu neskutečný ! Měla by se do toho zavést ještě další kritéria. Například jak dalece v daném období zatíží životní prostředí výroba a distribuce tak tlustých izolací, kolik bude stát výstavba nových výrobních závodů pro pokrytí tak vysokých nároků, nebo kolik bude stát následná "ekologická" likvidace po dožití zařízení. Vždyť přece o životní prostředí v konečném důsledku jde, ne ? Napadá mne ještě spousta dalších neznámých co bychom tam mohli "vrazit".
Pak mě zaráží ta "opovážlivost" věštění budoucích cen, do kterých zasahuje neskutečné množství skutečností jako války, klima atd.
První část je ironická poznámka, ta druhá opravdu pohoršení.
Veškeré výpočty jen pro to, jestli tam bude v dané chvíli o pár milimetrů více nebo méně hmoty izolace a navíc to posouzení za nějakou dobu už nebude pravda. Bude to zaměstnávat spoustu lidí a bude to stát spoustu, myslím si že, zbytečného času. Přírodě to nepomůže.

Ještě mne napadá, že by se také musel změnit přístup realizačních firem, protože tak jak to většina provádí, je žalostné. Nasunou na trubku návlekovku, připnou to sponkama a hotovo. V místech uložení, armatur atd. nic není. Izolace na trubkách plandá. Okolní vzduch je v kontaktu s potrubím. To my si tu můžeme hrát s čísilky a v praxi je ta izolace stejně jen na potrubí zavěšená s malou účinností.

Cunda

Předmět: Optimalizační výpočet
Autor: Vít Lelek
Datum: 05.01.2008 22:54 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Redakci TZB-info děkuji, že aktivně přistoupila k této problematice a zajistila stanovisko SEI. K tomuto stanovisku:

1. Myslím si, že vyhlášky a podobné předpisy by měly sloužit k tomu, aby z nich bylo možno vyvodit jednoznačná stanoviska. Co se týče tloušťky izolace potrubí, můžeme použít různé postupy, které jsou v souladu s vyhláškou. Při stejném zadání dostaneme diametrálně odlišné výsledky.

2. Ve stanovisku SEI se uvádí: "Pro stanovení minimální tloušťky izolace vycházíme z období o délce 1-5 let. Přestože životnost potrubí i izolace je několikanásobně vyšší, vysoká cena energie způsobuje, že teoreticky vypočtené tloušťky izolací pro delší období jsou zejména pro vnitřní instalace obtížně aplikovatelné."
Pokud jsem tuto větu dobře pochopil, pak cena izolace by neměla být vyšší než cena tepla ušetřeného za 1-5 let. Když si zadám do Vaší tabulky 1 rok, budu mít požadované tloušťky izolace menší než v původní vyhlášce 151/2001 Sb. Je to správně? Nebo existuje nějaké hledisko, podle kterého bych měl stanovit počet let pro optimalizaci? A není i těch 5 let málo?

3. Optimalizační výpočet v Excelu je dobře zpracován. Jen mi chybí pro teplou vodu nejběžnější potrubí z PPR (PP - typ 3).

4. Ceny energií, ceny izolací, inflace apod. se v průběhu let budou měnit. Tento výpočet nebude za několik málo let validní. Počítá se s tím, že budou průběžně prováděny aktualizace? Pokud ano, kde budou k dispozici?

Předmět: Výpočet investičních nákladů na 1m potrubí
Autor: Ing. Pavel Pánek
Datum: 03.01.2008 10:14 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Dobrý den, při výpočtu investičních nákladů na izolaci jednoho metru potrubí neuvažujete náklady na montáž izolace (u tlouštěk do 20 mm lze izolovat návlekovými izolacemi - jednodušší montáž než u větších tl., kdy se musí izolovat izolačními pásy nebo návleky ve více vrstvách), dále např. zvýšená pracnost z důvodu nutnosti sekání větších drážek (vyhláška 151/2001 připouštěla snížení tl. izolace na 1/2, pokud je potrubí vedeno v drážce, avšak vyhláška 193/2007 již nic podobného neobsahuje). V některých případech ani při optimální tl.izolace vést potrubí drážkou nelze a musí se hledat jiná trasa vedení potrubí (delší). Mohu tyto zvýšené náklady také zahrnout do optimalizačního výpočtu, nebo se musím držet popsaného postupu? Předem děkuji za odpověď.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama