Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Diskuze ke článku: Tepelná čerpadla pro každého (I)

Autor článku: Ing. Miroslav Hořejší
Plné znění článku: Tepelná čerpadla pro každého (I)
Anotace článku: Tepelné čerpadlo je jedním ze zdrojů tepla, které se v poslední době dostávají do popředí zájmu. Zejména díky neustálému nárůstu cen energií je úspora provozních nákladů na vytápění stále zajímavější pro více spotřebitelů. Ve třídílném seriálu se pokusíme přiblížit základní praktické otázky spojené s tepelnými čerpadly a vhodností jejich instalace.

přidat ke článku nový příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Princip tepelného čerpadlačtenářOndřej Příjmení14.06.2011 20:50
Re (3): Vyjádření SFŽPing. Martin Dokoupil29.11.2007 13:30
Re (2): Vyjádření SFŽPTomas Kouril06.06.2006 11:27
Tepelné čerpadloLinhartová Monika07.07.2004 10:44
Tepelné čerpadloLinhartová Monika07.07.2004 10:44
LábusIng. Radek Černý28.09.2002 12:51
Re: Vyjádření SFŽPJ.Lábus23.04.2002 06:19
Vyjádření SFŽPPhDr. Věra Dřevíkovská19.04.2002 15:26
Re: Státní dotace jak pro koho.Lubomír Golasovský16.04.2002 13:23
Re: Státní dotace jak pro koho.Miroslav Hořejší16.04.2002 10:31
Státní dotace jak pro koho.Jiří Lábus16.04.2002 06:34

Příspěvky
Předmět: Princip tepelného čerpadla
Autor: čtenářOndřej Příjmení
Datum: 14.06.2011 20:50 odpovědět upozornit redakci

uživatel: 105300
reakce na ...
Zdravím čtenáře,

k článku mám jedinou, ale myslím si že velmi podstatnou VÝTKU.

Cituji: "Ochladíme tedy např. půdu na naší zahradě z 10°C na 5°C a tepelné čerpadlo zajistí ohřátí topné vody z 40°C na 45°C".

Můj dotaz zní jednoduše. Ten ohřev topné vody na 40°C zajišťuje kdo? Pánbůh? Kotel? Perpetum mobile?

Předmět: Tepelné čerpadlo
Autor: Linhartová Monika
Datum: 07.07.2004 10:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jakým způsobem žádat o dotaci tepelného čerpadla pro výstavbu Domu sociální péče?

Předmět: Tepelné čerpadlo
Autor: Linhartová Monika
Datum: 07.07.2004 10:44 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jakým způsobem žádat o dotaci tepelného čerpadla pro výstavbu Domu sociální péče?

Předmět: Lábus
Autor: Ing. Radek Černý
Datum: 28.09.2002 12:51 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pan Lábus tady zcela neopodstatněně prudí a nakonec z něj vyleze,že nebyl ani schopen podat žádost o podporu.Vážený pane,teoretizováním nikam nedojdete(zřejmě jste stará struktura a nic jiného nezvládáte).Poradím Vám.Uvažujete-li o instalaci TČ,zvedněte zadek,zapojte hlavu,sežeňte potřebné dokumenty a až vám po předložení správně zpracovaných podkladů fond zamítne vaši žádost,tak teprve lamentujte.
Já jsem podporu dostal i bez známostí pouze v poněkud delším termínu.

Předmět: Státní dotace jak pro koho.
Autor: Jiří Lábus
Datum: 16.04.2002 06:34 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Jsme v Čechách a proto státní dotace z fonndu SFŽP jsou pouze pro někoho . Nerozhoduje soutěž mezi přínosnějšími řešením pro životní prostředí.Rozhoduje pouze, kdo si na vašem projektu namastí kapsu.
Pokud na takto propojenou firmu s SFŽP nebo na nějakého chytráka,(např. pan Novák) který si s podávaní žadostí o podporu otevřel výnosný podnik zrovna nenarazíte, máte smůlu a místo podpory vám zůstanou pouze výdaje na víc o položky, které vyžaduje SFŽP jako podmíku poskytnutí dotace.


Předmět: Re: Státní dotace jak pro koho.
Autor: Miroslav Hořejší
Datum: 16.04.2002 10:31 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane,
protože Vaše obvinění považujeme za závažná, požádali jsme o odpověď Státní fond životního prostředí. Z Vaší strany se však jedná v tuto chvíli pouze o obecná nařčení. Velmi bychom uvítali pokud Vaše tvrzení doložíte konkrétními fakty, případně vlastními negativními zkušenostmi s uvedenou problematikou.

Předmět: Re: Státní dotace jak pro koho.
Autor: Lubomír Golasovský
Datum: 16.04.2002 13:23 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážený pane, chápu Vaše rozhořčení, protože jsem se i já osobně, bohužel, již setkal s řadou obdobných případů . Nicméně považuji za nutné zastat se celé řady lidí (a těch bylo více), kterým křivdíte.
Za poslední roky jsem zpracoval téměř dvě desítky energetických auditů (nejen na tepelná čerpadla), které sloužily jako příloha k žádostem na SFŽP. Pokud je mi známo pouze jediná z nich nebyla uspokojena (pro zajímavost byl to výrobce kotlů na biomasu). Za podstatné v daném případě považuji skutečnost, že u všech existovaly projekty (je pravda, že po auditu některé projekty doznaly změn).
Na závěr můj osobní názor - investovat (řádově procenta z ceny realizace vytápění tepelným čerpadlem) do projektu a auditu u firem, u nichž si lze ověřit jejich práci, se vyplatí. Nejen z důvodu následného kladného postoje SFŽP.
Jako firma Vám můžeme nabídnout, za úplatu, vyřízení všech nezbytných formalit k žádosti, a jak jsem se již zmínil, úspěšnost je vysoká. Bohužel 100% uspokojení Vaší žádosti Vám, ani za úplatu, zajistit nedokážeme.

Předmět: Vyjádření SFŽP
Autor: PhDr. Věra Dřevíkovská
Datum: 19.04.2002 15:26 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Státní fond životního prostředí ČR přijímá celoročně žádosti o finanční podporu na akce a projekty, které slouží k ochraně životního prostředí v rámci 57 vyhlášených programů a podprogramů. Objem finančních prostředků, které pak může v roce a v dalších letech ( neboť některé akce jsou realizovány s podporou Fondu více let) je každoročně upřesňován podle disponibilních prostředků a je schvalován jak Ministerstvem životního prostředí jako správcem Fondu, tak vládou a projednáván v Poslanecké sněmovně. Všechny žádosti jsou vyhodnocovány
objektivně podle daných a zveřejněných podmínek ke každému programu. Postup vyhodnocování jednotlivých žádostí je standardní a každý žádatel, pokud splní požadovaná kriteria má stejnou šanci finanční podporu získat. Pravdou je však skutečnost, že žádný žadatelů na finanční podporu ze SFŽP nemá právní nárok..

Čtyřikrát ročně žádosti pečlivě posuzuje vedení SFŽP, pak Rada Fondu, což je poradní orgán ministra složený z poslanců a pracovníků vybraných ministerstev a pak sám ministr, který na doporučení svého poradního orgánu rozhodne o přidělení či nepřidělení podpory. Žadatel má potom 5 měsíců na to, aby s Fondem uzavřel smlouvu o poskytnutí finančních prostředků.

Co se týká žádostí v oblasti obnovitelných zdrojů, resp. jejich využívání , tak jen pro dokreslení uvádím , že v roce 1999 přijal SFŽP 60 žádostí, v roce 2000 to bylo 249 žádostí v roce 2001 už 1236 žádostí. Z toho většina žádostí byla od fyzických osob , které žádaly o dotaci na - obecně řečeno - kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo solární systémy (podrobněji viz programy na www.sfzp.cz). V roce 2000 poskytl Fond na obnovitelné zdroje 330 milionů korun, v roce 2001 už 400 milionů a pro letošní rok počítáme s částkou 800 milionů korun jako s výdaji do této oblasti životního prostředí. Mohla bych uvádět též vyčíslení ekologických efektů, které realizací podpořených akcí a projektů vzniknou pro všechny obyvatele ČR, ale také tato informace se dá najít na našich webových stránkách.

A teď zpět k připomínce pana Lábuse. To, že nejsou některé ze žádostí uspokojeny, je pochopitelné. Může tomu být z několika důvodů, ale nebudu je rozvíjet, protože neznám důvod, proč konkrétně jeho žádost nebyla uspokojena. V databázi jsem v roce 2002, 2001 ani v roce 2000 žádost pana Lábuse nenašla. Pokud bude pan Lábus chtít, může se nás zeptat rovnou. Navíc další příspěvek pana Golasovského na stránkách "TZB-info"
reakci pana Lábuse také trochu vysvětluje.

Předmět: Re (2): Vyjádření SFŽP
Autor: Tomas Kouril
Datum: 06.06.2006 11:27 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Tak někdo tady neumí počítat. Jestliže v roce 2001 bylo přijato cca 1200 žádostí a poskytnuto na ně 400 milionů Kč, tak to na jednu žádost dělá cca 333.000 Kč. Jestliže maximální podpora je 30%, tak to i v nejlepším případě (kdyby podporu dostli všichni žadatelé a v maximální výši) znamená, že průměrná cena jedné instalace (u fyzických osob) byla cca 1.111.000,- Kč. Nezlobte se na mne, ale na vytápění rodinného domu mi to přijde trošku moc.

Předmět: Re (3): Vyjádření SFŽP
Autor: ing. Martin Dokoupil
Datum: 29.11.2007 13:30 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Pane Kouřil, Vy uvažujete zřejmě pouze v rovině rodinných domů. Nepočítáte s tím, že existují i větší stavby s podstatně většími náklady na provoz vytápění a i většími vstupy na pořízení otop. systému..

Předmět: Re: Vyjádření SFŽP
Autor: J.Lábus
Datum: 23.04.2002 06:19 odpovědět upozornit redakci


reakce na ...
Vážená paní PhDr. Dřevníkovská, skutečně moji žádost mezi žádostmi u fondu SFŽP nenajdete. Stačilo mi navštívit několik adres s poskytnutou podporou a naopak s podporou zamítnutou. Tyto adresy jsou naštěstí zveřejněny na iternetu. Doporučuji toto učinit každému, kdo si myslí, že fond SFŽP tyto poskytnuté prostředky spravedlivě rozděluje. Nelze si nevšimnou podpory zařízení s menším prospěchem pro životní prostředí. Pokud by byla pravda, že tento fond pracuje spravedlivě jak zde uvádíte, mohla by si firma dovolit snížit cenovou nabítku o nedodání některých komponent a přitom je uvádět v dodávce zařízení ? Samo sebou v návaznosti na energetický audit zpracovaný známým (pro SFŽP) auditorem . Tuto nabídku jsem sám obržel při nejásání nad nabídnutou cenou tepelného čerpadla. To vše je skutečně možné pouze v

přidat ke článku nový příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama