Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Jsou tepelná čerpadla obnovitelným zdrojem energie?

Autor článku: Ing. Petr Kopecký
Plné znění článku: Jsou tepelná čerpadla obnovitelným zdrojem energie?
Anotace článku: Moje reakce na souvislost tepelného čerpadla (TČ) a obnovitelných zdrojů energie (OZE) vychází z mezinárodního panelu EPEE (European Partnership for Energy and the Environment) který se konal 20.11.2008 v Praze v hotelu Clarion. Mimo jiné, zde na přednášce vystoupila Hilde Dhont z Dánska, která ve své přednášce uváděla přímou souvislost TČ a OZE tím, že nadlepšovala jak účinnost výroby el.energie (40%) a také celkový topný faktor TČ (COP=4). Tím se ji samozřejmě TČ jeví jako úsporný zdroj, který lze částečně považovat za OZE, neboť šetří až 40% primární energie. Jak uvádím ve svém příspěvku, skutečnost je poněkud jiná.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Zobrazit všechny příspěvky zobrazuji 1 - 30 z 34   starší >>
Příspěvky
Předmět: RE:
Autor: Aleš Aleš
Datum: 17.03.2009 14:45 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
poslední věta:

Bude-li spotřeba tepla relativně malá, jako je to v případě nízkoenergetických domů (NED), může být vytápění s tepelným čerpadlem velice zajímavé

s tím se nedá než nesouhlasit , protože čím menší spotřeba na vytápění tím pomaleji se vrací investice do tepelného čerpadla.


Autor se snaží v článku navodit dojem , že pro TČ je vyráběna el. energie v těch nejméně účinných uhelných el. steně tak tedy mohu argumentovat tím , že pro TČ se vyrábí el. energie pouze z jádra...

průměrná účinnost výroby el. energie je přeci jen o něco vyšší než 30%, navíc velká část el. energie je vyráběna v jaderných el.(30%) takže z hlediska ekologie je TČ s topným faktorem 3,3 stále šetří nejméně 30% fosilních paliv....
Navíc z hlediska ekologie je TČ nesrovnatelně lepší než spalování uhlí nebo biomasy v nejmodernějších lokálních zdrojích . Z hlediska budoucnosti patří TČ k nejperspektivnějším zdrojům pro vytápění rod. domků a
podíl jaderné energie na spotřebě bude v ČR stoupat.
Co se týče topného faktoru v tom má autor pravdu , podlahové topení by mělo být u novostaveb podmínkou pro získání dotace pro TČ.

Předmět: Re: RE:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 18.03.2009 10:32 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
argumentovat můžete, jak chcete, otázka je, jestli jste schopen své argumetny podložit solidními údaji

porovnáte-li
Průběh spotřeby ve dni ročního minima (6. 8. 2006)
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2006/index.htm
a
Průběh spotřeby ve dni ročního maxima (25. 1. 2006)
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2006/index.htm
zjistíte, že výkon jaderných elektráren je v létě skoro stejný jako v zimě

protože tepelná čerpadla pro vytápění pracují v zimě, lze na základě výše uvedených údajů ERÚ tvrdit, že pro jejich provoz je využívána elektřina výhradně z uhelných elektáren

započítámě-li vlastní spotřebu elektřiny v uhlených elektrárnách a ztráty elektřiny v rozvodech, je celkové využití primárních paliv v těch uhelných elektrárnách, které pokrývají zvýšenou spotřebu elektřiny v zimě možná jen 25 %

Předmět: Re (2): RE:
Autor: Aleš Aleš
Datum: 22.03.2009 00:24 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
V jádru dobrý argument , ale to by musely být JE a vodní el. v zimě odstaveny.) Podíl JE se sice sníží , ale nazanikne...

Část uhelných el. dodává v zimě obrovské množství tepla k vytápění bytů a jejich účinnost se proto zvyšuje, kdežto v létě , kdy po něm není poptávka se vypouští do vzduchu tím se možná více než vyrovná to o čem jste mluvil.

mých 30% je číslo blízko realitě a do budoucna bude vzrůstat k 50%.

Předmět: Re (3): RE:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 23.03.2009 07:07 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zdá se, že mou předchozí připomínku jste pochopil špatně, nepsal jsem o podílu JE na celkové výrobě elektřiny, ale o rozdílu výkonu JE v létě a v zimě, výkon jaderných elektráren je stejný v létě jako v zimě, tepelná čerpadla k vytápění jsou provozována jen v zimě, na jejich pohonu se podílejí pouze ty zdroje, které mají v zimě vyšší výkon než v létě

tím považuji Vaši tezi o výhodnosti kombinace TČ a JE, kterou propagujete už léta, za vyvrácenou

Váš nový argument o teplárnách je výrazně zajímavější, obávám se však, že Váš odhad 30 % je opět nadhodnocen, je rovněž otázka, jak by se projevilo případné masivní nasazení tepelných čerpadel na využítí tepla ze současných tepláren, stejně tak zateplování staveb snižuje využití tepla z tepláren, Vámi odhadovaných 50 % (do budoucna) proto považuji za iluzi

mimoto jsou tepelná čerpadla navrhována na 70 % špičkové spotřeby, zbytek je pokryt obvykle přímotopem, který výrazně zvyšuje nároky na pohotový výkon v době extrémních mrazů, kdy je elektřina na burze nejdražší, ale pro pohon TČ je prodávána za stále stejnou nízkou cenu, tento efekt je výraznější u tepelných čerpadel vzduch-voda, jejich používání je proto z hlediska energetiky méně vhodné

reálnější už mi připadne využít k pohonu TČ větrných elektráren, které maji v zimě větší produkci než v létě, s využitím tepelné kapacity masivních staveb (případně krátkodobě akumulace v podloží staveb) a inteligentních tarifů by se alespoť v této části spotřeby jednalo o čistě obnovitelný zdroj

když už se snažíte stále propagovat tepelná čerpadla, nabízím Vám možnost napsat na toto téma článek (nebo komukoli jinému)

Předmět: Re (4): RE:
Autor: Aleš Aleš
Datum: 24.03.2009 16:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Obávám se že Váš argument o vyloučení jaderných el. na podílu el. energie pro teplená čerpadla je nepřijatelný. Zdroje el. energie se zapojují do sítě podle jejich výhodnosti - proto jsou jaderné el. zapojeny do sítě stále , protože jsou provozně nejvýhodnější (nízká cena paliva). Čím je vyšší spotřeba tím , dražší zdroje se připojují do sítě až ke pšičkovým zdrojům , jejiž provozní kWh je nejvyžší. Nelze tedy říct , že uhelné el. běží proto , že běží teplená čerpadla , stejně tak běží pouliční osvětlení, oběhová čerpadla, světla a nakonec i přímotopy a akumulační kamna.
Současné tepelná čerpadla, nebývají dimenzována na 70% teplelných ztrát budovy, teplená čerpadla země /voda nepotřebují doplňkový zdroj vůbec a TČ vzduch / voda jen opravdu v největších mrazech (typicky pod -10°C) Tyto marketingové tahy o prodeji slabého předraženého TČ se silným přímotopem dominovali v minulosti.

příklad moderní firmy , která nabízí TČ

http://www.tepelnacerpadla.info/?page=cenik

mezi 13kW a 15kW TČ vzduch / voda je cenový rozdíl 3900,- Kč

a mezi 12 a 17 kW "zemním" TČ necelých 9 tisíc !
za to nekopíte ani elektrokotel a zemní výměník se zvětšovat nemusí , protože ten 100% výkon se využívá jen pár dní v roce.

Předmět: Re (5): RE:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 25.03.2009 15:53 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
u kterého zdroje bude snížen výkon, když v zimě odpojíme všechna tepelná čerpadla? zcela jistě to nebude jaderná elektrárna, budou to dražší zdroje, vesměs fosilní, nebude to ani žádná teplárna, protože jejich teplo je v extrémních mrazech využito maximálně, z toho zcela jednoznačně plyne, které zdroje jsou pro pohon TČ provozovány, děkuji za inspiraci

dotkl jste se však jiného zajímavého tématu, jestliže pro pohon TČ jsou provozovány nejdražší zdroje, proč je elektřina pro TČ levná?

Předmět: Re (6): RE:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 25.03.2009 15:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
zcela jiná situace je, pokud jako zdroj energie pro tepelná čerpadla uvažujeme větrné elektrárny, které mají v zimě větší produkci elektřiny než v létě

vhodně volený inteligentní tarif by v součinnosti s využitím krátkodobé akumulace v podloží staveb a předpovědí počasí mohl posloužit ke snížení požadavků na rezervní výkon při větším rozšíření větrných elektráren

Předmět: Re (6): RE:
Autor: Aleš Aleš
Datum: 27.03.2009 16:47 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
1) tepelná čerpadla nejsou provozována v nejvyšších energetických špičkách a jejich výkon je stejný ve dne i v noci.

2) pokud budou vypnuta tepelná čerpadla v době blízké energetické špičce vypne se vodní nebo plynová elektrárna - ta je nejdražší. To samé platí u jakýchkoli spotřebičů!!! ( PS: u nás se zvýší vývoz ta el. se vypne jinde)


3) nelze rozlišovat el. energii podle jejích vzniku a říkat, tehle spotřebič spotřebovává tuto a tenhle tamtu. Všechy spotřebiče spotřebovávají el. energii v mixu , který se mění v čase. Autor článku účelově tvrdí, že tepelná čerpadla spotřebovávají jen fosilní el. energii. To prostě není pravda a tvrdit opak je demagogie.

4) Tepelné čerpadlo není zdrojem energie jako takovým (neexistupe per. mob. II druhu.) Ale dokáže převédst ušlechtilou energii na tepelnou s cca 300% efektivitou. Jaké je celkové využití primárního paliva záleží na okolnostech. V každém případě je to nejlepší možné využití primárního paliva, CZT, ani žádné jiné zdroje nikdy nedosáhnou takové efektivity jako TČ.

5) Teplárny vlivem drastického snížení spotřeby tepla domácnostmi jsou předimenzovány i v těch největších mrazech tedy vyrábí el. energii ( pokud jí vyrábí) dokonce jsou v těchto obdobích nejefektivnější....

Předmět: Re (7): RE:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 27.03.2009 17:28 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
přečtěte si, prosím, pozorněji, co jsem napsal

1) tvrdil jsem někdy něco jiného?

2) je proto mimo kontext, mýlíte se však v ceně vodní energie, ta patří k nejlevnějším

3) mýlíte se, viz https://forum.tzb-info.cz/5483-diskuze-ke-clanku-jsou-tepelna-cerpadla-obnovitelnym-zdrojem-energie/vsechny-prispevky#text10

4) většina je v souladu s textem článku, poslední věta je však v první části chybná, předpokládá totiž, že palivo nelze využít jinak, než k výrobě energie, což je omyl, existují neporovnatelně efektivnější možnosti, napříkla tepelné izolace (v zimě si na procházku vezmete kabát, ne kamna)

5) nejasné, nepřesné, viz https://forum.tzb-info.cz/5483-diskuze-ke-clanku-jsou-tepelna-cerpadla-obnovitelnym-zdrojem-energie/vsechny-prispevky#text8 mimoto, jak jsem napsal dříve, se domívám, že teplárny nepatří ke zdrojům, které by v zimě byly odstaveny, právě proto, že celkové využití paliva je vyšší než u elektráren

Předmět: OZE-diskuze
Autor: Petr Kopecký
Datum: 31.03.2009 09:38 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Aleši,
není mým zvykem odpovídat na anonymní diskutující a byl bych rád, pokud chcete v polemice pokračovat, abyste uvedl své celé jméno. Tolik úvodem.
Budete se divit, ale souhlasím s Vámi, že el.energie vyrobená v jádru ve spojení s TČ bylo by tím nejefektívnějším řešením z hlediska energetických úspor. Ale jako vždy má toto spojení jeden podstatný háček. Velké energetické bloky v řádu stovek MW (a to atomové elektrárny jsou) pracující do společné energetické sitě jsou obtížně regulovatelné v řádu relatívně rychlých dynamických změn odpovídající okamžitým změnám odběrových diagramů. Jak jistě víte, v energetické síti musí vždy platit rovnost dodávky se spotřebou. Pro pokrytí těchto dynamických energetických změn je nutno vybudovat patřičné "rychlé" zálohy a ty nejsou zadarmo. Je to cena za přenos výkonu el.sítí, která je nezbytná pro její chod. Velikost stanovíte jednuše z Vaší faktury, kde je uvedena jako cena za přenos. Jinými slovy, velké energetické bloky zapojené do společné elektrické sítě nejsou schopny Vám jako odběrateli dodat elektřinu bez této přenosové služby. Protože Vámi odebíraná kW z elektrické sítě je touto službou vždy zatížena, můžeme předpokládat že výborná primární účinnost vyrobené kW z velkých bloků je snížena o tyto přenosové služby (na rozdíl od malých energetických zdrojů pracujících v tzv.ostrovním provozu). Toto snížení původní účinnosti nazvěme celkovou "provozní" účinností vyrobené a dodané el.energie na Vaše odběrové svorky. Tuto provozní účinnost můžeme přibližně stanovit z fakturace dodané energie, kde máte uvedenou jak cenu za silovou část energie a cenu za přenos a tento poměr je zhruba 50%.
Veškerá energie dodávaná do el.sítě se vyrábí pomocí vratného paroplynového Carnotova cyklu s průměrnou účinností využití tepla z chemické reakce primárního paliva okolo 30% (zbývající 2/3 ohřívají naše okolí a velkou měrou přispívají ke klimatické nerovnováze). Potom celková "provozní" účinnost dodané el.energie na svorky zákazníka bude 0,3x0,5 =0,15 tedy 15% o proti příménu spalování fosilních paliv přímo u zákazníka, kde pracujeme pouze s fyzikální účinností technologického způsobu přímé přeměny primárního paliva v teplo.
Jsem si vědom, že problematika velkých energetických bloků a jejich propojení do el.sítě je poněkud rozsáhlejší a je nad rámec této diskuze.
S přátelským pozdravem, Petr Kopecký.

Předmět: Re (8): OZE-diskuze
Autor: Petr Ševela
Datum: 31.03.2009 18:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Já žasnu, nad Vašimi kombinacemi. Vy jste ještě lepší iluzionista než pan Bechník.
Podle Vašeho výpočtu jsou platby za přenos platbami za ztráty v energetické soustavě. to přece není pravda tyto ztráty jsou jen malou částí z platby. Nelze sčítat Kč s kW.
Když to doženeme ad absurdum, tak podobnými argumenty lze zpochyňovat i fotovoltaiku a jiné OZE na jejich výrobu byla použita špinavá energie, po jejich fungování v síti je potřeba špinavé energie...
Jestliže někdo nahradí kotel na uhlí nebo el. přímotopný kotel tepelným čerpadlem je rozdíl mezi dosud použitou energií a energií spotřebovanou po rekonstrukci využitím OZE - energie slunce. Využití energie musíte posuzovat i u spořebitele ne jen v elektrárně.

Předmět: Re (9): OZE-diskuze
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 31.03.2009 22:06 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
obávám se, že pan Kopecký použil stejný způsob logiky, který zde před několika lety použil Aleš na druhou, prostě počítal, že 1 Kč = 1 kWh, což samozřejmě není pravda
stejně tak není pravda, že TČ při topném faktoru menším než 3,3 využívá nějaký OZE, ve skutečnosti využívá teplo, které uvolnila do ovzduší elektrárna při výrobě elektřiny, pouze s tím rozdílem, že elektrárna uvolní v převážné míře latentní teplo ve vodní páře, kdežto TČ využívá citelné teplo (latentní jen částečně a ještě to komplikuje u systému vzduch-voda provoz)

Předmět: Re (9): OZE-diskuze
Autor: Petr Kopecký
Datum: 01.04.2009 12:46 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane Ševela,
celý článek a následná tato diskuze není o "čisté" a "špinavé" el.energii, ale o tom, že chceme-li se chovat ekologicky, tedy šetrně k životnímu prostředí, tak s el.energií je třeba šetřit a ne topit, protože teplo můžeme získat laciněji.
Celkem chápu, že můj příměr (příměr ne rovnost!) s "provozní" účinností Vás (a mnoho dalších) nenechal v klidu, ale jak jinak ukázat to, že vámi požadovaný el.výkon v energetické síti v kteroukoliv dobu není zadarmo. Uvedený příměr bych parafrázoval s teplem a teplotou. Jsou to fyzikálně úplně rozdílné veličiny, ale se zvyšující se teplotou za jinak konstantních podmínek roste i velikost tepla. Tedy podle velikosti teploty můžete usuzovat i o poměrné velikosti tepla.
Problémem všech ekologických aktivit je vyčíslení jejich celospolečenské hodnoty. Můj příměr s "provozní" účinností je pokus o toto vyčíslení. Neexistuje "čistá" nebo "špinavá" energie (všeobecně), ale existuje pouze drahá nebo levnějčí energie, protože žádná energie není zadarmo.
S pozdravem, Petr Kopecký

Předmět: Re (10): OZE-diskuze
Autor: Petr Ševela
Datum: 07.04.2009 17:12 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Naštěstí i na zeleném ministerstvu se najdou rozumní lidé a pochopili, že použití tepelných čerpadel je ekologické.
Lépe protopit 1/3 s tepelným čerpadlem a 2/3 využít z obnovitelných zdrojů, než protopit 100% v elektrokotli.

Předmět: Re (11): OZE-diskuze
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 08.04.2009 12:37 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
při současném mixu zdrojů elektřiny je to pouze o volbě menšího zla, je jistě přijatelnější použít k vytápění tepelné čerpadlo než elektrické přímotopy, o nějaké ekologičnosti nemůže být řeč

jiná situace může nastat v budoucnu, pokud se zvýší podíl větrných elektráren a budou zavedeny inteligentní tarify elektřiny, takže teplená čerpadla budou poháněna větrnou energií, pak se jedná o jednoznačně ekologický zdroj, to je však hudba budoucnosti

zřejmě jsou na ministerstvu lidé, kteří myslí trošku dál než na příští volby, to je potěšitelné

Předmět: Re (12): OZE-diskuze
Autor: Petr Ševela
Datum: 13.04.2009 20:39 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jestliže mám topení na elektriku a vyměním je za tepelné čerpadlo je to ekologické.
Pokud by vlaky na železnici jezdili na 1/3 energie tak by jste to podporoval ale když to lidi udělají doma je to neekologické. Tomu se říká demagogie.
Pochopte to že spousta lidí nemá jinou možnost a žádné ortodoxní zelené názory je nezajímají. Potřebují topit.

Předmět: Re (13): OZE-diskuze
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 13.04.2009 22:08 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jestliže něco velmi neekologického nahradím něčím neekologickým, je demagogie prohlašovat toto řešení za ekologické

lidé potřebují doma přijatelnou teplotu, k tomu vedou nejméně dvě cesty topit nebo zateplit, třetí možnost - obléci si tlustý svetr je jen pro ortodoxní zelené

zateplení je ekologické, vytápění tepelným čerpadlem je jen lepší než přímotopem, ekologické však při současném energetickém mixu není, může se to změnit, pokud vzroste podíl větrných elektráren a elektráren na biomasu

Předmět: Re (14): OZE-diskuze
Autor: Petr Ševela
Datum: 14.04.2009 08:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Takže Ekologie podle Bechníka:
Máme dva domy se spotřebou energie na topení 30MWh/rok
1. dům sníží spotřebu zateplením na 10MWh/rok. Je to eklogický čin!
2. dům sníží spotřebu instalací tepelného čerpadla na 10MWh/rok. Je to neeklogický čin!
Máme dva stejné výsledky ale jinou cestu. Možná, až začnou výrobci tepelných čerpadel, vhodným způsobem, přesvědčovat pana Bechníka, tak i jejich přínos se stane ekologickým.
Samozřejmě nejlepší je varianta 3. Zateplit a ještě tepelné čerpadlo, ale toto vždy realizovat nejde a tak rozumný člověk musí mít radost z jakékoli úspory i když je provedena neekologickými prostředky.

Předmět: Re (15): OZE-diskuze
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 14.04.2009 16:03 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
snažte se, prosím, pochopit, co píšu, ne tvrdit něco, co jsem nikdy nenapsal
mám-li použít hodně ostrý, ale snadno pochopitelný příklad: useknout soupeři jednu ruku je jistě méně špatné než useknout mu všechny končetiny, rozhodně to však nelze považovat za dobré

vytápění elektřinou není ekologické, když snížíme spotřebu elektřiny na vytápění, je to pozitivní, výsledek však stále není ekologický, výjimkou by mohl být případ, že zdrojem elektřiny bude větrná energie případně jiný OZE, to však není situace současného energetického mixu v ČR

ekologické je zatěžovat přírodní zdroje planety rychlostí, kterou se tyto zdroje obnovují, z toho důvodu je například neekologické bydlet ve velkém domě

ekologické je tedy zateplit a vytápět biomasou, ovšem pouze v malém domě, zároveň konzumovat potraviny z místních zdrojů skladované s minimálními požadavky na energii... bylo by to dlouhé

Předmět: Re (16): OZE-diskuze
Autor: Petr Ševela
Datum: 15.04.2009 09:49 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Přečtěte si co jste napsal:
"zateplení je ekologické, vytápění tepelným čerpadlem je jen lepší než přímotopem, ekologické však při současném energetickém mixu není"
Podle zdravého rozumu je jedno zda snížím spotřebu zateplením nebo jiným technickým prostředkem. Důležitý je výsledek.
K Vašemu morbidnímu příkladu: nemáte pravdu tento příklad by měl znít useknout soupeři jednu ruku je stejné jako mu ji ustřelit - stále mu chybí jedna ruka.

Předmět:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 16.04.2009 23:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
problém je, že se snažíte míchat jablka a cigarety, přičemž vycházíte ze skutečnosti, že obojí patří do jedné kategorie zboží (to je pravda)

při porovnávání jednotlivých zdrojů energie lze snadno vyhodnotit celou řadu parametrů, například emise CO, CO2, prachu, SO2, NOx, hluk..., takže je možno je porovnávat z různých ekologických hledisek

naproti tomu při vzájemném porovnávání energetické náročnosti staveb se vůbec neřeší, jaký zdroj bude k vytápění použit, jediným použitelným kriteriem je potřeba energie na vytápění

proto jsem doplnil, že kromě zateplení je nutný ekologický zdroj (OZE)

k Vašemu názoru na můj morbidní příklad:
pokud byste se pokusil pochopit, že jsem jen ukazoval, že i když je něco LEPŠÍ, nemusí to být nutně DOBRÉ, možná byste nestvořil nesmyslnou verzi, v níž jsou obě varianty stejně ŠPATNÉ, je snad podle Vás tepelné čerpadlo stejně špatné jako přímotop?

Předmět:
Autor: Petr Ševela
Datum: 17.04.2009 08:18 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pokud tu někdo míchá hrušky s jablky, tak jste to Vy. Já jsem porovnával dvě různá řešení konkrétní situace řešení jsou různá, výsledek je stejný (úspora elektrické energie). Vy tvrdíte, že výsledek stejný není, neboť jsme v jednom případě použili neekologického postupu.
Pochopte to, že většina lidí v tomto případě nemyslí na přírodu ale na peníze - zda se jim to vyplatí.
Musím konstatovat, že takový fundamentalisté jako vy nadělají při ochraně přírody víc škody jak užitku. Pochopte to, že lidé se musí vychovávat postupně. Pokud se budete snažit je přestěhovat hned do zemljanek, tak se proti Vám vzbouří.
Měl by jste asi v noci spát, už Vám to v pozdních hodinách tak nemyslí.

Předmět:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.04.2009 10:48 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
používání osobních urážkek Vám na kreditu nepřidá, myslím, že se na rozdíl od Vás stále držím tématu, pokud o něčem prohlásíte, že to je ekologické, a nyní argumentujete, že lidi zajímá ekonomika, je to zřetelný posun tématu, obrazně míchání jablek a hřebíků, ty už ani nepatří do stejné kategorie zboží

jsem si dobře vědom, že většinu lidí zajímá především ekonomika, tu jsme však v této diskusi dosud neřešili, fundamentalisté jsou spíše ti, kdo se snaží všechno převést na ekonomiku a uniká jim, že nedokážou odhadnout ani konec krize, ani ceny komodit příští měsíc, dokonce ani jestli ceny porostou nebo budou klesat, jeden vydělá, druhý nutně musí prodělat (na každé burzovní spekulaci), rozhodně předpovídání počasí má výrazně vyšší spolehlivost, stranou ponechávám diskusi o tom, že ceny zboží obsahují pouze obchodované náklady, vedlejší náklady (například léčba nemocí z kouření) jsou přeneseny na ostatní

to je taky důvod, proč se snažím porovnávat zdroje energie z jiných hledisek, než je cena, kWh dnes je totožný s kWh zítra, za rok, za tisíc let, ale i za miliardu let, není třeba nic odhadovat, je to konstanta, stejně tak kilogram CO2, SO2, NOx, prachu, decibel hluku... velikost těchto hodnot je v čase stabilnější než cokoliv v ekonomice, to je taky důvod, proč fyziku je možno na rozdíl od ekonomie považovat za skutečnou vědu

ve fyzice jsou rozlišovány zákony, které jsou stabilní, dále teorie, které se mohou měnit, a hypotézy, které je teprve třeba experimentálně ověřit (čímž se stanou teoriemi), nebo vyvrátit (čímž zaniknou), v ekonomii naproti tomu existují z pohledu přírodních věd jen hypotézy, přestože tyto jsou označovány za teorie nebo dokonce zákony, žádný fyzik by si netroufnul prohlásit za zákon něco, co je odvozeno ze statistických dat s korelačním koeficientem hluboko pod 0,9, pro fyzikální zákony existuje jediná přijatelná hodnota: 1,0

nemýlím-li se, je z uvedeného hlediska například vliv CO2 na globální oteplování pouze hypotéza, sice velmi silná, přesto však hypotéza, nikdo ji nebude označovat za zákon, na rozdíl od "zákona" nabídky a poptávky, což je zhruba stejně silná hypotéza

tím vzniká prostor pro nedorozumění, stejně jako ekonomové používají pojmy hypotéza, teorie a zákon jinak než přírodní vědy, i pojem "ekologický" je deformován a zneužíván, protože v současnosti je moderní být ekologický, všimněte si, prosím, že to nedávám za vinu Vám a neoznačuji Vás kvůli tomu za fundamentalistu

v době, kdy se prosadily dvojdílné dámské plavky bylo moderní být atomový, proto se jmenují bikini (česky bikiny) - podle známého atolu, kde byly prováděny zkoušky jaderných zbraní, jistě uznáte, že bikiny mají s jaderným programem společné jen to jméno, stejné je to se vztahem vytápění elektřinou a ekologií, alespoň v současnosti, pokud budou k výrobě elektřiny používány výhradně OZE, situace se může změnit

Předmět:
Autor: Petr Ševela
Datum: 17.04.2009 11:29 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nevím co se Vás dotklo? To že jsem Vás nazval fundamentalistou?
Jestli ano, tak se Vám omlouvám, ale mezi zarytými zelenými co já znám je to považováno za pochvalu.
K tomu míchání nejsem to já kdo do diskuse zavádí seknuté ruce, plavky atd.
Vracím se na začátek: Pokud ročně ušetřím 2/3 dosud spotřebovávané elektrické energie je to ekologicky prospěšný čin ať si o tom Vy myslíte co chcete.
Ti co na úspory kašlou, ti se nad naší diskusí musí smát.

Předmět:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.04.2009 12:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
nazvat někoho fundamentalistou je obvykle známkou, že došly argumenty, což hodnotu Vašeho příspěvku spíše sníží, nevím, proč z toho vyvozujete, že se mne Váš výrok dotknul

já přece souhlasím s tvrzením, že TČ je lepší než přímotop, v tomto se shodneme
pouze dodávám, že TČ není za současné situace ekologické
ale navíc, že se to do budoucna může změnit

jinými slovy: snažím se čtenářům téma ekologie vysvětlovat postupně, jak jste mi doporučil, k tomu jsou názorné příklady-analogie jistě vhodnější než vědecké definice (například pojmu "ekologický")

o tom jestli je kouření 10 cigaret denně opravdu zdravější než 20 cigaret denně můžeme diskutovat donekonečna, že je však kouření zdraví škodlivé je dnes už snad každému jasné (radší rovnou uvedu, že možná existují lidé, pro které může být v jejich konkrétní situaci kouření v určitém rozsahu zdraví prospěšné)

Předmět:
Autor: Petr Ševela
Datum: 17.04.2009 13:55 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
píšete: "používání osobních urážkek Vám na kreditu nepřidá" a nyní "nevím, proč z toho vyvozujete, že se mne Váš výrok dotknul"
Proč sem pletete cigarety?
Já uvedu příklad který sem patří - rodina vlastnící historický dům potřebuje ušetřit náklady. Zateplení je možné, ale neschvá lí to památkáři, proto se rozhodnou instalovat tepelné čerpadlo.
Ušetří 2/3 energie a je to ekologický čin.
Pro ty co mají elektrokotel s přímotopnou sazbou obvykle jiná ekologická alternativa jak tepelné čerpadlo neexistuje.
Jak vy by jste ekologicky vyřešil tento problém?
Nepište o bikinách - můžete být konkrétní.

Předmět:
Autor: Bronislav Bechník
Datum: 17.04.2009 23:41 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
tento problém jednoduše nemá ekologické řešení

Předmět: Re (6): RE:
Autor: Jindřich Matějka
Datum: 05.04.2009 23:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Elektřina pro TČ je levná, protože se nacházíme v období získávání nových odběratelů. Jakmile jich bude dostatek, elektřina pro TČ již levná nebude, nastane fáze sklízení plodů šikovné kampaně. Je to jen další remix skladby o přímotopech. Jediné, na čem vše stojí je sazba. Mějme to na paměti a nepodléhejme iluzím. Ten kdo sazbu stanovuje je povinen generovat maximální zisk a zajišťovat perspektivu zvyšování odběru. To žádají akcionáři.

Předmět: Re (7): RE:
Autor: Marek Bláha
Datum: 06.04.2009 14:15 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Nemyslím, že by byla cena elektřiny pro tepelné čerpadlo nějak extra levná. Třeba u EONu vychází při vytápění tepelným čerpadlem, po započítání i paušálních plateb 1kWh na 3,08 Kč/kWh. U přímotopu je to pro stejný dům jen 2,85 Kč/kWh.

Předmět: Re (8): RE:
Autor: jiri holub
Datum: 10.04.2009 07:59 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
jakožto majitél tč, souhlasím s jednotným tarifem pro všechno ať si každý rozmyslí používání tč, jinak ceny těchto dnešních přímotopů jsou stejné jak pro tč tak přímotopy.

zobrazuji 1 - 30 z 34   starší >>
přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama