Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Materiál a tepelná ztráta

Autor: radimir radimir
Datum: 10.12.2020 08:17
uživatel: 133665


Fotogalerie:

Mám v projektu vypočtenou celkovou tepelnou ztrátu RD 7,2 kW. Zajímá mne kde najdu informace o tepelných vlastnostech jednotlivých konstrukcí, ze kterých byla tato tepelná ztráta vypočítána. Napadá mne jedině tabulka v PENB, v té se mi ale zdají docela velké rezervy, protože co jsem se bavil s projektantem a je napsané i v celkové technické zprávě, tak třeba zdivo má mít součinitel prostupu tepla 0,14; okna 0,93 a v této tabulce PENB je zdivo 0,18 a okna 1,20. Jde mi o to, jakými hodnotami se mám řídit, když budu vybírat materiál, abych se vlezl do té celkové tepelné ztráty 7,2 kW.

odpovědět na příspěvek

Příspěvky v této diskusi vyjadřují názory čtenářů. Redakce portálu TZB-info nemůže ovlivnit jejich obsah, ale vyhrazuje si právo je odstraňovat.
Chronologický seznam příspěvků
Jiří Kubíček10.12.2020 12:45
Andy Bonde10.12.2020 11:04
Jozef Homola10.12.2020 10:44
radimir radimir10.12.2020 09:39
Jozef Homola10.12.2020 09:08

Příspěvky
Autor: Jiří Kubíček
Datum: 10.12.2020 12:45 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 113007
reakce na ...
Dobrý den, tepelné ztráty se skládají z TZ větráním a TZ prostupem a na velikost TZ mají vliv jednak tepelně izolační vlastnosti ochlazovaných konstrukcí a jejich plochy (tedy i tvar domu), klimatické pásmo, ve kterém dům leží a zda bude mít dům rekuperaci. To, jestli hodnoty součinitelů a ploch v té tabulce jsou správné, to vám nepovím, protože nevím jaká máte okna, dveře, jaké je složení konstrukcí a neznám rozměry a tvar domu, takže jestli něco nesedí se skutečností, musíte se zeptat toho, kdo vám ten PENB zpracovával, proč použil jiné hodnoty, než jaké jsou reálné. Dále přesně v projektu už máte uvedené materiály a jejich síly a podle toho vypočítané TZ domu, takže tím bych se řídil a případně nechal PENB přepracovat, jestli to nesedí s projektem.

Jinak jestli jsou plochy ochlazovaných konstrukcí v PENB správně, tak to vypadá, že dům je dvoupodlažní ve tvaru kvádru nebo krychle s rovnou střechou nebo rovným celoplošným stropem ve 2. podlaží a energeticky vztažná plocha bude 204 m2. Dále byste podle té tabulky měl mít okna s izolačními dvojskly. Nevím, do jakého spadáte klimatického pásma, ale jestli středního, tak když se budu držet hodnoty měrných TZ v té tabulce, tak TZ prostupem máte 4,38 kW. Čistá vnitřní plocha celého domu bude kolem 160 m2 a při světlé výšce stropů kolem 2,6 m vychází vnitřní objem vzduchu 416 m3 a TZ větráním bez rekuperace při průměrné intenzitě větrání 0,3 1/h vycházejí 1,62 kW, tedy celkové TZ 6 kW. Takže i podle té tabulky, kde jsou podle vás horší hodnoty, než skutečné, vám vycházejí celkové TZ 6 kW.

Problém je ještě v tom, kdo a v jakém SW nástroji počítá TZ domu a jestli plochy ochlazovaných konstrukcí a jejich součinitele jsou jak v PENB, tak v tom projektu stejné, zde občas bývají rozdíly, když to dělá jiný člověk, ale u TZ prostupem jsou zpravidla ty rozdíly jen malé. Největší rozdíly bývají při výpočtu TZ větráním. Obecně je u RD nejreálnější průměrná hodnota intenzity větrání 0,3 1/h. Neznám podrobnosti toho výpočtu, který vyšel 7,2 kW, ale dost často se v projektu používá výpočet TZ po jednotlivých místnostech, kde u některých místností jako třeba koupelna apod. projektant zadá hodnotu intenzity větrání 1 1/h a to ještě celých 24 hodin a v ostatních částech domu zadá intenzitu větrání 0,5 1/h (normy povolují určitý rozsah intenzity), takže se pak často stává, že TZ větráním jsou nereálně vysoké a někdy i převyšující TZ prostupem, ale s realitou to nemá nic společného. Co se týká materiálů, měl byste se držet projektu a PENB případně nechat předělat, jestli hodnoty reálně použitých materiálů a jejich součinitelů nesedí.

Autor: Andy Bonde
Datum: 10.12.2020 11:04 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 120053
reakce na ...
Dobrý den,
pokud výši tepelné ztráty čerpáte z projektu, tak si vyžádejte u zpracovatele taky skladby konstrukcí, nebo alespoň součinitele prostupu tepla. On je má, protože je počítal. Jednoduché.

Parametry konstrukcí vyčtete i v PENB, ale když se neshodují, tak je otázka z čeho dotyčný zpracovatel čerpal. Okno dvojsklo vs. trojsklo, atd.

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.12.2020 09:08 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Materiály mají charakteristický (laboratorní podmínky bez vlhkosti) součinitel tepelné vodivosti a výpočtový součinitel tepelné vodivosti. Tyto hodnoty se podle druhu materiálu liší. Liší se proto, že do výpočtové hodnoty je zahrnuta přítomnost vlhkosti nebo degradace časem "AGEING" (únik vypěnovacích plynů lepších než vzduch nebo jiné stárnutí).
Uvedu pár příkladů na ukázku z příručky (Roman Šubrt, Tepelné izolace) charakteristická vs výpočtová

- beton hutný (2100 kg/m3)... 1,05 vs 1.23 W/mK
- železobeton...(2300 kg/m3)...1,22 vs 1,43
- pískový porobeton (490 kg/m3)... 0,16 vs 0,19
- malta vápenná (1600 kg/m3)...0,70 vs 0,86
- minerální plst (200 kg/m3)...0,048 vs 0,064
- sádrokarton (750 kg/m3)...0,15 vs 0,22
- dřevo měkké (400 kg/m3)...0,35 vs 0,41

Autor: radimir radimir
Datum: 10.12.2020 09:39 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 133665
reakce na ...
Jak to s tím souvisí? Já se ptám podle čeho se mám řídit při výběru konkrétního materiálu. Zda mohu v pohodě nakoupit zdivo s prostupem tepla 0,18

Autor: Jozef Homola
Datum: 10.12.2020 10:44 odpovědět upozornit redakci
uživatel: 100172
reakce na ...
Omluvte mou nepozornost, myslel jsem to dobře.

odpovědět na původní příspěvek

Přihlášení/odhlášení odběru příspěvků e-mailem:
váš e-mail:
Toto je nemoderovaná diskuse čtenářů portálu TZB-info. Redakce nenese zodpovědnost za obsah příspěvků a vyhrazuje si právo příspěvky odstraňovat. 
 
Reklama