Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Nová Zelená úsporám vyhlášena

Autor článku: Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Plné znění článku: Nová Zelená úsporám vyhlášena
Anotace článku: Nová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu. Podle výnosů z aukcí emisních povolenek se počítá až s 28 miliardami korun.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Výměna kamen na TP za tep.čerpadloMichal Bunat05.06.2013 22:22
Nová zelená úsporám Vladimír Buk14.01.2013 14:53
zelená úsporámPetr Novák07.01.2013 19:07
Re (2): Výzva pro novostavby a dotace zpětněPetr Bohuslávek27.12.2012 10:46
Nová Zelená úsporám-bude doprovázena zřejmě velkými zmatkyPetr BELICA21.12.2012 11:40
Re: Dotaz Ing. BohuslávkoviPetr Bohuslávek06.12.2012 09:30
Dotaz Ing. BohuslávkoviJiří Kuhn05.12.2012 22:00
Re (2): Výzva pro novostavby a dotace zpětněRadim Koutňák30.11.2012 01:32
Re: Opravdu ?Radim Koutňák30.11.2012 01:30
Re: Výzva pro novostavby a dotace zpětněPetr Bohuslávek29.11.2012 09:35
Re: 2014?Petr Bohuslávek29.11.2012 09:24
Opravdu ?Karel Rychlý28.11.2012 20:38
2014?Tomáš Doležal28.11.2012 18:55
Výzva pro novostavby a dotace zpětněJirka Čapek28.11.2012 18:20

Příspěvky
Předmět: Výměna kamen na TP za tep.čerpadlo
Autor: Michal Bunat
Datum: 05.06.2013 22:22 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100686
reakce na ...
Dobrý den, chci se zeptat zda bude součástí "Nové zelené úsporám" dotace na výměnu zdroje na TP za tepelné čerpadlo.

Předmět: Nová zelená úsporám
Autor: Vladimír Buk
Datum: 14.01.2013 14:53 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100029
reakce na ...
Předpokládám, že podmínky této nové etapy akce "Zelená úsporám" budou dopracovány nejen v segmentu "výběr dodavatele ze seznamu SFŽP", ale i v oblasti kontroly dosažených úspor po dokončení akce. V minulém ročníku "zelená úsporám" se do seznamu přihlásilo velké množsví firem, kde odhadem u více než 70% jejich technologické postupy na př. u výměny oken byly v rozporu s energet. zákonem. Mnohé firmy vůbec nedokázaly odpovědět na dotaz na př. jaký druh parozábrany používají a zda je vůbec tato operace v nabídkách dodávky a montáže oken jimi nabízena.
Na různých seminářích bylo vyslechnuto, že u mnoha staveb bylo i tepelné posouzení navrhované akce -slušně řečeno- zidealizováno.
Kontrola dosažených úspor nebyla v této minulé akci vůbec požadována, hlavně že penízky byly vyplaceny..

Předmět: zelená úsporám
Autor: Petr Novák
Datum: 07.01.2013 19:07 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100073
reakce na ...
Pane Rychlý!
Mohu Vás ubezpečit, že s podobnými problémi nejste sám. Nežli jsem dokončil zateplování ve starém programu, tak to v Praze vytunelovali přidáním veřejných domů a pod., a nynější instalace tep. čerpadla nic neovlivní.

Předmět: Nová Zelená úsporám-bude doprovázena zřejmě velkými zmatky
Autor: Petr BELICA
Datum: 21.12.2012 11:40 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111707
reakce na ...
Stav legislativy pro administraci dotace:
Novela zákona 406/2000Sb. je vydána zákonem 318/2012Sb.-platným od 1.1.2013.
Novela jeho prováděcí vyhlášky 148/2007Sb. doposud není. Měla být původně platná také od 1.1.2013, ale to se nestane. Nejbližší možný termín vydání této prováděcí vyhlášky se jeví od 1.4.2013.
Vyhláška o energetických specialistech a osobách oprávněných provádět instalaci vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů – není v doposud v platnosti.
Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku – není v doposud v platnosti.

Sledované parametry pro přidělení dotace:
U jednotlivých definovaných navrhovaných hladin podpory rekonstrukcí budou určeny hraniční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem (toto je logické a správné pokud budou věrohodně spočítány jednotlivé součinitele prostupu tepla „U“ a k ním správně přiřazeny hodnoty koeficientů činitelů teplotní redukce „b“).
Pro tyto výpočty je jasně definovaná ČSN 73 0540-2:2011.

Další kritérium zařazení do příslušné hladiny se předpokládá výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění. Tady už bude problém a to ze dvou důvodů:
1. Do 1.4.2013 ani od 1.4.2013 nebudou upravené žádné SW podpory pro výpočet („Energie_2013-Svoboda“, „Protech“, NKN apod.). Takto se nebude dát vypracovat žádný posudek ani průkaz energetické náročnosti budovy.
2. Každý takovýto výpočet je jiný pro různé klimatické podmínky v ČR. Pokud dojde k sjednocení na průměrné klimatické podmínky v ČR, pak i v tomto případě se dá výpočet různými volenými koeficienty ovlivnit.

Rovněž není logické, proč se musí vypracovávat pro žádosti o zateplení průkaz energetické náročnosti budovy pro původní a nový stav, kde se musí samostatně hodnotit veškeré vstupující energie do budovy. Tedy energie na vytápění, přípravy teplé vody, větrání, chlazení a osvětlení, případně úpravy vlhkosti vzduchu.
Všechny tyto ostatní energie a jejich hodnocení se zateplením ani se změnou zdroje nesouvisí. Toto celou administrativu a proces schvalování všech žádostí zbytečně komplikuje.

Belica Petr
energetický auditor

Předmět: Dotaz Ing. Bohuslávkovi
Autor: Jiří Kuhn
Datum: 05.12.2012 22:00 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111523
reakce na ...
Dobrý večer pane inženýre,
naše město připravuje rozpočet na příští rok a zvažujeme i investice do zateplení veřejných budov v majetku města - knihovna, budova městského úřadu, kulturní dům...
Má podle Vás smysl vyčkat rok, akce projektově připravit tak, aby se dalo požádat o dotaci na akci..., nebo se program těchto typů budov nebude týkat a je proto zbytečné s investicemi otálet?
Děkuji!

Předmět: Re: Dotaz Ing. Bohuslávkovi
Autor: Petr Bohuslávek
Datum: 06.12.2012 09:30 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101354
reakce na ...
Dobrý den,
do výčtu budov veřejných služeb, na které bude možné žádat dotace, spadá podle zveřejněné prezentace MŽP kulturní dům a pravděpodobně i knihovna. O budovách úřadů se v podkladech ministerstva nehovoří. Vzhledem k závažnosti těchto investic se však neodvažuji mluvit za ministerstvo. Doporučuji Vám se obrátit na MŽP a pokusit se od nich získat platné informace. S investicemi, minimálně však se zahájením staveb, bych počkal alespoň do doby, než budete mít odpověď.

Předmět: Opravdu ?
Autor: Karel Rychlý
Datum: 28.11.2012 20:38 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111430
reakce na ...
V listopadu 2012 jsem začal stavět pasivní dům. Zelená úsporám mi připadá jen k smíchu, protože
- systém je příliš složitý
- nepodporuje skutečně inovativní pasivní výstavbu nebo komplexní rekonstrukce, přičemž jen v tomto je budoucnost stavitelství
- podporuje nesystémové mrhání prostředky na zateplení bez komplexního řešení problému (např školy zateplí, ale už neřeší větrání, takže se místnosti neskutečně přehřívají a není v nich k žití natož k učení; viz CO2)
A teď se nakonec dozvím že já na podporu nedosáhnu, protože nestavím "podle předpisu od 1.1.2013". Neskutečné. Amatérismus našich vlád je do nebe volající.

Předmět: Re: Opravdu ?
Autor: Radim Koutňák
Datum: 30.11.2012 01:30 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
Každý program musí mít stanovený nějaký začátek. Jak od toho, že jste začal stavět před vyhlášením začátku dotačního programu, odvozujete amatérismus vlády? Vy na dotace (bohužel) nedosáhnete, ale jen proto přeci není Zelená k smíchu. O tom, že se nějaká forma Zelené od r.2013 připravuje, se mluví od začátku letošního roku. Tak proč jste se stavbou nepočkal, až bude jasněji? Nemusíte mi vysvětlovat jaké důvody Vás k tomu vedly, určitě jste je měl, ale vláda s tím opravdu nic společného nemá.

Předmět: 2014?
Autor: Tomáš Doležal
Datum: 28.11.2012 18:55 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111160
reakce na ...
Dobrý den, pane Bohuslávek.

Kde berete prosím informaci, že výzva pro novostavby má být až v dalších letech. V žádné z prezentací ministerstva jsem ji nezachytil?
Které datum je v případě žádosti rozhodující zahájení stavby, kolaudace?

Děkuji

Doležal

Předmět: Re: 2014?
Autor: Petr Bohuslávek
Datum: 29.11.2012 09:24 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101354
reakce na ...
Dobrý den,
informace zazněly na tiskových konferencích ve Strakově akademii a na MŽP. Jistota je, že v roce 2013 bude vyhlášena pouze výzva na opravy RD. Pochopil jsem to tak, že tuto výzvu použijí jako pilotní - testovací.
V roce 2013 se také teprve uvidí, zda aukce povolenek a toky peněz probíhají podle předpokladů. V termínech dalších výzev podle všeho ještě není úplně jasno, nebo to úředníci zatím nechtěli ventilovat. Počkejme si.
Rozhodující datum je výslovně zahájení stavby.

Předmět: Výzva pro novostavby a dotace zpětně
Autor: Jirka Čapek
Datum: 28.11.2012 18:20 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 111428
reakce na ...
Dobrý den,
pokud bude výzva pro novostavby vyhlášena až po roce 2014, bude možné dotaci žádat zpětně i pro domy, jejichž stavba byla zahájena po 1.1.2013 a ukončena ještě v témže roce?
Díky
Jirka

Předmět: Re: Výzva pro novostavby a dotace zpětně
Autor: Petr Bohuslávek
Datum: 29.11.2012 09:35 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101354
reakce na ...
Dobrý den,
datum 1. 1. 2013 mi zůstal trochu zahalen v mlze. Tento datum pro zahájení stavby je určitě platný pro první výzvu na opravy RD v roce 2013. Zda bude stejný datum platit i pro následující výzvy, nebylo z prohlášení úředníků zřejmé.
Tato restrospektiva podle mě vznikla po nátlaků výrobců a dodavatelů, aby se nezastavil obchod do doby zahájení příjmu žádostí. Ještě před měsícem, kdy vznikal tento článek https://www.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/9233-nastupce-zelene-usporam-bude-brzy-oznamen , byla retrospektiva vyloučena.
Přesná pravidla programu mají být vydána v lednu nebo v únoru směrnicí MŽP. Tam by to mělo být už jasné.

Předmět: Re (2): Výzva pro novostavby a dotace zpětně
Autor: Radim Koutňák
Datum: 30.11.2012 01:32 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102015
reakce na ...
Vznikly webové stránky http://www.nova-zelenausporam.cz/. Zatím tam ale nic moc oproti nedávným článkům není.

Předmět: Re (2): Výzva pro novostavby a dotace zpětně
Autor: Petr Bohuslávek
Datum: 27.12.2012 10:46 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 101354
reakce na ...
Na stránkách programu nova-zelenausporam.cz (Pozor, existují i jiné komerční weby, které ale neprovozuje MŽP ani SFŽP, např. stejná doména, ale bez pomlčky) je uvedena informace: "O dotaci z programu Nová zelená úsporám lze žádat jak před realizací opatření tak po ní a uznány budou náklady na opatření realizováné po 1. lednu 2013."
Z té vyplývá, že by se datum zahájení 1. 1. 2013 mělo vztahovat na celý program, tzn. na všechny výzvy...

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama