Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov
Reklama

Hydrant/požární nádrž v rodinném domě

Autor: Michal Šramka
Datum: 20.12.2017 21:52
uživatel: 126804


Dobrý den,

chci se zeptat jestli je nutné (a případně proč, čím se řídí) zřídit hydrant nebo požární nádrž u novostavby rodinného domu, který má včetně garáže půdorys větší než 200m2.

Díky.
Michal Šramka

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Příspěvky
Autor: Dagmar Kopačková
Datum: 20.03.2018 19:35 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 104471
reakce na ...
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, Vyhl. č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb + 268/2011, Vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ČSN 73 0802 –PBS –Nevýrobní objekty, ČSN 73 0873 –PBS –Zásobování požární vodou.
Požadavek pro objekt rodinného domu se zastavěnou požární plochou nad 200m2 je na minimální dimenzi vodovodního řádu DN 100, na kterém jsou osazeny hydranty ve vzdálenosti 150m od objektu a hydranty mezi sebou ve vzdálenostech max. 300 m, s minimálním odběrem Q = 6 l/s. Statický přetlak u hydrantu musí být min. 0,2 MPa. (Zdroj VUT Brno viz https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=108323)
Pro úplnost:
Pro zásobování požární vodou, platí pro území ČR, ČSN 730873, 6/2003, kde jsou stanoveny požadavky na vnitřní a vnější odběrní místa. Podle vyhl. MV ČR č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha č.1, je tato norma pro projektování závazná.
Pro rodinné domy s půdorysnou plochou do 200m2, u vnějších odběrních míst platí, že musí být zřízen:
• buď vodní tok, nebo požární nádrž ve vzdálenosti 600 m objektu rodinného domu, velikost požární nádrže musí být minimálně 14 m3 vody, doba akumulace 36 hodin,
• nebo musí být zřízen podzemní/nadzemní hydrant ve vzdálenosti 200m od objektu, napojený na vodovodní řád, potrubí DN80, Q = 4 až 7,5 l.s-1,
• nebo výtokový stojan ve vzdálenosti 600m od objektu, napojený na vodovodní řád, potrubí DN80, Q = 4 až 7,5 l.s-1,
• nebo plnící místo ve vzdálenosti 3000m od objektu, napojený na vodovodní řád, potrubí DN80, Q = 4 až 7,5 l.s-1.
Všeobecně platí, že splnění požadavku na vnější požární vodu musí, vždy zajistit stavebník.
Pokud není v silách stavebníka, tyto požadavky splnit, je možné přihlédnout k ustanovení čl. 4.5., ČSN 730873, 6/2003, kde je uvedeno v poznámce, „za neekonomické lze bez dalšího průkazu posuzovat případy, kdy náklady na zařízení pro zásobování požární vodou, přesahují 60% celkových nákladů požárního úseku s nejvyššími pořizovacími náklady nebo samostatně stojící rodinné domy“.
Vnitřní odběrní místa se v rodinných domech s půdorysnou plochou do 200 m2 nezřizují. (Zdroj ČKAIT viz http://www.ckait.cz/content/pozarni-voda-pro-rd)
Nicméně jedná se o návrh celého POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama