Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuse ke článku: Je kondenzace na výplních otvorů nekvalita? Ano či ne?

Autor článku: Ing. Jan Klečka, Útvar technologií a materiálů, Metrostav a.s. Praha
Plné znění článku: Je kondenzace na výplních otvorů nekvalita? Ano či ne?
Anotace článku: Po 35 letech vypadl ze závazné normy požadavek na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu na výplních otvorů. Zhotovitelé tuto změnu pravděpodobně uvítají, neboť budou moci reklamace týkající se tohoto problému odmítat. Je však správné takto uvažovat a vědomě snižovat kvalitu staveb?

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Re: Kondenzace může být i nekvalitaJan Klečka21.02.2013 16:10
Kondenzace může být i nekvalitaHelena Kollárová05.02.2013 13:43

Příspěvky
Předmět: Kondenzace může být i nekvalita
Autor: Helena Kollárová
Datum: 05.02.2013 13:43 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 100622
reakce na ...
Fotogalerie:
obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4
Podle směrnice okna musí splňovat základní požadavky na stavební výrobky – k nim platí i ony hygienické. V uvedené směrnici jsou tyto požadavky uváděné ihned v prvních odstavcích. A dokonce se tam hovoří, že státy přijmou veškerá opatření, aby toto zajistily. Směrnice již úvodem říká, že je nutné respektovat stávají stupeň ochrany. Směrnice již neplatí a nově platné nařízení jde ještě dál a říká, že i výrobky prošlé zkouškami mohou být stažené z trhu, pokud nesplňují po zabudování do stavby základní požadavky. Pokud výrobek, přestože prošel zkouškami a nese označení CE, nesplňuje požadavky na vlastnosti kladené na stavební výrobky po zabudování do stavby, neodpovídá nařízení EU, má být za určitých podmínek stažen z trhu. O této části nařízení se mlčí.

Celé nařízení bylo podivným způsobem převedeno do českého prostředí a smysl nařízení se ztratil a překroutil. V západních zemích EU je nařízení uplatňováno zcela odlišným způsobem, prosazuje se energetické hodnocení oken. Mezi průkopníky patří Švédsko, které okenářské firmy zažalovaly v EU. Důvodem bylo, že Švédsko brání volnému trhu. Firmy spor prohrály.

V souvislosti s energetickým hodnocením staveb se zavádí energetické hodnocení oken v celé řadě států. Jedná se o dobrovolné hodnocení oken, ve kterém se posuzuje řada vlastností oken nad rámec normy a vyhodnocují skutečné energetické vlastnosti oken – energetické zisky, energetické ztráty, průvzdušnost /netěsnosti/. Např. ve Velké Británii se tento systém zaváděl za p o d p o r y f o n d ů E U. Padá tedy teze, že nelze uvádět žádné další ukazatele a je to v rozporu s nařízením EU. V západních zemích si lidé na toto hodnocení rychle zvykli a tato okna upřednostňují. Navíc je energetické hodnocení oken i vodítkem pro projektanty. Projektanti nejsou ani okenáři ani skláři, aby z tohoto hlediska dokázali okno posoudit. Je to tedy nepřímý nástroj, jak nutit firmy vyrábět kvalitní okna.
Jde tedy o informace o oknech a jejich náležité vyhodnocení.

Stav v ČR. Překroucením právních norem se ČR stává trhem nekvalitních oken. Okna, která by neprošla v jiné zemi, jsou u nás uváděná na trh.

Vlastní zkoušky oken považují některé firmy za doporučující a na trh jdou odlišná okna než ta, která zkouškami prošla. Zkouškám oken je nadřazena dohoda mezi dodavatelem a subdodavatelem. To se ukazuje např. u kování. Výrobce kování pro panty stanoví maximální velikost dřevěného křídla 1m, pak musí být použité další prvky. Takové kování prošlo zkouškami a byl na ně vydán certifikát. Zkušebna tento požadavek zpřísní na 0,7m a vydá osvědčení na vysokou těsnost oken – odolnost vůči větru, průvzdušnost. Firma se pak dohodne se subdodavatelem, posunou vzdálenost na 1,65 m na výšku a šířku a z kování zmizí uzavírací body, které mají přitahovat rovnoměrně křídlo k rámu. Okna mají odlišné vlastnosti. Zákazníkům je takové kování prodáváno jako nejnovější kování s bezpečnostními prvky. Firma se vykazuje původními certifikáty.
Obdobné je to i s těsněním mezi sklem a dřevěnou částí křídla. To výrobce vynechá a nahradí občas podložkami, celá spodní část skla je ochlazovaná, nefunguje souvrství dřevo těsnění sklo. V podstatě je tu sklo oddělené od vnějšího prostření 2 mm silikonu a to může stěží zabezpečit těsnost kolem skel. Nebo se změní profil drážky za sklem a tím se mění i proudění v dutině. Nové zkoušky se neprovedou a taková okna i nadále nesou certifikát s jednou z nejvyšších těsností. ČOI argumentuje, že tyto změny nemají vliv na tepelně-izolační vlastnosti. A firma to udělala z důvodů, že jim do profilu zatékalo. Pak jim musí tudy proudit i studený vzduch. Pravda je, že změny nemají vliv na zjednodušený propočet prostupu tepla U, do kterého se vliv průvzdušnosti /netěsností/ nezapočítává. Reálně tu máme okna, která jsou schopná i namrzat při -15, kdy se mají teprve začít rosit. Energetické hodnocení oken by takovým oknům přidělilo velmi špatné hodnocení. Vše za předpokladu, že by se do hodnocení dostala skutečně dodávaná okna nikoliv ta z protokolu o zkouškách.

Předmět: Re: Kondenzace může být i nekvalita
Autor: Jan Klečka
Datum: 21.02.2013 16:10 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 102853
reakce na ...
Dobrý den,

děkuji za příspěvek, beru ho jako kvalitní odobrné doplnění v článku popsané problematiky. Se vším co popisujete bohužel musím souhlasit, praxe v ČR je bohužel taková a boj s dodavateli nejen oken z pohledu deklarování technických parametrů výrobků je nekonečný.

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama