Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu

Autor článku: Ing. František Konečný
Plné znění článku: Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu
Anotace článku: Důležitým faktorem v procesu přípravy a realizace staveb je znalost právních předpisů řešících bezpečnost práce na stavbách. Řešení bezpečnosti práce začíná již v projektové fázi předmětné stavby. Již zde by měl investor zjistit, zda navrhovaná stavba může spadat do režimu, kdy je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je nutné rozlišit, v jakém rozsahu a na jaké stavby se předpisy řešící bezpečnost práce vztahují a zda mezi ně patří i rodinné domy.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Koordinátor BOZP přes online aplikaciPetr Valach08.11.2013 17:26
Re: Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domuVladimír Burda13.01.2010 20:25
Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domuJiří Vondra22.12.2009 14:30

Příspěvky
Předmět: Koordinátor BOZP přes online aplikaci
Autor: Petr Valach
Datum: 08.11.2013 17:26 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 114627
reakce na ...
Zajímavé povídání. Zajímalo by mě, zda je možné provádět koordinátora bezpečnosti také formou nějaké online aplikace? Něco jako nabízí například CRDR pro dokumentaci BOZP - dokumentacebozp.cz Nevíte o něčem takovém?

Předmět: Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu
Autor: Jiří Vondra
Datum: 22.12.2009 14:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Rizika mohou vyvstat tehdy, pokud si investor sám nasmlouvává různé zhotovitele na různé činnosti, které se navíc provádějí ve shodných temínech či se překrývají. Takto sjednaní zhotovitelé se navzájem o sobě nedozví a neznají navzájem harmonogramy prací a technologické postupy. V takových přpadech je logické, že musí být ustanoven koordinátor bezpečnostipráce a že investor má v těchto případech podíl na odpovědnosti bezpečnost práce.
Jiná situace je, pokud investor sjedná smlouvou o dílo zhotovení díla s jedním zhotovitelem a tento zhotovitel nasmlouvá další tzv. podzhotovitele. Zde platïly v minulosti a i nyní postupy bezpečnosti práce, za které zodpovídal hlavní zhotovitel a bylo a je na něm, aby vše koordinoval a zajišťoval i v oblasti bezpečnosti práce. V těchto případech požadovat po investorovi sjednání koordinátora bezpečnosti práce je poněkud, řekněme, mimo mísu.
Dle mého názoru celý problém popsaný ve výše uvedených dvou odstavcích vyplývá pouze a jen z toho, že dotčený zákon jasně nestanovuje ve své úvodní části výklad termínů, tak jak to bývá obdobné v jiných zákonech, např. energetický zákon 458/2000 Sb. Důsledkem toho je výkladová nejednoznačnost chápání zákona. To se projevilo především v počátcích jeho platnosti. V důsledku postoje příslušných institucí se praxe přiklonila ustanovovat koordinátora vždy, když je na stavbě více podnikatelů.
V případě, že instituce, které dohlížejí v našem státě na bezpečnost práce, se domnívají o prospěšnosti zvýšeného dohledu i na pracovištích, kde se vyskytuje vícero podnikatelů tzv. podzhotovitelů, bylo by vhodné zákon upravit v tom smyslu, že povinnost stanovit koordinátora bude mít tzv. hlavní zhotovitel a nikoli investor.
Kydž si jdete koupit auto, nebo si necháte zhotovit nějaký výrobek, např. ve stolárně, také po vás nikdo nechce, abyste napřed prověřil, že dotčený výrobce dodržuje bezpečnostní předpisy. To jako, že kdyby nedodržoval BOZP, tak byste byl postižen zato, ž jste si takový výrobek od výrobce či dodavatele, prodejce, koupil? Nemá snad tuto odpovědnost přímo sám výrobce, dodavatel, prodejce?

Předmět: Re: Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu
Autor: Vladimír Burda
Datum: 13.01.2010 20:25 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Při aplikaci ustanovení § 14 zákona č. 309/2006 Sb. je nutné správně vyložit pojem „zhotovitel stavby“, neboť stejný pojem se vyskytuje také ve stavebním zákoně, ale má v něm zcela jiný význam. Zákon č. 309/2006 Sb. podle úvodního ustanovení v § 1 zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1). V odkazu 1) je obsažena také směrnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6. 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích. Čl. 3 odst. 1 zní: „ Stavebník nebo vedoucí stavby určí jednoho nebo více koordinátorů pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví ve smyslu čl. 2 písm. e) a f) pro každé staveniště, kde bude zastoupen více než jeden podnik.“ Sledujeme-li účel právního předpisu pro objasnění pojmu „zhotovitel stavby“ pro účely zákona č. 309/2006 Sb., který provádí tuto směrnici, je zřejmé, že se jedná o každý podnik – firmu, zastoupenou na stavbě.
Jinak je pravdou, že zhotovitel stavby dle stavebního zákona má také své povinnosti v oblasti BOZP dle § 160 odst. 2 stavebního zákona, to ale nic nemění na povinnosti zadavatele stavby.
Zní to logicky, že zhotovitel stavby by měl koordinovat práce na staveništi tak, aby se vzájemně neohrožovali, v praxi to ale nefunguje. Zhotovitele stavby zajímá jen jedno - stavbu postavit co nejlevněji a tím maximalizovat zisk, což je poněkud v rozporu se zájmem stavbu postavit také bezpečně. Pokud koordinátor skutečně pracuje tak, jak má a neponíží svou činnost pouze na občasný dohled na stavbě za účelem kontroly používání přileb, jeho činnost je velmi potřebná, ctíme-li vysokou hodnotu lidského života a zdraví.
Hezký den, Vladimír Burda

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama